دانلود مقاله فراوری نانو پودر اکسید آهن از باطله معدن با لیچینگ و ترسیب انتخابی

word قابل ویرایش
9 صفحه
5700 تومان

چکیده :

هدف از این پژوهش ارایه روشی مناسب برای تهیه نانو پودر مگنتیت از باطله معدن طی دو مسیر لیچینگ و ترسیب انتخابی می باشد .در روش اول محلول حاصل از لیچ به طور مستقیم در فرایند تولید نانوپودر استفاده شد. در روش دوم آهن موجود در محلول لیچ طی فرایند ترسیب انتخابی جدا و سپس وارد مرحله سنتز شد. هر دو پودر حاصل مورد آنالیزهای XRD

و EDX قرار گرفتند که طبق نتایج، پودر حاصل از هر دو روش ساختار مگنتیت را داشتند.اما پودر روش دوم خالص تر از روش اول بوده و اندازه ذرات ریزتری را نشان داد.

کلید واژهها : نانوپودر – اکسید آهن- باطله معدن – لیچینگ – ترسیب انتخابی

-۱ دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام خمینی afshar_ma@yahoo.com -2 استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینی gr_karimi@ikiu.ac.ir

– ۳ استادیار گروه مهندسی معدن دانشگاه بین المللی امام خمینیez.mozaffari@ikiu.ac.ir

نهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی معدن ایران دانشگاه بیرجند، ۶-۸ آذر ۱۳۹۲

۹th Iranian Student Mining Engineering Conference University of Birjand,27 – 29 Nov. 2013
صفحه ۲:

-۱ مقدمه

امروزه اهمیت زیاد نانوذرات اکسید آهن در زمینه های مختلف به اثبات رسیده است. این مواد کاربردهای وسیعی در تصفیه آبهای زیرزمینی، حذف ناخالصی ها از انواع پساب های معدنی و صنعتی ،کاتالیست ها ، انتقال و رهایش هدفمند دارو، تصویر برداری پزشکی و… دارند. زی، فنگ، لودهیا، ژینگ ( Xie 2010

( ,Fang 2010 , Lodhia 2010 , Zheng 2010

پیش ماده های اصلی مورد نیاز برای ساخت نانوذرات اکسید آهن عمدتا نمک های کلریدII وIII ودر برخی موارد نمک سولفات آهن می باشند. فرجی()Faraji 2010

پسماندهای انباشته در حوضچه های باطله معادنیکی از مهمترین باطله های جامد صنایع آهن محور می باشد که به دلیل دانه بندی ضعیف و محتوای کم آهن،روش های فراوری معمول از قبیل جدایش مغناطیسی، روش ثقلی، فلوتاسیون و… در باره آنها کارساز نیست ونمی توان آهن موجود درآنها را بطورکامل استحصال نمود؛بنابراین بناچار بعنوان باطله از چرخه تولید خارج می شوند. ساکتیول (

(Sakthivel , 2010

با اعمال ضوابط زیست محیطی، این باطله ها می بایست به گونه ای مناسب دفع گردند که در اغلب موارد یا چنین امری به دلیل بروز آلودگی های ثانویه حتی پس از دفع مناسب، به طور کامل میسر نیست و یا مستلزم صرف زمان و هزینه های اقتصادی زیاد است. گیری )Giri , 2010)

همواره تلاش بر اینست تاحد امکان این باطله ها را دوباره به کار گرفته و انواع محصولات ثانویه و جانبی را از آنها استحصال نمود.امروزه باتوسعه نانوتکنولوژی این پسماندها به عنوان یکی از منابع تامین کننده ساخت نانو پودر آهن مورد توجه قرار گرفته اند. گیری )Giri , 2010)

محتوای آهن موجود در این باطله ها را می توان به کمک لیچینگ اسیدی و یا لیچینگ و ترسیب انتخابی یه فرم نمک های کلرید استحصال نمود و سپس یه عنوان پیش ماده مورد نیاز در پروسه تولید نانوپودر اکسید آهن به کار گرفت.شن )Shen ,2011)

بر این اساس در این مقاله روش تهیه نانو پودر مگنتیت از باطله معدن با کمک لیچینگ و ترسیب انتخابی و بدون استفاده از پیش ماده های شیمیایی خالص اولیه تشریح شده است.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
wordقابل ویرایش - قیمت 5700 تومان در 9 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد