تحقیق در مورد Portal

word قابل ویرایش
25 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
این نرم افزار یک بستر مناسب برای ساخت پورتالها یا وب سایتهای سازمانی می باشد. در این بستر تمامی فعالیتها و عملیاتهای که در پورتالهای سازمانی مشترک است، پیاده سازی شده است. همچنین این نرم افزار دارای ۴۵ ماژول مستقل مانند فروش الکترونیکی، سیستم مدیریت اسناد، نقش سایت، سیستم اخبار، سیستم پرسش و پاسخ، لیست های شخصی و … می باشد که مدیر سیستم می تواند از این ماژولها در سایت خود استفاده کند. هسته اصلی این نرم افزار شامل شناسایی کاربر و تعیین سطوح دسترسی برای انواع کاربران به همراه امکانات نمایش اطلاعات در وب است.
مشخصات اصلی بستر پورتال دوران

-یک مجموعه سایت می تواند از چندین پورتال تشکیل شود که اطلاعات همه آنها روی یک پایگاه داده قرار می گیرد.
-هرپورتال از چندین صفحه تشکیل می شود که این صفحات می تواند به صورت سلسله مراتبی (درختی) دسته بندی شوند که حرکت روی آنها به کمک منوها انجام می شود. منوهای مختلفی در سیستم در نظر گرفته شده اند . حرکت روی صفحات و نوع صفحات توسط مدیر سیستم قابل تعریف است و بنا براین برای تولید یک جریان خاص از صفحات اطلاعاتی نیازی به هیچ گونه برنامه نویسی نمی باشد.

-در هر صفحه می تواند از چندین ماژول استفاده کرد که می توان برای انواع کاربران براساس سطوح دسترسی آنها امکانات نمایش، حذف، ویرایش و اضافه کردن را مشخص نمود

۱-۱-مدیریت Portal
این بخش مربوط به مدیر سیستم می باشد و مدیر می تواند تنظیمات سایت را تعیین کند. در این قسمت تک تک گزینه ها را توضیح می دهیم:
۱-۱-۱-خصوصیات نمایشی سایت

در این بخش تنظیمات مربوط به نحوه نمایش دادن پورتال می باشد. این تنظیمات شامل عنوان سایت، زبانهای سایت و شمایل و طرح بندی سایت می باشد.
۱-۱-۱-۱-Site Title

این گزینه مربوط به عنوان سایت می باشد که در قسمت Header سایت نمایش داده می شود.
۱-۱-۱-۲-Site Path
این گزینه مسیر فایل های پورتال را نمایش می دهد و قابل تغییر است پورتال نمی باشد.
۱-۱-۱-۳-Language List
در این گزینه می توان زبانهای سیستم را معرفی کنیم.
۱-۱-۱-۴- Logo
این گزینه مربوط به شکل نمایش داده شده در بخش بالای سایت (Logo) می باشد و لازم است اسم فایل تصویری در این قسمت وارد کنید.
۱-۱-۱-۵-Page Layout
این گزینه مربوط به طرح بندی سایت می باشد و طرح بندی کلی سایت را معرفی می کند.
۱-۱-۱-۶- Theme
این گزینه مربوط به شمایل سایت بوده و نحوه نمایش محتویات را معرفی می کند
۱-۱-۲- تنظیمات امنیت و ثبت نام کردن در سایت
در این بخش تعریف می شود که نحوه ثبت نام کاربران چگونه باشد و از چه کشورهای سیستم کاربر بپذیرد.
۱-۱-۲-۱- Allow New Registration
این گزینه تعیین می کند که آیا سیستم پورتال کاربر جدیدی می پذیرد یا خیر؟
۱-۱-۲-۲- Registration Type
این گزینه نحوه ثبت کاربر در سیستم را تعیین می کند.
۱-۱-۲-۳- Allowed Countries
این گزینه تعیین می کند که افراد از چه کشورهای حق ثبت نام در سایت را دارند.
۱-۱-۳-تنظیمات کلید واژه های جستجو
این تنظیمات بیشتر مربوط به جستجو گرها و برنامه های جستجو در وب (Browser) می باشد.
۱-۱-۳-۱- Defualt Page Title
این گزینه عنوان سایت را در قسمت عنوان جستجوگر وب تعیین می کند.
۱-۱-۳-۲- A Defualt Keyword To Identify
در این گزینه یک عنوان برای شناسائی تمام صفحات پورتال برای جستجوگر ها تعیین می کنیم.
۱-۱-۳-۳- Default Page Keyword
این گزینه برای تعیین کلید واژه های صفحه جاری می باشد.
۱-۱-۳-۴- Default Page Description
این گزینه برای نوشتن توضیحاتی درباره محتویات صفحه می باشد و این توضیحات در اعلام نتیجه جستجوگرها نمایش داده می شود.
۱-۱-۳-۵- Default Page Encoding
این گزینه کد نمایش (Charset) سایت را تعیین می کند. (جستجو گر وب با چه کدی صفحه را نمایش دهد.)
۱-۱-۴- تنظیمات و مدیریت صفحات
در این قسمت صفحات (Tabs) موجود در سایت لیست شده اند و مدیر می تواند ترتیب آنها را در این قسمت مشاهده نماید و تغییرات لازم را در صفحات اعمال کند.

مدیر می تواند با انتخاب گزینه Add New Tab صفحه جدیدی ایجاد کرده و با انتخاب آیکون ؟ صفحه مورد نظر خود را ویرایش کند. برای حذف کردن یک صفحه باید گزینه ؟ انتخاب کرد. برای تغییر ترتیب نمایش صفحات از گزینه های ؟؟ می تواند استفاده کرد.
۱-۱-۵- تنظیمات امنیت و سطح دسترسی کاربران
در این بخش گروه ها (Role) را تعیین و تعریف کرده و سطح دسترسی کاربران عضو در سایت را معین می نماییم. در ضمن در این قسمت مدیر می تواند کاربرانی برای سیستم تعیین کند.

برای ایجاد یک Role جدید می توان Add New Role را انتخاب کرده و نام گروه مورد نظر را وارد کرد.
برای تعریف یک کاربر جدید باید از بخش User management گزینه ؟ را انتخاب کرده و فرم مشخصات کاربر مورد نظر را کامل کرد.
بخش دوم
طراحی صفحات Portal
شامل موضوعات زیر:
۱-ایجاد Tabها
۲-۱- ایجاد Tabها
برای صفحه بندی صفحات ابتدا باید درون صفحاتTab ایجاد نمود. و داخل Tabها نیز می توان از ماژول ها استفاده نمود.
این Tabها را می توان در قسمت Pane (Left، Right و Center) یا Header یا Footer قرار داد.
برای این کار ابتدا وارد Portal مربوطه گردیده. سپس با استفاده از گزینه Administration وارد صفحه تنظیمات (شکل ۹) آن Portal می گردیم.
در این صفحه در قسمت Tabs گزینه Add New Tabs انتخاب گردد.
با انتخاب این گزینه صفحه ایجاد Tab (شکل ۱۰) نمایان می گردد. در این صفحه پارامترهای زیادی برای ایجاد Tabها جدید می باشد که توضیح آن به شرح زیر می باشد.
۲-۱-۲-Tob Name and Layout
2-1-2-1- Tab Name
در این قسمت نامی را که برای این Tab در نظر گرفته شده است، نوشته می شود.
۲-۱-۲-۲- Invisible in cultures
در این قسمت اگر در مقابل هر زبانی تیک زده شود، آن Tab در آن زبان دیده نمی شود.
۲-۱-۲-۳- Tab is footer
اگر این پارامتر تیک زده شود، آن Tab در Footer نمایش داده می شود.
۲-۱-۲-۴- Authorized Roles

در این قسمت افرادی که قادر به دین Tab می باشند, مشخص می شوند.
۲-۱-۲-۵- Parent tab

در این قسمت می توان تعیین نمود که Tab جدید خود به عنوان یک Tab مستقل (Root Level) باشد. یا زیر مجموعه یک Tab قبلی باشد. (لیست Tab های قبلی نیز در این قسمت موجود می‌باشد)
۲-۱-۲-۶- Show to mobile users

در صورتی که این گزینه تیک بخورد، کاربرانی که از طریق Mobile به سایت متصل می شوند نیز می‌توانند این Tab را ببینند.
۲-۱-۲-۷- Mobile Tab Name
در این قسمت نامی را که می خواهیم کاربران Mobile این Tab را به آن نام ببینند نوشته می‌شود.
۲-۱-۲-۸- Module Type

بعد از ایجاد Tab نوبت اختصاص دادن Module به آن Tab می رسد. برای این کار در این قسمت ابتدا نوع ماژول مشخص می شود. مثلا HTML Document
2-1-2-9- Module Name
در این قسمت عنوان ماژول (عنوانی که بعد از انتخاب Tab کاربران می بینند) مشخص می شود.
بعد از انتخاب عنوان ماژول گزینه Add To Organize modules Below کلیک گردد. تا ماژول جدید به Tab مربوطه اضافه گردد. این ماژول به صورت پیش فرض در قسمت center، Add می‌گردد. پس از آن می توان با فلش های کناری ‌آن را به Left Pane یا Right Pane منتقل نمود. در صورتی که بخواهیم یک ماژول دیگر را به این Tab اضافه کنیم، باید از قسمت Module Type یک نوع دیگر از ماژول ها را انتخاب کرده، سپس یک Module Name دیگر به آن اختصاص داده سپس آن را توسط گزینه Add To Organize modules Below به Tab مربوطه اضافه نماییم.
۲-۱-۲-۱۰- Meta Settings

این قسمت نیز مانند بخش ۲-۱-۲-۱۵ تنظیم گردد.
۲-۱-۲-۱۱- Theme and layout settings
در صورتی که بخواهیم برای این Tab به صورت جداگانه از متن صفحه، یک Layout یا یک Theme دیگری اختصاص داده شود. تنظیمات این قسمت را به صورت دلخواه انجام می دهیم.
۲-۱-۲-۱۲- Culture settings
دو پارامتر اول برای زمانی است که بخواهیم برای این Tab در زبان های مختلف در این صفحه (برای هر زبان به صورت مجزا) دارای یک Title باشد. در این قسمتها آنها نوشته می شود.
دو پارامتر بعدی نیز برای زمانی است که بخواهیم Key Word هایی از این Tab را برای جستجوی بهتر Engine Searchها در نظر بگیریم. آن Key Wordها را (برای هر زبان به صورت مجزا) در این قسمتها نوشته می شود. در نهایت گزینه Apply Changes زده می شود تا تمامی تغییرات اعمال گردد.
بخش سوم
Module های Portal
شامل موضوعات زیر:
۱-ساختار Module ها
۲-معرفی برخی ماژولهای برنامه
۳-۱- ساختار Module ها
ماژول ها هر کدام دارای ظرفیتهایی می باشند (مانند: ماژول متن، ماژول تاریخ، ماژول عکس، گالری و …) که به طراحی صفحات Portal اجازه می دهد، با استفاده از آنان سایت خود را طراحی می نماید.
در این قسمت تغییراتی را که می توان در یک ماژول انجام داد بررسی می نماییم.
۳-۱-۱- Add کردن یک ماژول
برای Add کردن یک ماژول لازم است که قبل از آن یک Tab را به صفحه Add نمود. که شرح آن در قسمت ۳-۱-۲-۹ کاملاً توضیح داده شده است.
۳-۱-۲- Edit کردن درون یک ماژول
برای Edit کردن درون یک ماژول، ابتدا به صفحه Home رفته و Tab مورد نظر انتخاب گردد. سپس روی ماژول مورد نظر گزینه Edit (مداد) انتخاب گردد.
پس از این کار، صفحه نوشتن درون ماژول (شکل ۸) نمایان می گردد. در این صفحه می توان تمامی موارد دلخواه (بستگی به نوع ماژول دارد) را در ماژول مورد نظر جای داد.

در انتهای این صفحه می توان مواردی را برای کاربرانی که از طریق Mobile به سایت دسترسی دارند جای داد و در نهایت گزینه Apply Changes زده می شود تا تمامی تغییرات اعمال گردد.
۳-۱-۳- حذف کردن یک ماژول
برای حذف یک ماژول باید در صفحه تنظیم پارامترهای صفحات Portal (شکل ۷) و در قسمت Tabs ابتدا آن ماژول انتخاب گردد. سپس گزینه Delete (سطل اشغال) انتخاب گردد.

۳-۱-۴- Properties یک ماژول
برای تغییر دادن خصوصیات یک ماژول باید به Properties آن ماژول مراجعه نمود. برای این کار ابتدا به صفحه Home رفته و Tab مورد نظر انتخاب گردد. سپس روی ماژول مورد نظر گزینه Edit Properties (چرخدنده) انتخاب گردد.
در این صفحه (شکل ۹) پارامترهای مختلفی وجود دارند که می توان آنها را به دلخواه تنظیم نمود.
پارامترهای این صفحه به دو بخش تقسیم شده اند:
۱-پارامترهایی که برای هر ماژول منحصر به فرد هستند.

۲-پارامترهایی که برای همه ماژول ها مشترک هستند.
ما در این بخش فقط پارامترهایی که برای همه ماژول ها مشترک می باشند را توضیح خواهیم داد. و پارامترهایی که برای هر ماژول منحصر به فرد می باشند همراه با لیست کامل ماژول ها در قسمتهای بعدی این راهنما به تفسیر توضیح داده خواهد شد.
۳-۱-۴-۱- Apply Theme
تیک زدن این پارامتر مشخص می کند که این ماژول تحت Theme خاصی باشد یا نباشد.
۳-۱-۴-۲- Theme
در این قسمت مشخص می شود که تحت تاثیر کدام Theme باشد.
۳-۱-۴-۳- Show Title
تیک زدن این پارامتر مشخص می کند که Title این ماژول نشان داده شود یا نشود.
۳-۱-۴-۴- Show Modified by
تیک زدن این پارامتر مشخص می کند که مشخصات آخرین نفری که این ماژول را تغییر داده است نشان داده شود یا نشود.
۳-۱-۴-۵- Culture
در این قسمت مشخص می شود که این ماژول در کدام زبان ها نمایش داده شود.
۳-۱-۴-۶- Title (fa-IR)
در این قسمت باید عنوانی را که می خواهیم این ماژول در زبان فارسی نمایش دهد، مشخص گردد.
۴-۱-۴-۷- Title (en-US)
در این قسمت باید عنوانی را که می خواهیم این ماژول در زبان انگلیسی نمایش دهد، مشخص گردد.
۳-۱-۴-۸- Show Print Button

تیک زدن این پارامتر مشخص می کند که گزینه Print در این ماژول نشان داده شود یا نشود
۳-۱-۴-۹- Show Help Button
تیک زدن این پارامتر مشخص می کند که گزینه Help در این ماژول نشان داده شود یا نشود.
سپس گزینه Edit base setting کلیک شود.
در این صفحه نیز پارامترهایی دیگری برای تنظیم وجود دارد:
۳-۱-۴-۱۰- Module name

در این قسمت می توان نام ماژول مربوطه را تغییر داد.
۳-۱-۴-۱۱-Cache Timeout
در این قسمت مدت زمانی که اطلاعات درون ماژول نسبت به تغییرات Refresh می شوند، باید تعیین گردد.(بر حسب ثانیه).
۳-۱-۴-۱۲- Move to tab
در این قسمت می توان مشخص نمود که این ماژول تحت کدام Tab قرار گیرد.
۳-۱-۴-۱۳-Roles that can view

در این قسمت گروه هایی که (Roles) اجازه دیدن این ماژول را دارند مشخص می گردند.
۳-۱-۴-۱۴- Roles that can edit
در این قسمت گروه هایی که (Roles) اجازه ویرایش این ماژول را دارند مشخص می گردند.
۳-۱-۴-۱۵- Roles that can add
در این قسمت گروه هایی که (Roles) اجازه اضافه کردن این ماژول را دارند مشخص می گردند.
۳-۱-۴-۱۶- Roles that can delete
در این قسمت گروه هایی که (Roles) اجازه حذف این ماژول را دارند مشخص می گردند.
۳-۱-۴-۱۷- Roles that can edit Properties
در این قسمت گروه هایی که (Roles) اجازه ویرایش Properties این ماژول را دارند مشخص
می‌گردند.
۳-۱-۴-۱۸- Show to mobile users?
تیک زدن این پارامتر مشخص می کند که به کاربران Mobile این ماژول نشان داده شود یا نشود.
۳-۱-۴-۱۹- Show on every page
تیک زدن این پارامتر مشخص می کند که این ماژول در هر صفحه نشان داده شود یا نشود.
۳-۱-۴-۲۰- Can collapse window
تیک زدن این پارامتر مشخص می کند که پنجره نمایش ماژول قابلیت Minimize شدن داشته باشد یا نداشته باشد.
۳-۲- ماژولهای عمومی
این ماژولها برای ارائه خدمات عمومی و مشترک در پورتالهای در نظر گرفته شده اند.
ماژولهای پورتال حدود ۶۰ عدد هستند که ۴۰ مورد از مهم ترین آنها در زیر آمده است:
۱-Announcements (اعلان و اخبار)
در این قسمت می توانید آخرین اعلان و اخبار موجود در سایت را بطور کامل در صفحات سایت قرار دهید (معمولاً صفحه اصلی)
۲-Articles (مقالات)
این قسمت نیز شامل اطلاعات و اخبار و مقالات موجود در سایت می باشد. با این تفاوت که بخشی از اطلاعات به صورت خلاصه قرار گرفته و برای خواندن متن کامل باید آن مقاله را انتخاب کرد. همچنین محدود به زمان بوده و بعد از مدت در نظر گرفته شده به صورت اتوماتیک به بخش آرشیو منتقل میشود.
۳-Blog (روزنگار)
محیطی است که به شما امکان انتشار ایده ها، افکار و دیدگاههای خود، همانند یک روزنامه نگار را می‌دهد. احتیاجی نیست که یک مقاله و یا داستان طولانی بنویسید، بلکه یک وبلاگ نویس ذهنیات خود پیرامون مسایل مورد علاقه اش را ارائه می کند، بدونه اینکه این ایده ها به طور کامل بررسی شده باشند همچنین دیگران میتوانند نظریان خود را در ادامه بیان نمایند.
۴-Contacts (ارتباطات)
در این قسمت می توانید لیستی از اشخاص به همراه مشخصاتشان ایجاد کرده تا در صورت لزوم به آنها رجوع نمائید.
۵-Dictionary (دیکشنری)
امکانی است تا بتوانید سایت خود را به یک دیکشنری با امکانات کامل مجهز نمائید. امکاناتی از قبیل دسته بندی لغات، اضافه/ ویرایش/ حذف لغات، بخش علاقه مندیها، History جستجو و بخش Import و Export کلمات به صورت فایلهای XML
6-Database Tools (ابزار بانک های اطلاعاتی)
این بخش برای کاربران حرفه ای و بخش فنی در نظر گرفته شده با بتوانند به کل بانک اطلاعاتی سایت متصل شده و از تمامی امکات موجود در یک بانک اطلاعاتی مانند Tables, Views, Stored Procedures, Triggers استفاده نمایند.
۷-Database Table Edit (ابزار مدیریت جداول بانکهای اطلاعاتی)
به کمک این قسمت کاربران حرفه ای سایت میتوان محتویات جداول بانک اطلاعاتی برنامه را تغییر دهند (اضافه/ویرایش/حذف).

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 25 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد