مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها

- قابل ویرایش
- صفحه
- تومان

رویکرد سازمان ها در خصوص زنجیره تأمین سبز

کوپیکی سه رویکرد را برای مدیریت زیست محیطی شرکت ها/ سازمان ها مطرح می کند(مظفر ناصری طاهری،:(۱

-۱ رویکرد واکنش گرا :(reactive approach) این شرکت ها با حداقل تعهد در برابر محیط زیست می کوشند تا محصولاتی با قابلیت بازیافت تولید کنند و اثر عوامل محیطی را بر محصولات خود کمتر کنند.

-۲ رویکرد کنش گرا :(pro-active approach) در این رویکرد شرکت ها اقدام به تدوین مقررات جدید زیست محیطی می نمایند و با استفاده از منابع نسبتأ سازگار با محیط متعهد به پیشگامی در بازیافت محصولات و طراحی محصولات سبز (پاک یا طبیعی) می شوند. در این رویکرد شرکت مسئولیت استفاده مجدد و بازیافت محصولات را به عنوان بخشی از مدیریت زیست محیطی خود به عهده می گیرد.

رویکرد ارزش گرا :(value-seeking approach) در این رویکرد به کاهش اثرات منفی زیست محیطی به عنوان یک نوآوری استراتژیک در استراتژی کسب و کار و عملیاتی شرکت نگریسته می شود و تعهد زیادی نسبت به سرمایه گذاری برای حفاظت از محیط زیست وجود دارد.

مزایای استفاده از زنجیره تأمین سبز برای شرکت ها
-۱ صرفه جویی در منابع

-۲ کاهش انتشار آلاینده ها

-۳ حذف ضایعات

-۴ ایجاد ارزش برای مشتریان

-۵ ارتقاء بهره وری

-۶ و بسیاری مزایای دیگر

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت - تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد