بخشی از مقاله

چکیده

امروزه از دالهای تخت بتنی با آرماتورگذاری معمولی می توان در دهانه های بزرگ استفاده نمود . تغییرات جدید انجام شده در آیین نامه های طراحی و امکان استفاده از تکنولوژی های جدید باعث کاهش وزن دال و هزینه های اجرایی آن شده است.دال مجوف با بلوک های مکعبی ماندگار یکی از انواع سقف های مدرن است که استفاده از بلوک های مکعبی از جنس پلی پروپلین باعث افزایش موثر ضخامت دال جهت اجرای دهانه های بلند وهمچنین باعث سبک سازی درسقف می گردد.دراین مقاله به معرفی ومقایسه این نوع سقف با سایرسقف های رایج در صنعت ساختمان پرداخته می شود نتایج این بررسی نشان می دهد که دال مجوف بتنی با بلوک های مکعبی مزایای قابل توجهی در زمینه معماری،فنی وسازه ای،اجرایی و اقتصادی نسبت به سایر سیستم های سقف دارد.

مقدمه

امروزه استفاده از تکنولوژی های نوین ساختمانی در سراسر دنیا مورد توجه بوده و بکارگیری آنها علاوه بر افزایش سرعت و کیفیت اجرا باعث کاهش هزینه نیز می گردد. سیستم دال مجوف بتنی با بلوک های مکعبی ماندگار - کریج دک - به عنوان یکی از جایگزین های مناسب برای روشهای ساخت سنتی و مصالح مرسوم می باشد. این نوع دال ها به عنوان راه حلی مناسب در اکثر ساختمان های مسکونی، اداری، تجاری، هتلها، پارکینگ های طبقاتی و ... برای اجرای دهانه های بلند به نحو مطلوب مورد استفاده قرار گرفته اند.در این مقاله ضمن معرفی این سیستم از سقف ویژگی های .... مورد مطالعه قرار می گیرد.

روش تحقیق

روش تحقیق مقاله ، توصیفی می باشد و جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای ، آزمایشگاهی وطراحی ومدل سازی دال مجوف در نرم افزار وهمچنین نتایج حاصل از ساخت دال مجوف در آزمایشگاه مرکز تحقیقات سازمان مسکن می باشد.

-1 معرفی

یکی از قدیمی ترین و در عین حال پر استفاده ترین سیستم های سقف بتنی، دال بتن مسلح می باشد. امروزه در دنیا بیش از 80 درصد از ساختمان های بتنی با سیستم دال بتنی اجرا می شوند. از طرفی ضخامت دال های بتنی به دلیل وزن زیاد بتن نمی تواند از حد خاصی بیشتر در نظر گرفته شود و به همین دلیل اجرای دهانه های بلند با این سیستم امکان پذیر نیست. سه راهکار عمده برای افزایش ظرفیت و دهانه باربری دالهای بتنی وجود دارد: تعبیه تیرهای میانی، استفاده از فن آوری پیش تنیدگی، مجوف سازی دال. استفاده از تیرهای میانی در دال های بتنی مشکلات اجرایی زیادی از جمله صعوبت قالب بندی به همراه دارد. این موضوع باعث افزایش هزینه و کاهش سرعت اجرا می شود. تکنولوژی پیش تنیدگی که مدت زیادی است در دنیا رایج شده است، در کشور ما نوپا بوده و از طرفی به دلیل نیاز به ابزار و نیروی مجری متخصص و همچنین وابستگی تامین مصالح پیش تنیدگی به خارج از کشور کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

حال چنانچه بتوان با ارائه راهکاری، ضخامت سقف را با ثابت نگهداشتن حجم بتن و ایجاد فضای تو خالی در مقطع دال افزایش داد، در این صورت اجرای دهانه های بلند امکان پذیر خواهد شد. ایده بکار رفته در سیستم پیشنهادی مشابه تیرهای لانه زنبوری می باشد. در دال مجوف، آن قسمت از مقطع دال بتنی که تاثیری در تحمل تنش های حاصل از خمش ایجاد شده در سقف ندارد، حذف گردیده و مقطع بتنی باقیمانده که وزن کمتری نسبت به مقطع توپر بتنی دارد از مقاومت و سختی مشابه برخوردار خواهد بود. - 1 -

-2 انواع دال مجوف

سیستم های مختلفی از سقف را می توان جزء سقف های مجوف به شمار آورد. ساده ترین سیستم سقف مجوف، سیستم تیرچه و بلوک است. در این سیستم با تعبیه بلوک ها در یک جهت، مقطع سقف به صورت T شکل درآمده و عملکرد دال نیز به صورت یکطرفه خواهد بود. دیگر سقف های مشابه، نظیر کرمیت، سیاک و ... نیز به نوعی مشابه سقف تیرچه بلوک بوده و عملکردی یکطرفه دارند.

حال چنانچه ایده استفاده شده در سقف تیرچه بلوک را بتوان در دو جهت متعامد پیاده کرد، سقف دال وافل - - waffle ایجاد خواهد شد. در دال های وافل یا مشبک دوطرفه، بلوک ها و یا قالب ها به نحوی اجرا می گردند که تیرهای متعامد T شکل تشکیل شده و عملکرد دال به صورت دوطرفه خواهد بود. این نوع سقف ها نسبت به سقف های یکطرفه دارای ظرفیت بیشتری بوده و عمدتا در دهانه های بلند و یا کاربری های با بار سنگین استفاده می شوند. دو مشکل اساسی این نوع سقف ها سختی اجرا و قالب بندی و همچنین خالی بودن زیر سقف و نیاز به سقف کاذب می باشد. برای رفع این مشکلات، سیستم دال مجوف با بلوک های ماندگار پیشنهاد شده است که در ادامه تشریح خواهد شد.

در سیستم دال مجوف با بلوک های ماندگار، مجوف سازی توسط استقرار بلوک های پلاستیکی در میانه مقطع دال و به صورت ماندگار صورت می گیرد . در این روش سطح زیرین دال به صورت کاملا مسطح بوده، زیرا بلوک های مورد نظر در جان دال مدفون می باشند. با استفاده از بلوک های با ارتفاع مناسب می توان مقاومت و سختی دال را به صورت چشمگیری افزایش داد به طوری که دهانه های بلند را بدون استفاده از تکنولوژی خاصی نظیر پیش تنیدگی اجرا نمود. در نسل اول سقف های مجوف با بلوک های ماندگار، از گوی های کروی و یا بیضوی شکل از جنس پلی پروپیلن جهت مجوف سازی استفاده می شود. این سیستم به نام کوبیاکس معروف است.

در این سیستم علاوه بر مشکلات اجرائی نظیر حمل و نقل، ابهامات جدی در مبانی طراحی وجود دارد. به دلیل اینکه فاصله گوی های پلاستیکی در این سیستم به هم نزدیک است، ارتباط مناسبی بین دو سطح زیرین و رویه دال وجود ندارد. در واقع گوی های پلاستیکی، سقف را به دو دال بالا و دال پایین بدون آنکه ارتباط برشی صحیحی بین دو دال پیش بینی شود، تقسیم می کنند. در این حالت به جای داشتن یک دال با فضای میانی مجوف، دو دال وجود دارد که در بعضی از نقاط به هم وصل شده اند. بنابراین فرضیات در نظر گرفته شده در محاسبه مقاومت و سختی در بعضی از موارد درست نبوده و به همین دلیل در اکثر مواقع مراجع ذیصلاح، این سقف را با اعمال محدودیت دهانه مجاز دانسته اند.

در نسل دوم سقف های دال مجوف بتنی با بلوک های ماندگار، که فن آوری سقف کریج دک بر پایه آن پیشنهاد شده است برای رفع مشکلات یاد شده موجود در سیستم های نسل اول، از بلوک های مکعبی شکل به جای گوی های کروی شکل استفاده می گردد. در این نوع سیستم، شکل و چیدمان بلوک ها به نحوی است که در نهایت مقطع سقف به صورت مقاطع I شکل متعامد تشکیل می شود. بدین ترتیب، سیستم سقف از حالت دو دال تخت از هم گسسته به سقف دال مجوف دارای تیرچه های I شکل دوطرفه تبدیل می گردد و تمامی مشکلات مربوط به دال های مجوف کروی شکل از جمله برش، خیز و خزش برطرف می گردد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید