بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

چکیده:

 • TCP/IP ، يکی از مهمترين پروتکل های استفاده شده در شبکه های کامپيوتری است . اينترنت بعنوان بزرگترين شبکه موجود ، از پروتکل فوق بمنظور ارتباط دستگاه های متفاوت استفاده می نمايد. پروتکل ، مجموعه قوانين لازم بمنظور قانونمند نمودن نحوه ارتباطات در شبکه های کامپيوتری است .در مجموعه مقالاتی که ارائه خواهد شد به بررسی اين پروتکل خواهيم پرداخت . در اين بخش مواردی همچون : فرآيند انتقال اطلاعات ، معرفی و تشريح لايه های پروتکل TCP/IP و نحوه استفاده از سوکت برای ايجاد تمايز در ارتباطات ، تشريح می گردد.

اسلاید 2 :

  مقدمه:

امروزه اکثر شبکه های کامپيوتری بزرگ و اغلب سيستم های عامل موجود از پروتکل TCP/IP ، استفاده و حمايت می نمايند. TCP/IP ، امکانات لازم بمنظور ارتباط سيستم های غيرمشابه را فراهم می آورد. از ويژگی های مهم پروتکل فوق ، می توان به مواردی همچون : قابليت اجراء بر روی محيط های متفاوت ، ضريب اطمينان بالا ،قابليت گسترش و توسعه آن ، اشاره کرد . از پروتکل فوق، بمنظور دستيابی به اينترنت و استفاده از سرويس های متنوع آن نظير وب و يا پست الکترونيکی استفاده می گردد. تنوع پروتکل های موجود در پشته TCP/IP و ارتباط منطقی و سيستماتيک آنها با يکديگر، امکان تحقق ارتباط در شبکه های کامپيوتری را با اهداف متفاوت ، فراهم می نمايد. فرآيند برقراری يک ارتباط ، شامل فعاليت های متعددی نظير : تبديل نام کامپيوتر به آدرس IP معادل ، مشخص نمودن موقعيت کامپيوتر مقصد ، بسته بندی اطلاعات ، آدرس دهی و روتينگ داده ها بمنظور ارسال موفقيت آميز به مقصد مورد نظر ، بوده که توسط مجموعه پروتکلهای موجود در پشته TCP/IP انجام می گيرد.
در ابتداي زمان ورود  NT  ،  پروتکل  TCP/IP  پروتکلي ناشناخته  بود  که تنها توسط موسسات دولتي که  متصل به شبکه بزرگ اما هنوز خصوصي Internet  بودند مورد استفاده قرار مي گرفت. پروتکل انتخابي همگاني براي شبکه هاي کوچک NETBEUI و يا  IPX  بنابر سازگاري نسبي آن با  Novel Net Ware  بود.

اسلاید 3 :

مبدا TCP/IP  : از آرپانت به اينترنت  :

 • شبکه اصلي سازمان دفاع شبکه اي از سايت هاي مناطق نظامي متصل به هم نبوده و بلکه شبکه از شبکه هاي متصل به هم به نام ARPANET بود.

اغلب تحقيقات در آژانس تحقيقات پيشرفته سازمان دفاع انجام ميگرفت که بطور مخفف آنرا ARPA مي نامند.

آرپا هرساله مبالغ زيادي را صرف تحقيقاتدر زمينه هاي  گوناگون ميکند.مسئولين آرپا در آن زمان به اين نتيجه رسيدن که در صورت ايجاد ارتباط بين محققان و پنتاگون نتايج بهتري بدست خواهد آمد.

اسلاید 4 :

 

 • شبکه آرپا توسط پيمانکاري به نام برناک و نيومن http://www.bnn.comb ايجاد و راه ادازي گرديد.
 • در ابتدا ARPA شبکه هاي دانشگاهي اساتيد را به شبکه هاي نظامي و شبکه هاي عمراني پيشرو وصل مي کرد.با توجه به اينکه ARPANET  شبکه اي بود که شبکه هاي خصوصي دانشگاهها رابه شبکه هاي منفرد نظامي وصل مي کرد به نام شبکه اي از شبکه ها گفته مي شد.
 • آرپا براساس پرتکلي به نام پروتکل NCP کار ميکرد،پرتکلي که بعدا" به دو قسمت تقسيم شد،پرتکل اينترنت IP و پروتکل کنترل انتقال TCP. تغيير تکنيکي از NCP  به TCP/IP  همان تغيير از آرپانت به Internet  مي باشد.
 • ازابتداي ژانويه سال 1983 سويچ هاي انتقال ، انتقال بسته هاي NCP را متوقف کرده و فقط بسته هاي TCP/IP را منتقل کردند، بنابراين تاريخ تولد رسمي اينترنت ژانويه  1983تاريخ مي باشد. بعد از اندک تغييراتي آرپانت  تبديل به TCP/IP  شد.
  • اولين  تغييرات در سال 1974 زماني که اساس پروتکل  TCP/IP  در حال شکل          گيري بود انجام مي گردد

اسلاید 5 :

توجه :

 • گسترش اينترنت تلاش متمرکزي نبوده و بيشتر تلاشي گسترده و گسسته بوده است و توسط اساتيد دانشگاهها ، دانش آموخته گان در طول سالها تحقيقات حاصل گشته است و همگي اين افراد زنده بوده و هرکدام ديد متفاوتي از گسترش اينترنت دارند لذا از لفظ احتمالا" در پاراگراف قبلي استفاده شده است. در طول تاربخ 20 ساله اينترنت از ابتدا تاکنون چندين بار به مرتبه ترقي و پيشرفت رسيده است. درسال 1987 تعداد کاربران اينترنت در حدو چندهزار نفر بودند.در سال 1993 اين رقم به 20 ميليون نفر رسيده است و در سال2002  اين رقم به 600 ميليون نفر رسيده است . هرچند شايد اين ارقام کمي زياد بنظر برسند اما افزايش روز افزون کاربران اينترنت ادامه دارد.
 • افزايش کاربران اينترنت تنها به خاطر کنجکاوي مردم براي کشف گستردگي شبکه ساخت بشر نيست بلکه براي استفاده از تعدادي نرم افزار است که بستر استفاده آنها اينترنت مي باشد پست الکترونيکي ، وب و FTP .
 • دهه 1980 آغاز پيشرفت هاي ايستگاههاي کاري  Unix   و ميني کامپيوترها و ريزکامپيوتر ها بود.پروژه Linux  دانشگاه برکلي کاملا" با هزينه دولتي انجام گرديد و و دولت از آنها خواسته بود که TCP/IP   را در آن لحاظ کنند.

اسلاید 6 :

عنوان قسمتي از Unix  منجر به گسترش سريع اينترنت و Unix  گرديد .از آن زمان تا به امروز TCP/IP  در بسياري از شبکه هاي Unix  مورد استفاده قرار مي گيرد.

در اواسط دهه 1980 , NSFپنچ مرکز ابرکامپيوتري ساخته وآنرا در دسترسي اينترنت قرار داد.اينکار دو سود براي NFS  داشت ، اولا" با اينکار محققاني که خارج از کشور در حال تحثيث بودند نيز به شبکه دسترسي داشتند دوما" سالها اين پنچ مرکز  ستون فقرات اينترنت بودند.بخش مربوط به NFS  اينترنت با نام  NFSnet   سالها بزرگترين بخش اينترنت محسوب مي شد.NFS  امروزه جاي خود را به NREN داده است.

سالها بود که کاربران تجاري بخوبي از اينترنت دور مانده بودند چونکه اکثر سرمايه گزاران موسسات دولتي بودند.اگر چند سال قبل کسي مي خواست از اينترنت استفاده کند بايدعوتنامه مي داشت اما امروزه تمامي اين قيد و بندها از بين رفته است چراکه قسمت عمده تراقيک اينترنت روي خطوط تجاري و شخصي به جاي خطوط دولتي منتقل مي شود بنحوي که امروزه کاربران تجاري و خصوصي مالکيت اينترنت را برعهده دارند وموسسات دولتي و دانشگاهي روي شبکه سريعتري به نام اينترنت 2  در حال ارتباط هستند.

اسلاید 7 :

بررسی سه (3) واژه : internet , intermet , interanet

.1internet  : هرشبکه اي که بر پاييه   TCP/IP  بنا شده باشد.

.2Internet  : شبکه جهاني اينترنت.

.3Intranet  : اين واژه در اواسط دهه 1990 ابداع گرديده براي کاربران کاربرد Internet  يا The Internet  براي اشاره به شبکه جهاني و استفاده از internet  براي اشاره به شبکه داخلي سازماني بنا شده بر اساس TCP/IP  سخت مينمود بنابراين اين واژه بوجو آمد که اشاره به شبکه داخلي سازماني که بر اساس TCP/IP  با شده ياشد به کار مي رود معمولا" اين شبکه به طريقي از شبکه جهاني جدا مشود معمولا" توسط ديوهره آتش يا روشهاي ديگر.

اسلاید 8 :

اهداف طراحي TCP/IP :

.1توانائي بهبود خطا

.2 توانائي نصب شبکه هاي جديد بدون نياز به قطع سرويس

.3 توانائي کار با حجم خطا هاي زياد.

.4 توانائي سازگاري با انواع توليد کنندگان.

    .5سربار داده اي بسار کم.

هرکدام از اين اهداف بخوبي بيان کننده قابليت اعتماد بالاي اين پروتکل مي باشد که ازدلائل گسترش فوق العاده آن مي باشد.

اسلاید 9 :

معرفی شبکه TCP/IP:

TCP/IP ، پروتکلی استاندارد برای ارتباط کامپيوترهای موجود در يک شبکه مبتنی بر ويندوز 2000 است. از پروتکل فوق، بمنظور ارتباط در شبکه های بزرگ استفاده می گردد. برقراری ارتباط از طريق پروتکل های متعددی که در چهارلايه مجزا سازماندهی شده اند ، ميسر می گردد. هر يک از پروتکل های موجود در پشته TCP/IP ، دارای وظيفه ای خاص در اين زمينه ( برقراری ارتباط) می باشند . در زمان ايجاد يک ارتباط ، ممکن است در يک لحظه تعداد زيادی از برنامه ها ، با يکديگر ارتباط برقرار نمايند.
TCP/IP ، دارای قابليت تفکيک و تمايز يک برنامه موجود بر روی يک کامپيوتر با ساير برنامه ها بوده و پس از دريافت داده ها از يک برنامه ، آنها را برای برنامه متناظر موجود بر روی کامپيوتر ديگر ارسال می نمايد. نحوه ارسال داده توسط پروتکل TCP/IP از محلی به محل ديگر ، با فرآيند ارسال يک نامه از شهری به شهر، قابل مقايسه است .

برقراری ارتباط مبتنی بر TCP/IP ، با فعال شدن يک برنامه بر روی کامپيوتر مبدا آغاز می گردد . برنامه فوق ،داده های مورد نظر جهت ارسال را بگونه ای آماده و فرمت می نمايد که برای کامپيوتر مقصد قابل خواندن و استفاده باشند. ( مشابه نوشتن نامه با زبانی که دريافت کننده ، قادر به مطالعه آن باشد) . در ادامه آدرس کامپيوتر مقصد ، به داده های مربوطه اضافه می گردد ( مشابه آدرس گيرنده که بر روی يک نامه مشخص می گردد) . پس از انجام عمليات فوق ، داده بهمراه اطلاعات اضافی ( درخواستی برای تائيد دريافت در مقصد ) ، در طول شبکه بحرکت درآمده تا به مقصد مورد نظر برسد. عمليات فوق ، ارتباطی به محيط انتقال شبکه بمنظور انتقال اطلاعات نداشته ، و تحقق عمليات فوق با رويکردی مستقل نسبت به محيط انتقال ، انجام خواهد شد .

اسلاید 10 :

لايه های پروتکل :TCP/IP

TCP/IP ، فرآيندهای لازم بمنظور برقراری ارتباط را سازماندهی و در اين راستا از پروتکل های متعددی در پشته TCP/IP استفاده می گردد. بمنظور افزايش کارآئی در تحقق فرآيند های مورد نظر، پروتکل ها در لايه های متفاوتی، سازماندهی شده اند . اطلاعات مربوط به آدرس دهی در انتها قرار گرفته و بدين ترتيب کامپيوترهای موجود در شبکه قادر به بررسی آن با سرعت مطلوب خواهند بود. در اين راستا، صرفا" کامپيوتری که بعنوان کامپيوتر مقصد معرفی شده است ، امکان باز نمودن بسته اطلاعاتی و انجام پردازش های لازم بر روی آن را دارا خواهد بود. TCP/IP ، از يک مدل ارتباطی چهار لايه بمنظور ارسال اطلاعات از محلی به محل ديگر استفاده می نمايد Application ,Transport ,Internet و Network Interface ، لايه های موجود در پروتکل TCP/IP می باشند.هر يک از پروتکل های وابسته به پشته TCP/IP ، با توجه به رسالت خود ، در يکی از لايه های فوق، قرار می گيرند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید