دانلود مقاله ترجمه حسابداری هزینه همراه با متن انگلیسی (قیمت تمام شده)

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

در حسابداری مدیریت ، حسابداری هزینه بخشی ازحسابداری مدیریت می باشد که میزان بودجه ، و هزینه واقعی فعالیتهای اقتصادی ، هزینه مراحل انجام کار ، هزینه واحدهای اداری یا هزینه

 

محصول و آنا لیز واریانس ها ، میزان سوددهی یا استفاده اجتماعی ازسرمایه ها را تعیین می کند مدیران ازحسابداری هزینه استفاده می کنند تا تصمیمات لازم را درجهت کاهش هزینه های شرکت اتخاذ سازند و میزان سوددهی شرکت خود را ارتقاء بخشند . درقالب حسابداری مدیریت ، هزینه به سبب استفاده ابتدایی آن ازمدیران داخلی نسبت به کاربران خارجی و به سبب آنچه که مدیریت محاسبه می کند بجای اینکه به طور عملی در مورد آن تصمیم گیری کند ازاستاندارهایی همچون GAAP تبعیت نمی کند.
هزینه ها مطابق با قواعد حاکم در واحدهایی ازپول رایج سنجیده می شود
حسابداری هزینه می تواند به عنوان حلقه زنجیره ای انتقال عرضه در درون مقادیر ارزشهای مالی مورد بررسی قرار گیرد .(مجموعه ای از حوادث که هماهنگ با فرآیند تولید منتج به تولید یک محصول می شود)

چندین شیوه متفاوت ازحسابداری مدیریت وجود دارند که به شرح ذیل می باشند:
۱) – حسابداری هزینه متعارف یا حسابداری هزینه متعارف شده (استاندارد یا استاندارد شده)
۲) حسابداری هزینه بر مبنای انجام کار(فعالیت)
۳) حسابداری مصرف منابع مالی
۴) حسابداری توان بازده
۵) حسابداری هزینه نهایی / هرینه – حجم کار – آنالیزسوددهی
عناصر دخیل در حسابداری هزینه کلاسیک (نوع اول )به شرح ذیل می باشد:
۱- مواد خام ۲- کار ۳- هزینه های غیر مستقیم / هزینه های جاری (ثابت)

مبدإ پیدایش
حسابداری هزینه به طور متمادی استفاده می شد تا به مدیران کمک کند هزینه های جاری یک کارتجاری را درک کنند آغازپیدایش حسابداری نوین هزینه به طور رسمی درطول زمان انقلاب صنعتی بود واین درست در زمانی بود که پیچیدگیهای جاری یک طرح تجاری در مقیاس بزرگ به توسعه سیستمهایی برای ثبت و تعیین مسیر هزینه ها منتهی گردید تا به مالکان شرکتهای تجاری و

مدیران آنها کمک کند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند . در ابتدای عصر صنعتی اکثر هزینه ها مشتمل بر هزینه یک فعالیت تجاری بود چنانچه حسابداران نوین به سبب اینکه این هزینه ها مستقیماً با مقدار محصول قابل تغییر بود به آنها هزینه های متغیر نام نهادند . پولی که صرف انجام کار / تهیه مواد خام و غیره می شود در یک تناسب مستقیم با محصول تولید شده ازعوامل موثرجاری در یک کارخانه می باشد مدیران می توانند به سهولت کل هزینه های متغیر را برای یک محصول محاسبه کنند و آنها می توانند ازاین هزینه ها به عنوان یک راهنمای اولیه برای فرآیندهای تصمیم گیری خود استفاده کنند.
تعدادی از هزینه هاتمایل دارند تا حتی در طول دوره های زمانی پرکار به سمت هزینه های متغیر نا برابر که با حجم کار صعود و نزول می کند به طور یکسان حرکت کنند.

با گذشت زمان ، اهمیت این هزینه های ثابت برای مدیران مهم تر گردید نمونه هایی از هزینه های ثابت شامل هزینه استهلاک دستگاه و ابزارهای صنعتی و هزینه واحد های اداری همچون هزینه تعمیرات ، هزینه استفاده ازابزار آلات صنعتی هزینه کنترل محصول ، هزینه خرید ، هزینه کنترل کیفیت ، هزینه انبار و حمل ونقل محصول می باشدو در ابتدای قرن بیستم \ این هزینه ها (ثابت) در اکثرفعالیتهای تجاری دارای اهمیت جزئی بودند ، با وجود این در قرن بیست ویکم غالباً این هزینه ها نسبت به هزینه های متغیر یک محصول اهمیت بیشتری پیدا نمود و این هزینه ها در صورتیکه در

سطح رنج گسترده ای ازمحصولات توزیع گردد منتهی به اتخاذ تصمیمات ناگوار از جانب مدیران می گردد مدیران باید درک لازم را ازهزینه های ثابت دارا باشند تا در جهت تصمیم گیری در مورد محصولات و قیمت گذاری بر روی آنها اقدام کنند . برای مثال یک شرکت واگن های ریلی خطوط راه آهن را تولید می کند و فقط دارای یک محصول می باشد این شرکت برای تولید هر واگن نیاز دارد تا ۶۰ دلار ازمواد خام و قطعات واگن را خریداری کند و به هر کارگری ۴۰ دلار دستمزد پرداخت کند بنابراین هزینه متغیرکل برای هر واگن ۳۰۰ دلار می شود با علم به اینکه ساخت یک واگن مستلزم پرداخت هزینه بالغ بر ۳۰۰ دلار می باشد ، مدیران نمی توانند بدون کاهش هزینه های مالی هر واگن فروش زیر قیمت داشته باشند هر گونه افزایش قیمت بیش از۳۰۰ دلار یک عامل موثر برای افزایش هزینه های ثابت شرکت می شود اگر به قولی هزینه ثابت برای اجاره بهای محل شرکت ،

بیمه و حقوق مالک تجاری شرکت بالغ بر ۱۰۰۰ دلار در هرماه شود بنابراین شرکت می تواند با یک هزینه کلی در حدود ۳۰۰ دلار ۵ واگن در هرماه را به فروش برساند (با قیمت هر واگن ۶۰۰ دلار)یا شرکت قادر می شود با هزینه کلی بالغ بر ۴۵۰۰ دلار حدود ۱۰واگن را به فروش برساند(با قیمت هر واگن ۴۵۰ دلار) و در این دو مورد شرکت می تواند به سودی در حدود ۵۰۰دلار دست یابد
حسابداری هزینه متعارف (استاندارد)

در حسابداری نوین هزینه ، درک ازثبت هزینه های تاریخی با توزیع هزینه های ثابت شرکت در یک دوره زمانی نسبت به اقلام تولید شده محصول درطول همان دوره زمانی و ثبت نتیجه به عنوان هزینه کل محصول تولید شده پذیرفته میشود.
این عامل هزینه کل که فروش محصولات در این دوره زمانی محقق نمی سازد در فرآیند تولید محصول ایجاد می شود و با استفاده از تعدادی شیوه های پیچیده حسابداری در فهرست موجودی که هماهنگ با مبانی اصلی GAAP می باشد ثبت شود.

(عموماً ازاصول اصلی مورد تأیید حسابداری می باشد). این نوع حسابداری (حسابداری هزینه متعارف)مدیران را قادر می سازد تا از هزینه های ثابت چشم پوشی کنند و به نتایج هر دوره زمانی مرتبط با هزینه متعارف برای هر محصول مشخص توجه کنند.
برای مثال :اگر شرکت تولید واگن های ریلی به طور معمول ۴۰ واگن در هر ماه تولید کند و هزینه های ثابت آن هنوز۱۰۰۰ دلار در هر ماه باشد سپس ما می توانیم متذکر شویم که هر واگن مشتمل بر یک هزینه جاری (ثابت)۲۵ دلاری می شود ۲۵دلار=(۴واگن/۱۰۰۰دلار)
علاوه براین هزینه ها ، هزینه های متغیر ۳۰۰ دلاری برای هر واگن یک هزینه کلی بالغ بر ۳۲۵ دلار برای هر واگن بوجود می آورد.

این شیوه حسابداری تمایل دارد تا در هزینه های منتج واحد اختلافی ناچیزایجاد کند ، اما در صنایعی که به امر تولید انبوه محصول اشتغال دارند فقط یک خط تولید وجود دارد و در آنجا هزینه های ثابت ….. اختلاف در هزینه های بسیارناچیز است. برای مثال اگر شرکت تولید واگن های ریلی ۱۰۰۰ واگن در هر ماه بسازد سپس هزینه واحد برای هر واگن بالغ بر ۳۱۰ دلار شود {۳۰۰دلار+(۱۰۰واگن/۱۰۰۰دلار)}

اگر ماه بعد شرکت ۵۰ واگن ساده بسازد سپس هزینه واحد برای هر واگن ۳۲۰ دلار باشد {(۵۰واگن / ۱۰۰۰دلار)+۳۰۰دلار} در نتیجه یک تفاوت نسبتاً جزئی در هزینه های شرکت تولید واگن های ریلی ایجاد می شود.
بخشی از حسابداری هزینه مت

عارف یک آنالیزواریانسی می باشد که به تجزیه و بررسی تغییر جزئی ما بین هزینه واقعی و هزینه های متعارف در درون مولفه های موثر مختلف می پردازد(تغییردر حجم کاره تغییردر هزینه مواد ، تغییردر هزینه کار وغیره)بنابراین مدیران می توانند درک کنند که چرا هزینه ها با آنچه که آنها طراحی کرده اند تفاوت دارد و اقدام مناسب را برای تصحیح و ضعیت ارائه می دهند.
نقطه ضعف حسابداری هزینه متعارف در مدیریت اتخاذ تصمیم

با استمرار زمان ، حسابداری هزینه متعارف سودمندی خود را برای مدیریت اتخاذ تصمیم به سبب یک تعداد از دلایل زیرازدست می دهد.
۱- عملکرد پرداخت حقوق (دستمزد)به کارگران یک اقدام برنامه ریزی شده باشد که از ایجاد تغییر درمیزان پرداخت حقوق درهر ساعت حمایت می کند
۲- شرکتهای نوین تجاری تمایل دارند تا حدودی هزینه های متغیر واقعی {هزینه اولیه ، مواد خام ، هزینه کارمزد ها یا هزینه دستمزد کارگران موقتی (فصلی)و هزینه های بسیار بالای ثابت را کاهش دهند (هزینه دستمزد کارگران هزینه های مهندسی ، هزینه های کنترل کیفیت و غیره و….)
۳- کاربرد ابزار در کارخانجات صنعتی پیچیده تر و تخصصی تر می شود و احتمالاً یک تناسب بسیار مهمی با هزینه های کلی دارد.
۴- تغییرات در سطح هزینه کل فهرست موجودی نوساناتی را در میزان سود دهی ایجاد می کند که برای درک و شرح مشکل می باشد. یک افزایش در ارقام هزینه ای فهرست موجودی می تواند هزینه های تولید را جذب کند(کاهش دهد)و میزان سود دهی های شرکت را افزایش دهد در حالیکه یک کاهش در سطح ارقام فهرست موجودی میزان سود دهی های شرکت را کاهش خواهد داد.

۵- شرکتهایی که به تولید طیف گسترده ای ازمحصولات و خدمات مبادرت می کنند دارای فرآیندهای تولیدی مشترکی می باشند که چندین نوع از محصولات آماده مصرف را(اقلام تمام شده)با توزیع نادرست یا هدایت نادرست هزینه توزیعی تهیه می کنند. مطابق با آنچه که در بالا ذکر گردید ازحسابداری هزینه متعارف استفاده می شود تا تصمیمات مدیریتی را مورد تحلیل و

بررسی قرار دهد که بتوانددرشیو ه هایی درارقام هزینه واحد انحراف (اختلاف جزئی)ایجاد کند و بتواند مدیران را به سمتی هدایت کند تا آن قادر شوند تصمیم بگیرند که هزینه ها را کاهش ندهند یا میزان سوددهی ها را افزایش ندهند به همین دلیل مدیران ازاصطلاحاتی همچون هزینه های مستقیم یا هزینه های غیر مستقیم استفاده می کنند تا هزینه متعارف را جایگزین سازند و بدین

گونه آنها با کیفیت بهتری هزینه جاری که به طورواقعی محاسبه می شود منعکس می سازند
هزینه های غیر مستقیم ( که غالباً مبلغی هنگفت می باشد)معمولاً در یک تناسب با هزینه کار یا دیگر هزینه های مستقیم با استفاده ازتعدادی منابع مالی فیزیکی توزیع میشودو برای مثال شرکت تولید واگن های ریلی حال به نیروی کار خود ماهیانه به میزان ۸۰۰۰ دلار (هزینه کل)دستمزد پرداخت کند و دیگر هزینه های ثابت آن شرکت تا سطح ۶۰۰/۲ دلار در هر ماه افزایش یابد سپس کل هزینه های ثابت ۶۰۰/۱۰ دلار در هر ماه می شود . هزینه واحد که برای ساخت ۴۰ واگن در هر ماه پرداخت می شود هنوزبرای هر واگن در حدود ۳۲۵ دلار خواهد بود {(۴۰/۶۰۰*۱۰)+۶۰دلاربرای مواد اولیه} اما ساخت ۱۰۰واگن به یک هزینه واحد به میزان ۱۶۶ دلار برای هرواگن {(۱۰۰/۶۰۰*۱۰دلار)+۶۰ دلار}مشروط براینکه شرکت حجم تولید خود را برای ساخت محصول تا آن سطح مورد نظرافزایش دهد منتج می شود.

مدیرانی که ازهزینه متعارف برای تولید ۴۰ واگن در ماه استفاده می کنند احتمالاً ازسفارش ۱۰۰ واگن (تا در یک ماه تولید شود)امتناع می کنند.
اگر قیمت فروش فقط در هر واحد ۳۰۰دلار باشد آنها (مدیران)این نتیجه را مشاهده خواهند کرد که یک کاهش هزینه بالغ بر۲۵ دلار در هر واحد روی خواهد داد اگر مدیران شرکت تفاوت مابین هزینه ثابت و هزینه متغیر را با هم مقایسه کنند بوضوح متوجه خواهند شد که ارقام موجود در فرم سفارش پرشده به ایجاد تاثیردر هزینه های ثابت ۲۴۰دلاری برای هرواگن منتج می شود.

(هزینه فروش ۳۰۰ دلاری کمتراز هزینه ۶۰دلاری مواد خام می باشد) و به یک سود خالص بالغ بر ۴۰۰/۱۳ دلار منتج خواهد شد{۶۰۰/۱۰-(۱۰۰*۲۴۰دلار)}
۱- توسعه و ایجاد حسابداری توان بازده
مقاله اصلی : حسابداری توان بازده
زمانیکه فعالیتهای تجاری به سمت پیچیدگی بیشترتمایل پیدا کرد و تولید طیف وسیعی ازمحصولات آغازگردید، استفاده از حسابداری هزینه در جهت تصمیم گیری در مورد به حداکثررساندن میزان سود دهی کمتر مورد شک وتردید قرار گرفت.
چرخه های مدیریتی به نحوی چشمگیرآگاهی خود را از تئوری محدودیتها در دهه ۱۹۸۰ افزایش دادند و درک خود ازهر فرایند تولید که دارای عامل محدود کننده در جایی که یک زنجیر تولید محصول وجود دارد آغازکردند درزمانیکه مدیرت بازرگانی (تجاری آموخت تا محدودیتها را تشخیص بدهد ، این مدیران به طور گسترده ای خود را با حسابداری توان بازده هماهنگ ساختند تا بدین گونه بتوانند محدودیتها را کنترل کنند و میزان سود دهی ناشی از دلار های پربازده (یا هرپول رایج دیگر)که از واحد محدود مالی بدست می آید به حد اکثر برسانند.

برای مثال: شرکت ساخت واگن های ریلی ۱۵ اتوبوس برقی روباز درجه یک با قابلیت سرعت بالا در هر ماه می سازد در این پروژه از یک طراحی استفاده می شود که مشتمل نقوش تزئینی می باشد که باریخته گری برنجی ساخته شده است اما در این طرح به میزان بسیار کمی به فلزکاری نیازمی باشد که واگن ریلی مسقف را تولید کند.
خریدارپیشنهاد می کند که برای هر اتوبوس برقی (تراموا)در حدود ۲۸۰ دلار پول پرداخت شود ، شرکت یک سفارش قطعی برای تولید ۴۰ واگن ریلی به مبلغ ۳۵۰دلار در هرواحد دریافت می کند.
حسابدارشرکت هزینه عملیاتی ، ریخته گری ،خرید قطعات فلزی در هر ماه محاسبه میکند که به شرح ذیل می باشد.

هزینه در هرساعت ساعات کاری قابل دسترس در هر ماه هزینه کل(دلار) هزینه جاری ثابت در هر واحد اداری
۶۳/۴۵ ۱۶۰ ۰۰۰/۳۰۰/۷ ریخته گری
۶۳/۲۰ ۱۶۰ ۰۰۰/۳۰۰/۷ خرید قطعات فلزی
۱۳/۳۳ ۳۲۰ ۰۰۰/۶۰۰/۱۰ کل هزینه ها

حال شرکت حجم تولید خود را با ساخت ۴۰واگن در هر ماه به حداکثر می رساند و برای اینکه خرید قطعات برنجی به عنوان مواد خام مورد نیاز برای تولید تراموا پرهزینه می باشد حسابدار مشخص می کند که شرکت هزینه مالی برای ساخت تراموا را کاهش دهد.
حسابدار همچنین یک آنالیزی از هزینه های برآورد شده تولید محصول بر اساس حسابداری هزینه متعارف ارائه میکند و توصیه می کند که شرکت حجم ساخت هر نوع تراموا را کاهش دهد.
واگن ریلی تراموا آنالیزحسابداری هزینه متعارف
۴۰ ۱۵ میزان تقاضا در هرماه

۳۵۰ ۲۸۰ قیمت (دلار)
۰/۲ ۰/۳ زمان انجام فرآیند ریخته گری (ساعت)
۰/۴ ۵/۱ زمان فلزکاری (ساعت)
۰/۶ ۵/۴ زمان کل
۲۵/۹۱ ۰۸۸/۱۳۶ هزینه ریخته گری (دلار)
۵۰/۸۲ ۹۴/۳۰ هزینه فلزکاری(دلار)
۰۰/۶۰ ۰۰/۱۲۰ هزینه مواد خام(دلار)
۷۵/۲۳۳ ۸۱/۲۸۷ هرینه کل (دلار)
۲۵/۱۱۶ ۸۱/۷ میزان سود دهی در هر واحد(دلار)

با وجود این مدیریت عملیاتی شرکت ازسزمایه گذاری اخیر خود درساخت ابزارهای صنعتی اتوماتیک ریخته گری که یک زمان ایده آل برای استراحت کارگران آن بخش اداری شرکت فراهم کرده است آگاهی دارد. محدودیت در تولید واگن های ریلی به سبب هزینه بالای فروش قطعات فلزی می باشد حسابدار یک تحلیلی از میزان سود و ضرردر زمانیکه قرار داد با استفاده حسابداری توان بازده منعقد می شود.تهیه میکند تا بدین گونه میزان سوددهی تولید محصولات را با محاسبه توان بازده (درآمد کمترازهزینه متغیرمی باشد)برای خرید قطعات فلزی تعیین کند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد