بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه

هزينه هاي زياد خريد لوله و اجراي پروژه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب نشان                            مي دهد كه چگونگي انتخاب جنس و نوع لوله در اقطار مختلف و نحوه صحيح كارگذاري و بهره برداري از آنها در پروژه هاي مذكور همواره بايستي بعنوان يكي از مهمترين دغدغه هاي فکری كارشناسان و مديران ذيربط در بخشهاي مختلف طراحي ، اجرا و                                بهره برداري از تأسيسات جمع آوري و انتقال فاضلاب شهري مد نظر قرار گيرد.

علاوه بر اين بررسي آسيب شناسانه پروژه هاي جمع آوري و انتقال فاضلاب در حال اجرا و يا بهره برداري در سطح كشور با استفاده از لوله هاي پلي اتيلن دو جداره فاضلابي نشان مي دهد كه رعايت معيارها ، الزامات و استانداردهاي فني بهنگام توليد ، حمل ، كارگذاري و نصب لوله و بهره برداري از اهميت خاص و بسزايي برخوردار مي باشد كه در ادامه اين مقاله بطور اجمال بدان اشاره خواهد شد.

اسلاید 2 :

انواع لوله هاي مورد استفاده در صنعت فاضلاب

به ترتيب تقدم زمان كاربرد، انواع لوله هاي مورد استفاده در طرح هاي فاضلاب عبارتند از:

لوله هاي آزبست سيمان (كلاس فاضلابي).

لوله هاي بتني (ساده و مسلح همراه با پوشش و بدون پوشش).

لوله هاي پلي اتيلن .

- دو جداره فاضلابي عمدتاً در پروژههایفاضلاب شهري.(كاروگيت–كرتيوب
        
واسپيرال).

- تك جداره در اقطار 110 تا 315 ميلي متر و فشار كار 4 و 6  اتمسفرعمدتاً در  
        
پروژههای فاضلاب روستايي.

لوله هاي U.P.V.C(در اقطار و فشار كار مختلف مورد نیاز در پروژه های فاضلاب شهري و
     روستايي) .

لوله هاي پلي كريت .

لوله هاي سفالي

اسلاید 3 :

عوامل موثر در انتخاب نوع و جنس لوله واتصالات

اسلاید 4 :

الف- پارامترهاي طراحي

 

كيفيت و درجه حرارت فاضلاب جاري در لوله.

نوع و جنس زمين در محل نصب لوله.

عمق كارگذاري و نصب لوله.

بارهاي ترافيكي وارده بر لوله.

حداقل بودن ميزان نشت لوله (بداخل و يا خارج ).

صافي جدار داخلي لوله.

سهولت كاربرد لوله در مرحله نصب و بهره برداري (باتوجه به نوع و نحوه اتصال) .

طول عمر مفيد لوله و اتصالات .

قابليت توليد در داخل كشور (لوله و اتصالات) .

وجود و يا عدم وجود استانداردهاي بين المللي و يا ملي براي مرحلهطراحي لوله و   
    
اتصالات .

اقتصادی بودن قيمت هاي خريد، حمل و نقل لوله و اتصالات .

اسلاید 5 :

ب- مشخصات فني لوله

مقاومت لوله در برابر پديده خوردگي در جدار داخلي و خارجي.

زبري جدار داخلي لوله و چگونگي تغييرات آن در طول دوره عمر مفيد.

مقاومت لوله در برابر بارهاي خارجي و داخلي وارد بر آن.

حداقل و حداكثر فشارهاي داخلي و خارجي قابل تحمل توسط لوله.

قابليت دوام و انعطاف پذيري لوله.

نوع و نحوه اتصال لوله و قابليت هاي تنوع توليد در اين خصوص (توسط سازندگان).

طول لوله و قابليت هاي تنوع توليد در اين خصوص (توسط سازندگان).

الزامات بسترسازي زير و اطراف لوله بهنگام نصب و كارگذاري. 

وزن و سبكي لوله و اتصالات بلحاظ امكان سهولت در مراحل بارگيري، حمل و نقل و
     انبارداري.

وجود و يا عدم وجود استانداردها، آزمايشگاه هاي مرجع و امكان نظارت و کنترل کیفی
    لوله و اتصالات.

اسلاید 6 :

دلايل افزايش استفاده از لوله هاي پلاستيكي

 

طول عمر زياد و مقاومت مناسب در برابر كيفيت انواع فاضلاب خام (شهري، روستايي،
صنعتي و كشاورزي).

قابليت توليد و تأمين نسبي مواد اوليه در داخل كشور .

وجوداستانداردهاي ملي و بين المللي،آزمايشگاههاي مرجع جهت امكان كنترل فني
و كيفي لوله.

هزينه كمتر خريد،حمل و نصب در مقايسه با ساير لوله ها.

وجود توليد كنندگان مختلف .

اسلاید 7 :

مزاياي لوله هاي پلي اتيلن دو جداره فاضلابي

قابليت انعطاف پذيري بالا.

ضريب زبري بسيار كم در مقايسه با لوله هاي غير پلا ستيكي .

مقاومت مناسب در برابر سائيدگي و فرسودگي.

مقاومت در برابر زلزله و ضربه.

مقاومت مناسب در برابر بارهاي خارجي (در عمق هاي مختلف كارگذاري).

مقاومت قابل قبول در برابر پديده خوردگي (شيميايي و بيولوژيكي).

عدم چسبندگي رسوبات و لجن ناشي از توليد الكتريسيته ساكن برجداره داخلي لوله بدليل بالا بودن درجه صافي جدار داخلي (ضريب زبري كم).

سادگي در امكان نصب انشعابات فاضلاب باتوجه به امكانات و توانمندي فني داخل كشور.

اسلاید 8 :

ادامه مزاياي لوله هاي پلي اتيلن دو جداره فاضلابي

 

قابليت ايجاد آب بندي مناسب در محل اتصالات اين نوع لوله ها   ؟

قابليت عدم وجود نشت بداخل و يا خارج لوله در صورت انتخاب، كاربرد و نگهداري صحيح در مراحلطراحي كارگذاري و انبارداري ؟

دارا بودن قابليت توليد مناسب ومورد نياز توسط سازندگان داخل كشور(بلحاظ نوع، طول ، قطر لوله و انواع اتصالات).

سهولت حمل و نقل در مقايسه با لوله هاي فولادي ، چدن و بتني.

هزينه هاي نسبتاً پايين خريد، حمل و نصب (كارگذاري) اين نوع لوله و اتصالات در مقايسه با ساير لوله ها .

اسلاید 9 :

محدوديتها و مشكلات كاربرد لوله هاي پلي اتيلن دو جداره فاضلابي

عدم آگاهي كامل كارشناسان طراح از استانداردها و معيارهاي فني لازم در زمينه طراحي
    لوله.

عدم شناخت كامل مشكلات اجرايي جهت لحاظ نمودن در طراحي (لوله و بسترسازي).

حساسيت زياد به رعايت كليه مشخصات فني و استانداردهاي مورد توجه در مرحله انتخاب
   
نوع و جنس لوله توسط طراح به هنگام  بسترسازي ، كارگذاري، نصب و بهره برداري.

سرعت پائين عمليات بسترسازي با توجه به الزام استفاده از بستر خاكي (انعطاف پذير) و
   
متراكم در زير و اطراف لوله مطابق با مشخصات فني طرح.

مشكلات خاص اجرايي در كارگذاري و بسترسازي زير و اطراف لوله ها در روش نقبي ؟

نياز به انبارداري مناسب بمنظور حفاظت در برابر تغييرات جوي و نور خورشيد (اشعه
   
ماوراء بنفش).

عدم همزماني عمليات كارگذاري و نصب لوله با عمليات نصب انشعابات.

كيفيت نامناسب اتصالات و متعلقات مربوطه.

عدم رعايت استانداردها و معيارهاي نگهداري و راهبري لوله هاي پلي اتيلن دو جداره
    فاضلابي.

اسلاید 10 :

راهكارهاي كاربرد صحيح لوله هاي پلي اتيلن

1-  بارگيري، حمل و نگهداري لوله ها و اتصالها

 الف- حمل لوله ها

استفاده از وسايل مناسب در زمان بارگيري حمل و جابجايي.

ترجيحاً استفاده از نيروي انساني  به جاي ليفتراك و جرثقيل.

عدم غلطاندن لوله ها بر روي زمين.

اجتناب از پرت نمودن لوله ها از بلندي.

ب- نگهداري لوله ها

نگهداري لوله ها و متعلقات در محل هاي خارج از تابش مستقيم آفتاب.

استفاده از برزنت در انبارداري براي مدت طولاني.

دور نگهداشتن لوله ها و متعلقات از منابع حرارتي.

دپوي صحيح لوله ها برروي يكديگر( متناسب با قطر لوله).

نگهداري لوله ها در سطحي صاف و هموار.

نگهداري لوله ها دور از مواد شيميايي مضر.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید