بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اندازه‌گیری جابجایی

مبدل یا ترانسدیوسر: تبدیل انرژی از نوعی به نوعی دیگر

حسگر: مبدل کمیات فیزیکی به الکتریکی

محرک (Actuator): مبدل سیگنال الکتریکی به خروجی فیزیکی

اندازه‌گیری جابجایی

-اندازه‌گیری اندازه، شکل، و موقعیت اندام‌های داخلی و بافت‌ها

-پارامترهای فوق تعیین کننده عملکرد نرمال و غیرنرمال اندام

-بکارگیری حسگرها در دو حالت مستقیم و غیرمستقیم

    - مستقیم: قطرسنجی رگهای خونی، تغییرات حجم و شکل حفره‌های قلبی

    - غیرمستقیم: حرکت‌سنجی مایعات در دریچه‌های قلب (میکروفون عبوری از دیافراگم برای آشکارسازی حرکت قلب و سوفل قلبی)

اسلاید 2 :

-انواع حسگرهای جابجایی: مقاومتی، القایی، خازنی، و پیزوالکتریک

حسگرهای مقاومتی

1- پتانسیومترها

سه نوع پرکاربردتر: 

نوع تحریک: DC یا AC

خروجی: تا 0.01% خطی

اسلاید 3 :

کرنش سنج‌ها (Strain Gages)

-کشیده‌شدن سیم: تغییر قطر، طول، و مقاومت‌ویژه (تغییر در ساختار پنجره‌ای ماده)

-اندازه‌گیری جابجایی‌های بی‌نهایت کوچک (در حد نانومتر) با کرنش سنج‌ها

برای یک سیم مقاومتی:

برقراری ارتباط بین تغییر طول و قطر با نسبت پواسن μ

- تغییر طول اثر بعد و تغییر مقاومت ویژه اثر پیزومقاومتی

اسلاید 4 :

عامل Gage بصورت زیر تعریف می‌شود:

 

-G برای نیمه‌هادی‌ها بیشتر از فلزات، بعلت غالب بودن اثر پیزو مقاومتی

-طبقه‌بندی بدو گروه محدودشده و محدود نشده

-تبدیل فشارخون به سیگنال الکتریکی

-پل کرنش سنج دارای جبران حرارتی و سیگنال بزرگتر بخاطر SG های بیشتر

-در SG های مدارمجتمع، نیمه‌هادی بستر بعنوان دیافراگم

-SG های مدارمجتمع دارای حساسیت بالا و جبران حرارتی بسیارخوب

کاربرد کرنش سنج‌ها:

1- فشارسنج  2- حجم سنج (سیستم گردش خون و تنفس)

اسلاید 5 :

مدارهای پل:

پل وتستون، ایده‌آل برای اندازه‌گیری تغییرات کوچک مقاومتی، در حال تعادل اگر

بافرض برابری تمام مقاومتهای پل باندازه R0، و R0 << R1؛ با ازدیاد R1 و R3 باندازه ΔR و کاهش R2 و R3 بهمین اندازه، آنگاه

-مقاومت Ry و Rx جهت تغییر مقاومت اولیه بازوها؛ مقدار Rx 10 برابر بزرگتر از مقاومت پل جهت کاهش اثر بارگذاری

حسگرهای القایی

اندوکتانس جهت اندازه‌گیری جابجایی

- μ ضریب نفوذپذیری مغناطیسی، G ضریب هندسی شکل، n تعداد دور سیم‌پیچ

اسلاید 6 :

انواع حسگرهای القایی:

-خودالقا با هسته متحرک: غیرخطی با جابجایی، تغییر زیاد با توان کم، دورسنجی رادیویی

-القای متقابل با هسته متحرک: سنجش ابعاد قلب، مانیتورینگ تنفس کودکان، تعیین قطر شریان، تغییر ابعاد اعضای داخلی بدن (کلیه، رگهای خونی، بطن چپ)

-ترانس تفاضلی متغیر خطی (LVDT): سنجش فشار، جابجایی و نیرو، حساسیت بالا (0.5 تا 2 میلی‌متر) با نرخ mm/v 0.01 (بیشتر از SG)، عیب نیاز به ابزار پردازشی پیچیده

مثال: نیاز به دمدولاتور حساس به فاز

اسلاید 7 :

حسگرهای خازنی:

ظرفیت خازنی بین دو صفحه موازی بفاصله x

اسلاید 8 :

-امکان تشخیص جابجایی با تغییر A، x، و εr

با جابجایی صفحات باندازه Δx، حساسیت k برابر است با

 

-مثال: میکروفون خازنی

در حالت ایستا یا ماندگار برای x = x0 آنگاه v1 = E

برای جابجایی Δx:

اسلاید 9 :

کاربردها:

1- بالیستوگرافی: سنجش حرکت ششها در تنفس، و عملکرد قلب

2- سنجش فشار بین پا و کفش

3- سنجش میزان زخم بستر

حسگرهای پیزوالکتریک:

-اندازه‌گیری صداهای قلبی

-مواد پیزوالکتریک؛ تولید پتانسیل الکتریکی تحت فشارمکانیکی و تغییر شکل مکانیکی با اعمال پتانسیل الکتریکی

اگر مقاومت نشتی کریستال پیزو بینهایت فرض شود:

f نیروی مکانیکی و k ثابت پیزوالکتریک برحسب کولن بر نیوتن

اسلاید 10 :

اگر کریستال پیزو یک خازن صفحه‌ای فرض شود: 

-مقدار k وابسته به جنس کریستال ( 2.3 پیکوکولن بر نیوتن برای کوارتز تا 140 برای باریم تیتان)

-حسگر پیزو با سطح cm2 1، و ضخامت mm 1، با نیروی 10 گرمی؛ ولتاژ mv 2.3 تا mv 14 برای کوارتز و باریم تیتان

با توجه به شکل:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید