بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

نانوتكنولوژي

     تحقيق و توسعه فناوري در سطح اتم و مولکول‌ها در اندازه‌هايي در حدود 100-1 نانومتر جهت دستيابي به درک اساسي از پديده‌ها و مواد در سطح نانو و ساخت و استفاده از ساختارها و وسايل و سيستم‌هايي که داراي ويژگيها و عملکرد جديد به دليل داشتن اندازه‌هاي کوچک مي‌باشند.

اسلاید 2 :

نانوبيوتكنولوژي

نانوبيوتكنولوژي استفاده از قابليت هاي نانوتكنولوژي  در کاربردهاي زيستي آن است.

نانوبيوتكنولوژي اين امكان را فراهم مي كند كه:

قرار دادن اجزا و ترکيبات در داخل سلولها 

ساخت نانوبيومواد با استفاده از روش هاي جديد خودآرايي

توليد وسايل نانو بيو

ارائه ماشين هاي هوشمند و روباتها

اسلاید 3 :

نانوبيوتكنولوژي و داروسازي

امكان استفاده از داروهاي با حلاليت كم به كمك نانوذرات

طراحي سيستمهاي نوين هدفمند نانوزيستي در حمل دارو

هدف قراردادن تومورها بعلت عبور ذرات نانو از منافذ تومورها

هدف قراردادن فعال با افزودن ليگاندها به سطح نانوذرات

افزايش تجمع نقطه اي دارو

اسلاید 4 :

 

نانوذرات

نانوذرات، ذرات كلوئيدي و جامدي هستند با اندازه كوچكتر از ميكرون كه شيمي سطح پيچيده اي دارند.

 • نانوكپسولها: سيستم هاي حبابي شكل هستند كه در آن دارو در يك حفره قرار داده شده و با يك غشاء پليمري احاطه شده اند.
 • نانوكره ها: سيستم هاي ماتريكسي هستند كه در آن دارو در تمام اين ماتريكس توزيع شده است.

اسلاید 5 :

نانوذرات

مهمترين ويژگيها:

vجلوگيري از تخريب دارو

vافزايش زمان نگهداري دارو

vذخيره سازي مقادير زياد دارو

vپايداري در برابر استريل سازي گرمايي

vهدفمند كردن دارورساني به بدن

vسازگار زيستي بالا

vدفع راحت

كاربردها:

 • داروهاي كم محلول يا نامحلول
 • داروهاي با قدرت كم
 • داروهاي با جذب كم
 • داروهاي ناپايدار در دستگاه گوارش
 • داروهاي ناپايدار از نظر شيميايي
 • هدف قرار دادن سلولها و بافتها بطور اختصاصي

اسلاید 6 :

بازار نانوذرات در داروسازي

فروش نانومواد براي كاربردهاي نانوبيوتكنولوژي:

در سال 2004 :درآمدي در حدود 750 ميليون دلار

در سال 2011: درحدود 5/2056 ميليون دلار

 

 پيش بيني مي شود كه داروهاي مبتني بر سيستمهاي دارورساني:

در سال 2009 بازاري در حدود 67 بيليون دلار را در اختيار داشته باشند كه سهم داروهايي كه سيستم دارورساني آنها بر مبناي نانوتكنولوژي است حدود 7/1 بيليون دلار است

 در سال 2012 : 8/7 بيليون دلار

 داروهاي نانويي: سهم كوچك اما با رشد سريعي بعلت زمان كوتاه مورد نياز براي عرضه اين داروها به بازار

اسلاید 7 :

نانوذرات و درمان سرطان

 • هدف قراردادن سلولهاي سرطاني بدون تاثير بر بافتهاي ديگر
 • غلظت بالايي از دارو در سلولهاي سرطاني
 • بدون آسيب به ساير سلولها
 • قابل كنترل، قابل توليد مجدد، قابل تجزيه زيستي و داراي كينتيك آزاد سازي

اسلاید 8 :

نانوذرات و درمان ايدز

مشكلات داروهاي موجود داروهاي ضد ايدز (زيدوودين)

 • حذف سريع از بدن
 • نيمه عمر كوتاه
 • مقاومت دارويي ايجاد شده توسط ويروس در برابر آنها

دارورساني هدفمند:

 • كاهش دوز مصرفي دارو
 • بهبود نيمه عمر دارو
 • افزايش كارايي دارو در مبارزه با ويروس

فعاليت نانوذرات حاوي اين دارو 10 برابر بيشتر از خود دارو

اسلاید 9 :

نانوذرات و دارورساني به مغز

غشاء خوني مغزي :سدي نفوذ ناپذير در برابر آنتي بيوتيكها، داروهاي ضدسرطان و تعدادي از داروهاي موثر بر سيستم عصبي مركزي

استفاده از نانوذرات پوشيده از سورفكتانت (پلي سوربات 80) براي انتفال دارو به مغز

مكانيسم عبور داروها از سد خوني مغزي:

-افزايش زمان باقي ماندن نانوذرات در عروق خوني بهمراه اتصال آنها به ديواره عروق

- اثر سورفكتانت ها در افزايش حلاليت چربي هاي غشاء عروق و افزايش نفوذپذيري از اين غشاء

-توانايي نانوذرات در باز كردن اتصالات محكم سلولهاي اندوتليوم عروقي

-ورود نانوذرات و در پي آن دارو از طريق آندوسيتوز به سلول

-مهار سيستم خارج كننده دارو از سلولهاي مغزي بويژه P- گليكوپروتئين

-

اسلاید 10 :

ساير كاربردها

درمان ديابت:

استفاده از نانوكپسولها جهت انتقال انسولين جهت محافظت از آن در برابر آنزيمهاي گوارشي

انتقال واكسنها:

ساخت واكسنهايي كه به راحتي نگهداري شده و نياز به مصرف مكرر دوزهاي متوالي نداشته باشد.

استفاده در محصولات آرايشي و بهداشتي مانند كرم هاي ضد آفتاب

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید