نقش استاد راهنما در تهیه و ارائه تز

* دانشجو نباید سعی کند قبل از اتمام نگارش تمام فصل های تز و در هنگام نوشتن فصل ها آنها را یکی یکی بین اعضای کمیته توزیع کند. گاه اعضای کمیته ناراحت شده و این امر ممکن است باعث ایجاد مشکلات زیادی برای دانشجو شود. دانشجو باید با استاد راهنمای خود به طور نزدیک کار کند و در نهایت رضایت وی را جلب نماید. دانشجو باید با هماهنگی استاد راهنمای خود یک برنامه راهبردی را تنظیم کند که چه طور و چه وقت نوشته های خود را به او بدهد، فقط بعد از اینکه استاد راهنما تز دانشجو را تأیید کرد

وی می تواند آنرا به اعضای دیگر کمیته تسلیم کند. این همان موقع دفاع است. اگر دانشجو ناخودآگاه بخش هایی از تز نوشته شده خود را به اعضاء کمیته تسلیم کند، خود را در موقعیتی قرار میدهد که ممکن است هریک از اعضاء کمیته به وی چیزی را در مورد کارش بگویند و چون هرکس یک چیزی می گوید، کار وی خیلی مشکل می شود. چه باید کرد؟ بهترین جواب این است که دانشجو نباید خود را در این گرفتاری وارد کند. جلسه کمیته (دفاع) جلسه ای است که اعضاء کمیته نکات مورد نظر خود را در یک فضای منطقی مطرح می کنند. دیدگاههای مشتاقضں می تواند بحث و حل شود. 

* مهم است که دانشجو احساس کند وقتی وارد جلسه دفاع می شود تنها نیست. معمولا استاد راهنما متحد وی در جلسه دفاع است و حامی اوست. دانشجو نباید در جلسه دفاع مضطرب باشد. توصیه میشود پیش از زمان دفاع دانشجو با استاد راهنمای خود ملاقات کند و در مورد استراتژی هایی که در جلسه دفاع باید انجام شود با وی بحث کند و مشکلات احتمالی را بررسی کند و راه های مقابله با آن را پیدا نماید. دانشجو باید تلاش کند جلسه دفاع یک کار گروهی باشد.

* دانشجو نباید در جلسه دفاع از تز  حالت دفاعی به خود بگیرد. گفتن این مطلب راحت است ولی در عمل اجرای آن سخت است. مطمئناً دانشجو وقت زیادی صرف تحقیق کرده است و تمایل دارد که از هر کاری دفاع کند. با این حال اعضای کمیته ممکن است دیدگاه های جدیدی را طرح کنند که ممکن است ایدههای خوبی برای کار انجام شده باشند.