چگونگی استفاده از روشهای آماری تشخیص الگو و شبکه عصبیMLP برای درجه بندی کاشیهای سرامیکی

.مقدمه

در حال حاضر ماشين بينايي در صنعت بخصوص در قسمت کنترل کيفيت از اهميت ويژه اي برخوردار است . همانطور که مي دانيم صنايع توليدي بدليل وجود  رقابت و جلب مشتريان سعي در بهبود  محصولات خود  مي باشن . يکي از اين صنايع ، صنعت توليدکاشي و سراميک است .

در  فرايند  توليد  کاشي  تمامي  مراحل  بجز  مرحله  پاياني (درجه  بندي) بصورت  خودکار  انجام  مي  شود.  در  حال  حاضر  در  بيشتر کارخانجات توليد کاشي مرحله درجه بندي بصورت دستي انجام مي گردد. با توجه به اينکه معمولا کاشيها با نرخ يک تا دو عدد کاشي در ثانيه بر روي خط توليد در حال حرکت هستند درجه بندي کاشيها بصورت دستي، کاري بس دشوار و خسته کننده است [١]. علاوه بر اين بسياري از عيوب نظير  ترکهاي مويي با چشم به  زحمت ديده مي شوند. موارد  فوق  از يک طرف و  کاهش قيمت قطعات و شبکه عصبيMLP   تجهيزات کامپيوتري و الکترونيکي از طرف ديگر استفاده از يک سيستم خودکار را در صنعت توليد کاشي بيشتر توجيه مي کند.

در حال حاضر با توجه به اطلاعات جمع آوري شده ، تعداد موسسات و مراکزي که در اين زمينه مشغول به فعاليت هستند محدود وانگشت شمار مي باشد. از معروف ترين پروژه هايي که در اين زمينه به انجام رسيده است مي توان به دو پروژه ASSIST وASPECTاشاره نمود[٣] [٢].

پروژه ASSIST١ توسط آقاي Boukouvalas و همکارانشان در دانشگاههاي Surrey و Genova و دو مرکز تحقيقاتي بنامهاي Bull و Thomson بترتيب در ايتاليا و فرانسه و همکاري کارخانه Marrazi در ايتاليا که يکي از بزرگترين کارخانجات توليد کاشي  در  دنيا  مي  باشد  به  انجام  رسيده  است . پروژه  Aspect٢ توسط چهار  شرکت  تجاري  بنامهاي  Tvi,Ceramemco EmilCeramica وMacstech در کشورهاي ايتاليا و آلمان و فنلاند به انجام رسيده است . با توجه به دو پروژه ارائه شده ملاحظه مي شود تحقق اين چنين سيستم صنعتي بصورت سخت افزاري نيازمند اطلاعات فني بسيار قوي و نيز دسترسي به ريزپردازنده هايي با سرعت فوق العاده بالا و نيز همکاري مراکز تحقيقاتي و صنعت مي باشد.

بطورکلي عيوب از نظر اثر گذاري در تصوير به سه دسته عيوب تيز و باريک ، عيوب نقطه اي و عيوب رنگي تقسيم بندي مي شوند.

در اين راستا روشها و الگوريتمهايي براي آشکارسازي عيوب و درجه بندي کاشيها ارائه شده است . برخي از اين الگوريتمها عبارت اند از:

فيلترهاي خطي و نقطه اي بهينه شده

يکي ازساده ترين روشهاي آشکارسازي عيوب تيز  و باريک و عيوب نقطه اي استفاده از فيلترهاي خطي و نقطه اي بهينه شده ٣ مي باشد. پردازش اين روش بدليل نداشتن محاسبات رياضي پيچيده نسبت به ديگر روشها، داراي سرعت مناسبي مي باشد. براي اعمال اين فيلتر بايد پنجره مورد نظر را با تصوير کانوالو نمود. در تصوير حاصل ، هر ماکزيمم محلي احتمال وجود يک نقطه يا خط را مي دهد. سپس براي بررسي وجود خط يا نقطه سيگنال خروجي با يک مقدار آستانه  سنجيده مي شود[٢]. نکته قابل ذکر اين است که اين روش تنها براي کاشيهاي ساده ٤ و بدون طرح مناسب مي باشد.