بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

فرآیند ریخته گری با تولی قالب آغاز می شود که شکل قالب،قرینه و معکوس قطعه ایست که ما نیاز داریم.
قالب از مواد نسوز مانند ماسه تولید می شود.
فلز را حرارت داده تا ذوب شود.
سپس مذاب درون قالب شکل مورد نظر ریخته می شود.

اسلاید 2 :

به روش ریخته گری قطعات زیادی را می توان تولید کرد که هندسه بسیار پیچیده ای دارند و یا دارای حفره های درونی می باشند.
برای تولید قطعات بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ از چند گرم تا چندین هزار کیلو گرم از این روش استفاده کرد.
این روش از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه است و هدر رفت اندکی دارد.فلزات اضافی در هر بار ریخته گری می توانند ذوب شده و مجددا استفاده شوند.
فلز ریخته گری شده ایزو تروپیک است یعنی در تمام جهات دارای خواص فیزیکی و مکانیکی یکسان است.

اسلاید 3 :

از ریخته گری برای تولید چه محصولاتی استفاده می شود:

دستگیره های در
قفل ها
پوشش یا بدنه موتورها
پمپ ها
چرخ بسیاری از اتومبیل ها

اسلاید 4 :

قالب گیری فرآیند ساخت قالب برای تولید مواد سخت است که به آن الگو نیز گفته می شود.

قالب یک جسم توخالی است که با موادی چون پلاستیک،شیشه،فلز،سرامیک و مواد خام پر می شود.
مواد درون قالب سرد شده و سخت می شوند و به شکل قالب در می آیند.
فرآیند قالب گیری با فرآیند ریخته گری متفاوت است.

اسلاید 5 :

فشار اضافی با زینترینگ
قالب گیری تزریقی
قالب گیری فشاری
قالب گیری انتقالی
قالب گیری خروجی
قالب گیری دمشی
قالب گیری چرخشی
قالب گیری به وسیله گرما

اسلاید 6 :

ریخته گری فرآیند تولید قطعات به وسیله ی ورود مواد مذاب به درون قالب با شکل مورد نظراست.
بعد از سرد شدن قطعه از قالب خارج می شود.
قالب معمولا به وسیله فلزات یا مواد سرد شونده مانند اپکسی،بتن،پلستر پر می شوند.

اسلاید 7 :

در فرآیند قالب گیری به دنبال الگو و یک مدل برای ساخت قطعات بعدی هستیم ولی در فرآیند ریخته گری به دنبال تولید قطعات مشابه بمدل هستیم.

قالب گیری برای ساخت قطعه بکار می رود ولی ریخته گری برای تولید انبوه قطعات مورد استفاده قرار می گیرد.

قالب گیری مراحل اولیه ریخته گری است.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید