تحقیق در مورد ترس کودکان همراه با متن انگلیسی

word قابل ویرایش
28 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

ترس کودکان همراه با متن انگلیسی

تامسون ای دوزِه ، توماس اچر اولن دیک ولارنس گوران اُست دانشگاه ایالتی لیوزیانا ـ دانشگاه استکلم
دریافت مقاله در ۱۶ ژوئن ۲۰۰۸
پذیرش مقاله : دسامبر ۲۰۰۸
قابل دسترسی در اینترنت می ۲۰۰۹
* خلاصه و چکیده مطالب

شیوه رفتار درمانی یک جلسه ای، یک گونه از درمان رفتار شناختی می باشد که با تلفیفی از تماس فعال، چالشهای ادراکی الگو برداری مشارکتی ، تقویت ( تجدید قوا) عوامل تربیتی و مهارتهای آموزشی در یک الگوی درمانی دقیق ارتقا می یابد. شیوه درمانی به صورتی می باشد که در یک جلسه ۳ ساعته به حداکثر خود می رسد . در این مقاله ما کاربرد استعمال ( شیوه

درمانی ost برای فوبیای خاص در فرد جوان مورد بررسی قرار می دهیم و بر موضوعات عملی که مرتبط با ost می باشد و استفاده از این شیوه درمانی در یک محیط بالینی تأکید می کنیم . ما همچنین به طور خلاصه نتایج برآیند حاصل از مطالعات درمانی را بررسی می کنیم و دستورالعمل ها و جهت گیریهای آتی برای تحقیقات بالینی و آموزش عملکردهای بالینی را پیشنهاد خواهیم داد. ما در نهایت بدین نتیجه می رسیم که ost یک شیوه درمانی مفید و کارا می باشد.

خلاصه ای از اهم مطالب مهم در این مقاله:
(۱) فوبیای خاص در کودکان
(۲) جزئیات مرتبط با کاربرد درمان درمان برای کودکان
(۳) شرح مختصری از شیوه درمانی ۰st
(4) قبل از درمان
(۵) ارزیابی عملکردی

(۶) خانواده و عوامل موثر والدین
(۷) دستورالعمل های معقول و دستورالعملهای قبل از درمان
(۸) اجرا و هدایت شیوه درمانی ost
(9) الگوی مشارکت
(۱۰) تقویت
(۱۱) آموزش روانشناختی و آموزش مهارتها
(۱۲) پیاده سازی و تحقق طرح درمانی ost
(13) بعد از استفاده از شیوه درمانی ost
(14) فواید و هزینه های مرتبط با یک طرح درمانی ویژه
(۱۵) بررسی و آزمایش استفاده از شیوه درمانی ost در کودکان
(۱۶) مکانیزم های تغییر

(۱۷) نتیجه گیری کلی
(۱۸) منابع و مآخذ
این پیشنهاد ارائه می شود که یک روانشناس بالینی در مورد استفاده از درمان رفتار شناختی (BT ) در زمانیکه تماسهایی با فرد بیمار جوان مضطرب دارد فکر بکند . (کندل ۲۰۰۵) با وجود این توصیه اولیه ای که بیشتر ارائه می شود این است که در زمان هدایت و اجرای درمان تماس با کودکان و افراد بزرگسال پیچدگی و دشواری بیش از آنچه فکر می کنیم فرد روانشناس مواج خواهد شد.
بسیاری از پرسشها مستدل و منطقی می باشند چه نوع تماس باید استفاده شود؟ ( فعال ، تخیلی، ضبط تصویری، صوتی، با حقیقت مجازی)؟

به طور خلاصه چه مطالب (مواد لازم) و محرکهایی لازم خواهد بود؟ چگونه اینها بدست خواهند آمد؟ کجا این ها نگهداری می شوند؟ آیا من می توانم آن را خودم انجام دهم و یا من به یک معاون و دستیار نیاز دارم؟

چه طول زمانی از تماس من باید استفاده کنم ( برای مثال: تماس م

ختصر و جزئی یا تماس طولانی) چه مقدار از شیوه تماس درمانی ost لازم می باشد.
( با فاصله یا به صورت فشرده و نزدیک)؟ چگونه یک طرح تماس انجام می شود و اجرای و هدایت تماس درمانی چگونه است؟ آیا فرد لازم است آموزش تخصصی را ببیند یا فرد لازم است بر شایستگی و تناسب درمانی این شیوه نظارت داشته باشد؟ بنابراین ما باید متذکر شویم تماس فکری با افراد مضطرب جوان پیچیده و دشوار می باشد و لازم می باشد یک درک گسترده از افزایش اختلالات روانی و آشنایی با مراقبت های ویژه و طرحهای مفید درمانی داشته باشیم [دیویس و اولن دیک] .

در این مقاله ما بر یک تعداد از موضوعات عملی مرتبط با استفاده از درمان تماس برای درمان فوبیای خاص در کودکان و افراد بزرگسال تمرکز خواهیم داشت . برای انجام این طرح درمانی، لازم است ما به طور مختصر آثار علمی را مورد بررسی قرار دهیم که تماس درمانی برای کودکانی که دچار فوبیا می باشند فراهم کرده باشند . این طرح درمانی برای این کودکان به طور متعدد در یک جلسه آغاز می شود. و سپس امتداد این طرح درمانی تا زنان بلوغ فرد بیمار کاهش می یابد تا با آگاهی

بیشتر از دوران رشد و مراقبت های خاص واحد یک جلسه واحد از رفتار (BT) که به اصطلاح درمان یک جلسه ای می باشد آغاز گردد. علاوه بر این ، به همان اندازه یک بررسی سیستماتیک و هدفمند که با ساختارهای اصلی ost قابل ادراک باشد و کارایی شیوه درمانی اخیراً منتشر شده است. ما بیشتر بر روی پیاده سازی و تحقق اصلی طرح درمانی ost در کودکان در این مقاله تمرکز خواهیم داشت.
و تکنیکهایی که در راهنمای طرح درمانی ost برای کودکان منتشر نشده است. شرح خواهیم داد.
فوبیای خاص در کودکان

تجربه ترس و اضطراب در کودکان طبیعی به نظر می رسد و سلامتی کودک را در طول دوره رشد و رشد عاطفی وی مورد تهدید قرار می دهد. این هیجانات و عواطف می توانند حتی به عنوان رفتاری سازگار با عادات کودک نگریسته شود و آنچه بیشتر مهم می باشند این است که این احساسات و عواطف به نحوی چشمگیر در فرآیند ادراکی تشخیص پیچیده کودک تأثیر بگذارد و فرآیندهای انتزاعی و تخیلی وی را با اختلال مواجه سازد. ترسها در کودک به تدریج از یک حالت موقت و گذرا و ناپایدار

به سمت ترسهایی واقعی از حیوانات متمایل می شود و متعاقب آن ، به سمت ترسهای با شدت بیشتر از روند پیشرفت ترس در قابلیت افکار تخیلی کودک مخابره می شود ( ارسال می شود)
با وجود این زمانیکه این ترسها طولانی تر و شدیدتر می شود یک نوع متفاوت از رخدادهای رشدی احتمالاً به سمت کودک ارسال می شود که بروز این عامل باعث افزایش یک فوبیای (ترس) خاص در کودک می شود. این مورد بویژه زمانی مهم به نظر می رسد که قوت ، استمرار و دوام ترسهای خاص بیش از ۶ ماه طول بکشد و با نشانه های خاص بیماری فیزیولوژیک ، انزوا ، یا نوعی اضطراب

که با بروز یک نوع فوبیای خاص توام می باشند مشخص شود. (تشخیص بیماری و راهنمای آماری برای اختلالات ذهنی چهارمین ویرایش از بررسی متن . انجمن روانشناسی آمریکا) . چنین ترسهای نشان داده شده است در ۵ درصد کودکان که در نمونه در محیطهای جمعی و در ۱۰ درصد کودکانی که در محیط های بیمارستانی روانی بستری می باشد بوجود خواهد آمد. (اُلندیک ۱۹۹۷) . با وجود این نشان داده شده است که اکثر ترسهای دوران کودکی در کودکان که در حدود ۶/۱۷ درصد می باشند احتمالاً با بروز انواع به فوبیای خاص ایجاد خواهد شد. (موریس و مرکل باخ

۲۰۰۰)و بر اساس گزارشاتی که از کودکان منتشر شده است نشان می دهد که ۸/۲۲ درصد از کودکانی که ترسهای خاص از خود بروز داده اند احتمالاً به نوعی از اختلال فوبیایی واقعی دچار شده اند. علاوه بر این اگر چه سن متوسط آغاز فوبیای خاص ما بین ۹ و ۱۰ سالگی می باشد.

[اگر چه یک طیف وسیعی از کودکان گونه های دیگری از ترس را بروز داده اند اوست ۱۹۸۷] با وجود این کمتر از ۱۰ درصد از افراد بزرگسال درمان مناسب برای فوبیای خودشان جستجو می کنند و متوسط طول دوره زمانی فوبیای این افراد بالغ و بزرگسال ۲۰ سالگی می باشد. (استینسون ۲۰۰۷ میلادی) ویژگیهای رشدی، روانشناختی و تأثیر کاربرد درمانهای پزشکی در این فوبیای خاص دارای اهمیت می باشد . بویژه اقدامات پزشکی در این فوبیا زمانی مهم به نظر می رسد که کسانی که از مراقبت پزشکی محروم می باشند به میزان بیشتری از افرادی که تحت مراقبت و

درمان پزشکی قرار می گیرند از اختلال ناخواسته وسواس رنج می برند و درمراحل ثانوی از اختلال ترس رنج خواهند برد. (دیکون ، لیکل، آبرامویچ ۲۰۰۸) این طرح کلی از فوبیا بویژه بر رفتارهای مفید کودک که احتمالاً برآغاز چنین تأثیرات رشدی اثر می گذارد استرس و اضطراب وارد می سازد. روانشناسان بالینی که فوبیای خاص کودکان را درمان می کنند قادر می شوند تا از انتخابهای متعدد درمان بر مبنای وجود مدارک مستدل که بر تماس نوعی درمان متمرکز می باشد یکی را

برگزینند . برای مثال از عملکرد تقویت ( برای مثال مدیریت ارتباط با تماس بسیار نزدیک) الگو برداری مشارکتی، بی حس سازی سیستماتیک (اگر چه آن از لحاظ تاریخی مفید می باشد اما این شیوه در جهان به طور گسترده استفاده نمی شود ودر دهه های اخیر بر این شیوه بر روی کودکان

مطالعه شده است) و شیوه درمانی CBt برای کاهش و درمان فوبیا استفاده می شود. با وجود این استثنات فراوانی که در اکثر تحقیقات خاکی از این می باشد که این خصوصیات مفید درمانی در دهه های گذشته در کودکان مورد بررسی قرار گرفته است: (اولن دیک ۲۰۰۶ ) نوآوری در درمان فوبیاهای کودکی در سالهای اخیر کمتر مورد بررسی مجدد قرار گرفته همانند چرخها که تا سالها

قبل علم مهندسی از چگونگی اینکه این چرخها می توانند با حرکت با یکدیگر کارایی و بازده بهتری داشته باشند عاجز بود و بعدها به این حقیقت دست یافت. شیوه های درمانی جدیدتر جایگزین دوباره در شیوه هایی حاکی از نظم تلفیقی ارائه شده اند و تکنیکهایی در درون و تحول ، تلفیق شده اند و سازگار با درمانهای می باشند که دوره ای از جلسات مختلف آن را در درون یک جلسه فشرده واحد از تماس که حال ما آنها را تغییر داده ایم فراهم آمده است.
جزئیات مرتبط با کاربرد شیوه درمانی برای کودکان

* شرح کلی و مختصر از کاربرد شیوه درمانی*
درمانهایی که برای اضطراب کودک پیشنهاد شده است فرآیندهای متمایزی همچون خاموش سازه ، تغییر عادت در شیوه های ادراکی بحرانی ، توسعه مهارتهای غلبه بر استرس ، افزایش اعتماد به نفس فرآیند احساسی و عاطفی و تغییرات در سطوح انتظارات و مفاهیم حاصل از درک خطر شکل می گیرد. [کندال ۲۰۰۵] . در حالیکه یک یا تعدادی یا تمام این فرایندها احتمالاً به عنوان مکانیزم های تغییر اشاره دارند آنچه حقیقتاً در اینجا پیشنهاد می شود این است که تغییرات در یک یا بیش از یک مؤلفه سه جزء اصلی واکنشی حس فوبیا ، رفتار فیزیولوژی و شیوه شناختی ایجاد شود. (دیویس و آلن دیک ۲۰۰۵) . شیوه درمانی ost یا تلفیقی از تماس فعال، الگوبرداری مشارکتی ، تقویت ، روان تربیتی برخوردهای ادراکی ، و مهارتهای آموزشی تقویت می شود.

(اوست ۱۹۹۷ ، زلمک و دیویس ۲۰۰۸ ) استفاده از این تکنیکها احتمالاً به نظر اضطراب آور می باشند و به اکثر روانشناسان بالینی که با تماس درمانی آشنا نمی باشند در حین تمرین آموزشی فشار وارد می شود با وجود این ما معتقد هستیم غالباً مفید می باشد تا تکنیکهای مختلف به عنوان ابزارهایی برای یک روانشناس بالینی مورد بررسی قرار گیرد .

به طوریکه این تکنیکها به طور خاص به عنوان ابزارهای تخصصی و خاص طراحی شوند تا جنبه های متفاوت ترس پیچیده و بغرنج مورد توجه قرار دهد. و سپس تماس چند گانه بکار برده می شود تا ترس کودک را از درون وی استخراج سازد و به فرد روانشناس بالینی اجازه دهد تا با یک تکنیک یا بیش از یک تکنیک اختلافات جزئی واکنشی حسی فوبیای کودک را تصحیح سازد در نتیجه، ارزیابی ، وشناخت کافی از ترس کودک و عکس العمل های قبلی تماس در کودک تعیین کننده و سرنوشت ساز می باشند. جدول (۱) را برای جزئیات اضافی ببینید.

 

جدول (۱):
افکار مشترک و یادداشتهایی که برای گزینش و اجرای و هدایت شیوه رفتار درمانی یک جلسه ای بکار برده می شود.
۱ ـ تماس را برقرار کنید و سپس خودتان را آماده کنید. شما مطمئن شوید که نسبت به محرکهایی درونی خودتان آرام و راحت هستید. شما لازم است قادر شوید تا رفتارهایی الگویی نزدیک را به آرامی و به نحوی مؤثر انجام دهید.
الف ـ محکرهای درونی خودتان را بشناسید . با حیوانات ـ حشرات ـ ؟؟ آسانسور و غیره آشنا شوید. حال شما در حال استفاده از محرک درونی خودتان هستید و هر نوع تغییر و جهش ناگهانی به طور ذاتی در این ترسها وجود دارند و جدا نمی شوند برای مثال آیا آن سگ دارای یک خال ظریفی در چشمش است یا با آن ناخوش می باشد. چه نوع مارمولکی در زمان بروز اضطراب دمش می افتد؟
ب ـ مکانی که شما می توانید این باشید طراحی کنید و از لحاظ اخلاقی محرکهایی خانگی تا زمانیکه این ترسها هستند مورد نیاز می باشند (برای مثال چه کسی با سگ قدم می زند؟ آیا آن سگ آب می خورد؟ و غیره)

ج ـ زمان را به سال بررسی کنید و قبل توافق برای درمان جائیکه به محرکها را کسب می کنید بررسی کنید. برای مثال شما در زمستان در کدام محل زنبورهای عسل یا حشرات دیگر را پیدا می کنید؟ آیا شما هیچ کس را نمی شناسید که یک مار را نوازش کند؟
د ـ حتی امکان بهترین شیوه آن است کم خودتان را آماده کنید تا با یک غریبه کنجکاو صحبت کنید ( یا با فرد آشنا) و این عمل را زمانی انجام دهید که شما در یک مکان عمومی ، تماس درمانی برگزیده باشید.

۲ ـ تماس را برقرار سازید و سپس خودتان راآماده سازید . مطمئن شوید که نسبت به محرکهای درونی تان را احساس آرامش و راحتی می کنید . شما لازم است تا الگوی رفتارهای نزدیک به آرامی و به طور مؤثر اجرا کنید
الف ـ آگاه باشید که ایمنی برای مردمی که درگیر می باشند و محرکهای مرتبط با آن مردم مهم می باشد ؟ آیا شما می دانید عنکبوتی که طرح ریزی کرده اید تا از آن استفاده کنید سمی می باشد؟
با وجود این بهتر است بدانید که آیا بیمار یک حساسیت خاص به نیش عنکبوت و سایر حشرات دارد؟ ( برای مثال: حتی عنکبوتی که فاقد سم می باشد احتمال دارد دارای حدودی سم باشد، نیشهای زنبور عسل خطرناک می باشد و آیا حیوان دوره گرد برای فرد بیمار محرکهای خوبی می باشند ) آیا سگی که شما استفاده نمی کنید از یک رژیم غذایی خاص برخوردار است و به طور عادی و منظم می تواند در طول یک آزمایش رفتاری از بیسکوییت های مخصوص سگ تغذیه کند.
( این اتفاق در طول یک جلسه بروز می کند که فرد بیمار دچار استفراق و قی می شود اما در واقع مفید که فرد بیمار در تماس با سگ قرار گیرد و سگ به او آسیبی نمی رساند (برای درک معنی این مبحث کتاب سگ همچنین مریض می شود ببنید.)؟
ب: آیا شما از اینکه مورد نظارت قرار گیرید یا با شما مشاوره شود می ترسید؟ بهترین دستورالعمل برای کسر که تمارض به استفراق می کند چه است؟ چگونه شما با زنبور عسل و حشرات دیگر کار می کنید که آنها به شما نیش نزنند؟

چگونه آیا شما دریک جلسه با یک سطح رشدی کودک سازگار می شوید؟
برای اغلب روانشناسان بالینی که نسبت به اضطراب یا درمانی تماس و شیوه درمانی ost فاقد تجربه لازم می باشند بهتر است که بیشتر در دستورالعمل راهنما درگیر شوند ( اُست و اُلن دیک )
با یک نوار ویدیویی که دارای شرح کامل می باشد تماشا کنند.
ج ـ آمادگی لازم را برای رویارویی با حوادث غیر منتظره را داشته باشید و حتی المکان از مزایای درمانی استفاده کنید . برای مثال بهترین کاری که شما می توانید انجام دهید این است که از لحاظ ذهنی برای آنچه شما در زمان گزش یا گازگرفتگی توسط حیواناتی همچون سگ و مار در طول دوره زمانی تماس رخ می دهد آماده سازید.

جدول که دارای اندازه و ابعاد کامل می باشد:
توجه: بعد از اینکه شما یادداشتهای خود راجمع آوری کردید باید بدانید تعداد چیزی مثل این وجود دارد که از لحظ فکری آنچه برای شما ناخوشایند است روی خواهد داد؟ [ ورود در شناخت حاصل از تصورات بحرانی]

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 28 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد