دانلود گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

word قابل ویرایش
8 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

تعیین -GS 9 گزارش کار آزمایشگاه مکانیک خاک

هدف : وزن مخصوص مصالح چند برابر آب است
مقدمه
وزن مخصوص ویژه یا توده ویژه یک خاک و یا GS عبارت است از نسبت وزن حقیقی حجم مشخص از ذرات خاک به وزن حقیقی همان حجم آب مقطر در دمای C4
وزن مخصوص ویژه خاک اغلب برای ارتباط وزن به حجم خاک مورد استفاده قرار می گیرد.
GS=

وسایل مورد نیاز برای آزمایش GS :
1) پیکومتر (۵۰۰cc) که در این آزمایش از پیکومتر ۲۵۰ cc استفاده شده است.
۲) آون
۳) ترازوی حساس تا اره گرم
۴) قطره چکان یا پیت
۵) کاردک
۶) شعله
۷) آب مقطر
۸) دماسنج باید به صورت میله ای باشد

تئوری آزمایش :
اگر بتوانیم جرم بخش جامد خاک را به جرم آب هم حجم خاک تقسیم کنیم می توانیم GS را بدست آوریم. تا بتوانیم تشخیص دهیم وزن مخصوص مصالح چند برابر آب است برای این کار می توانیم وزن مخصوص خاک را به وزن مخصوص سیال نیز بخش کنیم :

GS =

وزن مخصوص ویژه خاک اغلب برای ارتباط وزن به حجم خاک مورد استفاده قرار می گیرد. بنابراین با دانستن نسبت تخلخل، در حد اشباع و وزن مخصوص ویژه می توانیم وزن واحد حجم یک خاک مرطوب یا خشک را محاسبه کنیم، وزن های واحد حجم هر خاک در مسائلی چون نشست و پایداری در مهندسی خاک استفاده می شود.

وزن مخصوص ویژه اکثر کانی های خاک در دامنه بین ۲٫۴-۲٫۹ تغییر می کند. وزن مخصوص ویژه قسمت جامد ماسه هایی با رنگ روشن که غالباً از کوارتز است در حدود ۲٫۶۵ تخمین زده می شود برای خاکهای رسی و سیلت دار این مقدار بین ۲٫۴-۲٫۹ تغییر می کند در ضمن GS خاک های سرب دار ۴و خاک های آلی ۲ است GS خاک های آلی به دلیل آنکه این مواد در اثر حرارت به شدت کاهش وزن می یابند خیلی پایین است.
باید توجه داشت که GS کانی های آهن بیشتر از کانی های رس است.

دامنه تغییرات GS

ماسه ۲٫۶۷-۲٫۶۳
سیلیت ۲٫۶۵-۲٫۷
رس در سیلیت ۲٫۶۷-۲٫۹
خاک آلی ۲

شرح آزمایش :
پیکومتر را با آب مقطر تمیز کرده و سپس آنرا خشک می کنیم (۲۵۰cc ) و آب مقطر را داخل پیکومتر تا قسمت مدرج ریخته و سپس آن را وزن می کنیم البته باید حبابهای هوا خارج شده باشد که برای این کار می توان از ۳ روش استفاده کرد

۱٫ نمونه را به آرامی حداقل به مدت ۱۰ دقیقه بجوشانیم.
۲٫ برای خاکهای ماسه ای، احتیاجی به حرارت و یا خلاء زدایی برای خروج حباب هوا نیست و صرفاً این کار با ارتعاش و برهم زدن میسر می شود.
۳٫ محتویات پیکومتر را به مدت حداقل ۳۰ دقیقه در معرض خلاء قرار می دهیم و بعد از آن با دماسنج دقیق دمای آب را اندازه می گیریم و حدود ۱۰۰ گرم خاک که ما چون اینجا از پیکومتر ۲۵۰cc استفاده می کنیم حدود خاک باید ۵۰ گرم باشد و بعد خاک نمونه را داخل پیکومتر می ریزیم و حدود ۳/۲ آب مقطر به آن اضافه و هوای داخل آن را گرفته و حجم آب پیکومتر را به مقدار معین می رسانیم و دمای t1 را می رسانیم و وزن بطری به همراه وزن خاک و وزن آب داخل آن تا علامت را اندازه گیری می کنیم.
و وزن خاک خشک داخل آن را اندازه گیری می کنیم.

۱- مقدار وزن مخصوص خاک (GS) را با دقت ۰۱/۰ در دمای آب (T1) به صورت زیر محاسبه می شود.
Gs(T1 C) = W3/(w1+w3)-w2
W3 : وزن نمونه خشک شده در گرمخانه ۴۷٫۶۱۹
W2 : وزن پیکومتر پر از اب در دمای T1 380.6
W1 : وزن پیکومتر پر از آب و خاک ۳۵۸٫۱gr

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 8 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد