بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • مقدمه
 • نوع مخزن
 • اندازه مخزن
 • ساختار مخزن
 • ايمني وحفاظت مخزن
 • خوردگی ونشت در مخزن

اسلاید 2 :

         گرچه کلمه تانک (  TANK  ) تنها به یک نوع یا قسمت مشخصی از تجهیزات در میان تجهیزات صنعتی اشاره می کند تانکها به طرق بیشماری هم در ذخیره ی انواع مایعات بخارها وحتی جامد ونیز در تعدادی از کاربردهای فرایندی جالب به کار رفته اند .به عنوان مثال در واحدهای عملیاتی متنوع در فرایندهایی مانند: تصفیه .اختلاط . کریستالیزاسیون .جداسازی فازها. تبادل حرارت و نیز راکتورها.در اینجا ما تانک را مخصوصا به عنوان یک مخزن ذخیره ی مایع با بحث ضمنی در مورد کار بردهای مخصوص ان در نظر میگیریم

اسلاید 3 :

این تانکها بیشتر ساختارشان روی زمین است . ته تانک یا مستقیما روی زمین است یا روی فونداسیون بتنی 

بعضی اوقات به جای فونداسیون بتنی انها را روی شبکه یی از تیرهای چوبی که به جای پی بکا ر می

(grillage) روند قرار می دهند

یا روی اجزاء ساختمانی یا  تخته حفاظ یا تور سیمی سنگین. بنابراین ته تانک  از زیر میتواند قابل بررسی باشد و در صورت نشتی  به اسانی  جای نشتی مشخص شود .

نوع د یگر از این تانکهای روزمینی تانک

 هستند که به وسیله ی یک ساختار نگهدارنده بالاتر از سطح زمین قرار میگیرند که Elevatedtanks

البته بیشتر منحصر می شوند به حیطه ی شرکتهای تامین کننده ی اب شهری. اگرچه با قراردادن تانکها روی تپه ها در جاهای مرتفع میتوان به همین هدف  د ست یافت اما مواقعی که چنین امکا نی وجود ندارد با قراردادنشان روی ستونهایی مرتفع می شوند ازآنجا یی که تامین آب شهری یک مسئله ی حیاتی است به جای پمپ از این اختلاف ارتفاع برای تامین فشار ودبی کافی استفاده میشود 

اسلاید 4 :

 نوع مهم دیگر تانکها هستند که به 5000_20000 گالن محدود میشوند که برای ذخیره ی انواع سوختهای شیمیایی متنوع بکار می روند در این تانکها باید مقادیر دقیق بارگذاری روی زمین فوقانی انها مشخص شود همچنین شرایط رانش زمین ونیروی شناوری وارد بر انها هم باید در نظر گرفته شود واین تانکها معمولا با لنگرهای محکمی به زمین محکم میشوند بنابریین مواقعی که اب زیر زمینی انها را احاطه می کند تکان نمی خورند . این تانکها به علت اینکه زیر زمین هستند بیشتر در معرض خوردگی هستند که با قراردادن محافظ کاتدیک پوشش . استر وبرخی تجهیزات دیگر انها را محافظت می کنند

یکی از دلایل استفاده از این نوع تانکها نبود زمین ومحوطه کافی برای قرار دادن تجهیزات است دلیل دیگر ذخیره ی مواد شیمیایی خطر ناکی است که معمولا در دمای نسبتا ثابت قراردارندکه در این حالت به خاطر ایزوله بودن تانک تلفات ناشی از تبخیر کاهش می یابد

اسلاید 5 :

مخازن نگهداري داراي شكل هاي متفاوتي هستند .(سقف ثابت ،سقف متحرك ، دوجداره و... )

مهمترين عامل در انتخاب نوع مخزن ، فشار بخار ماده ذخيره شونده در دماي محيط است .

مخازن را براساس فشار عملياتي به دو دسته تقسيم مي كنند:

 

1.كم فشار                Low pressure                                                    

2.فشار متوسط   Medium pressure                                                                                   

اسلاید 6 :

در اين مخازن سقف بر روي پوسته جوش مي شود و از يك لوله خميده تحت عنوان

Vent يا شير فشار- خلاء استفاده مي شود .

اسلاید 7 :

در اين نوع، سقف بر روي مايع شناور است و هيچ فضايي جهت تبخير وجود ندارد و در زمان پر و خالي كردن مخزن ، سقف به طرف بالا و پايين حركت مي كند در نتيجه ديواره داخلي مي بايست داراي سطحي صاف باشد وProvision  به گونه اي ساخته شود كه فضاي بين سقف و ديواره را مسدود نمايد .

مزايا :                               

 1. 1. آلودگي هوا نداريم

  2.هدر رفت محصول نداريم

  3.خطر انفجار برطرف مي شود

اسلاید 8 :

1.External floating roof (E F R)

2.Internal floating roof(I F R)

اگرقسمت بالای تانک باز باشد EFR  نا میده می شود.

واگر به وسیله ی یک سقف ثابت دیگر مسدود باشد IFR نامیده می شود.

البته قابل توجه است که تانکهای سقف ثابت را نیز می توان به آسانی با نصب ساده ی یک سقف شناور درون تانک سقف ثابت به  IFRتبدیل کرد.

متعاقبا می توان با افزودن یک سقف ثابت به تانک  EFRانها را به IFRتبدیل کرد

اسلاید 9 :

هر مخزن بايد داراي ظرفيت قطب و ارتفاع مناسب باشد .

زمان نگهداري * دبي حجمي = ظرفيت

قطر و ارتفاع تانك:

در شكل  روبرو دو مخزن هم حجم نشان داده شده اند .

كداميك مناسب تر است؟

اسلاید 10 :

ساختمان مخزن از دو بخش Foundation و Structure تشكيل شده است .

پي  معمولا از شن و ماسه به هم فشرده كه به وسيله لايه اي از آسفالت پوشيده شده ساخته مي شود .

ساختار عبارت است از :

1.Bottom                      

2.Shell plates                     8.Firefighting devices

3.Wind girder

4.Roof

5.Roof columns

6.Fitting for operations (inlet/outlet-mixer-vent&drain)

7.Accessories (Stairs & ladders ,platforms ,etc )

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید