دانلود مقاله اتصال دو کامپیوتر

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

چکیده

در طی ده سال گذشته دنیا دستخوش تحولات فراوانی در عرصه ارتباطات بوده است .
اغلب سازمانها و موسسات ارائه دهنده کالا و خدمات که در گذشته بسیار محدود و منطقه ای مسائل را دنبال و در صدد ارائه راهکارهای مربوطه بودند ، امروزه بیش از گذشته نیازمند تفکر در محدوده جهانی برای ارائه خدمات و کالای تولیده شده را دارند.
به عبارت دیگر تفکرات منطقه ای و محلی حاکم بر فعالیت های تجاری جای خود را به تفکرات جهانی و سراسری داده اند.
امروزه با سازمانهای زیادی برخورد می نمائیم که در سطح یک کشور دارای دفاتر فعال و حتی در سطح دنیا دارای دفاتر متفاوتی می باشند .
تمام سازمانهای فوق قبل از هر چیز بدنبال یک اصل بسیار مهم می باشند :
” یک روش سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا”.
در این ارائه سعی می کنیم روش های سریع ، ایمن و قابل اعتماد بمنظور برقراری ارتباط با دفاتر و نمایندگی در اقصی نقاط یک کشور و یا در سطح دنیا را معرفی و توضیح دهیم.

مقدمه

اتصال دو کامپیوتر به فاصله دور از یکدیگر برای تبادل اطلاعات از طریق یک کابل، مقرون به صرفه نیست. راه حل این مشکل استفاده از خطوط تلفن و کابل تلویزیون کابلی است.
بیشترین سرعت اینترنت از طریق تلفن فقط ۵۶ کیلوبیت در ثانیه است.
وسیله ای که استفاده کننده را قادر میسازد تا بتواند از خطوط تلفن برای برقراری ارتباط استفاده کند، مودم نامیده میشود.
انواع مودمهایی که از خطوط تلفن استفاده میکنند عبارتند از:
 مودم Dial-up
 مودم DSL
 مودم ISDN

دوتا از معروفترین و پرفروش ترین سرویسهای اینترنت cable و DSL هستند. از دوشرکت بزرگ Sympatico و Rogersقابل تهیه می باشند.
Cable که اول به بازار آمد و درنتیجه مشتری های خانگی آن تا مدتی بیشتر بودند اینترنت را از طریق کابل تلویزیون به خانه شما می آورد. بیشترین سرعت دریافت این سرویس برای منزل درحال حاضر در تورنتو تقریبا ۳ مگابیت در ثانیه است، ولی چون شما و همسایه های شما با هم از یک خط استفاده میکنید، سرعت هم بطور شریکی بین شما تقسیم می شود.

با DSL که سرعت دریافت آن ۱ مگابیت در ثانیه است (البته این سرعت برای سرویسهای اداری به بیشتر از ۳ برابر نیز می رسد، و حتی نوع پیشرفته تر آن از طریق کابل نوری که در حال حاضر فقط برای ادارات قابل دسترسی است به ۱۰۰ مگابیت در ثانیه می رسد، که ۱۰۰ بار سریعتر از نوع خانگی آن یا ADSL است.) شما اگرچه در تئوری سرعتی کمتر از کابل دارید ولی سرعت شما همیشه ثابت و بر خلاف کابل در بیشترین حد آن خواهد بودخواهد بود، و علاوه بر این تعداد مواردی که سرویس قابل استفاده نیست، برای DSL بسیار کم و ناچیز است. ولی باید توجه کرد ،که اگرچه DSL کمی بهتر و درحقیقت سریعتر است، درمناطق کمتری قابل دسترسی است و احتمال اینکه به آن دسترسی نداشته باشید کمی بیشتر است که این درحال گسترش است. قیمت این دو سرویس برای خانه کاملا برابر است (در حال حاضر ۴۵ دلار در ماه در تورنتو) .

فصل اول: مودم

۱-۱:تعریف مودم

برای برقراری ارتباط بین کامپوترها با استفاده از خطوط تلفن به روش سنتی باید از یک مودم، مطابق شکل زیر استفاده کرد:

شکل۱-۱:اتصال دو کامپیوتر از طریق مودم
یک شبکه تلفن سنتی بر اساس سیگنال های آنالوگ عمل میکند در حالیکه کامپیوترها با سیگنال های دیجیتال کار میکنند، بنابراین وسیله ای لازم است تا سیگنال های دیجیتالی کامپیوترها را به آنالوگ و سازگار با خطوط تلفن تبدیل نماید (Modulation). این وسیله همچنین باید عکس این عمل را نیز انجام دهد. نام (Modem) از دو کلمه Modulation/Demodulation گرفته شده است. سرعت انتقال داده ها در مودم ها با پارامترهای Baud Rate و Data Rate بیان میشود.
یک مودم همچنین DCE (Data Circuit Terminating Equipment) نامیده میشود.
سه نوع مودم وجود دارد:
 مودم داخلی (Internal Modem)
 مودم خارجی (External Modem)
 مودم های Laptop کارتی که در شیار PCMCIA قرار میگیرد.

۱-۲:روشهای تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال(Modulation)

سیگنال های حامل اطلاعات در خطوط تلفن دارای پهنای باند تا ۴۰۰۰۰ هرتز میباشند. شکل زیر یک سیگنال از سیگنال های حامل اطلاعات خط تلفن را نشان میدهد:

شکل۱-۲:سیگنال آنالوگ

روشهای تبدیل سیگنال های دیجیتال به آنالوگ:
 ASK (Amplitude Shift Keying)
 FSK (Frequency Shift Keying)
 PSK (Phase Shift Keying)
 QAM (Quadrature Amplitude Modulation)

۱-۲-۱:روش ASK

در این روش دامنه سیگنال تغییر میکند. این روش همچنین AM نیز نامیده میشود.

شکل۱-۳:روش ASK

دریافت کننده با مشاهده تغییرات در ولتاژ، به تغییرات مدولاسیون دامنه پی می برد. دامنه کوچکتر با ارزش صفر و دامنه بزرگتر با ارزش یک نمایش داده میشود. هر سیکل توسط یک بیت نمایش داده میشود. بنابراین تعداد نوسانات سیگنال حامل در ثانیه، تعیین کننده تعداد بیت در ثانیه میباشد. در این حالت Baud Rate برابر است با تعداد بیت ها در ثانیه.

۱-۲-۲:روش FSK

در این روش صفر بدین معناست که تغییری در فرکانس سیگنال اصلی ایجاد نشده است، در حالی که عدد ۱ بدین معنا است که یک تغییر در فرکانس سیگنال اصلی بوجود آمده است .واژه FM معمولا به جای FSK بکار میرود.

شکل۱-۴:روشFSK

۱-۲-۳:روش PSK

در این روش فاز سیگنال تغییر می کند و با توجه به این تغییر فاز، فاز موج حامل (مثلا به میزان صفر درجه یا ۱۸۰ درجه) تغییر میکند. یکی از این دو وضعیت رقم صفر در مبنای ۲ و دیگری نشانگر رقم ۱ میباشد.شکل زیر یک تغییر فاز ۹۰ درجه را نشان می دهد:

شکل۱-۵:روشPSK
شکل زیرا سیگنال اصلی را به چهار طریق نمایش داده است:
 بدون تغییر فاز
 با تغییر ۹۰ درجه
 با تغییر فاز ۱۸۰ درجه
 با تغییر فاز ۲۷۰ درجه

شکل۱-۶: نمایش سیگنال اصلی به چهار طریق

بنابراین هر سیگنال توسط یک عدد دو بیتی در مبنای ۲ می تواند معرفی شود.
رابطه بین فاز و نمایش عدد در مبنای دو برای هر فاز را میتوان در یک دستگاه مختصات به نام دیاگرام منظومه نمایش داد.

شکل۱-۷: دیاگرام منظومه(Constellation Diagram)

شکل زیر یک دیاگرام منظومه است که ۴ سیگنال متمایز در یک تغییر فاز ۹۰ درجه ای را نشان میدهد. میبینید که هر سیگنال را میتوان توسط ۲ بیت مشخص کرد.

شکل۱-۸: دیاگرام منظومه در یک تغییر فاز ۹۰

Phase Shift Binary Value
No Shift 00
90˚ ۰۱
۱۸۰˚ ۱۰
۲۷۰˚ ۱۱
جدول۱-۱: تغییر فاز ۹۰ درجه ای

شکل زیر نیز دیاگرام منظومه با تغییر فاز ۴۵ درجه و نمایش سه بیتی آن (۸-PSK) را نشان میدهد:

شکل۱-۹: دیاگرام منظومه با تغییر فاز ۴۵ درجه

Phase Shift Binary Value
0˚ ۰۰۰
۴۵˚ ۰۰۱
۹۰˚ ۰۱۰
۱۳۵˚ ۰۱۱
۱۸۰˚ ۱۰۰
۲۲۵˚ ۱۰۱
۲۷۰˚ ۱۱۰
۳۱۵˚ ۱۱۱
جدول۱-۲: تغییر فاز ۴۵ درجه ای
۱-۲-۴: روش QAM
این روش یک مودم ترکیبی از ASK و PSK میباشد که سرعت انتقال را افزایش میدهد. در شکل زیر ترکیب چهار فاز و دو دامنه که موجب تولید ۸ سیگنال به نام ۸-QAM میشوند، دیده میشود:

شکل۱-۱۰: ترکیب چهار فاز و دو دامنه در روش QAM

شکل۱-۱۱: دیاگرام منظومه برای روش QAM

 

Shift Amplitude Binary Value
0˚ A1 000
0˚ A2 001
90˚ A1 010
90˚ A2 011
180˚ A1 100
180˚ A2 101
270˚ A1 110
270˚ A2 111
جدول۱-۳: تغییر فازو دامنهدر روش QAM
1-3: استانداردهای مودم
مسئولیت تعیین و توسعه استانداردها برای مودم به عهده اتحادیه بین المللی مخابرات (ITU) میباشد.اخیرا اغلب سازندگان، مودمهایی با سرعت حداکثر ۵۶Kbps تولید میکنند.

برخی از استانداردهای مودمها به همراه سرعت های آنها در جدول روبرو ذکر شده اند:
Name Speed
V.90 or X2 56Kbps Send/33.6 Receive
V.36 48 Kbps
V.34 28.8 Kbps
V.33 14.4 Kbps
V.32 14.4 Kbps
V.26 bis* 1200 / 2400 Kbps
v.22 bis* 1200 Kbps
جدول۱-۴: استانداردهای مودم

۱-۳-۱:مودم V.90 (56Kbps)

حداکثر سرعت یک مودم از نظر تئوری توسط ITU برابر ۳۳٫۶Kbps تعیین شده است. مودم ۵۶K برای برقراری ارتباطات دیجیتالی یکطرفه طراحی شده است تا از یک سرویس دهنده، اطلاعات را به یک شبکه مخابرات (PSTN) ارسال کند.
در طرفی که استفاده کننده قرار گرفته است، اطلاعات از مُد دیجیتال به آنالوگ تبدیل شده و به سوئیچ مرکزی ارسال می شود. این تبدیل اطلاعات از دیجیتال به آنالوگ تبدیل نویز نموده و در نتیجه سرعت مودم را به ۳۳٫۶Kbps کاهش می دهد.

شکل۱-۱۲: مودم V.90

فصل دوم : DSL

۲-۱:تعریف DSL

آخرین فن آوری در ساخت مودم ها می باشد که از زوج سیمهای به هم تابیده برای ارسال داده ها و صوت در سرعت های ۶۴Kbps تا ۵۰Kbps استفاده می کند.
جهت ارسال اطلاعات با سرعت های بسیار بالاتر از مودم های معمولی، DSL از سیمهای به هم تابیده استفاده می کند.
DSL با استفاده از چندین فن آوری مختلف تکامل یافته وxDSL نامیده شده است.
DSL برای ارسال سیگنال های دیجیتال حامل داده ها از کابل های زوج سیم به هم تابیده و برای ارسال سیگنالهای آنالوگ از سیستم تلفن قدیمی استفاده می کند.

۲-۱-۱:DSL نامتقارن

 

DSL نامتقارن ADSL (Asymmetrical DSL) می تواند به طور همزمان از مبادله اطلاعات و صوت پشتیبانی کند.
سرعت ارسال داده ها از سرویس دهنده به استفاده کننده ۶Mbps می باشد و از استفاده کننده به سرویس دهنده برابر ۷۸۶Kbps می باشد.

۲-۱-۲:DSL متقارن

DSL متقارن ADSL (Symmetrical DSL) از مبادله صوت و داده ها بطور همزمان پشتیبانی می کند وسرعت انتقال داده ها برابر با ۷۶۸Kbps است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد