دانلود مقاله ترجمه شده حقایق در مورد گسب به همراه متن انگلیسی

word قابل ویرایش
18 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

حقایق در مورد گسب
در سال ۱۹۸۴ هیئت استانداردهای سود دولت (گسب ) بر طبق شالوده سود مالی(فاف) تشکیل شد تا استاندارد های آن گزارش های آمادگی ظاهری مالی این را هدایت می کنند. شالوده ، برای انتخایب اعضای گسب و هیئت مشاور مسئول است. و برای فالیتهای آنها و تمرین و توجه کلی آنها به استثنای قطعنامه مسائل فنی گسب تأمین بودجه می کند. وظیفه گسب مهم است زیرا گزارش ظاهری مالی میتواند مسئولیت مالی را نسبت به مردم شرح دهد و اساس سرمایه گذاری ، اعتبار و بسیاری از قانونگذاران و تصمیمات منظم و با قاعده می باشد.

مأموریت هیأت استاندارد های سود دولت
مأموریت هیئت استانداردهای سود دولت این است که استانداردهای سود دولت محلی و کشوری و گزارشات مالی را کخ بصورت زیر خواهد بود ، تأیید و اصلاح کند.
ـ اطلاعات سودمند را برای استفاده کنندگان گزارشات مالی باعث می‌شود.
ـ عموم را راهنمایی و تعلیم و تربیت می‌کند که این شامل تولید کنندگان، حسابرسان و استفاده کنندگان گزارشات مالی می‌باشد کاربردها و استفاده کنندگان سود دولتی و گزارش مالی
استانداردهای مالی و سود برای عملکرد موثر و قابل اجرای سیستم دموکراتیک دولت ضروری هستند.
ـ گزارش مالی یک نقش مهم را در انجام وظیفه دولت ایفا می‌کند تا آشکارا پاسخگو باشد

.
ـ گزارش مالی دولتهای محلی و کشوری عادتا مسئولیت را ارزیابی می‌کنند و تصمیمات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اتخاذ می‌کنند.
گزارشات مالی اولین استفاده کنندگان دولت محلی و کشوری موارد زیر می‌باشد.
ـ دولت ابتدا در مقابل شهروندان خود مسئول است.
ـ بطور مستقیم نماینده شهروندان، قانونگذار و هیئت مراقب می‌باشد و
ـ بودجه دولت را تهیه می‌کند یا در فرآیندهای دارایی، مالیات دهندگان، دولتهای دیگر، سرمایه‌گذاران، اعتبار دهندگان، دادن تعهدات مالی و متخصص تجزیه شرکت و دخالت می‌کند.
همچنین مدیران استفاده کنندگان گزارشات مالی هستند، آیا آنها استفاده کنندگان اول را که وابسته هستند مورد بررسی قرار می‌دهند یا آیا آنها آماده‌اند که به اطلاعات درونی دسترسی یابند.
چگونه ماموریت کامل می‌شود
برای اینکه ماموریت آن کامل شود گسب به طریق زیر عمل می‌کند:
ـ استانداردهایی را فراهم کنید که سودمندی گزارشات مالی را که بر پایه نیازهای گزارش مالی استفاده کنندگان است بهبود بخشد مثل خصوصیات مهم قابل درک، مناسب و معتبر و خصوصیات یکسان و ثابت.
ـ استانداردها را بطور رایج و مرسوم نگه دارید تا تغییرات را در محیط دولتی منعکس کنند.
ـ برای اجرای استانداردها یک راهنما تهیه کنید.
ـ زمینه‌های مهم گزارشات مالی و سود بانکی را که می‌تواند در میان فرآیندهای بکارگیری استانداردها بهبود بخشیده شود را مورد رسیدگی قرار دهید.
ـ درک عمومی از طبیعت و اهداف اطلاعات را که در گزارشات مالی به چشم می‌خورند را بهبود ببخشید.
گسب توسعه می‌یابد و از مفاهیم استفاده می‌کند تا کار تاسیس استانداردهایش را هدایت کند. این مفاهیم یک چارچوب از معرف، یا چارچوب تصوری را تهیه می‌کند که برای حل گزارشات مالی و سود بانکی فرض می‌شود. این چارچوب کمک می‌کند تا شاخه‌های معقولی را برای داوری در آماده‌سازی و استفاده از گزارشات مالی ایجاد کنیم. همچنین آن به درک عمومی از ماهیت و محدودیت‌های گزارش مالی کمک می‌کند.

کار گسب هم بر مفاهیم و هم بر استانداردها بر پایه تحقیقی است که بوسیله کارمندان گسب و دیگران انجام می‌شود.
هیئت استانداردهای سود دولتی
بهبود مسئولیت دولتی از طریق گزارشات مالی باشد.
گسب فعالانه درخواست می‌کند و نظرات مختلف ناحیه انتخاباتی‌اش را در همه گزارشات مالی

و سود بانکی که صادر شده‌اند مورد رسیدگی قرار می‌دهد. فعالیت‌های گسب برای شرکت عموم و مشاهده تحت عنوان «مراحل وظیفه» آزاد است که این بوسیله قوانین روش آن تحت قیومت دولت در می‌آید.
اصول رهبری
در ایجاد مفاهیم و استانداردها، گسب تشخیص را بعد از تحقیق تمرین می‌کند که این بنابر فرآیندها و سنجش و مشورت با دقت می‌باشد. آن توسط این اصول هدایت و رهبری می‌شود.
ـ هدف و بی‌طرف بودن در تصمیم‌گیری آن و تا حد ممکن مطمئن بودن از اینکه اطلاعاتی که از استانداردهای آن نتیجه شده است یک نمایش و نمود صادق از تاثیرات فعالیتهای دولت محلی و ایالتی می‌باشد. هدف و بی‌طرف بودن به معنی آزادی از تعصب، جلوگیری کسب از جای دادن هر سود خاص بالا و سودهای زیادی می‌باشد که متکی به اطلاعاتی هستند که در گزارشات مالی موجود است.
ـ نظرات اعضا در توسعه مفاهیم و استانداردها باید بدقت سبک و سنگین شود بنابراین آنها به این صورت خواهند بود:
ـ مسئولیت و تصمیم‌گیری که نیازهای استفاده کنندگان گزارشات مالی دولت است را درباره ببینید، و
ـ پذیرش عمومی را در میان آماده شدن و حسابرسان گزارشات مالی بدست آورید.
ـ استانداردها را تنها موقعی تاسیس کنید که انتظار سود متجاوز از هزینه‌های دریافتی را دارید. گسب سعی و تلاش زیادی می‌کند تا تعیین کند که استانداردهای طرح شده و شامل مطلب افشا شده مورد تقاضای یک نیاز مهم را پر می‌کند.
هزینه‌هایی که آنها تحمیل کرده‌اند که با چاره راه‌های ممکن مقایسه می‌شود تنها زمانی توجیه می‌شود که با سود کلی عمومی مقایسه شود.
ـ تمام استانداردهای مشمول را مورد بررسی قرار دهید که بطور مجزا اهداف کلی اظهارات مالی دولت را که عناوین خاص خودشان را دارند مورد بحث قرار می‌دهد. گسب بطور دقیق شباهتهای عناوین خاص و فعالیتهای آنها و معاملات در بخش‌های عمومی و خصوصی و نیاز، در نمونه‌های مسلم برای مقایسه با بخش خصوصی را مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
ـ تغییرات نیازها را در روش‌هایی فراهم کنید که جدایی فرآیندهای گزارش مالی و سود بانکی به حداقل برسد. وعده‌های موثر و مناسب و انتقال تدارکات موقعی تاسیس می‌شوند که استانداردهای جدید معرفی شوند. گسب مورد مطلوبش را بررسی می‌کند که تغییر باید تکامل یابد تا حدی که بتواند توسط نیاز به درک و فهم، تناسب، اعتبار، یکسانی و پایداری تطبیق داده شود.
ـ تاثیرات تصمیمات گذشته و تفسیر آن را دوباره مرور کنید، استانداردها را موقعی که لازم شد بهبود ببخشید و یا عوض کنید.
فرآیند مقرر
گسب اظهار عقیده می‌کند تا از یک راه آزاد، فرآیندهای مرتب را برای بکارگیری استانداردها دنبال کند. در همه زمانها گسب تلاش و کوشش خواهد کرد تا اطلاع دادن توسعه‌های مهم در عملکردها و فعالیت‌ها را به عموم نگه دارد.

روش‌های فرآیند مقرر که توسط گسب دنبال می‌شود طراحی می‌شوند تا به موقع مطالعه گسترده و دقیق گزارش مالی و سود بانکی مورد بحث را مجاز کنند. این روش‌ها شراکت عمومی هیئت را در فرآیندهای بکارگیری استانداردهای سود بانکی و ارتباط همه نقطه نظرها و اظهار عقیده در تمام مراحل فرآیند تشویق می‌کند. گسب دریافته است که پذیرش عمومی نتایج آن توسط انتقال بالا می‌رود که نظریه‌هایی که در فرآیند مقرر دریافت شده‌اند بدقت بررسی شده‌اند.
یک ساختار مستقل
هیئت استانداردهای سود دولتی (گسب)، گسب یک بازوی عمل کننده فاف اس

ت که مستقل از همه دولتهای دیگر و انجمن‌های حرفه‌ای می‌باشد. بخشی از بودجه گسب از بخش فروش انتشارات و بخشی از دولتها، اظهار سود بانکی عمومی و انجمن مالی تامین می‌شود.
کسب جانشین کنسول ملی در سود دولت است. استانداردهای ان سی جی ای در فشار باقی می‌مانند مگر اینکه توسط گسب اصلاح یا جایگزین شوند. قدرت و توانایی گسب برای استانداردهای آن تحت قوانین مدیریت انتستیتوی آمریکایی سی پی ای اس شناخته می‌شود. همچنین قانون‌گذاری در بسیاری از ایالت‌ها احتیاج به اطاعت از استانداردهای گسب دارد.
کنسول مشورتی استانداردهای سود دولتی (گساک)
گساک برای مشورت با گسب مسئول است همانطور که بطور تکنیکی در مورد دستور جلسه هیئت، برتری‌های پروژه، مواردی که احتمالاً نیاز به توجه گسب دارند، انتخاب و سازمان‌دهی و وظیفه نیروها و موارد دیگری که شاید بوسیله گسب یا مدیر گروه آن درخواست شود، بحث و گفتگو می‌شود.
کنسول ۲۹ عضو دارد که بطور کلی معرف‌های آماده، شاهدان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی هستند.
اساس و شالوده سود مالی (فاف)
فاف ترکیب می‌شود تا فقط برای صدقه، تعلیم و تربیت، اهداف علمی و ادبی در معنی کردن بخش (۳)(۲)۵۰۱ از کد درآمد داخلی عمل کند. علاوه بر مسئولیت اشتباه آن برای گسب و کنسول مشورتی، همچنین شالوده برای انتخاب اعضا، تهیه بودجه و تمرین اشتباهات کلی هیئت استانداردهای سود مالی مسئول است که استانداردهای سود مالی و گزارش برای عناوین بالاتر از عناوین دولت محلی و کشوری را ایجاد کرده است. تشکیلاتی که شالوده را متصل می‌کند برای کاندید کردن اعضای هیئت امنا مسئول است.
همچنین شالوده از دیگر تشکیلات جدا می‌شود. بهرحال، هیئت امنا از اعضای سازمانهای رأی دهنده که سود خاصی در گزارش مالی دارند، تشکیل شده است. کاندید کردن از تشکیلات رای دهنده توسط هیئت امنا تائید می‌شود.
همچنین هیئت امنای زیادی وجود دارد که توسط این تشکیلات کاندید نمی‌شود اما توسط هیئت امنای بکار گرفته شده انتخاب می‌شود. تشکیلات رای دهنده بدین شرح‌اند:
ـ انجمن سود بانکی آفریقا
ـ انستیتوی آفریقایی حساب‌های عمومی تائید شده
ـ انجمن تحقیق و مدیریت سرمایه‌گذاری

ـ اجرای مالی بین‌المللی
ـ انجمن کارمندان دارایی دولت
ـ انستیتو مدیریت حساب‌های بانکی
ـ انجمن ملی حسابرسان دولت و خزانه‌ها
ـ انجمن امنیت‌های صنعت

اعضای هیئت امنای فاف بدین شرحند:
ـ مانوشل اچ، جانسون (رئیس هیئت و رئیس فاف) رئیس مشترک بین‌المللی جانسون اسمیک
ـ استفان سی پاتریک (نایب رئیس فاف)، رئیس کارمندان مالی، شرکت کولگات پالمولیو
ـ جودیث اچ اول (بخش امنیتی و هیئت امناء فاف)، رئیس، ارزیابی مشورتی ادل ال ال سی
ـ جان جی برنان، رئیس و رئیس کارمندان اجرایی، گروه پیشتاز با مسئولیت محدود
ـ ساموئل ای دی بازا، جی آر، کارمند رئیس اجرایی، پرایس واتر هاوس کوپر
ـ دوگلاس آر، السوورث مدیر بودجه، دهکده کوه پروسپاتت، لینوس
ـ پیترجی گولد مارک، جی آر رئیس و رئیس اجرایی کارمندان، موالد تریبون بین‌المللی
ـ ویلیام اچ هنسل، مدیر اجرایی، مدیر انجمن بین‌المللی شهر / استان
ـ ریچارد دی. جانسون، حسابرس ایالت، لووا
ـ دان کان ام، مک فارلند، رئیس، رئیس اجرایی کارمندان و شریک مدیریت، ویلینگتون مدیریت شرکت
ـ فرانک سی. فیلمتر، نایب رئیس بازنشسته و رئیس کارمندان مالی، رای تی و تی بین‌المللی
ـ لی ران پرایس، رئیس و رئیس افسر اجرایی، سیستم‌های سنجش اجرای قیمت با مسئولیت محدود
ـ دیوید اس رودر، ویلیام دبلیو، پرفسور گورلی مموریال قانون، دانشگاه نورث وسترن مدرسه، قانون
ـ استیورام سامک، شریک سابق، اندرسن
ـ دیوید ای، وینیار، رئیس افسر مالی، گولدمن، ساش و شرکت ر
ـ جری جی ویگانت پرفسور اندرسن اگومنی جاب بانکی، دانشگاه مادیسون ویسکونین
یک روش تصمیم‌گیری آزاد
هدف اصلی گسب این استکه اظهارات استانداردهای سود دولتی را مورد بحث و بررسی قرار دهد که اینها طراحی شده‌اند تا گزارش مالی دولتهای محلی و کشوری را بهبود ببخشند. همچنین آن توسط قوانین روشش وکالت دارد تا اظهارات مفاهیم سود دولتی و تفسیر آنرا مورد بحث و بررسی قرار دهد. کارمندن گسب مجازند گزارشات کوتاه و رسمی و تکنیکی و سئوال و جواب گزارشات خاص را مورد بحث و بررسی قرار دهند.
فرآیند مقرری را که گسب باید قبلاً دنبال می‌کرد، استانداردهای آن را مورد بحث قرار می‌دهند که طراحی و مرتب می‌شوند تا به موقع مجاز شوند، مطالعه آزاد و قابل سود مالی و گزارش توسط گزارشات مالی آماده، شاهدان و استفاده کنندگان مورد بحث قرار می‌گیرد. بنابراین شراکت عمومی هیئت را در فرآیند بکارگیری استاندارد تشویق می‌کند.

پروژه‌های مهم
در دستور جلسه تکنیکی آن، برای پروژه‌های زیادی هیئت یک نیروی کار مشورتی از افراد ماهر خارجی تشکیل می‌دهد. مطالعات موجود در موضوع ادبیات و مدیریت‌ها یا بهتری‌ها چنان تحقیقات اضافی را در بردارد که شاید لازم باشند. انتشارات سند بحث که به سمت جلو مورد بحث قرار می‌گیرد و راه‌حل‌های ممکن که اساس نظریه عمومی می‌باشد یک محاکمه عمومی را مدیریت می‌کند و به هیئت، افشای توزیع اظهارات طرح شده را برای نظریه عممی می‌دهد.
در بعضی شرایط مناسب شاید یک طرح افشاء شده پایه محاکمه و دادرسی عموم

ی را یا در مرحله اول و یا در مرحله آخر ایجاد کند. گام‌های مهم در فرآیندها بطور عمومی اعلام می‌شوند. جلسات هیئت برای مشاهده عموم آزاد است و یک رکورد عمومی باقی می‌ماند.
نیروی ویژه
بزودی بعد از پروژه‌های زیادی که در دستور جلسه هیئت قرار دارند، نیروی ویژه‌ای که تقریباً متشکل از ۱۵ نفر است، شامل آماده‌ها، شاهدان و استفاده کنندگان اطلاعات مالی می‌باشد که در مورد موضوع مورد نظر آگاهی دارند، تشکیل می‌شود. شاید افراد ماهر از دیگر انتظامات هم گماشته شوند. مراقبت انجام می‌شود تا مطمئن شویم که نقطه نظرات مختلف که در مباحث وجود دارند در نیروی ویژه نشان داده می‌شوند.
نیروی ویژه با هیئت مشورتی و کارمندان در تعریف و موضوع پروژه، ماهیت و هر تحقیق اضافی موجود که شاید مورد نیاز باشد و همکاری در بحث اثبات شده و موارد مربوط مثل یک پایه برای نظریه عمومی دیدار و گفتگو دارد. جلسات نیروی ویژه برای عموم مشاهده کنندگان آزاد است.
نیروی‌های ویژه یک نقش مهم را در فرآیند جایگیری استانداردها ایفا می‌کند که این بوسیله تهیه مهارت در یک زمینه خاص، تنوع نقطه نظرات و مکانیسم ارتباط با اینها که شاید توسط استانداردهای فرضی تاثیر بردارند، تهیه می‌شود.
بحث نامه غیر رسمی
به عنوان یک پایه و اساس برای نظریات نوشته شده یا هم نظریات نوشته شده و هم نمودهای شفاهی در محاکمه عمومی یک بحث نامه غیر رسمی می‌تواند توسط کارمندان گسب با همکاری و مشورت نیروی ویژه حاضر شود. بطور کلی بحث نامه غیر رسمی تعریف مساله، موضوع پروژه و سود مالی و گزارش مورد بحث را به سمت جلو بکار می‌برد، تحقیق یافت شده و مربوط به ادبیات را مورد بحث قرار می‌دهد و راه حل‌ها را برای این بحث تحت توجه قرار می‌دهد در رابطه با هم بحث و دلالت می‌کند.
یک بحث نامه غیر رسمی یک ضرب العجل را برای نظریات نوشته شده مشخص می‌کند و بطور کلی شامل یک توجه به محاکمه عمومی است. آن بطور گسترده پخش می‌شود تا احزاب را جمع کند.
دعوت به نظریه‌دادن
همچنین یک دعوت به نظریه دادن یک سند کارمندان است.
شاید وابستگی به محیط و شرایط شامل عناصر یک بحث نامه غیر رسمی، یک سند نظرات اولیه و یا هر دو باشد. به عنوان مثال شاید درخشندگی و با شکوهی در گزارش تحقیق، یک مونوگراف، یک استاندارد یا یک استاندارد فرضی بحث شده توسط دیگر هیئت‌های بکارگ

یری استاندارد خواسته شود. یک دعوت به نظریه دادن برای توزیع عمومی و نظریات که بطور آزاد تهیه خواهد شد، ۴ یا بیشتر اعضای گسب با مباحثه آن مخالفت ندارند. شاید نظریات در یک دعوت به نظریه دادن یا بصورت نوشتاری و یا هم بصورت نوشتاری و هم در ارتباط با محاکمه عمومی جستجو شدند و بدون در نظر گرفتن نیروی ویژه تاسیس شده‌اند وگرنه برا

ی مشورت در یک پروژه در دسترس بودند.
نظرات اولیه
سند نظرات اولیه یک سند مثبت است که طراحی شده است تا پیشاپیش بکار برده شود و نظریات را در توافق کلی هیئت در مرحله ابتدایی مربوط به یک پروژه جستجو کند. شاید آن آماده باشد، به عنوان مثال وقتی که هیئت پیش‌بینی می‌کند که درخشندگی‌ها احتمالاً بطور واضح در بحث‌ها

تقسیم می‌شوند. موقعی که در عضو هیئت یک نظر در مورد راه‌حل دارند، یک سند نظرات اولیه شامل نمود کامل توافق کلی نظر اولیه و نظر در مورد راه‌حل می‌باشد. سند نظرات اولیه برای توزیع عمومی آزاد خواهد بود و بعد از اکثریت هفت عضو هیئت نظریه را برای مباحثه ثابت می‌کنند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 18 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد