هدف اصلی از بررسی مقایسه ای پرخاشگری در افراد معتاد در حال ترک و افراد عادی

- قابل ویرایش
- صفحه
3000 تومان

هدف اصلی

بررسی مقایسه ای پرخاشگری در افراد معتاد در حال ترک و افراد عادی شهر گرگان

اهداف فرعی

-بین میزان هوش معنوی درافراد معتاد درحال ترک و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد بین -بین هوش معنوی درسنین مختلف در افراد معتاد درحال ترک و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد -بین هوش معنوی درسطوح مختلف تحصیلات در افراد معتاد درحال ترک و افراد عادی تفاوت معناداری وجود دارد .

-مقایسه بین میزان پرخاشگری در افراد معتاد در حال ترک و افراد غیر معتاد و عادی.

-مقایسه میزان پرخاشگری درسنین مختلف افراد معتاد درحال ترک و افراد عادی.

-مقایسه میزان پرخاشگری درسطوح مختلف تحصیلات در افراد معتاد درحال ترک و افراد عادی.

-الگوهای میزان پرخاشگری و هوش معنوی درافراد معتاد درحال ترک و افراد عادی رابطه معناداری وجود دارد

-مقایسه اثرکنترل سن، جنسیت،تحصیلات در بین دو گروه از افراد معتاد در حال ترک و افراد غیر معتاد وعادی.

معرفی متغیرها و تعریف نظری آنها

تعریف اعتیاد و معتاد : اعتیاد به مواد مخدر نتیجه ی مکرر و مداوم ماده یا مواد مخدر و روان گردان تا حدگرفتاری شدید به آن است.و فرد معتاد احساس می کند که نمی تواند یا نمی خواهد استفاده از این مواد را ترک و یا میزان آن را کم کند و در صورت ترک آنمعمولاً دچار مسمومیت می شود.در پزشکی به جای اصطلاح اعتیادمعمولاً کلمه ی وابستگی به مواد به کار می رود و معتاد کسی است که از نظر روانی و جسمی به یک ماده مخدر وابستگی پیدا می کند (مرادی، ۱۳۸۱، به نقل از : فتحی و همکاران، .(۲۴

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 3000 تومان در - صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد