دانلود مقاله عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان

عمليات حرارتي آلياژهاي آلومينيوم

در آلیاژهای Al-Cu ، رسوبات غیر تعادلی زیادی در دماهای کمتر از دمای جامد تشکیل می شود.در این آلیاژها، با سرد کردن محلول جامد فوق اشباع ،رسوبات تشکیل می شود. این رسوبات با افزایش درجه حرارت و یا افزایش زمان بین دمای اتاق و دمای جامد گسترس می یابد. توالی تشکیل رسوبات بصورت زیر است:

SSSS → GP zones → Ө ״ → Ө′ →Ө (Al2Cu)
دردماهای پیرسازی طبیعی (-20 .. 60 C) آرایش اتمهای مس از حالت تصادفی به حالت منظم دیسکی شکل تبدیل می شود.این صفحات در جهات کریستالوگرافیکی خاصی در زمینه تشکیل می شوند. که به مناطق GP مشهورند. این مناطق حوزه های کرنشی کوهئرنتی تشکیل می دهند که افزایش مقاومت در برابر تغییر شکل را باعث می شوند.

در واقع عامل اصلی افزایش استحکام تشکیل مناطق GP می باشد.دردماهای بالا ، حالت گذرایی از Al2Cu تشکیل می شود که باز استحکام افزایش می یابد. در حالت بیشترین استحکام، هر دو فاز ״Ө و ′Ө می توانند همزمان وجود داشته باشند.هر چه دما یا زمان افزایش یابد، نسبت فاز Ө ذر ریزساختار افزایش می یابد. خواص مکانیکی کاهش می یافته و آلیاژ نرم می شود یا به عبارتی فراپیری Overage رخ می دهد.


آندسته از آلیاژهای کارشده که عملیات حرارتی باعث افزایش استحکام آنها می شودعبارتند از 7xxx,6xxx,2xxx (به غیر از 7072) و نیز آلیاژهای ریختگی 2xx.x,3xx.x و 7xx.x .برخی از این آلیاژها، علاوه بر عناصر اصلی آلیاژی، افزودنی های دیگری از جمله مس ، منگنز،منیزیم و روی نیز دارند.مقادیر کمی از منیزیم افزوده شده باعث بهتر شدن خاصیت رسوب سختی می شود.
در برخی از آلیاژها، دردمای اتاق و در مدت چند روز ، رسوبات کافی در ریزساختار تشکیل می شود تا محصولات پایدار و خواص معینی را سبب شود که برای کاربردهای مورد نظر مناسب باشد.

این آلیاژهای را گاها رسوب سختی انجام می دهند تا استحکام و سختی آنها افزایش یابد.در کنار این آلیاژها ، آلیاژهایی وجود دارند که واکنش رسوب سازی آنها بسیار کند رخ میدهد فلذا بایستی قبل از استفاده رسوب سختی شوند.


رسوبسختی از فرآیندهایی هست که در دماهای کم و زمانهای طولانی انجام می گیرد. معمولا این فرآیند در دماهای 115-190 C و بمدت 5- 48 ساعت می باشد.سیکلهای دما- زمان باید با دقت انتخاب شود.در دماهای بالا و زمانهای زیاد رسوبات درشت تشکیل می شود.که تعداد این ذرات کم ولی فاصله زیادی دارند

.هدف، انتخاب سیکل مناسب برای دستیابی به اندازه و الگوی توزیع مناسب بهینه است.متاسفانه سیکلی که برای افزایش یکی از خواص مثل استحکام نهایی استفاده می شود با سیکلی که برای افزایش خواص دیگر مثل استحکام تسلیم و مقاومت خوردگی بکار می رود، متفاوت است.

عملیات حرارتی که برای افزایش استحکام بکار میرود(در آلیاژهای الومینیوم) از سه مرحله بنیادی زیر تشکیل می شود:
• عملیات حرارتی انحلالی: انحلال فازهای قابل حل


• کوئنچ: گسترش محلول فوق اشباع
• پیرسازی: رسوب اتمهای حل شده در دمای اتاق(پیرسازی طبیعی)یا در دماهای بالا(پیرسازی مصنوعی یا همان رسوب سختی)عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینوم-1

در آلیاژهای آلومینیوم ، عملیات حرارتی برای آلیاژهای معینی بکار می رود که که می توان با آن استحکام و سختی را افزایش داد.این آلیاژها را عملیات حرارتی پذیر Heat treatable می گویند.در برابر این آلیاژهایی وجود دارند مه که با سیکل های حرارتی و سرد کردن نمی توان استحکام آنها را افزایش داد.برای مشخص کردن و تمییز قایل شدن با آلیاژهای قبلی

، این آلیاژهای را عملیات حرارتی ناپذیر None-heat treatable می نامند.تنها روش استحکام این آلیاژها، انجام کار سرد است.حرارت دادن هر دو نوع آلیاژ تا دمای مشخص برای افزایش داکتیلیتی و کاهش استحکام (آنیل) متداول بوده و با توجه به درجه نرم شدن ، واکنش هاس متالورژیکی مختلفی در ریزساختار رخ می دهند


خاصیت بسیار مهم در سیستم های آلیاژی رسوب سختی شونده ، وابستگی قابلیت انحلالی تعادلی به دما است که با افزایش درجه حرارت ، قابلیت انحلالی نیز افزایش می یابد.این رفتار در اکثر سیستم های دوتایی Al مشاهده می شود هرچند که در برخی از آلیاژهای آن رسوب سختی کمتری دیده می شوند که همان آلیاژهای عملیات حرارتی ناپذیر را تشکیل می دهند.به عنوان مثال، در آلیاژهای با سیستم دوتایی Al-Si,Al-Mn ، خواص مکانیکی بعد از عملیات حرارتی افزایش نمی یابد با این وجود رسوبات قابل توجهی تشکیل می شود


رابطه دما – انحلال برای سیستمهای رسوب سختی Al-Cu توضیح داده میشود. قابلیت انحلال مس در آلومینیوم با افزایش دما افزایش می یابد.(0.25 % در دمای 250 C به حداکثر 5.65 % در 548 C دمای یوتکیتیک) در آلیاژهای Al-Cu که دارای 0.2-5.6 % مس هستند،دو حالت تعادلی مجزا وجود دارند

.در دماهای بالای منحنی solvus مس کاملا حل می شودو اگر در این دما نگه داشته شود و با فرض کافی بودن زمان ، مس کاملا وارد محلول جامد می شود.و در دماهای کمتر از solvus حالت تعادلی از دو فاز تشکیل می شود.محلول جامد α و فاز ترکیب بین فلزی Ө(Al2Cu) . اگر چنین آلیاژی که در دمای بالای solvus کاملا بصورت محلول جامد است تا مای زیر این دما سرد شود محلول جامد فوق اشباعی تشکیل می شود که در این حالت آلیاژ شرایط تعادلی دو فازی را دنبال می کند و فاز دوم تمایل دارد که با رسوب در حالت جامد تشکیل شود.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 18700 تومان در 25 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله عملیات حرارتی آلیاژهای آلومینیوم

word قابل ویرایش
25 صفحه
18700 تومان
عمليات حرارتي آلياژهاي آلومينيومدر آلیاژهای Al-Cu ، رسوبات غیر تعادلی زیادی در دماهای کمتر از دمای جامد تشکیل می شود.در این آلیاژها، با سرد کردن محلول جامد فوق اشباع ،رسوبات تشکیل می شود. این رسوبات با افزایش درجه حرارت و یا افزایش زمان بین دمای اتاق و دمای جامد گسترس می یابد. توالی تشکیل رسوبات بصورت زیر است ...

تحقیق در مورد عملیات حرارتی

word قابل ویرایش
5 صفحه
18700 تومان
عملیات حرارتیبسیاری مواقع در صنعت پیش می آید که ما به فلزاتی با خصوصیات خاص و از جمله سختی بالا نیاز پیدا می کنیم، ساده ترین راهی که در این گونه مواقع به نظر می رسد استفاده از فولادهای آلیاژی می باشد، که البته این گونه فولاد ها بسیار گران قیمت بوده و بیشتر اوقات مطلوب صاحبان صنایع نبوده و مقرون به صرفه نمی با ...

دانلود مقاله بررسی اثر عملیات حرارتی بر استحکام اتصال آلومینیوم - فولاد در جوش انفجاری

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
جوشکاري انفجاري به عنوان یکی از روشهاي موثر ایجاد اتصال بین دو فلز غیر همجنس نظیر آلومینیوم و فولاد مطرح است. از آن جا که اتصالات آلومینیوم- فولاد در شرایط کاري در معرض درجـه حـرارت بـالا بین 200 تا 500 C قرار میگیرند به بررسی اثر عملیـات حرارتـی بـر اسـتحکام فـصل مـشترك (اسـتحکام جوش) پرداختهشدهاست. نتایج ن ...

دانلود فایل پاورپوینت عملیات حرارتی

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته شیمی
اسلاید 1 : عملیات حرارتی، فرایند گرم كردن و سرد كردن فلزی جامد برای رسیدن به خواص مطلوب و دلخواه می‌باشد. دلایلی كه باعث انجام عملیات حرارتی می‌شوند به شرح زیر است: - تنش‌زدایی، تنش‌های ناشی از عملیات و فرایندهای تولید - ریز كردن دانه‌بندی - افزایش مقاومت به سایش با ایجاد لایه سخت بر سطح و در عین حا ...

مقاله تاثیر عملیات حرارتی پیرسازی بر مقاومت به سایش آلیاژهای و بررسی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تاثیر عملیات حرارتی پیرسازي بر مقاومت به سایش آلیاژهاي و بررسی چکیده در تحقیق حال حاضر، براي بهینهسازي خواص سایشی آلیاژهاي Al-Si از عملیات حرارتی پیرسازي استفاده گردید. براي رسیدن به این هدف، منیـزیم در هنگام ریختهگري به آلیاژ مربوطه افزودهشد و بعد از همگنسازي، عملیات حرارتی رسوب سختی در آلیاژ Al-4Si-1Mg ان ...

مقاله تعیین چقرمگی شکست فولاد عملیات حرارتی شده AISID2 با روش المان محدود و روش نشرآوایی

word قابل ویرایش
22 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** اين فايل شامل تعدادي فرمول مي باشد و در سايت قابل نمايش نيست *** تعیین چقرمگی شکست فولاد عملیات حرارتی شده AISID2 با روش المان محدود و روش نشرآوایی چکیده فولاد AISID2 از نوع فولاد ابزار سرد کار پرکربن و پرکرم است. زجمله خواص مکانیکی این فولاد میتوان به استحکام فشاري بالا و سختی- پذیري خوب آن اشاره نمو ...

مقاله بررسی تأثیر عملیات حرارتی برگشت - پیرسازی مجدد بر خواص مکانیکی آلیاژ آلومینیوم T6 - 7075

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسي تأثير عمليات حرارتي برگشت -پيرسازي مجدد بر خواص مکانيکي آلياژ آلومينيوم T6-7075 چکيده يکي از معمولترين سيکل هاي عمليات حرارتي که بر روي آلياژ آلياژ آلومينيوم ٧٠٧٥ انجام مي شود عمليات حرارتـي T6 است که طي آن استحکام و سختي به هزينه مقاومت به خوردگي تنـشي افـزايش مـي يابـد. در کـار حاضـر، تـأثير عمليا ...

مقاله بررسی اثر پارامترهای عملیات حرارتی بر فصل مشترک و خواص مکانیکی و متالورژیکی ورق سه لایه جوش انفجاری آلومینیوم – فولاد – آلومینیوم

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی اثر پارامترهای عملیات حرارتی بر فصل مشترک و خواص مکانیکی و متالورژیکی ورق سه لایه جوش انفجاری آلومینیوم – فولاد – آلومینیوم چکیده یکــی از روشهــای ایجــاد اتصــال بــین فلــزات هــمجــنس و غیر همجنس، فرایند جوش انفجاری می باشد کـه فشـار لازم جهـت اتصال از طریق انرژی ناشی از انفجار مواد منفجره حاص ...