بخشی از مقاله

گزارش كارآموزي كامپيوتر سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد

 

مقدمه

محل كارورزي اينجانب، رضا نورياني،  سايت كامپيوتر آموزش عالي سجاد و زير نظر سركار خانم مهندس اسلامي بود. مهمترين وظيفه اينجانب در طول دوران كارورزي انجام سه پروژه نرم افزاري به همراه دو نفر ديگر از كارآموزان اين محل بود. اين پروژه ها به ترتيب انجام، مكانيزه كردن سيستم كارآموزي دانشگاه، تهيه نرم افزاري براي رسم نمودار از فايل هاي log سرور اكانتينگ اينترنت دانشگاه و مكانيزه كردن سيستم حق التدريس اساتيد بود. همچنين در طول دوره كارورزي با نكات و موارد مختلف در ايجاد و نگهداري شبكه و سيستم عامل آن آشنا شدم. كه از اين نكات مي توان به موارد زير اشاره كرد:

  • آشنايي با انواع كابل هاي شبكه و موارد استفاده آنها
  • آشنايي با هاب ها و سوئيچ ها
  • آشنايي با نحوه سوكت بندي كابل هاي شبكه به طور عملي
  • آشنايي با شبكه ستاره اي و نحوه كابل كشي آب
  • آشنايي با ويندوز سرور 2003 و Active Directory
  • آشنايي با نحوه تقسيم بندي IP ها در شبكه و نحوه ست كردن آنها

نرم افزارهايي كه در طول دوران كارورزي نوشته شدند همگي با استفاده از Delpjhi7 و بانك اطلاعاتي SQL Sever 2000 بودند و نرم افزار كارآموزي هم اكنون در دفتر ارتباط با صنعت، نرم افزار  logfile  بر روي سرور Accounting و نرم افزار حق التدريس در امور مالي دانشگاه مورد استفاده قرار مي گيرند.

نرم افزار كار آموزي

از اين نرم افزار براي نگهداري سوابق دانشجوياني كه درس كارآموزي يا كاروزي را انتخاب كرده بودند همچنين براي كوتاه كردن مراحل انتخاب درس و كمتر كردن تعداد مراجعات دانشجويان به دفتر ارتباط با صنعت و دبيرخانه دانشگاه استفاده مي شود. تا قبل از استفاده از اين نرم افزار كاركنان دفتر ارتباط با صنعت و همچنين دبيرخانه دانشگاه مجبور بودند تا براي هر دانشجو به طور جداگانه نامه اي را تايپ كنند. اما با اين نرم افزار با ورود اطلاعات از روي فرم انتخاب درس كارورزي يا كارآموزي و فقط با يك كليك، دو نامه ي مربوط به دفتر ارتباط با صنعت و دبيرخانه دانشگاه پرينت مي شود و بدين ترتيب تعداد مراجعات دانشجو به دفتر ارتباط با صنعت و دبيرخانه دانشگاه كمتر مي شود. همچنين با توجه به نگهداري سوابق كليه دانشجويان در آن، در صورتي كه دانشجو نياز به اطلاعاتي از قبيل شماره نامه و يا ... داشته باشد، مي توان با يك جستجوي ساده سوابق آن دانشجو را استخراج كرد و ديگر نياز به جستجو در ميان پرونده سوابق نمي باشد.

همچنين قابليت تصحيح براي دانشجوياني كه محل كارآموزي خود را تغيير مي دهند نيز به سادگي وجود دارد.

علاوه بر اين موارد، ليستي كه قبلاً براي هر استاد بايد به طور جداگانه براي اطلاع اساتيد از دانشجوياني كه درس كارورزي يا كارآموزي را تحت نظر ايشان برداشته اند، تهيه و به طور دستي تايپ مي شد، هم اكنون فقط با انتخاب نام استاد، سال تحصيلي، نيمسال و كليك دكمه ي پرينت، قابل چاپ مي باشد.

براي تهيه اين نرم افزار ابتدا به جمع آوري فرم هاي انتخاب درس كارآموزي يا كارورزي و نمونه نامه هاي چاپ شده در دفتر ارتباط با صنعت و دبيرخانه دانشگاه اقدام گرديد. سپس با توجه به اطلاعاتي كه از اين فرم ها جمع آوري شد، شروع به طراحي جداول و بانك اطلاعاتي نرم افزار كرديم. كه اين مراحل با توجه به تغييراتي كه مورد نظر دفتر ارتباط با صنعت بود حدود 2 روز به طول انجاميد. سپس شروع به طراحي فرم هاي نرم افزار با استفاده از Delphi7  شد. كه در اين

مرحله راحتي كار با آن براي كاربر مورد نظر بود. همچنين سعي شد فرم هاي ورود اطلاعات با گونه اس ياد كه ورود اطلاعات در آن به راحتي و با سرعت بيشتري انجام پذيرد. به همين منظور براي فيلدهايي همچون نوع نامه، رشته دانشجو مدت دوران كارورزي، نيمسال و سال تحصيلي اخذ و نام استاد ، Combobon در نظر گرفته شد تا ديگر كاربر نياز به تايپ دستي اين موارد نداشته باشد و فقط به انتخاب اين موارد از طريق Combobox بپردازد. پس از اين مراحل شروع به كدنويسي و ارتباط با بانك اطلاعاتي كرديم كه اين مراحل در مجموع 3 روز به طول انجاميد.

 

روز بعد به طراحي فرم هاي چاپ اطلاعات اختصاص داده شد كه با توجه به اينكه نامه هاي چاپ شده از طرف دانشگاه براي محل كارآموزي دانشجويان ارسال مي شد، در طراحي آن دقت زيادي شد. همچنين فرم نامه ي گزارش اساتيد نيز طراحي شد. پس از اين مرحله، روز بعد به تست نهايي نرم افزار اختصاص داشت كه در آن تمامي موارد از قبيل فرم هاي مثبت اطلاعات، تصحيح، جستجو، فرم اضافه كردن اساتيد و دروس مورد آزمايش قرار گرفت همچنين كيفيت نامه هاي چاپ شده از طريق نرم افزار مورد تست قرار گرفت و تغييرات مورد نياز در برنامه اعمال گرديد.

 

روز سوم مردادماه بود كه نحوه كار با آن نرم افزار آماده تحويل به دفتر ارتباط با صنعت شده بود. در اين روز نرم افزار بر روي سيستم اين دفتر نصب گرديد ونحوه كار با آن به مسئول دفتر آموزش داده شد.

نرم افزار رسم نمودار از فايل هاي log

از اين نرم افزار براي رسم نمودار ساعات استفاده هر كاربر از اينترنت دانشگاه در يك روز و يا يك بازه زماني و تهيه گزارش به صورت نمودار از تعداد كاربران در يك روز خاص و يا در يك ماه استفاده مي شود. البته منبع اطلاعاتي كه اين نرم افزار از آن براي رسم نمودار استفاده مي كند، فايل هاي log اي است كه سرور اكانتينك دانشگاه در هر روز از كاربران متصل شده به آن تهيه مي كرد. اين نرم افزار با خواندن اطلاعات فايل log اطلاعات مورد نياز را در بانك اطلاعاتي خود ذخيره كرده و سپس نمودارهاي مورد نياز كاربر را رسم مي نمايد.

تهيه اين نرم افزار در تاريخ 9 مرداد ماه در دستور كار قرار گرفت. براي اين منظور ابتدا فايل هاي log سرور جمع آوري شد و اطلاعات درج شده در آن مورد بررسي قرار گرفت تا مشخص شود كه چه اطلاعاتي در آن قرار دارد و چگونه مي توان از اطلاعات آن براي رسم نمودارها استفاده كرد. پس از بررسي فايل هاي log به اين نتيجه رسيديم كه اطلاعات موجود در فايل log براي رسم نمودار ساعات استفاده هر كاربر در طول يك روز كافي مي باشد و اگر بخواهيم ساعات استفاده كاربر در يك بازه زماني را داشته باشيم بايد اطلاعات مربوط به هر روز در آن بازه را از فايل log همان روز خوانده و آنها را با هم جمع كنيم. به همين منظور تصميم به طراحي ويتابيس براي نرم افزار گرفتيم. در روز بعد كار طراحي ويتابيس به انجام رسيد تا بتوان اطلاعاتي كه از فايل log خوانده مي شود در آن قرار داد و محاسبات لازم را بر روي اطلاعات انجام داد.

 

سپس به طراحي فرم ها و كد نويسي خواندن از فايل ها اقدام گرديد و نوع نمودارهاي چاپي با توجه به نظر مسئول سايت، از نرم افزار مشخص شد. اين مرحله در حدود 2 روز به طول انجاميد و نرم افزار در روز 14 مرداد ماه آماده تحويل شد. در اين روز كار تست نهايي نرم افزار نيز انجام شد و پس از موفقيت آميز بودن تست، اين نرم افزار روي سرور نصب گرديد و به مسئول مربوطه نحوه كار با آن آموزش داده شد.

نرم افزار حق التدريس اساتيد

كار اين نرم افزار محاسبه مبلغ پرداختي به اساتيد با توجه به ساعات درسي هر استاد و ميزان حق التدريس هر ساعت پس از كسر علي الحساب پرداختي و كسر ماليات و همچنين نگهداري اين سوابق و چاپ اطلاعات به صورت كامل مي باشد. اين نرم افزار با توجه به اطلاعاتي كه توسط كاربر وارد مي شد و پس از انجام محاسبات لازم، مبلغ پرداختي نهايي به استاد را مشخص مي كرد. و با انتخاب سال و ترم تحصيلي گزارش كاملي از ميزان پرداخت به اساتيد را همراه با جمع مبالغ چاپ مي كرد و امكان جستجو در ميان سوابق را فراهم مي كرد.

 

كار نوشتن اين نرم افزار در 17 مرداد آغاز شد. در روز اول كارورزي اين نرم  افزار؛ به جمع آوري اطلاعات در مورد نحوه پرداخت حق التدريس به اساتيد و نحوه محاسبه تعداد ساعات كاري اساتيد با توجه به ساعات عملي و تئوري هفته و ساعات موظف پرداخته شد . همچنين براي اين منظور درخواست يك فرم پر شده در اين زمينه شد كه امور مالي دانشگاه با توجه به موضوع مخفي ماندن ميزان پرداختي به هر استاد از اين موضوع خودداري كرد و تنها يك نمونه از فرم خالي را در اختيار ما قرار داد و نحوه تكميل اطلاعات در آن را توضيح داد كه اين موضوع كار ما را براي طراحي بانك اطلاعاتي و نحوه كدنويسي براي انجام محاسبات را سخت تر كرد.

 

به هر حال با توجه به اطلاعات كسب شده، در روز بعد شروع به طراحي ديتابيس برنامه كرديم كه اين كار در حدود 2 روز به طول انجاميد. سپس كار طراحي فرم ها و طراحي فرم صفحه ي چاپ اطلاعات كرديم كه اين كار به همراه كدنويسي ها نيز حدوداً 2 روز طول كشيد در روز 24 مرداد ماه پس از به پايان رسيدن كار كدنويسي هاي لازم، تست نهايي نرم افزار انجام شد و پس از موفقيت آميز بودن تست، نرم افزار بر روي سيستم امور مالي دانشگاه نصب و آموزش هاي لازم به مسئول مربوطه داده شد.

البته تغييراتي نيز چند روز پس از تحويل نرم افزار به امور مالي روي نرم افزار به وجود آمد مثلاً اضافه شده قابليت چاپ اطلاعات بر روي كاغذ A3 و تغيير فرم چاپ اطلاعات

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید