بخشی از مقاله

مقدمه
اين نرم افزار يك بستر مناسب براي ساخت پورتالها يا وب سايتهاي سازماني مي باشد. در اين بستر تمامي فعاليتها و عملياتهاي كه در پورتالهاي سازماني مشترك است، پياده سازي شده است. همچنين اين نرم افزار داراي 45 ماژول مستقل مانند فروش الكترونيكي، سيستم مديريت اسناد، نقش سايت، سيستم اخبار، سيستم پرسش و پاسخ، ليست هاي شخصي و … مي باشد كه مدير سيستم مي تواند از اين ماژولها در سايت خود استفاده كند. هسته اصلي اين نرم افزار شامل شناسايي كاربر و تعيين سطوح دسترسي براي انواع كاربران به همراه امكانات نمايش اطلاعات در وب است.
مشخصات اصلي بستر پورتال دوران


-يك مجموعه سايت مي تواند از چندين پورتال تشكيل شود كه اطلاعات همه آنها روي يك پايگاه داده قرار مي گيرد.
-هرپورتال از چندين صفحه تشكيل مي شود كه اين صفحات مي تواند به صورت سلسله مراتبي (درختي) دسته بندي شوند كه حركت روي آنها به كمك منوها انجام مي شود. منوهاي مختلفي در سيستم در نظر گرفته شده اند . حركت روي صفحات و نوع صفحات توسط مدير سيستم قابل تعريف است و بنا براين براي توليد يك جريان خاص از صفحات اطلاعاتي نيازي به هيچ گونه برنامه نويسي نمي باشد.


-در هر صفحه مي تواند از چندين ماژول استفاده كرد كه مي توان براي انواع كاربران براساس سطوح دسترسي آنها امكانات نمايش، حذف، ويرايش و اضافه كردن را مشخص نمود


1-1-مديريت Portal
اين بخش مربوط به مدير سيستم مي باشد و مدير مي تواند تنظيمات سايت را تعيين كند. در اين قسمت تك تك گزينه ها را توضيح مي دهيم:
1-1-1-خصوصيات نمايشي سايت


در اين بخش تنظيمات مربوط به نحوه نمايش دادن پورتال مي باشد. اين تنظيمات شامل عنوان سايت، زبانهاي سايت و شمايل و طرح بندي سايت مي باشد.
1-1-1-1-Site Title


اين گزينه مربوط به عنوان سايت مي باشد كه در قسمت Header سايت نمايش داده مي شود.
1-1-1-2-Site Path
اين گزينه مسير فايل هاي پورتال را نمايش مي دهد و قابل تغيير است پورتال نمي باشد.
1-1-1-3-Language List
در اين گزينه مي توان زبانهاي سيستم را معرفي كنيم.
1-1-1-4- Logo
اين گزينه مربوط به شكل نمايش داده شده در بخش بالاي سايت (Logo) مي باشد و لازم است اسم فايل تصويري در اين قسمت وارد كنيد.
1-1-1-5-Page Layout
اين گزينه مربوط به طرح بندي سايت مي باشد و طرح بندي كلي سايت را معرفي مي كند.
1-1-1-6- Theme
اين گزينه مربوط به شمايل سايت بوده و نحوه نمايش محتويات را معرفي مي كند
1-1-2- تنظيمات امنيت و ثبت نام كردن در سايت
در اين بخش تعريف مي شود كه نحوه ثبت نام كاربران چگونه باشد و از چه كشورهاي سيستم كاربر بپذيرد.
1-1-2-1- Allow New Registration
اين گزينه تعيين مي كند كه آيا سيستم پورتال كاربر جديدي مي پذيرد يا خير؟
1-1-2-2- Registration Type
اين گزينه نحوه ثبت كاربر در سيستم را تعيين مي كند.
1-1-2-3- Allowed Countries
اين گزينه تعيين مي كند كه افراد از چه كشورهاي حق ثبت نام در سايت را دارند.
1-1-3-تنظيمات كليد واژه هاي جستجو
اين تنظيمات بيشتر مربوط به جستجو گرها و برنامه هاي جستجو در وب (Browser) مي باشد.
1-1-3-1- Defualt Page Title
اين گزينه عنوان سايت را در قسمت عنوان جستجوگر وب تعيين مي كند.
1-1-3-2- A Defualt Keyword To Identify
در اين گزينه يك عنوان براي شناسائي تمام صفحات پورتال براي جستجوگر ها تعيين مي كنيم.
1-1-3-3- Default Page Keyword
اين گزينه براي تعيين كليد واژه هاي صفحه جاري مي باشد.
1-1-3-4- Default Page Description
اين گزينه براي نوشتن توضيحاتي درباره محتويات صفحه مي باشد و اين توضيحات در اعلام نتيجه جستجوگرها نمايش داده مي شود.
1-1-3-5- Default Page Encoding
اين گزينه كد نمايش (Charset) سايت را تعيين مي كند. (جستجو گر وب با چه كدي صفحه را نمايش دهد.)
1-1-4- تنظيمات و مديريت صفحات
در اين قسمت صفحات (Tabs) موجود در سايت ليست شده اند و مدير مي تواند ترتيب آنها را در اين قسمت مشاهده نمايد و تغييرات لازم را در صفحات اعمال كند.


مدير مي تواند با انتخاب گزينه Add New Tab صفحه جديدي ايجاد كرده و با انتخاب آيكون ؟ صفحه مورد نظر خود را ويرايش كند. براي حذف كردن يك صفحه بايد گزينه ؟ انتخاب كرد. براي تغيير ترتيب نمايش صفحات از گزينه هاي ؟؟ مي تواند استفاده كرد.
1-1-5- تنظيمات امنيت و سطح دسترسي كاربران
در اين بخش گروه ها (Role) را تعيين و تعريف كرده و سطح دسترسي كاربران عضو در سايت را معين مي نماييم. در ضمن در اين قسمت مدير مي تواند كاربراني براي سيستم تعيين كند.


براي ايجاد يك Role جديد مي توان Add New Role را انتخاب كرده و نام گروه مورد نظر را وارد كرد.
براي تعريف يك كاربر جديد بايد از بخش User management گزينه ؟ را انتخاب كرده و فرم مشخصات كاربر مورد نظر را كامل كرد.
بخش دوم
طراحي صفحات Portal
شامل موضوعات زير:
1-ايجاد Tabها
2-1- ايجاد Tabها
براي صفحه بندي صفحات ابتدا بايد درون صفحاتTab ايجاد نمود. و داخل Tabها نيز مي توان از ماژول ها استفاده نمود.
اين Tabها را مي توان در قسمت Pane (Left، Right و Center) يا Header يا Footer قرار داد.
براي اين كار ابتدا وارد Portal مربوطه گرديده. سپس با استفاده از گزينه Administration وارد صفحه تنظيمات (شكل 9) آن Portal مي گرديم.
در اين صفحه در قسمت Tabs گزينه Add New Tabs انتخاب گردد.
با انتخاب اين گزينه صفحه ايجاد Tab (شكل 10) نمايان مي گردد. در اين صفحه پارامترهاي زيادي براي ايجاد Tabها جديد مي باشد كه توضيح آن به شرح زير مي باشد.
2-1-2-Tob Name and Layout
2-1-2-1- Tab Name
در اين قسمت نامي را كه براي اين Tab در نظر گرفته شده است، نوشته مي شود.
2-1-2-2- Invisible in cultures
در اين قسمت اگر در مقابل هر زباني تيك زده شود، آن Tab در آن زبان ديده نمي شود.
2-1-2-3- Tab is footer
اگر اين پارامتر تيك زده شود، آن Tab در Footer نمايش داده مي شود.
2-1-2-4- Authorized Roles


در اين قسمت افرادي كه قادر به دين Tab مي باشند, مشخص مي شوند.
2-1-2-5- Parent tab


در اين قسمت مي توان تعيين نمود كه Tab جديد خود به عنوان يك Tab مستقل (Root Level) باشد. يا زير مجموعه يك Tab قبلي باشد. (ليست Tab هاي قبلي نيز در اين قسمت موجود مي‌باشد)
2-1-2-6- Show to mobile users


در صورتي كه اين گزينه تيك بخورد، كاربراني كه از طريق Mobile به سايت متصل مي شوند نيز مي‌توانند اين Tab را ببينند.
2-1-2-7- Mobile Tab Name
در اين قسمت نامي را كه مي خواهيم كاربران Mobile اين Tab را به آن نام ببينند نوشته مي‌شود.
2-1-2-8- Module Type


بعد از ايجاد Tab نوبت اختصاص دادن Module به آن Tab مي رسد. براي اين كار در اين قسمت ابتدا نوع ماژول مشخص مي شود. مثلا HTML Document
2-1-2-9- Module Name
در اين قسمت عنوان ماژول (عنواني كه بعد از انتخاب Tab كاربران مي بينند) مشخص مي شود.
بعد از انتخاب عنوان ماژول گزينه Add To Organize modules Below كليك گردد. تا ماژول جديد به Tab مربوطه اضافه گردد. اين ماژول به صورت پيش فرض در قسمت center، Add مي‌گردد. پس از آن مي توان با فلش هاي كناري ‌آن را به Left Pane يا Right Pane منتقل نمود. در صورتي كه بخواهيم يك ماژول ديگر را به اين Tab اضافه كنيم، بايد از قسمت Module Type يك نوع ديگر از ماژول ها را انتخاب كرده، سپس يك Module Name ديگر به آن اختصاص داده سپس آن را توسط گزينه Add To Organize modules Below به Tab مربوطه اضافه نماييم.
2-1-2-10- Meta Settings


اين قسمت نيز مانند بخش 2-1-2-15 تنظيم گردد.
2-1-2-11- Theme and layout settings
در صورتي كه بخواهيم براي اين Tab به صورت جداگانه از متن صفحه، يك Layout يا يك Theme ديگري اختصاص داده شود. تنظيمات اين قسمت را به صورت دلخواه انجام مي دهيم.
2-1-2-12- Culture settings
دو پارامتر اول براي زماني است كه بخواهيم براي اين Tab در زبان هاي مختلف در اين صفحه (براي هر زبان به صورت مجزا) داراي يك Title باشد. در اين قسمتها آنها نوشته مي شود.
دو پارامتر بعدي نيز براي زماني است كه بخواهيم Key Word هايي از اين Tab را براي جستجوي بهتر Engine Searchها در نظر بگيريم. آن Key Wordها را (براي هر زبان به صورت مجزا) در اين قسمتها نوشته مي شود. در نهايت گزينه Apply Changes زده مي شود تا تمامي تغييرات اعمال گردد.
بخش سوم
Module هاي Portal
شامل موضوعات زير:
1-ساختار Module ها
2-معرفي برخي ماژولهاي برنامه
3-1- ساختار Module ها
ماژول ها هر كدام داراي ظرفيتهايي مي باشند (مانند: ماژول متن، ماژول تاريخ، ماژول عكس، گالري و …) كه به طراحي صفحات Portal اجازه مي دهد، با استفاده از آنان سايت خود را طراحي مي نمايد.
در اين قسمت تغييراتي را كه مي توان در يك ماژول انجام داد بررسي مي نماييم.
3-1-1- Add كردن يك ماژول
براي Add كردن يك ماژول لازم است كه قبل از آن يك Tab را به صفحه Add نمود. كه شرح آن در قسمت 3-1-2-9 كاملاً توضيح داده شده است.
3-1-2- Edit كردن درون يك ماژول
براي Edit كردن درون يك ماژول، ابتدا به صفحه Home رفته و Tab مورد نظر انتخاب گردد. سپس روي ماژول مورد نظر گزينه Edit (مداد) انتخاب گردد.
پس از اين كار، صفحه نوشتن درون ماژول (شكل 8) نمايان مي گردد. در اين صفحه مي توان تمامي موارد دلخواه (بستگي به نوع ماژول دارد) را در ماژول مورد نظر جاي داد.


در انتهاي اين صفحه مي توان مواردي را براي كاربراني كه از طريق Mobile به سايت دسترسي دارند جاي داد و در نهايت گزينه Apply Changes زده مي شود تا تمامي تغييرات اعمال گردد.
3-1-3- حذف كردن يك ماژول
براي حذف يك ماژول بايد در صفحه تنظيم پارامترهاي صفحات Portal (شكل 7) و در قسمت Tabs ابتدا آن ماژول انتخاب گردد. سپس گزينه Delete (سطل اشغال) انتخاب گردد.


3-1-4- Properties يك ماژول
براي تغيير دادن خصوصيات يك ماژول بايد به Properties آن ماژول مراجعه نمود. براي اين كار ابتدا به صفحه Home رفته و Tab مورد نظر انتخاب گردد. سپس روي ماژول مورد نظر گزينه Edit Properties (چرخدنده) انتخاب گردد.
در اين صفحه (شكل 9) پارامترهاي مختلفي وجود دارند كه مي توان آنها را به دلخواه تنظيم نمود.
پارامترهاي اين صفحه به دو بخش تقسيم شده اند:
1-پارامترهايي كه براي هر ماژول منحصر به فرد هستند.


2-پارامترهايي كه براي همه ماژول ها مشترك هستند.
ما در اين بخش فقط پارامترهايي كه براي همه ماژول ها مشترك مي باشند را توضيح خواهيم داد. و پارامترهايي كه براي هر ماژول منحصر به فرد مي باشند همراه با ليست كامل ماژول ها در قسمتهاي بعدي اين راهنما به تفسير توضيح داده خواهد شد.
3-1-4-1- Apply Theme
تيك زدن اين پارامتر مشخص مي كند كه اين ماژول تحت Theme خاصي باشد يا نباشد.
3-1-4-2- Theme
در اين قسمت مشخص مي شود كه تحت تاثير كدام Theme باشد.
3-1-4-3- Show Title
تيك زدن اين پارامتر مشخص مي كند كه Title اين ماژول نشان داده شود يا نشود.
3-1-4-4- Show Modified by
تيك زدن اين پارامتر مشخص مي كند كه مشخصات آخرين نفري كه اين ماژول را تغيير داده است نشان داده شود يا نشود.
3-1-4-5- Culture
در اين قسمت مشخص مي شود كه اين ماژول در كدام زبان ها نمايش داده شود.
3-1-4-6- Title (fa-IR)
در اين قسمت بايد عنواني را كه مي خواهيم اين ماژول در زبان فارسي نمايش دهد، مشخص گردد.
4-1-4-7- Title (en-US)
در اين قسمت بايد عنواني را كه مي خواهيم اين ماژول در زبان انگليسي نمايش دهد، مشخص گردد.
3-1-4-8- Show Print Button


تيك زدن اين پارامتر مشخص مي كند كه گزينه Print در اين ماژول نشان داده شود يا نشود
3-1-4-9- Show Help Button
تيك زدن اين پارامتر مشخص مي كند كه گزينه Help در اين ماژول نشان داده شود يا نشود.
سپس گزينه Edit base setting كليك شود.
در اين صفحه نيز پارامترهايي ديگري براي تنظيم وجود دارد:
3-1-4-10- Module name


در اين قسمت مي توان نام ماژول مربوطه را تغيير داد.
3-1-4-11-Cache Timeout
در اين قسمت مدت زماني كه اطلاعات درون ماژول نسبت به تغييرات Refresh مي شوند، بايد تعيين گردد.(بر حسب ثانيه).
3-1-4-12- Move to tab
در اين قسمت مي توان مشخص نمود كه اين ماژول تحت كدام Tab قرار گيرد.
3-1-4-13-Roles that can view


در اين قسمت گروه هايي كه (Roles) اجازه ديدن اين ماژول را دارند مشخص مي گردند.
3-1-4-14- Roles that can edit
در اين قسمت گروه هايي كه (Roles) اجازه ويرايش اين ماژول را دارند مشخص مي گردند.
3-1-4-15- Roles that can add
در اين قسمت گروه هايي كه (Roles) اجازه اضافه كردن اين ماژول را دارند مشخص مي گردند.
3-1-4-16- Roles that can delete
در اين قسمت گروه هايي كه (Roles) اجازه حذف اين ماژول را دارند مشخص مي گردند.
3-1-4-17- Roles that can edit Properties
در اين قسمت گروه هايي كه (Roles) اجازه ويرايش Properties اين ماژول را دارند مشخص
مي‌گردند.
3-1-4-18- Show to mobile users?
تيك زدن اين پارامتر مشخص مي كند كه به كاربران Mobile اين ماژول نشان داده شود يا نشود.
3-1-4-19- Show on every page
تيك زدن اين پارامتر مشخص مي كند كه اين ماژول در هر صفحه نشان داده شود يا نشود.
3-1-4-20- Can collapse window
تيك زدن اين پارامتر مشخص مي كند كه پنجره نمايش ماژول قابليت Minimize شدن داشته باشد يا نداشته باشد.
3-2- ماژولهاي عمومي
اين ماژولها براي ارائه خدمات عمومي و مشترك در پورتالهاي در نظر گرفته شده اند.
ماژولهاي پورتال حدود 60 عدد هستند كه 40 مورد از مهم ترين آنها در زير آمده است:
1-Announcements (اعلان و اخبار)
در اين قسمت مي توانيد آخرين اعلان و اخبار موجود در سايت را بطور كامل در صفحات سايت قرار دهيد (معمولاً صفحه اصلي)
2-Articles (مقالات)
اين قسمت نيز شامل اطلاعات و اخبار و مقالات موجود در سايت مي باشد. با اين تفاوت كه بخشي از اطلاعات به صورت خلاصه قرار گرفته و براي خواندن متن كامل بايد آن مقاله را انتخاب كرد. همچنين محدود به زمان بوده و بعد از مدت در نظر گرفته شده به صورت اتوماتيك به بخش آرشيو منتقل ميشود.
3-Blog (روزنگار)
محيطي است كه به شما امكان انتشار ايده ها، افكار و ديدگاههاي خود، همانند يك روزنامه نگار را مي‌دهد. احتياجي نيست كه يك مقاله و يا داستان طولاني بنويسيد، بلكه يك وبلاگ نويس ذهنيات خود پيرامون مسايل مورد علاقه اش را ارائه مي كند، بدونه اينكه اين ايده ها به طور كامل بررسي شده باشند همچنين ديگران ميتوانند نظريان خود را در ادامه بيان نمايند.
4-Contacts (ارتباطات)
در اين قسمت مي توانيد ليستي از اشخاص به همراه مشخصاتشان ايجاد كرده تا در صورت لزوم به آنها رجوع نمائيد.
5-Dictionary (ديكشنري)
امكاني است تا بتوانيد سايت خود را به يك ديكشنري با امكانات كامل مجهز نمائيد. امكاناتي از قبيل دسته بندي لغات، اضافه/ ويرايش/ حذف لغات، بخش علاقه منديها، History جستجو و بخش Import و Export كلمات به صورت فايلهاي XML
6-Database Tools (ابزار بانك هاي اطلاعاتي)
اين بخش براي كاربران حرفه اي و بخش فني در نظر گرفته شده با بتوانند به كل بانك اطلاعاتي سايت متصل شده و از تمامي امكات موجود در يك بانك اطلاعاتي مانند Tables, Views, Stored Procedures, Triggers استفاده نمايند.
7-Database Table Edit (ابزار مديريت جداول بانكهاي اطلاعاتي)
به كمك اين قسمت كاربران حرفه اي سايت ميتوان محتويات جداول بانك اطلاعاتي برنامه را تغيير دهند (اضافه/ويرايش/حذف).

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید