بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نگاهي به مشكلات در گذشته

v

vدر گذشته یکی از بزرگترین مشکلات کسانی که نیاز به محاسبات طولانی و پیچیده داشتند

v

v

(1نبود امکانات سخت افزاری

(2نرم افزاری مناسب

ü زمان طولاني انجام محاسبات

üخرابي در قطعه كد و تكرار كل محاسبات

اسلاید 2 :

(1امنیت گرید بر پایه PKI استوار است

(2اولین گام برای استفاده از گرید اخذ و فراگیری گواهینامه ای به عنوان X.509  میباشد.

(3این گواهینامه به صورت دیجیتالی از سرویس CERTIFICATE AUTHORITY

       درخواست و اخذ می شود.

(4هر گواهینامه داری یک کلید شخصی میباشد که مجوز استفاده ار محیط گرید را فراهم می آورد.

(5Public Key Infrastracture شیوه ای است که درآن ازکلیدهابرای رمزنگاری استفاده ی شود.

اسلاید 3 :

(1امنیت گرید بر پایه PKI استوار است

(2اولین گام برای استفاده از گرید اخذ و فراگیری گواهینامه ای به عنوان X.509  میباشد.

(3این گواهینامه به صورت دیجیتالی از سرویس CERTIFICATE AUTHORITY

       درخواست و اخذ می شود.

(4هر گواهینامه داری یک کلید شخصی میباشد که مجوز استفاده ار محیط گرید را فراهم می آورد.

(5Public Key Infrastracture شیوه ای است که درآن ازکلیدهابرای رمزنگاری استفاده ی شود.

اسلاید 4 :

v بنیاد ملی علوم آمریکا

vشرکت "سان مایکروسیستم"

vشركت ”گوگل“

vپروژه ملي ژاپن به اسم  NAREGI  (National Research Grid Initiative)  

vپ.حیاتی،مقاله در مورد شبکه های محاسباتی [1]

v[2]  ح.نیکونیا،شبکه های محاسباتی گرید،پایان نامه دوره کارشناسی کامپیوتر،موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی سجاد،1386 .

v[3]  ا.صفایی،«فناوری گرید انقلابی در فناوری اطلاعات که به وعده های اینترنت عمل می کند» ، ماهنامه شبکه،شماره 59 ،385 .

v

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید