کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط متناسب با ساختار اداری اقتصادی کشور

شاه کلید طلایی برای دستیابی به جامعه ای سرآمد، تنها و تنها کار آفرینی است، زیرا که میتواند منبع لایزال خلق فرصتهای بزرگ و تولید ثروتهای سرشار، در راه دستیابی به جامعه ای سرآمد باشد .[2]

خوشبختانه در محافل علمی کشور در طی دو، سه سال اخیر، مقوله کارآفرینی مورد توجه ویژه و گستردهای قرار گرفته است؛ ولی متاسفانه با تمام تلاشها و باورهای صورت گرفته، به دلیل عدم وجود یک برنامه منسجم و کاربردی، موضوع عملیاتی شدن بسیاری از ایدههای کارآفرینی در کشور به چالش کشیده شده است. پر واضح است که برای نیل به این مهم و برون رفت از وضعیت کنونی باید به نقش نوآوری و خلاقیت و موانع و راهکارهای برطرف کردن این موانع در بحث کارآفرینی، بسیار دقت و توجه شود و نسخههای علمی و عملی متناسب با ساختار اداری اقتصادی کشور فراهم گردد .[3]

پیچیدگی و رقابت رو به رشد موجود در دنیای امروز که البته با تحولات سریع محیط بینالملل و گذر از جامعه صنعتی به جامعه اطلاعاتی، و نیز تغییر اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی همراه است باعث شده که از کارآفرینی به عنوان موتور محرک توسعه اقتصادی یاد شود. زیرا میتواند باعث رشد و توسعه اقتصادی کشورها، افزایش بهرهوری، ایجاد اشتغال و رفاه اجتماعی شود .[5 ;4]

 

 کارآفرینی و کسب و کارهای کوچک و متوسط

تعریف کارآفرینی

کلمه کارآفرین از فعل فرانسوی Entreprendre، به معنای "عهده دار شدن"، ریشه گرفته است. طبق نظر کیبلی(1971) 1، اقتصاددان فرانسوی، کارآفرین شخصی است که مدیریت یک شرکت را فراهم می کند و ریسکهای اجتماعی را پذیراست. علاوه بر این، کارآفرین به عنوان شخصی که منابع با سودمندی کمتر را به منابع با سودمندی بالا تبدیل می کند، تعریف شده است . کارآفرین شخصی است که چیز جدیدی خلق می کند و نوآوری در اقتصاد کنونی دارد . شخصی که ریسک پذیر است و در موقعیتهای مختلف نسبت به اهداف خود ثبات دارد، یک کسب و کار را اداره می کند و تمام سود و زیان آن را به جان می - خرد، یک کارآفرین است.[6]

سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مهارت¬های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ( SMEs ) در استان قم )

word قابل ویرایش
140 صفحه
34700 تومان
بررسي ارتباط بين مهارت¬هاي کارآفرينانه مديران و اثربخشي سازماني در کسب و کارهاي کوچک و متوسط(SMEs) در استان قم1-1- مقدمهدر دهة اخير مسئله توسعه از طريق گرايش به نيروهاي بازار و کاستن از دخالت‏ها و کمک دولت موجب گرديده است تا نقش مديران در توسعه، بيش از پيش محسوس گردد. انديشمندي به نام لرد بائر عامل مهم در عدم ...

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین مهارت¬های کارآفرینانه مدیران و اثربخشی سازمانی در کسب و کارهای کوچک و متوسط ( SMEs ) در استان قم

word قابل ویرایش
16 صفحه
21700 تومان
بررسي ارتباط بين مهارت¬هاي کارآفرينانه مديران و اثربخشي سازماني در کسب و کارهاي کوچک و متوسط(SMEs) در استان قم 1-1- مقدمهدر دهة اخير مسئله توسعه از طريق گرايش به نيروهاي بازار و کاستن از دخالت‏ها و کمک دولت موجب گرديده است تا نقش مديران در توسعه، بيش از پيش محسوس گردد. انديشمندي به نام لرد بائر عامل مهم ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته تغذیه
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بیان مسئله نکته مشترکی که در اکثر تحقیقات مربوط به تشخیص فرصت به چشم می‌خورد تاکید بر نقش کلیدی اطلاعات در شناسایی فرصت توسط افراد است. کارآفرین باید بتواند به طریقی اطلاعات مربوط به صنایع خاص، تکنولوژی‌های در دسترس، بازار و سیاست‌های دولت را بدست آورد، تفسی ...

دانلود فایل پاورپوینت بررسی تاثیر منابع اجتماعی اطلاعات بر تشخیص فرصت در کسب و کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی شهر تهران

PowerPoint قابل ویرایش
55 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : بیان مسئله نکته مشترکی که در اکثر تحقیقات مربوط به تشخیص فرصت به چشم می‌خورد تاکید بر نقش کلیدی اطلاعات در شناسایی فرصت توسط افراد است. کارآفرین باید بتواند به طریقی اطلاعات مربوط به صنایع خاص، تکنولوژی‌های در دسترس، بازار و سیاست‌های دولت را بدست آورد، تفسی ...

دانلود فایل پاورپوینت مدل توسعه خوشه ها و اهمیت آن برای توسعه کسب و کارهای کوچک ومتوسط

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   در ایران با توجه به شاخص تعداد کارکنان، بنگاه های زیر 50 نفر شاغل جزو بنگاه های کوچک و بنگاه های بین 50تا 150نفر شاغل جزو بنگاه های متوسط محسوب می شوند. (کارگاه یا بنگاه صنعتی مکان مشخص و ثابتی است که در آن ، مجموعه ای از سرمایه و نیروی کار به ...

دانلود فایل پاورپوینت مدل توسعه خوشه ها و اهمیت آن برای توسعه کسب و کارهای کوچک ومتوسط

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : معیارهای مطرح در تعریف صنایع کوچک: اسلاید 2 : تعريف صنایع كوچك در ایران :   در ایران با توجه به شاخص تعداد کارکنان، بنگاه های زیر 50 نفر شاغل جزو بنگاه های کوچک و بنگاه های بین 50تا 150نفر شاغل جزو بنگاه های متوسط محسوب می شوند. (کارگاه ...

مقاله بررسی اثر جهت گیری یادگیری ، آمیخته بازارگرایی و قابلیت نوآوری بر میزان عملکرد با استفاده از تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر ( مطالعه موردی : کسب و کارهای کوچک و متوسط بابل )

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثر جهت گیری یادگیری، آمیخته بازارگرایی و قابلیت نوآوری بر میزان عملکرد با استفاده از تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر (مطالعه موردی: کسب و کارهای کوچک و متوسط بابل) چکیده در بازاریابی، مدیریت و ادبیات استراتژیک به جهت گیری بازار، جهت گیری یادگیری و نوآوری با هم به عنوان داشتن یک تاثیر قابل توجهی بر میزا ...

مقاله شناسایی موانع موجود در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط نوآور و کارآفرین

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسایی موانع موجود در توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط نوآور و کارآفرین   چکیده در دنیای جدید، بنگاههای کوچک و متوسط((SMEs، قلب تپنده اقتصاد هستند. کسب و کارهای کوچک و متوسط از ارکان مهم اقتصادی هر کشور به شمار آمده و در رشد اقتصادی آن نقش مهمی ایفا میکنند. اهمیت این کسب و کارها در رشد اقتصادی کشورهای توسع ...