دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های ابتدایی جستجو

PowerPoint قابل ویرایش
79 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های ابتدایی جستجو توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت الگوریتم های ابتدایی جستجو قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

 
عاملهای حل مسأله
انواع مسأله
فرموله سازی مسأله
مسائل نمونه
الگوریتم های ابتدایی جستجو

اسلاید ۲ :

 عامل حل مسأله یک نوع عامل هدف گرا می باشد.
 
 عامل حل مسأله، مسأله داده شده را از طریق یافتن دنباله ای از عملیات که آنرا از حالت اولیه مسأله به یک حالت هدف می برد، حل می کند.
 
مراحل حل مسأله توسط عامل حل مسأله:
(۱) فرموله سازی هدف
(۲) فرموله سازی مسأله ( انتخاب حالات و عملیات به دنبال فرموله سازی هدف)
(۳) جستجو ( برای یافتن دنباله عملیات مورد نظر یا راه حل مسأله)
(۴) اجرا

اسلاید ۳ :

هر وضعیت را به صورت (X, Y) نشان می دهیم به طوریکه:
X   : مقدار آب موجود در تنگ ۴ لیتری می باشد و
Y   : مقدار آب موجود در تنگ ۳ لیتری می باشد.
 

اسلاید ۴ :

هدف : در این مسأله هدف این است که به وضعیتی برسیم که در آن تنگ ۴ لیتری حاوی ۲ لیتر آب و تنگ ۳ لیتری خالی باشد. بنابراین می توان وضعیت هدف را به شکل زیر فرموله نمود:

اسلاید ۵ :

وضعیت اولیه : در این مسأله از وضعیتی شروع می کنیم که در آن هر دو تنگ خالی می باشند. بنابراین می توان وضعیت اولیه را به شکل زیر فرموله نمود:

اسلاید ۶ :

عملگرها
 پر کردن تنگ ۴ لیتری
 پرکردن تنگ ۳ لیتری
 خالی کردن مقداری از تنگ ۳ لیتری در تنگ ۴ لیتری تا پرشدن آن
 خالی کردن مقداری از تنگ ۴ لیتری در تنگ ۳ لیتری تا پرشدن آن
 خالی کردن تمام آب تنگ ۴ لیتری در ۳ لیتری
 خالی کردن تمام آب تنگ ۳ لیتری در ۴ لیتری
 خالی کردن تنگ ۴ لیتری
 خالی کردن تنگ ۳ لیتری
 
 در صفحه بعد این عملگرها فرموله سازی شده اند

اسلاید ۷ :

(X,Y | X < 4)  (۴, Y)
(X,Y | Y < 3)  (X, 3)
(X,Y | X + Y >=4, Y > 0)  (۴, Y – (۴ – X))
(X,Y | X + Y >=3 , X > 0)  (X – (۳ – Y), 3)
(X,Y | X + Y <= 3 , X >0)  ( ۰, X + Y)
(X,Y | X + Y <= 4 , Y >0)  (X + Y, 0)
(X,Y | X > 0)  (۰, Y)
(X,Y | Y > 0)  (X, 0)

اسلاید ۸ :

تابع آزمون هدف: اگر وضعیت فعلی برابر (۲,۰) باشد مقدار درست و در غیر این صورت مقدار نادرست را بر می گرداند.
 
تابع هزینه مسیر: هزینه هر عمل برابر یک می باشد. بنابراین هزینه یک مسیر برابر با طول آن مسیر ( تعداد عملیات) می باشد.
 
 

اسلاید ۹ :

یک روز تعطیل در رومانی؛ مکان فعلی شهرآراد
پرواز فردا بخارست را ترک می کند.
 
فرموله سازی هدف:
بودن در بخارست
 
فرموله سازی مسأله:
حالت ها: شهرهای مختلف
عملیات: رفتن از شهری به شهر دیگر
یافتن پاسخ:
دنباله ای از شهرها، مانند:
Arad  Sibiu  Fagaras  Bucharest

اسلاید ۱۰ :

قطعی، کاملا دسترس پذیر   مسائل تک – حالته
عامل دقیقا می داند در چه حالتی خواهد بود؛ راه حل یک دنباله می باشد.
قطعی، غیر دسترس پذیر   مسائل چند-حالته
ممکن است عامل ایده ای درباره اینکه کجاست نداشته باشد؛ راه حل ( در صورت وجود) یک دنباله است.
غیر قطعی و/یا دسترس پذیر جزئی                  مسائل احتمالی
ادراک اطلاعات جدیدی درباره حالت فعلی فراهم می کند.
در حین اجرا باید از حسگرها استفاده کند.
راه حل به صورت یک درخت 
اغلب جستجو و اجرا به صورت interleave 
فضای حالت ناشناخته                   مسائل اکتشافی  (online)
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 79 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد