بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شاتکریت

                  

        یکی از مهمترین روشهایی  تعمیر سد ها و آسیب  دیدگی ناشی از  سیکلهای اتجماد و ذوب یخ می باشد.

اسلاید 2 :

برای انجام یک کار تعمیراتی نیازمند        

1. درک خواص مواد تعمیراتی،
2.آماده سازی زیر کار
3. و روشهای مناسب

 هستیم.

شاتکریت یکی از این روشهاست که در آن بتن با ماشین آلات خاصی و با استفاده از فشار هوا در محل خود مستقر می شود.

اسلاید 3 :

تاریخچه شاتکریت

تاریخچه شاتکریت به سال 1910 بر میگردد.در این سال کارل اکلی دستگاهی برای پاشیدن مخلوط ماسه و سیمان ساخت و آنرا گانایت نامید. و بعد نامهای چون گان گریت ،پنو کریت،بلاست کریت و جت کریت بکار برده شده است........

اما در سال 1930واژه شاتکریت از طرف انجمن مهندسین راه آمریکا بکار برده شد.وتا کنون مورد استفاده قرار می گیرد.   

اسلاید 4 :

(ACI) تعریف شاتکریت از نظر موسسه بین المللی

شاتکریت عبارتست از ملات یا بتنی که با فشار و سرعت بالا بهسطح مورد نظر پاشیده شود.

اسلاید 5 :

شاتکریت هم اکنون در جهان به دو صورت مورد استفاده قرار می گیرد:

Dry Mix Shotcrete   1.مخلوط خشک

 

Wet Mix Shotcrete      2. مخلوط تر

اسلاید 6 :

(DMS) 1.مخلوط خشک

   آب مورد نیاز در حین خروج از سر نازل(nozzle) اضافه می شود.

از این روش برای کارهای تعمیراتی،روکش و تعمیرات به ضخامت کمتر از  cm10  استفاده میشود واز طرفی بدلیل فقدان مصالح سنگی درشت دانه، از این روش برای کارهایی که مقاومت مکانیکی مطرح نباشد استفاده می شود.

اسلاید 7 :

معایب روش (DMS)

ممکن است به همه دانه ها  آب نرسد و هیدراته نشده باقی بمانند.

در محل کارگاه گرد و غبار ناشی از پراکنده شدن دانه سیمان زیاد است.

بدلیل نچسبیدن ملات(بدلیل هیدراته نشدن) ،پرت کار زیاد است.

اسلاید 8 :

(WMS)2.مخلوط تر

   بتن آماده به داخل پمپ شاتکریت ریخته میشود و پس از عبور لوله انتقال به سر نازل رسیده و از آنجا به سطح کار پاشیده میشود.

اسلاید 9 :

مزایا:

از(WMS)در مکانهائی که مقاومت فشاری مورد نظر است ،استفاده می شود.

و از طرفی در این روش امکان اجرای دیوار بتنی با ضخامت cm 50 و cm 20 برای سقف در یک مرحله امکان پذیر است.

اسلاید 10 :

1.مزایای اجرایی

  1. 1 در اغلب موارد نیاز به قالب بندی ندارد و در موارد خاص استفاده از یک سپر چوبی برای استقرار بتن کافی است.

و همین مورد هزینه های کلان قا لب بندی و تجهیزات نیروی انسانی را کاهش  میدهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید