بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

تاريخچه پيدايش شبكه

پرتاب نخستين ماهواره اسپوتنيك در سال 1357

تاسيس آژانس آرپا

تاسيس مركز  تحقيقاتي  در پالوآلتو

ساخت نخستين بستر شبكه هاي كامپيوتري

معرفي circuit switching

تبديل آرپانت به اينترنت

راه اندازي DOMAIN NAME SYSTEM

اسلاید 2 :

شبکه‌هاي کامپيوتري و روشهاي مسيريابي

روشهاي تک مسيره

روشهاي چند مسيره

اسلاید 3 :

مدل كردن الگوريتم هاي كلوني مورچه ها

الگوريتمهاي كلوني مورچه ها ١ گروهي از الگوريتم هاي بهينه سازي مي باشند كه از كاوش مورچه ها براي غذا در طبيعت الهام گرفته اند . اتوماتاي يادگير يك مدل انتزاعي است كه تعداد محدودي عمل را مي تواند انجام دهد .

اسلاید 4 :

الگوريتمها

مدل دايرکتوری متمرکز

مدل مسيريابی سند

مدل درخواست‌های سيل آسا

اسلاید 5 :

TRCERT معرفي

مركز فوريت هاي امنيت رايانه اي ايران به دنبال فعاليت هاي گروهي از كارشناسان ودانشجويان دانشگاه تهران باحمايت شورايعالي اطلاع رساني پايه ريزي گرديد.

اسلاید 6 :

‌‌تهديدات عليه امنيت شبكه

-‌ حمله جلوگيري از سرويس :

-‌‌  استراق سمع:  

- تحليل ترافيك:

- ‌ دستكاري پيام‌ها و داده‌ها:

-جعل هويت:

اسلاید 7 :

AAA Serverآشنايي با

 پراكندگي و لزوم اعمال سياست هاي متمركز ،مديران شبكه را ناچار به اتخاذ تدابيري مؤثرتر مي كند لذا تعريف و پياده سازي

يكي از اين تدبيرهاست كه بر دسترسي كاربران AAA Server

 به منابع شبكه ، مديريت مستقيم و متمركز نظارت خواهد داشت.

 

اسلاید 8 :

چيست؟AAA Server

يك برنامه نرم افزاري سرور است كه دسترسي كاربران را با منابع كامپيوتري شبكه برقرار مي كند.

اسلاید 9 :

RADIUS ساختار

است.آنServer-client يك پروتكل ارتباطي با ساختار

 را مي توان سرويسي نرم افزاري ناميد.

اسلاید 10 :

Authentication   ، Authorization Accounting

اصطلاحاتي در يك چهارچوب هستند كه در كنترل هوشمند دسترسي كاربران نقش ايفا مي كنند و پيشبرد سياست گذاري ، اصلاح كاربرد و تهيه اطلاعات مورد نياز جهت راه اندازي سرويس ها از فايده هاي ديگر آن است. اين پردازش هاي تركيبي براي مديريت شبكه و امنيت آن كاملا ضروري هستند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید