صورت های متنوع منابع اطلاعاتی غیر کتابی

* منابع اطلاعاتی غیر کتابی منابعی غیر از کتاب، مجله و روزنامه، منابع اطلاعاتی غیر کتابی نامیده میشوند و پاسخگویی پرسشهای پژوهندگان به صورت مستقیماند. صورتهای متنوع این منابع به این شرح است:

۱. مواد دیداری - شنیداری: دسته ای از وسایل کمک آموزشی است. که از راه گوش و چشم با استفاده از لوازم و اسباب خاصی مورد استفاده قرار می گیرند از قبیل: اسلاید، فیلم، فیلم استریپ، فیلم سینمایی، پوستر،

تصاویر، کارت پستال، منحنی و نمودار، نقشه، جدول، صحفه گرامافون، نوارهای کاست و ویدئو، CD و دیسکت.

۲. مواد اطلاعاتی خودکار: شامل دستگاههای الکترونیکی پیچیده ای مانند رایانه و پایانه اند (ترمینال) که با یک یا چند پایگاه اطلاعاتی در ارتباطند.

۳. میکروفورمها: تصویر ریز شده ای از مواد چاپی یا گرافیکی اند که با چشم و بدون وسائلی که آن را بزرگ کند قابل استفاده نمی باشد. از انواع آن، میکروفیلم، میکروکارت و میکروفیش است. میکروفورمها قادرند مطالب را به اندازه نسخ اصلی یا بزرگتر از آن نمایش دهند و صفحه یا صفحاتی را تکثیر نمایند.

در دو یا چند صفحه در پوششی کاغذین، تدوین و صحافی شده باشند. بریده ها: شامل فشرده ای مطالب روزنامه ها، مجلات بروشورها که امکان بازیابی آنها در کتابها و جزوات ممکن نباشد.

پرسشهای فصل چهارم

۱. اطلاعات کلی و مختصر و سریع از چه نوع موادی از کتابخانه به دست می اید؟

۲. برای گرفتن اطلاعات کاملی، چند نوع مراجع باید استفاده گردد؟

3-برای بازیابی اطلاعات موجود در کتابهای مرجع از چه شیوه هایی استفاده می شود؟

4- برای آگاهی از مشخصات آثار مکتوب به چه منابعی باید مراجعه کرد و چگونه از آن بهره گرفت؟

۵. موارد استفاده از فرهنگ اصطلاحات کدام است؟ مثال بیاورید.

۶. برای درک معنی و مفهوم و طرز تلفظ و شیوه  املای واژه های مختلف و همچنین دانستنیهای دیگر درباره  آنها، چه منابعی مورد استفاده قرار می گیرند؟ مثال بیاورید.

۷. صورتهای مختلف فراهنگها کدام است ؟