دانلود پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault Tolerance.ppt

PowerPoint قابل ویرایش
33 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault Tolerance.ppt توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت پروژه کامپیوتر Fault Tolerance.ppt قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

l

lFault

 هم گفته می شود. Bug می شود که به آن error – باعث

lError

 – حالتی از سیستم که منتج به خرابی می شود .

lFailure

– وقتی اتفاق می افتد که سیستم از سرویس مورد نظر منحرف شود و نتایج نادرستی را در بردارد .

 

اسلاید ۲ :

   است . Dependable معادل سیستم  fault tolerance   – سیستم

سیستمی است با ویژگی های زیر : dependable     – سیستم
 

lAvailability

        – سیستم در هر لحظه آماده استفاده باشد .

lReliability

      – سیستم پیوسته و بدون عیب کار کند .

lSafety

 می شود اتفاق فاجعه آمیزی رخ ندهد .fail       – وقتی سیستم

lMaintainability

 شده به راحتی قابل ترمیم باشد .failسیستم        –

l

l

l

اسلاید ۳ :

l

lTransient

– یکبار اتفاق می افتد و بعد از بین می رود .

lPermanent

– تا هنگامی که جزء خطا دار تعمیر یا اصلاح نشود، ادامه خواهد یافت .

lIntermittent

– رخ  می دهد، ناپدید می شود و مجدداَ رخ می دهد .

اسلاید ۴ :

lCrash failure

 – سرویس دهنده به طور کامل متوقف می شود اما تا قبل از زمان توقف به درستی کار می کند.

   مثلا سیستم عاملی که متوقف شده است و تنها راه حل آن راه اندازی مجدد است.

lOmission failure

  – سرویس دهنده در پاسخ به درخواست های ورودی ناموفق است.

–Receive omission

 – سرویس دهنده در دریافت پیام های ورودی ناموفق است.یعنی احتمالا درخواست را اصلا دریافت         نمی کند.

– Send omission

 – سرویس دهنده در ارسال پاسخ ناموفق است .ممکن است در صورتی بوجود آید که بافر ارسال پر        باشد. 

اسلاید ۵ :

lByzantine failure

– شامل هر هر نوع رفتار اشتباه است مانند یک پروسس که برنامه دیگری را به جای برنامه مشخص شده اجرا        می کند یا یک سرویس دهنده معیوب به طور نادرست با سرویس دهنده های دیگر کار کند و پاسخ های    غلط تولید نماید . 

lSoftware failure

– به دلیل وجود خطا در کد یا خطای انسان یا عیب هایی در طراحی ایجاد می شوند که تعداد زیادی از خرابی ها

های نرم افزاری ایجاد می شوند. Bug می توانند بوسیله omission یا  crash    مانند 

 

lTiming failure

– وقتی رخ می دهد که پاسخ در خارج از فاصله زمانی واقعی تولید شود.

اسلاید ۶ :

ها و ترمیم آنها.  Fault   – استفاده از چندین روش نرم افزاری برای کشف

۴  نوع عملیات داریم : –    

lError Detection

       – کشف خطا

lError Diagnosis

       – شناسایی خطا

lError Containment/isolation

       – محدود ساختن خطا

lError Recovery

        – ترمیم خطا

اسلاید ۷ :

– یکی از روشهای تحمل خطا  در سیتم های نرم افزاری است . یعنی افزونگی قا بلیتی است که با استفاده از     آن می توانیم تحمل خطا را در سیستم تضمین کنیم .  

– ۴ نوع افزونگی داریم :  

lHardware redundancy

lSoftware  redundancy

lInformation or data  redundancy

lTime  redundancy

اسلاید ۸ :

l

lHardware redundancy

 – یک سخت افزار را اضافه می کند .

lSoftware  redundancy

 – ۳ حالت می توا ند داشته باشد:

        ۱- دو کپی از نرم افزار داشت و هر دو را همزمان اجرا کرد.

        ۲- کپی های مختلف با داده های  مختلف اجرا شوند .

        ۳- چند نرم افزار  مشابه از شرکت های مختلف داشته باشیم .

اسلاید ۹ :

l

lInformation or data  redundancy

 – از داده ها کپی تهیه شود .

lTime  redundancy

شدیم یا سیستم را به یک حالت  Fault   – هرگاه متوجه یک

 می بریم و ترمیم می کنیم و یا برنامه را دوباره اجرا می کنیم . Halt     

اسلاید ۱۰ :

 

– از افزونگی نرم افزاری استفاده می کند یعنی از نرم افزار مان چند نسخه داریم .

– یک روش دینامیک است .

 – این تکنیک از دو روش زیر استفاده می کند :

lAcceptance Test (AT)

lBackward Recovery

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 33 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد