بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهمیت مسئله

vحفظ سلامت جسمــی و عقلی جـوانان در رشـد و شکـوفایی جامعه انسانی بسیار اهمیت دارد.

vجـوانان امـروز، مادران و پـدران فـردا  وگنجینه های تجـربه آینده هستند در اين بين اعتیاد و مصرف مواد روانگردان مساله ای است که همـچـون جـذام سلامـت جسمـی و عقلـی این گـروه و در نتیجه کل جامعه را به ورطه انحطاط می کشاند.

اسلاید 2 :

اعتیاد

   وضعيت مزمن يا عود كننده كه با وابستگي به يك مادهمشخص مي شود. مصرف اين ماده براي فرد و جامعه مضر مي باشد.

اسلاید 3 :

 اين تركيبات:

 مواد افيوني: ترياك، شيره، هرويين، مورفين، كدئين، متادون و ...

 مواد محرك: كوكايين، كراك، آمفتامين، آيس، اكستازي و ...

 مواد توهم زا: ال اس دي و ...

 آرامبخش ها: ديازپام، لورازپام، اكسازپام،

الكل

اسلاید 4 :

اعتياد به مواد مخدر در ايران:

احتمالا تا 500 هزار نفر فروشنده و دلال خرده‌پا وجود دارد.

سالانه 1000 تن مواد مخدر در ايران مصرف مي‌گردد.

سالانه 200 تن مواد مخدر توسط نيروي انتظامي كشف مي‌گردد.

توليد افغانستان سالانه تا 4000 تن (معادل 100 ميليون دلار در محل ) تخمين زده مي‌شود.

اسلاید 5 :

vدر دو دهه اخیـر در اروپـا وآمـریکا و در سـه سال اخیـر در ایران مصـرف داروهای روانگـردان در مهمانی های شبانه در بین جوانان رایج شده است.

اسلاید 6 :

هرچند سير صعودي مصـرف مـواد مخـدر در كشـورهاي صنعتـي تا حدودي كاهـش يافته است اما به نظـر مـي‌رسد در كشور ايران سوء مصرف مواد ميان جوانان سير پيشرونده‌اي را طي مي‌كند

در این بین دلایل متعددی برای این افزایش وجـود دارد که می توان به : سهـولت ساخت، دستـرسـی و استفاده از مـواد مـحـرک؛ نادیده انگاشتن خطرات ناشی از سوء مصرف این مواد و عدم تلاش جدی برای طراحی و اجرای بـرنامه های پیشگیـری کننده از سوء مصرف مواد اشاره كرد.

اسلاید 7 :

همچنين در ریشه یابی پس زمینه های اجتماعی مصرف مواد نيز به فاکتورهایی چون:

دوستانی که مواد مصرف می کنند همراه با  اصرار آنها ،

نیاز های روحی و جسمی

کنجکاوی و ناآگاهی از خطرات

عدم توجه خانواده ها و سیستم های تربیتی به روابط جوانان و مسائل روحی آنان

عدم توانایی برقراری ارتباط موثر

خانواده متزلزل و متشنج

سن بلوغ،

جنس،

مصرف سایر مواد مانند الکل و سیگار،

محل سکونت،

وضعیت اقتصادی خانواده،

شرکت در مهمانی های دوستانه پرخطر،

بیماری های روانپزشکی،

شکست اجتماعی

سلاید 8 :

مسير شكل گيري مصرف مواد

(TRIGGER- برانگیزان ها (

- تفکرات

- وسوسه

- فاکتور هائی باعث می شوند که اين افکار عملی شوند

- مصرف

اسلاید 9 :

برانگيزان ها مي توانند افكار مربوط به مصرف مواد و وسوسه را تحريك كنند

vTriggers can stimulate thoughts of drug use and craving for drugs

اسلاید 10 :

برانگيزان هاي بيروني
 External triggers

افراد: فروشندگان مواد، دوستان مصرف كنندة مواد

People: drug dealers, drug-using friends

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید