بخشی از مقاله

بهينه سازي موتور جستجو


:بهتر كردن رتبه بندي شما در موتور هاي جستجو:
خلاصه : اين گزارش رسمي بهينه سازي موتور جستجو را مورد بحث قرار ميدهد. با درك كردن روندهايي در فن آوري و توسعه موتور جستجو, شما ميتوانيد از اين FAQ جهت طرح كردن يك راهبرد فني و بازار يابي استفاده كنيد كه ميتواند رتبه- بنديتان را در موتور هاي جستجو بهتر كند. 1- بيش از 800 موتور جستجو وجود دارد اما 95 در صد از كاربران تنها از 3 موتور جستجو بازديد ميكنند. 2- موتور –هاي جستجو به Yellow pages ها تبديل ميشوند.و شما پول پرداخت ميكنيد كه جزو ليست در بياييد. 3- رابطه و كيفيت ارتباطات روش هاي اصلي هستند كه در حال حاضر به ليست در مي آيند. 4- SEO به طور ابتدايي يك راهبرد بازار يابي است و نه يك راهبرد فني .


نويسندگان :1- آندرياس راموس براي تعدادي از شركتهاي silicon valley كار كرده است. او يكي از اولين كتابها را در مورد طراحي وب نوشت و سايتهاي تجارت الكترونيك را براي سالها مديريت كرد. او نگهدارنده وب براي شركتي بود كه براي بيش ازيك سال در ماه با بيش از يك ميليون كاربر پيشرفت كرد. آندرياس با گربه اش در palo alto زنگي ميكند. 2- مشتريان stephani cota شامل تعدادي از راه انداز هاي silicon valley ميباشند. او براي ايالت نوادا يك سيستم سرمايه گذاري برمبناي وب ساخت. او از از طريق scratch يك موتور تجارت الكترونيكي كاملي را از جمله داد وستد بي خطر كارت اعتباري درون خطي , سياهه كردن , ابزار تاجرين , كنترل موجودي كالا , و تكميل حمل , نوشت. Stephanie نيز در palo alto زندگي ميكند. او را در سايت stephanie.com ملاقات كنيد. ما وب سايتهاي تجارت الكترونيك را ميسازيم و مديريت مي كنيم. اين شامل ابزار خودكار, پايگاه داده هاي متقابلاً موثر و ديگر وسايل و فن آوري ها است و بسياري از آنهايي كه خودمان توسعه داده ايم. براي كسب كردن اطلاعات بيشتر , وب سايت ما را در creativeconsultantsGroup.com مورد بازديد قرار دهيد.


به روز درآوري : در ژوئن 2004 اين سند گزارش رسمي به طور كاملي بازبيني و بسط يافته است. اين سند در حال حاضر يك كتاب با جاد كاغذي ميباشد. اين كتاب تنها ارزش $19.95 را دارد. آن شامل جزئياتي در مورد بهينه سازي موتور جستجو به علاوه فصلي در مورد Google AdWords ميباشد. براي به دست آوردن آخرين نسخه سايت www.creativeconsultantsGroup.com را مورد بازديد قرار دهيد.
مندرجات:
تكنيكهاي SEO : صفحه 3
Outsourcing SEO: صفحه 11
نتيجه گيريها: صفحه 13
منابع : صفحه 13


تذكر كپي رايت : SEO : بهينه سازي موتور جستجو, بهتر كردن رتبه بنديتان در موتور هاي جستجو به وسيله Andreas ramos –2001 . كليه حقوق محفوظ است. اين سند توسط قانون كپي رايت مورد حمايت قرار گرفته است. ممكن است اين سند تا مادامي كه آن بدون تغيير و دست نخورده باقي مانده باشد توسط هر كسي توزيع ميگردد. اين سند در سايت www.andreas.com/faq-searchengine.html وجود دارد 1- Andreas ramos و andreas@andreas.com و www.andreas.com


علامت هاي تجاري: كليه نامهاي تجاري شركتها و محصولات استفاده شده در اين سند نشانه هاي تجاري, نشان تجارتي ثبت شده يا نامهاي تجارتي صاحبان مربوطه آنها ميباشد و تنها به روش سنتي مورد استفاده قرار گرفته اند. كه بدون تخلف عمدي از هر نوع ميباشد. و چنين استفاده هايي به قصد انتقال دادن امضاء يا ديگر ارتباطات با اين سند نميباشد.


تكنيكهاي SEO : نكات اصليك 1- نكته اصلي اين نيست كه من دقيقاً ثبت ميكنم و آن همه آنچيزي است كه من نياز به انجام دادن آن دارم. 2- موتور جستجو دقيقاً يك آيتم در راهبرد تبليغات عموميتان ميباشد. از آنجائيكه شاخص گذاري يك سايت جديد توسط Ses 3 ماه يا بيشتر طول ميكشد به زودي ممكن آنرا ارائه دهيد. در روزهاي شروع كردن يك وب سايت جديد , يك صفحه index.html ايجاد كنيد. و كليه كلمات كليدي رادر آن قرار دهيد. و آنرا به گوگل ارائه دهيد و با ديگر سايتهايي كه كنترل ميكنيد يك اراباط متقابل برقرار نمائيد. سپس شما ميتوانيد در ماه بعد يا دو ماه بعد سايت را گسترش دهيد.


رتبه بندي مربوطه: موتور هاي جستجو ميخواهد كه مرتبط ترين نتايج را ارائه كند طوري كه كاربران بر ميگردند كه از آن استفاده كنند. گوگل پيوستگي ارتباط را معرفي كرد. اين بر اساس يك روش شاخص گذاري آكادميك مقالات ميباشد. هر چه بيشتر مقاله اي نقل قول داشته باشد , آن مهمتر است. اگر 100 سايت با cats.com ارتباط برقرار كنند ,آن بيشتر از feline.com رتبه بندي ميگردد كه تنها 20 اتصال با آن دارد.


كيفيت ارتباط: آن همچنين اهميت دارد كه چه كسي با شما ارتباط دارد . يك اتصال از يك سايت اصلي ممكن است ارزش صد امتيازي داشته باشد و اتصال از يك سايت شخصي تنها ارزش يك امتيازي دارد .اگر purina.com و friskies.com به cats.com اتصال داشته باشند , آن بهتر از يك اتصال dozen حاصل از افراد در geocities اهميت دارد. اين تاثير عمدهاي بر روي راهبردهاي موتور جستجو داشت. 1- قبل از ارتباط , بهينه سازي موتور جستجو براي افراد فني يك شغل بود. آنها بر چسبهاي غير نمادين و غيره را مينوشتند.2- با يوستگي اتصال , بهينه سازي موتور جستجو به بازار يابي (فروش ) تغيير كرد . آنها اتصالاتي را كه ميخواهند از آنجا متصل شوند شناسايي ميكنند. و سپس خارج ميشوند و با آن سايتها معاملات تجاري را برقرار ميكنند. آن يك موضوع علامت گذاري و بازار يابي است.


بررسي موتور هاي جستجوي اصلي : وب سايتهايي وجود دارد كه براي هر موتور جستجو سهم بازار به روز در آمده شده را نشان ميدهند. 1- نمودار فن آوري موتور جستجو كه منبع خيلي خوبي است. http://searchenginewatch.com/webmaseters/features.html 2- http://searchenginewatch.internet.com/links/major—search-engines/The-Major-search

كلمات كليدي : خوراك عنكبوت : موتورهاي جستجو وب را به بالاي وب سايتهاي شاخص ميبرند. آنها عنكبوت ناميده ميشوند( زيرا آنها در اطراف وب حركت ميكنند.) ازاينرو شما ميتوانيد يك صفحه با محتوا را ايجاد كنيد كه عنكبوت ها را جذب ميكند و به آنها جهت شاخص گذاري متنهاي زيادي ميدهد. اگر شما خوراك عنكبوت خوبي ارائه كنيد, عنكبوتها بيشتر از ديگران صفحه شما را رتبه بندي ميكنند. كلمات كليديتان پيچ بالابر شما ميباشند. 2 يا 3 جمله كوتاه كه سايت شما را توضيح ميدهند .از واژه هايي استفاده كنيد كه مادر بزرگ شما همراه با واژه هاي خاص براي صنعتتان درك خواهد كرد. رقابت كنندگانتان را موردبررسي قرار دهيد. در Yahoo براي محصولتان صفحه عمومي را پيدا كنيد و آنرا چاپ كنيد و توضيحات رقابت كنندگانتان را مورد بررسي قرار دهيد. يكي را بنويسيد كه شامل واژه هاي شما ميباشد و آنرا بهتر انجام ميدهد. 1- توضيح عمومي: ما ميزهاي تحرير اداري ارگونوميكي را به فروش ميرسانيم 2- توضيح تخصصي : توزيع عمده فروشي ميزهاي تحرير كاملاً قابل تنظيم آماده انجام , ايستگاه كاري و ميزهاي تحرير نشستني وايستادني 3- محل: اگر آن وابستگي داشته باشد شامل محل شما ميشود (شهر و ايالت ) در سياتل , واشنگتن . خواب و صبحانه در 3 منطقه درياچه اي missouri . 3- سرويس( خدمت) : ما عمده فروشي و خرده فروشي را ارائه ميكنيم. شما ميتوانيد به طور درون خطي يا از طريق تلفن سفارش بدهيد.


به كارگيري يك روش چند راهه: در ذيل, من قبول ميكنم كه شما مهارتهاي ميانه روي وب را داريد. اگر اينطور نيست, در صورتي كه او ميتواند تغيييراتي را صورت دهد از همسايه 12 ساله خود بپرسيد.
برچسب عوان دار: برچسب عنوان دار در بخش HTML HEAD است. كد آن شبيه به


<TITLE>koi and Goldfish at koi-heaven.com/ TITLE> ميباشد. عنوان درطرف چپ بالاي پنجره بررسي عمومي نمايش داده ميشود. همچنين عنوان در متن توضيحي مورد استفاده قرار ميگيرد كه در موتور جستجو ظاهر ميگردد. محتواي بر چسب عنوان دار آنچيزي است كه كاربر در ليست نتايج موتور جستجو مشاهده ميكند. 1- يك عنوان خوبي را بنويسيد كه بازديدكنندگان را تشويق ميكند كه به وب سايت شما بيايد 2- در زمان نوشتن يك عنوان , ابتدا از كلمه كليدي و سپس از نام وب سايت استفاده كنيد . به طور مثال: ماهي كپور و ماهي قرمز تزئيني در سايت koi-heaven. Com . 3- موتور هاي جستجو يك حدودي براي تعداد كاراكتر ها دارند كه آنها از بر چسب عنوان دار ميخوانند . اين بر طبق موتور جستجو متغير ميباشد. اما به طور كلي از بيش از 50 كاراكتر استفاده نميكند . (اين شامل فضاهايي ميگردد.)


توصيف غير نمادين :برچسب توصيف غير نمادين نيز در بخش HEAD ادامه مي يابد. در انجا مثالي ديده ميشود. موتور هاي جستجو در صفحه نتايج موتور جستجو محتواي برچسب توضيحي را براي بازديد كننده نمايش ميدهند. جهت نوشتن برچسب تشريحي 1- از 2 يا 3 كلمه كليدي مهمتان استفاده كنيد و جمله كاملي را بنويسيد. 2- در Google به ديگر توضيحات نگاه كنيد و توجه كنيد به آنچه كه از قبيل آرشيو كلمات , اخبار , مراقبت بهداشتي و مشابه آن مهم در نظر گرفته ميشود . 3- ابتدا كلمه كليدي و سپس توضيح را قرار دهيد و در نهايت نام شركت را بگنجانيد .ماهي كپور و ماهي قرمز زيبا را در درياچه – تان نگه داري كنيد. ودر سايت koi-heaven.com اخبار , FAQ , اطلاعات و بيشتر وجود دارد. 4- در حدود 250 كاركتر استفاده كنيد (از جمله فضاها) متن را به كلمه بچسبانيد و از Tools و word count جهت شمردن تعداد كاراكتر هايتان استفاده كنيد.


توضيحتان را براي دايركتوريها ارائه دهيد : در حال حاضر كه توضيحاتي داريد آنرا به Yahoo و دايركتوريهاي DMOZ ارائه دهيد. اين ليستها ويرايش ميشوند و توسط انسانها نگه داري ميشوند. اگر آنها فكر ميكنند كه مقدار اطلاعات شما ارزشمند ميباشد آنها آن را به فهرستشان اضافه خواهند كرد. اين فهرستها توسط موتور هاي جستجوي ديگر مورد استفاده قرارميگيرد. فايل DMOZ منبع آشكاري است و هر موتور جستجو ميتواند آنرا به طور رايگان وابكشد و جهت ايجاد كردن ليست صفحات وبشان از آن استفاده ميكنند. از آنجائيكه ليستDMOZ ويرايش ميگرددو توسط انسانها ارزيابي ميگردد كه در آن مقوله ها متخصص ميباشند. و آن با ارزشتر از ليستهايي است كه توسط ابزار شاخص گذاري خودكار ايجاد ميشوند. 1- جهت ارائه كردن به DMOZ : http://dmoz.org/add.html 2- جهت ارائه كردن به Yahoo آنهاممكن است يك fee را هزينه كنند :


http://search.yahoo.com/info/submit.html

بر چسب Meta-keyword : بر چسب يا علامت meta-keyword احتمالاً باعث مشكلات زيادي براي بهينه سازيهاي موتور جستجو ميگردند. علامت meta-keyword به موتور جستجو اطلاع ميدهد كه كلمات كليدي اصلي صفحه وب چه ميباشند. در اينجا مثالي وجود دارد. بسياري از افراد درمورد اين علامت شنيده اند آن يكبار اهميت داشت ازاينرو آنها اصرار ميكنند كه SEOers شامل اين علامت ميباشند. هرچند1- تقريباً تمام موتورهاي جستجوي اصلي علامت meta-keyword را مد نظر قرار نميدهند زيرا گول زدن موتور هاي جستجو جهت استفادا كردن از آن بسيار آسان است. ما اين را در مقدمه مينويسيم. مشكل ديگري با meta-keyword ديده ميشود. 1- علامت يا برچسب meta-keyword به رقابت كنندگانتان اطلاع ميدهد كه كلمات كليديتان چيستند. هر كاري براي ايجاد كردن ليست ايده آلي از كلمات كليديتان بكنيد و آن ليست را در فيلد meta-keyword قرار دهيد.


JoesGunsandkoi.com در طول آن عملكرد ليست شما را كپي ميكند و يك عصر كاري را save ميكند. مشتريان هميشه از ما ميپرسند كه برچسب meta –keyword را اضافه نمايند. اگر من به آنها بگويم كه آن بي استفاده است ,آنها فكر ميكنند كه بله اينطور است. من اين سفارش را در Fox News ديدم. آندرياس چيزي در مورد بهينه سازي موتور جستجو نميداند. ازاينرو زمانيكه مشتريان يك برچسب meta-keyword را ميخواهند ما يك علامت را درآن قرار ميدهيم. آن دقيقاً چند كلمه كليدي عمومي است.و البته شما ميتوانيد به سايتهاي رقابت كنندگانتان نگاه بكنيد و بر چسب meta-keyword را به ليست كلمات كليديتان كپي كنيد.


نامهاي فايل يا پرونده : موتور جستجو نامهاي فايلي را كه وب سايت شما را ميسازد شاخص گذاري ميكند .اگر دو فايل به نام koi-inofrmation.html و su-inf.html وجود داشته باشد,زمانيكه يك كاربر koi را جستجو ميكند شما ميتوانيد حدس بزنيد كه كدام يك پيدا خواهند شد. 1- براي نامهاي فايلتان از كلمات كليديتان استفاده كنيد. به طور مثال ,


koi-information.html و koi-fungus.html و غيره .2- براي فايلهايتان ازنامهاي اطلاع دهنده استفاده كنيد. از نامهاي رمزيو سر نام ها و غيره اجتناب كنيد.
تصوير logo : براي دستيابي به وب توسط كاربران به لحاظ ديد آسيب ديده در يك تصوير يك text=tag وجود دارد. موتورهاي جستجو متني را شاخص گذاري ميكنند كه براي يك تصوير در اطلاعات ارتباطي تو كار گذاري ميشوند. شما ميتوانيد متن را در آن علامت قرار دهيد و موتور هاي جستجو آنرا شاخص گذاري خواهند كرد. 1- در ارتباط تصويري سهم فروشتان را به alt= tag اضافه كنيد. 2- در نام فايل تصويري از كلمه كليدي استفاده كنيد. 3- به طور مثال, images/logo-koi.gif . بعضي از افراد خاطر نشان ميكنند كه Google شاخصي از تصاوير دارد .بله, اينطور است اما آنچه كه آن شاخص گذاري ميكند تشريح متني تصاوير است نه خود تصاوير. هيچ موتور جستجويي نميتواند يك تصوير را شناسايي كند .اگر آنها يك تصوير را شاخص گذاري كنند آن تعجب آور خواهد بود. آنها تمام عكس هاي كد بانوهاي مهم را شناسايي ميكنند و مانع آن صفحات ميشوند.


عنوان H1 : خوب, ما در حال حاضر به بدنه HTML ميرسيم. در اينجا شايعترين خطاي بهينه سازي موتور جستجو وجود دارد. 1- در صفحه اول از يك عنوان H1 استفاده كنيد. Google در عنوان برروي كلمات تاكيد ميكند زيرا عناوين اطلاعات يك صفحه را در بر دارند. طراحان وب عنوانH1 را دوست ندارند زيرا آن زشت و بزرگ است. و به جاي H1 آنها از تصاوير يا بدنه متن استفاده ميكنند و آرا با SPAN, DIV,CSS تغيير ميدهند. آن خوب به نظر ميرسد اما Google ميخواهد كه يك عنوان را مشاهده كند. با به كار گيري تصاوير يا SPAN , طراح وب به طور غير عمدي توانايي شاخص گذاري صفحه وب را تحليل ميبرد.تصاوير نميتوانند شاخص گذاري شوند ازاينرو Google آن عناوين را نخواهد ديد. بدنه متن كه از SPAN استفاده ميكند به عنوان body text در نظر گرفته ميشود نه عنوان متن . جهت شاخص گذاري عنوان توسط Google جهت علامت گذاري كردن عنوان از يك علامت H1 استفاده كنيد. 2-به عنوان اولين كلمه در عنوان ازقبيل متخصصان ماهي كپور شيكاگو از كلمه كليدي اصلي استفاده كنيد.


بدنه پاراگراف: بدنه متن متن صفحه اول است.اين متن بايد تشريحي ,اطلاعاتي باشد و تعداد زيادي كلمات كليدي داشته باشد. 1- در شروع بدنه متن كلمه كليدي اصلي را قرار دهيد. 2- در 25 كلمه اول چندين بار كلمه كليدي اصلي را تكرار كنيد. 3- كلمات كليدي ديگر را با بدنه متن كار كنيد. 4- در انتهاي صفحه اول كلمه اصلي را تكرار كنيد. 5- در متنتان از جملات كامل استفاده كنيد.6- از عباراتي چون // بهترين در دنيا// اجتناب كنيد. بعضي از موتور هاي جستجو اين عبارات را در نظر نميگيرند. 7- از كلماتي چون اخبار ,راهنما وخلاصه نشان دهنده اطلاعاتي هستند استفاده كنيد. 8- Google همچنين نتايج محلي را ارائه ميدهد. اگر يك كاربر يك نام شهر را به يك جستجو اضافه كند ,كاربر ليستي از تجارتها و خدمات مربوطه را در شهرش مشاهده خواهد كرد.اگر محل شما به محصول يا سرويستان ارتباط دارد به صفحه اولتان شهرتان, شماره تلفن و كد پستيتان را اضافه كنيد.


Hyperlinks يا فوق ارتباطات: از آنجائيكه براي ايجاد شدن آنها تلاش لازم ميباشد و فوق ارتباطات غالباً به اطلاعات اشاره ميكنند , موتورهاي جستجو به متن موجود در فوق ارتباطات توجه ميكنند. 1- كلمات كليدي را در فوق ارتباط قرار دهيد.به طور مثال بخوانيد:
<a href=http://www.koi-heaven.com/koi-fungus .html> how to cure fungus in koi</a>


2- در اولين صفحه , اارتباطاتي را اضافه كنيد كه به صفحات اطلاعاتي شما اشاره ميكنند. 3- توجه كنيد كه فايل يك نام فايل اطلاع دهنده و مربوطه دارد.
طرح هاي سايت: بعضي از وب سايتها براي راهنمايي كردن از javascript يا منوهاي roll –down استفاده ميكنند . هرچند بعضي از موتور هاي جستجو جاوا اسكريپت را مد نظر قرار نميدهند و ازاينرو در سايت شما ارتباطات را دنبال نميكنند. با طرح هاي سايت كه از تصاوير استفاده ميكنند مشكلي وجود دارد. 1- يك طرح سايت متن ساده وجود دارد كه تمام صفحات وب را به ليست در مي آورد. در صفحه شاخص يك ارتباط متن ساده را با طرح سايت برقرار كنيد.
معتبر كردن HTML : بعضي از موتور هاي جستجو به كيفيت HTML شماتوجه ميكنند. يكي از اختلافات بين وب سايتهاي حرفه اي و غير حرفه اي اين است كه HTML به درستي نوشته ميشود. 2- رمز HTML بي عيب را بنويسيد. 3- جهت مطمئن شدن اينكه رمز شما مطابق با استاندارد هاي فعلي ميباشد از نرم افزار اعتبار HTML استفاده كنيد.


راهبردهاي ارتباط و كيفيت : به علت گوگل همچنين آن مهم است كه چگونه سايت شما در سايتهاي ديگر نمايش داده ميشود. 1- چه كسي با شما ارتباط برقرار كرده است؟ شما ميتواند با استفاده كردن از Altavista يا Google ميبينيد كه چه كسي با سايت شما ارتباط بر قرار كرده است. در يك سايت ارتباطdomain.com خود را تايپ كنيد .(به طور مثال, لينك cats.com ) شما همچنين ميتوانيد از


http://www.marketposition.com/linkpopularity استفاده كنيد. 2- مبادله ارتباط: ما در بالا ميبينيم كه تنها 7درصد از كاربران ازطريق موتورهاي جستجو به سايت شما دسترسي مي يابند اما 46 درصد جهت دسترسي يافتن به سايت شما از لينك ها استفاده ميكنند. هر چه قدر ارتباطات بيشتري با سايت شما برقرار گردد, شما بيشتر در گوگل رتبه بندي مي شويد. يك يا دو سرويس مبادله لينك را شناسايي كرده و از آنها استفاده كنيد. از رقابت كنندگانتان بازديد به عمل آوريد و آنچه كه آنها استفاده ميكنند را مشاهده كنيد. انواع تجارت مربوطه را تشخيص دهيد و با آنها ارتباط برقرار كنيد و لينكها را عوض كنيد. اگر گلها را ميفروشيد با سرويسهاي متعلق به عروسي ,آيين دفن و غيره لينكها را معاوضه كنيد. به نوع مشتريانتان فكر كنيد و اتصالات را با نوع رستورانها كتاب فروشيهايي كه آنها همچنين بازديد ميكنند تعويض كنيد.
به روز در آوري: هر ماه سايتتان را به روز در آوريد. و تغييراتي را صورت دهيد. والاّ موتور هاي جستجو ممكن است مشاهده كنند كه سايت شما تغيير نكرده است و شما امتيازات را از دست خواهيد داد. بسياري از سايتها در سال 1998-1997 ايجاد شده اند و از آن زمان تغييري نكرده اند . در بسياري از موارد , صاحبان اسم هاي رمز را فراموش كرده اند.
راهبردهاي ديگر: خبرنامه ها: 47 درصد از كاربران اتصالات مستقيم را دنبال كردند. (7درصد از موتور هاي جستجو استفاده ميكنند.) ازاينرو يك e-mail ماهانه يا سه ماهه را بفرستيد. يك text box را تكميل كنيد ازاينرو كاربران ميتوانند آدرس پست الكترونيكيشان را ارسال نمايند. يك e-mail مختصر و پر حرف و دوستانه را ارسال كنيد.
متن نشان دار: يك خط نشان دار خط متن خودتان است كه به طور خودكار به پايان هر e-mail كه شما ميفرستيد ضميمه كنيد. شما بايد آدرس و URL پست الكترونيكيتان را به خط نشان دارتان اضافه كنيد. به طور مثال willy katzenjammer درMendecino در سايت
اينترنتي www.willy.com جهت طراحي رايگان Bed & breakfast ما را بازديد ميكنند.
تبليغات: اكثر كاربران لينك عا را دنبال ميكنند. ازاينرو URL خود را درتبليغات رسانه –ايتان قرار دهيد. :چاپ, تلويزيون , راديو و كالاي مجاني و غيره.
نام URL حساّس : از نامهاي طولاني يا مشكل استفاده نكنيد. از نامهاي اشتباه هجي شده چون cingular.com و scient.com و غيره استفاده نكنيد. مردم هجي ناجور را به خاطر نمي آورندو آن را مد نظر قرار نميدهند.


Dotcom : از.com به عنوان سايت اصليتان استفاده نكنيد نه به عنوان انتخابهايي ديگر . از org, net و ديگر پسوند ها اجتناب كنيد. مردم به dotcom عادت كرده اند.
عنكبوتهاي بر حذر شده : در موقعيتهايي خاص , شما ممكن نيست عنكبوت هايي را بخواهيد كه تمام سايتتان را شاخص گذاري ميكنند. شايد شما صفحاتي داريد كه به عموم ارتباط ندارند.اگر شما سايت كوچكي در يك سرور كند عمل كننده داريد , 10 تا 15 عنكبوت هر روز از سايت شما بازديد ميكنند. و هر اتصال تكي را راهنمايي ميكنند كه از سرعت سايتتان مي كاهد.

شما شايد اجازه دهيد كه صفحه اصلي شاخص گذاري گرددو ازاينرو مانع شاخص گذاري بقيه سايتتان ميباشد. دو روش وجود دارد كه عنكبوت ها را دور از سايتتان نگه داريم: فايل robots.txt و robots meta tag . فايل robots.txt يك فايل با ليستي از فايلهايي است كه نبايد توسط يك عنكبوت بازديد كننده شاخص گذاري شود. به آساني يك فايل متني را ايجاد كنيد و ليستي از فايلها را اضافه كنيد و آنرا در فهرست HTML اصلي قرار دهيد در جايي كه فايل index.html شما مقيم ميباشد. فايل robots.txt مورد احترام بسياري از موتور هاي جستجو قرار گرفته است. همچنين robots meta tag وجود دارد. اين يك بر چسبي است كه در سر بر چسب هر صفحه وب حذف شده گذاشته ميشود. Noidex به اين معني است كه آن نبايد صفحه را شاخص گذاري كند. Nofollow به اين معني است كه آن نبايد هر اتصالي از اين صفحه را دنبال كرد. هر چند اين علامت به طور جهاني مورد احترام قرار نمي گيرد.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید