دانلود فایل پاورپوینت طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مسیریابی امن سبک وزن در شبکه‌های موردی

PowerPoint قابل ویرایش
37 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مسیریابی امن سبک وزن در شبکه‌های موردی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مسیریابی امن سبک وزن در شبکه‌های موردی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

شبکه موردي چيست؟

 • توسط ميزبانهاي بي‌سيم که مي‌توانند سيار هم باشند تشکيل مي‌شود.
 • (لزوماً) از هيچ زير ساخت پيش ساخته‌اي استفاده نمي‌کند.

اسلاید 2 :

مشکلات عمده امنيتي در شبکه هاي موردي

 • مديريت کليد
 • مسيريابي امن
 • تصديق اصالت
 • جلوگيري از حملات ممانعت از سرويس
 • تشخيص سوء رفتار
 • تشخيص نفوذ
 • ...

اسلاید 3 :

انواع حملات

 • خارجي داخلي
 • فعال غير فعال
 • فيزيکي MAC شبکه کاربرد
 • تغيير (Modification) جعل هويت (Impersonation) جعل (Fabrication)

اسلاید 4 :

حمله کرمچاله

 • واژه کرمچاله از يک نظريه فيزيک که در سال 1957 توسط جان ويلر، فيزيکدان آمريکايي، ارائه شد گرفته شده است.
 • يک خاصيت زماني-فضايي توپولوژيکي است که در واقع يک ميانبر در ميان زمان و مکان است.

اسلاید 5 :

امنيت مسيريابي

 • پروتکلهاي فراواني براي رفع مشکلات امنيتي مسيريابي در اين شبکه ها مطرح شده‌اند. (مانند ARAN، SAODV، SRP، SEAD، Ariadne، SPAAR، LHAP و ...)
 • هر يک از اين پروتکلها داراي مزايا و معايب مربوط به خود مي‌باشند.
 • اکثر اين الگوريتمها در برابر حمله کرمچاله دچار ضعف هستند.
 • يکي از مشکلات اساسي ارائه راه حلي است که با وجود رفع مسأله، کمترين تأثير را بر کارآيي شبکه و سربار ترافيکي آن داشته باشد.

اسلاید 6 :

پروتکل ARAN

 • از گواهيهاي ديجيتالي براي ايجاد امنيت استفاده مي کند.
 • روند کشف مسير به صورت زير است:

A " * : [RDP, IPX, certA, NA,t]KA-

B " * : [[RDP, IPX, certA, NA, t]KA-]KB-,certB

C " * : [[RDP, IPX, certA, NA, t]KA-]KC-,certC

 • نگهداري مسير:

B " C : [ERR, IPA, IPX, certB, NB, t]KB-

 • ابطال کليد:

T " * : [revoke, certR]KT-

اسلاید 7 :

پروتکل ARAN (ادامه)

 • اشکلات:

عدم مقاومت در برابر حمله کرمچاله

مصرف انرژي و پردازنده

 • مزايا:

مقاومت در برابر حملات جعل هويت

اسلاید 8 :

پروتکل SAODV

 • همانند پروتكل ARAN براي ايجاد امنيت در الگوريتم AODV بنا شده است.
 • از توابع hash استفاده مي شود: hn-1=H (hn)

اسلاید 9 :

پروتکل Ariadne

 • بر ايمن سازي الگوريتم DSR تکيه مي کند.
 • از رمز نگاري متقارن استفاده مي شود.

اسلاید 10 :

پروتکل SPAAR

 • از تجهيزات تعيين موقعيت مانند GPS براي تعيين موقعيت فعلي گره ها استفاده مي کند.
 • هر گره تنها مي تواند بسته هاي ارسالي از سوي همسايه هاي تک گام خود را دريافت کند.
 • در صورت عدم وجود هيچ اطلاعي از الگوريتم سيلابي استفاده مي کند.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 37 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

مقاله ارایه روشی جهت بهبود عملکرد مسیریابی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمع ذرات و منطق فازی در شبکه های موردی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** ارایه روشی جهت بهبود عملکرد مسیریابی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی جمع ذرات و منطق فازی در شبکه های موردی چکیده مسیریابی در شبکه های موردی، اهمیت زیادی دارد زیرا محدودیت های انرژی، نیازمندی های کیفیت سرویس و تغییرات ناگهانی در وضعیت ...

مقاله بررسی سبک شناسی نثر روزنامه ای دوره مشروطه با مطالعه موردی روزنامه حبل المتین

word قابل ویرایش
27 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بررسی سبک شناسی نثر روزنامه ای دوره مشروطه با مطالعه موردی روزنامه حبل المتین چکیده رویداد مشروطه و به تبع آن دگرگونی های ایجاد شدهدر سیاست و فرهنگ و ادبِ ایـران، بـه عنـوان یک پدیده بدیع و نو، سبک جدیدی را در تمام ارکان جامعه به دنبال داشـت کـه بازتـاب ایـن سـبک جدید و دگرگونی هـای آن، بـیش از هـر عرصـه د ...

مقاله مقایسه و ارزیابی پروتکلهای مسیریابی LAR 9 WRPDSR در شبکههای موردی

word قابل ویرایش
11 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقایسه و ارزیابی پروتکلهای مسیریابی LAR 9 WRPDSR در شبکههای موردی چکیده شبکههای موردی، مجموعه ای از گرههای سیار هستند که آزادانه و پویا با هم ارتباط درونی دارند. در شبکههای موردی هر گره نقش مهمی در برقراری ارتباط میان مولفههای مختلف شبکه برعهده دارد. پروتکلهای مسیریابی مسئول انتخاب مسیر بین مبدا و مقصد به م ...

مقاله پیشبینی حداکثر سطح وزنی نویز با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون ( مطالعه موردی : اداره کل راه آهن شرق )

word قابل ویرایش
7 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
پیشبینی حداکثر سطح وزنی نویز با استفاده از شبکه عصبی و رگرسیون (مطالعه موردی: اداره کل راه آهن شرق) چکیده نویز به عنوان یکی از مهمترین موضوعات زیست محیطی تلقی می شود زیرا سلامت و آرامش موجودات زنده را به مخاطره می اندازد به همین دلیل دانش روز در پی یافتن علل ایجاد کننده نویز در صنایع مختلف و در نتیجه جلوگی ...

مقاله شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات صنعت پتروشیمی ( مطالعه موردی : یکی از مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات صنعت پتروشیمی (مطالعه موردی:یکی از مجتمع های پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی) چکیده امروزه اسـتفاده از روشهای ارزیابی ریسک در صنایع مختلف رو به گسترش است به طوریکه در حال حاضر بیش از 70 نوع مختلف کیفی وکمی روش ارزیابی ریســک در دنیا وجود دارد این روش ها معمولا برای شـ ...

مقاله طراحی بهینه سد های بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازی انبوه اجزا

word قابل ویرایش
13 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست *** طراحی بهینه سد هاي بتنی وزنی با استفاده از الگوریتم بهینه سازي انبوه اجزا خلاصه در طراحی سیستمهاي مهندسی، طرحی مطلوبتر است که علاوه بر تامین اهداف مورد نظر، هزینه کمتري نیز داشته باشد. از این رو کمینه کردن هزینه و بهینه سازي طرحهاي مهندسی ...

مقاله انتخاب سبک مدیریتی مناسب برای طراحی راهبرد در شرکتهای هلدینگ: الزامات و مکانیزمهای ارزش آفرینی (مطالعه موردی گروه مپنا)

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
انتخاب سبک مدیریتی مناسب برای طراحی راهبرد در شرکتهای هلدینگ: الزامات و مکانیزمهای ارزش آفرینی (مطالعه موردی گروه مپنا) خلاصه راهبرد، ابزار تطبیق سازمان با شرایط محیطی است و نقش قابل توجهی در شرکتهای هلدینگ به دلیل جایگاه این شرکتها در تسریع برنامه توسعه کشور دارد. در طراحی راهبردهای مناسب در شرکتهای هلدین ...

مقاله طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مذاکره چندمعیاره در محیط چندعامله تجارت الکترونیکی

word قابل ویرایش
19 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
*** این فایل شامل تعدادی فرمول می باشد و در سایت قابل نمایش نیست ***   طراحی و ارزیابی یک الگوریتم مذاکره چندمعیاره در محیط چندعامله تجارت الکترونیکی چکیده در این مقاله با استفاده از تکنیکهای یادگیری الگوریتمی پیشنهاد شده است که طرفین مذاکره بدون در اختیار داشتن دانستههای اختصاصی حریف مقابل و با بهره ...