بخشی از مقاله


ASP
با گذشت سال هاي متمادي، ما تغييرات مهمي را در موضوع اينترنت مشاهده مي نماييم. ابتدا ، اينترنت به منظور يك سرويس دهنده ارتباطات متوسط براي بخشهاي دولتي و موسسات دانشگاهي بود. با پيدايش www ، اينترنت يك محيط دوستانه چند رسانه اي شد

. در اصل، سويس اينترنت به عنوان يك مكان براي آدمهاي با ذوق به منظور خلق صفحات خانگي بود، اما هر چه افراد بيشتري به اينترنت وارد شدند اينترنت به يك منبع اطلاعاتي براي همة افراد تبديل شد. وقتي تعداد افراد Online به يك محدودة بحراني رسيد،

شركتهايي كه محصولات و خدمات را مي فروختند شروع كردند به spring up نمودن اين شركتها هيچ حضور فيزيكي نداشتند، فقط يك حضور مجازي داشتند. براي مثال شما مي توانيد از سايت Amazon.com كتاب بخريد، اما شما قادر نخواهيد بود كه كتابفروشي Amazon.com را در همسايگي خودتان پيدا كنيد.


همانگونه كه اينترنت به صورت يك فروشگاه موفق شد، طراحي وب سايت هم تغيير پيدا كرد. در روزهاي اوليه www ، HTML به منظور ايجاد صفحات وب ايستا استفاده مي شد. اما امروزه، صفحات وب ايستا به سرعت در حال منسوخ شدن مي باشند. تصور كنيد اگر Amazon.com تنها از صفحات وب ايستا تشكيل شده بود-شما نمي توانستيد فهرستهاي كتاب را جستجو كنيد. شما نمي توانستيد يك درخواست را به صورت Online صادر كنيد، شما نمي ت.انستيد توضيحات كاربران ديگر را بخوانيد. اين است دليل يك سرمايه گذاري مطمئن كه اگر Amazon.com از صفحات وب پويا استفاده نمي كرد، نمي توانست تعداد زيادي كتاب بفروشد.


شما مي توانيد صفحات وب پويا را از راههاي زيادي ايجاد نماييد. راه حل مايكروسافت براي ساختن صفحات وب پويا استفاده از Active server page مي باشد كه بصورت مختصر بر آن ASP مي گويند.


ASP شامل دو بخش مي باشد. كدهاي برنامه نويسي و embedded HTML . كدهاي برنامه نويسي مي توانند به وسيلة تعداد زيادي از زبانهاي دست نويس نوشته شوند.
يك زبان دست نويس يك دستور زبان مخصوص است كه براي اجراي دستورات بر روي كامپيوتر استفاده مي شود.


زبانهاي اسكريپت نويسي دست نويس مربوط به وب كه محبوب مي باشند عبارتند از VBScript و JavaScript . وقتي يك صفحة ASP درست مي كنيد، شما مي توانيد از يكي از چهار زبان برنامه نويسي استفاده كنيد. شبيه دستور زبان Visual Basic .


بيشتر صفحات ASP با استفاده از VBScript ايجاد مي گردند. VBScript از چهار زبان ديگر به زبان انگليسي نزديكتر مي باشد و دستور زبان آن شبيه به Visual Basic مي باشد كه تعداد زيادي از توسعه دهندگان وب از آن استفاده كرده اند.


اجراي صفحات ASP
براي اجراي صفحات ASP بر روي كامپيوترتان، احتياج به اجراي يك سرويس دهندة web داريد. محصولات رايگان مايكروسافت در دسترس شما قرار دارند كه به شما اجازه مي دهند يك سرويس دهندة وب را روي ويندوز 95 و98 به همان خوبي windowsNT و windows2000 اجرا كنيد.
اگر سرويس دهنده وبي كه صفحات ASP را اداره مي كند نصب نكرده ايد، هنگامي كه يك درخواست صفحة ASP را داخل مرورگر خود مي نماييد، يك پنجرة گفتگو را مشاهده مي كنيد كه از شما مي پرسد كه آيا مي خواهيد فايل ASP را بر روي ديسك ذخيره نماييد يا خير؟ براي مثال يك فايل با پسوند ASP را ايجاد كرده و در داخل آن محتويات يك ليست را كپي نماييد. سپس اين فايل را در داخل مرورگر انتخابي باز نماييد، شما مي بينيد كه يك پنجرة گفتگو از شما سؤال ميكند كه آيا مي خواهيد فايل را بر روي ديسك ذخيره نماييد.


به ياد بياوريد كه يك سرويس دهندة و با توانايي مديريت صفحات ASP ، صفحه وب درخواستي را قبل از اينكه به سرويس گيرنده بفرستد پردازش مي كند.
در طي اين پردازش دو چيز اتفاق مي افتد:
1- كد برنامه نويسي در صفحة ASP به وسيلة سرويس دهندة تفسير مي گردد.


2- سرويس دهندة وب به مرورگر اطلاع مي دهد كه اطلاعات HTML را فرستاده است و مرورگر اين خطوط HTML را دريافت كرده و براي كاربر اجرا مي نمايد.
اگر شما يك سرويس دهندة وب را نصب نكرده باشيد، و سعي كنيد كه يك صفحة ASP را به وسيلة مرورگرتان مشاهده نماييد، مرحلة دوم انجام نمي شود. اين به معني آن است كه مرورگر مطلع نمي شود كه صفحة ASP شامل كد HTML مي باشد. مرورگر نمي داند كه چه كاري با يك فايل ASP انجام دهد و سعي مي كند كه بوسيلة بذنامه هاي ديگر كه فايل با پسوند ASP را مي شناسند اين فايل را ببينيد.


اگر يك برنامه بر روي كامپيوترتان نصب شده باشد كه با فليل هاي با پسوند ASP آشنايي داشته باشد آن برنامه اجرا مي گردد.
تنظيمات سرويس دهنده اطلاعات اينترنت
(IIS) سرويس دهنده وب حرفه اي مايكروسافت مي باشد. آخرين نسخة IIS نسخه 5.0 مي باشد كه با ويندوز 2000 كار مي كند. ASP 3.0 نيز با IIS 5.0 سازگار مي باشد و به صورت خودكار وقتيIIS 5.0 نصب مي گردد آن نيز نصب مي گردد. اگر ويندوز NT server را اجرا مي كنيد، بهIIS 4.0 احتياج داريد وIIS 4.0 را مي توانيد در windowsNT Option pack 4.0
پيدا كنيد، يا مي توانيد به صورت رايگان از سايت وب مايكروسافت به آدرس


http://www.microsoft.com/msdownload/ntoptionpack/askwiz.asp در يافت نماييد.
IIS 5.0 با ويندوز 2000 تركيب شده است. اگر چه هنگامي كه شما ويندوز 2000 را نصب مي كنيد به صورت پيش فرض IIS 5.0 نصب نمي گردد. براي نصب IIS 5.0 ابتدا Start و سپس Adminstrative tools و configure your server را انتخاب نماييد.


يك جعبه محاوره اي باز مي شود كه داراي چندين گزينة پيكر بندي در پنجره سمت چپ خود مي باشد. از پنجرة سمت چپ، پايين ترين گزينه كه Iabeled Advanced مي باشد را انتخاب نماييد. بر روي دكمة Advanced يكبار كليك كنيد. چهار گزينه آشكار مي شود كه عبارتند از Cluster Service و Message Queuing و Support Tools و Optional Components . برروي گزينة Optional Components كليك كنيد. در پنجرة سمت راست، توضيحي در مورد گزينة Optional Components ظاهر مي گردد.


به جلوتر برويد و بر روي فرمتن Start كليك راست كنيد- اين كار ويزارد اجزاي ويندوز را اجرا مي نمايد- Components Wizard windows 2000 اجزاي انتخابي ويندوز 2000 را نمايش مي دهد. از طريق اين ويزارد، شما مي توانيد اجزاي انتخابي ويندوز را نصب يا رفع نصب نماييد. گزينة Internet Information services را بيابيد.


اجزاي IIS تعدادي از زير اجزاهاي ديگري از سرويس دهنده www را همانند سرويس دهنده FTP و سرويس SMTP شامل مي شوند. براي اينكه تعيين كنيد كه چه اجزايي از IIS نصب شوند، بر روي اجزاي IIS در ويزارد اجزاي ويندوز 2000 كليك كنيد و سپس بر روي دكمة Details كليك نماييد. شما يك ليست از اجزايي كه مي توانند با IIS نصب شوند را مشاهده مي نماييد. اگر شما قصد داشته باشيد كه از Visual Interdev يا FrontPage شركت مايكروسافت به منظور ويرايش سايت وب خور استفاده نماييد، مطمئن گرديد كه بسط هاي FrontPage 2000 Server را نصب كنيد. البته، اين به نصب كردن ديگر اجزاي IIS صدمه اي نمي زند.


بعد از اينكه شما تمام اجزاي IIS را انتخاب كرديد، براي نصب كردن بايد براي دكمة OK كليك كنيد كه شما را به ويزارد Components windows 2000 بر مي گرداند. براي شروع به نصب IIS 5.0 بر روي دكمه Next كليك كنيد. وقتي عمليات نصب كامل شد، شما مي توانيد به ISM دسترسي پيدا كنيد.
Internet service manager به شما اجازه مي دهد كه خصوصيات و تنظيمات IIS را به منظور اجراي ISM ، مراحل زير را انتخاب كنيد.
Start>programs>Administrative tools>Internet Manager
ISM به شما اجازه مي دهد كه سايت وب تان را و سرويس دهنده FTP و سرويس SMTP را پيكر بندي نماييد.


ISM ساختار دايركتوري را براي سايت وب شما نشان مي دهد. شما مي توانيد خصوصيات سايت وبتان را مشاهده و اصلاح نماييد اين كار يك كادر به نام properties web site را باز مي نمايد.
اين كادر همانطور كه متوجه شده ايد داراي 10 ، tab پر از گزينه مي باشد. وارد Tab Directory شويد. به گزينة Local path توجه نماييد. دايركتوري كه دراينجا وارد مي شود دايركتوري فيزيكي ريشه مي باشد و به صورت پيش فرض در داخل Inetpub\wwwroot \ بر روي درايوي كه ويندوز 2000 نصب شده است قرار دارد. اگر شما تمايل داشته باشيد، اين مقدار را تغيير دهيد.

اما همانطور كه بيان گرديد عرف استاندارد دايركتوري فيزيكي ريشه Inetpub\wwwroot \ مي باشد.
در زير گزينه Local path، يك سري از كادرهاي انتخاب وجود دارد. دو تا از اين كادرهاي انتخابي شبيه به گزينه هاي موجود در كادر Personal server properties مي باشند و عبارتند از Directory Browsing و Visits Log . هر دوي اين دو گزينه ها دقيقاً مانند گزينه هاي موجود در PWS مي باشند. با انتخاب Directory Browsing شما به ملاقات كنندگاني كه در URL ، آدرس شما را وارد مي كنند، اجازه مي دهيد كه به اجزاي دايركتوري شما دسترسي پيدا نمايند.


نصب IIS در ويندوز XP :
از start/control panel را انتخا نماييد. پنجرة control panel باز شده روي Add Or Remove Programs كليك كرده پنجره باز شده حال در ستون سمت راست روي آيكن Add/Remove Windows Components كليك كرده پنجرة Add/Remove Windows Components باز شده و گزينة Internet Information Services(IIS) را تيك بزنيد. سپس روي دكمة Next كليك كرده IIS نصب مي شود.


حال براي ديدن صفحات مراحل زير را انجام دهيد:
از start/control panel را انتخاب نماييد. پنجره control panel باز شده و روي Administrative tools دو بار كليك نماييد. وبعد از باز شدن پنجره Administrative tools روي آيكن Internet Information Services دوبار كليك كنيد تا پنجرة IIS باز شود.در ستون سمت چپ روي شاخه Default Web Site كليك راست كرده

و از منوي ظاهر شده گزينة New/Virtual Directory را انتخاب نماييد. يك پنجره باز مي شود Next كرده در صفحة بعد در كادر جلوي Alias يك نام بدهيد سپس روي دكمة Next كليك كرده ودر صفحة بعد در جلوي كادر Directory آدرس صفحه را ميدهيد مي توانيد از دكمة Browser كمك بگيريد. دكمة Next را كليك كنيد و در صفحة بعد دكمة Finish را انتخاب كنيد. حال در پنجرة Internet Information Services در سمت راست پوشه ها وصفحه اي كه با پسوند Asp را ذخيره كرديد مي توانيد مشاهده كنيد. روي صفحة Asp كليك راست كرده و از منوي ظاهر شده گزينة Browse را انتخاب نماييد. سپس مي توانيد صفحة مورد نظر خود را در Internet explorer و يا هر Browser ديگر مشاهده نماييد.


آشنايي با اسكريپت هاي ASP :
دو دستور زير قبل از TAG ، <HTML> نوشته مي شوند:
منظور از <%@language=VBScript%>چيست؟ به سرويس دهنده وب اطلاع مي دهد كه زبان script كه در صفحة ASP فعلي استفاده شده است چه مي باشد
منظور از <%option Explicit %>چيست؟ همه متغيرهاي ما بايد به صورت صريح تعريف گردند
:<%....%> دستورات VBScript در داخل اي دو tag نوشته مي شوند.


تعريف: كاراكتر دنبالة خط براي زبان VBScript علامت زير خط (-) قرار دادن آن در انتهاي خط مي گويد كه « ادامه در خط بعدي مي باشد» .
متغير چيست؟
يك متغير يك بخش كوچكي از حافظة كامپيوتر است كه شما به آن يك نام مي دهيد.
Data types يا انواع داده اي
انواع مختلفي از داده ها موجود دارند كه شما بايد بتوانيد آنها را در داخل متغير ها ذخيره نماييد: اعداد، كلمات، اطلاعات و چيزهاي ديگر.
متغير ها را در Dim تعريف مي كنيم.
كنترلهاي منطق شرطي


منطق شرطي يك شرط با يك سري از شروط را امتحان مي كند و بر پايه نتيجة آن، كدي كه بايد اجرا گردد را انتخاب مي نمايد.
IF-Then statements
جملة IF…Then يكي از معمولي ترين ساختارهاي كنترلي مي باشد. شكل دستوري آن به صورت
If condition Then
Code block
End If
وقتي شرط برابر True مي گردد، جملات اجرايي اجرا مي گردند، و سپس كدهاي بعد از End If اجرا مي گردند. اگر شرط برابر با مقدار False باشد، جملات اجرايي رد شده و فقط هر چيزي كه بعد از End If آمده است اجرا مي گردد.
If...Then…Else statements


گاهي اوقات مفيد است كه يك قطعه از كد فقط اجرا گردد كه شرط ما غلط است. شما مي توانيد با اضافه كردن يك عبارت Else به ساختار If…then اين كار را انجام دهيد.
If condition Then
Code block1
Else
Code block 2
End If
حالا اگر If condition برابر با مقدار True بود، Code block1 اجرا مي شود. و مقدار شرط برابر با False بود، كد بلوك 2 اجرا مي گردد.
كنترلهاي منطق حلقوي


منطق حلقه يك بلوك از كدها را به صورت تكراري اجرا مي نمايد البته تا وقتي كه يك شرط معيني اتفاق بيفتد يا هنگامي كه شروط معيني درست باشند.
Do While…Loop :
شكل عبارت Do While…Loop به صورت زير است:
Do While Condition
Code block
Loop
كد بلوك تا زماني كه شرط درست است اجرا مي گردد. اگر شرط False باشد براي بار اول عبارت Do اجرا مي گردد، اما حلقه هيچگاه تكرار نمي گردد.
عبارتهاي For each …Next :
ساختار For each …Next براي تكرار كردن هر عنصر در يك گروه مورد استفاده قرار مي گيرد. فرض كنيد كه يك آرايه از نام كاربران داريد و مي خواهيد هر نام را بر روي صفحه نمايش چاپ كنيد. يكي از راه حلها، استفاده از For each …Next و يك شمارنده مي باشد.
For icounter=0 to Arraysize


Response.write(arrusernames(icounter))
Next
براي يك راه حل ديگر مي توان از For each …Next استفاده نمود.
For each strname in arrusernames
Response.write(strname)
Next
وقتي شما مي خواهيد يكسري از اشياء رل انتخاب نماييد، استفاده از For each …Next را مفيد تر مي يابيد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید