بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

    مولکولهای قطبی هستند که دارای دو بخش  هیدروفیل (ابدوست) و هیدروفوب  (اب گریز)  می باشند.

     منجر به کاهش کشش سطحی و بین سطحی می  شوند و ایجاد میکروامولسیون می کنند.
    امولسیون ها از پراکندگی ذرات یک مایع درمایع دیگر حاصل می شود که از روش هایی مانند تقطیر  وپراکندگی و مخلوط کردن حاصل می شود.

اسلاید 2 :

     ویژ گی ها 

  1- کاهش کشش سطحی و بین سطحی

  2- مرطوب کنندگی

  3- چربی دوستی

  4-ژل کنندگی

  5- تولید کف

  6-آبدوستی

  7- جدا سازی فلزات

     و ....

اسلاید 3 :

تولید سور فکتانت ها

      1-  روش شیمیایی

       بیوسورفکتانت ها نسبت به سورفکتانت ها مزیت دارند.

 

اسلاید 4 :

     طبقه بندی بیوسورفکتانت ها

   1- گلیکولیپیدها

   2- فسفولیپیدها و اسیدهای چرب

   3- لیپوپپتید و لیپوپروتئین ها

   4- بیوسورفاکتانت های پلیمری

   5- بیوسورفاکتانت های ویژه    

    b : رامنو لیپیدها

 a : سوفورلیپیدها

c : تره هالولیپیدها

اسلاید 5 :

  کاربردهای صنعتی بیوسورفاکتانت ها        

    1- کاربرد در صنایع غذایی

      2- کاربرد در صنایع ارایشی و بهداشتی

    3- کاربرد در صنعت نفت

    4- سایر کاربردها

اسلاید 6 :

کاربرد در صنایع غذایی

–تولید افزودنی های مجاز در مواد غذایی مانند: لسیتین و مشتقات ان و سوربیتان و امولسین کننده ها .

–دو نمونه مهم از امولسین ها خامه و کره می باشند.

–خامه امولسیون چربی دراب است درحالی که کره امولسیون اب در چربی است.

اسلاید 7 :

کاربرد در صنایع ارایشی و بهداشتی

بیوسورفاکتانها در صنایع ارایشی باعث سازگاری بیشتر محصول با پوست بوده و به عنوان مرطوب کننده مورد استفاده است.

در صنعت بهداشتی مواد شوینده ای که از بیوسورفاکتانت ها تولید می شوند به عنوان عامل خیس کننده عمل کرده کشش سطحی اب را کم می کنند.

ذرات کثیف و اب را با یکدیگر اتصال می دهند و باعث پاک  کنندگی بهتر می شوند.

اسلاید 8 :

کاربرد در صنعت نفت

        پاک سازی تانک های ذخیره نفت

        افزایش بازیابی میکروبی نفت (MEOR)

        انتقال نفت سنگین

 

اسلاید 9 :

پاک سازی تانک های ذخیره نفت

با رسوب مواد زاید و لجن های نفتی در تانکها مشکلاتی در استخراج و انباشت و انتقال نفت خام به وجود می اید .

 

تانکهای نفتی باید بطور مستمر و متناوب تمیز شوند که این پروسه پرخطر وزمان بر و پر هزینه است.

 

بیوسورفاکتانت هامی توانند تا 91% حجم لجن های موجود در مخازن ذخیره کننده نفت را باز یافت کنند این فرایندبسیار مقرون به صرفه بوده وخطرات محیطی کمتری دارد.

اسلاید 10 :

افزایش بازیابی میکروبی نفت (MEOR)

در این روش معمولا باکتری نفت خام مولد بیوسورفاکتانت و یا بیوسورفاکتانت را همراه اب به درون مخازن زیر زمینی نفتی تزریق میکند.

 

با استفاده از بیوسورفاکتانت ها تولید محصولات را میتوان به میزان 400% افزایش داد .

 

باکتری های مولد بیوسورفاکتانت ها اغلب به صورت هالوفیل(نمک دوست) و ترموفیل(گرما دوست) و یا حتی اکستریم ترموفیل نیز هستند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید