بخشی از مقاله


کلمات کلیدی:
API,WAN,LAN,DUI,DSA,DAP,DNS,DCE,LTU,RDN,VPN,IKE,ESP,AH,TCP/IP
Browser,Router
مقدمه:در ابتدا تعریف کلی راجع به پروتکل داشتم و بعد به تحلیل این دو پروتکل X500 و X509 پرداختم.
پروتکل: یک فرمت توافقی برای انتقال دیتابین دو دستگاه.
پروتکل موارد زیر را داراست:
• چطور دستگاه فرستنده نشان خواهد داد که فرستادن یک پیغام به پایان رسیده است.
• چطور دستگاه گیرنده نشان خواهد داد که کل پیغام را دریافت کرده است.
پروتکل¬های استاندارد متنوعی وجود دارند که برنامه¬نویس¬ها می¬توانند از بین آنها انتخاب کنند. هر کدام مزیت¬های خاص و معایب خاص خود را دارند، برای مثال بعضی ساده¬تر از بقیه هستند، بعضی قابل اعتمادترند و بعضی سریع¬تر می¬باشند.


از دیدگاه یک کاربر، تنها جنبه جالب در مورد پروتکل ها اینست که کامپیوتر یا دستگاه شما، اگر بخواهید با دیگر کامپیوترها ارتباط برقرار کنید، باید از دستگاههای درست حمایت کند. پروتکل می تواند یا در سخت افزار و یا در نرم افزار اجرا شود.
شاخص و کتاب راهنمای لازمه پروتکل شبکه:
ارتباطات شبکه توسط پروتکل¬های شبکه تعریف شده¬اند. یک پروتکل شبکه یک مجموعه از قوانین ساختار دیتا و قراردادهایی است که تعیین می¬کنند چطور کامپیوترها اطلاعات را در سطح شبکه منتقل کنند.
به عبارت دیگر پروتکل شبکه، یک طرز کار اجرایی استاندارد و فرمت است که دو دستگاه ارتباطی دیتا باید دانسته و بپذیرند و نیز برای اینکه بتواند با همدیگر صحبت کنند آن را بکار گیرند.
پروتکل¬های شبکه توسط استانداردهای جهانی سازمان¬ها و فروشندگان تکنولوژی در ما پروتکل های شبکه را طبق اعمال کلیدی یا اصل/ ضامن¬هایشان سازماندهی کرده¬ایم ما این پروتکل را خانواده پروتکل و لازمه پروتکل می خوانیم. یکی از مشهورترین خانواده پروتکل شبکه TCP/IP Suite است که پایه و اساس تکنیکی شبکه اینترنت می¬باشد.

X.500 - 1 پروتکل دسترسی به کتاب راهنما (DAP):
X.500 ، پروتکل دسترسی کتاب راهنما (DAP) توسط (X.500) LTU_T و همچنین ISO (ISO/IEC 9594) یک روش استاندارد برای توسعه راهنمای الکترونیکی عموم در یک سازمان می¬باشد بنابراین می تواند بخشی از یک راهنمای جهانی قابل دسترسی برای همه انسانها باشدکه قابل دسترسی با اینترنت است در ساختار کتاب راهنمای X.500 درخواست¬های مراجعه کننده و پاسخ¬های دریافتی از یک یا کاربرهای بیشتر در سرویس راهنمای کاربر با پروتکل دسترسی به راهنما (DAP) می¬باشد که ارتباط بین موکل و کاربر را کنترل می کند.
یک مامور سیستم راهنما (DSA ) دیتابیسی است که در اطلاعات راهنما ذخیره شده است.
این دیتابیس که به صورت سلسله مراتبی شکل گرفته قابلیت Search را به طور سریع و کارآ فراهم می¬کند. DSA ها از درون (DIT) Directory Information Tree متصل شده است. برنامه واسطه کاربر برای دسترسی به یک یا تعداد بیشتری از DSAها یک مامور کاربر راهنما (DUA) می¬باشد. DUA ها شامل figer, whois و برنامه¬هایی است که یک واسطه کاربر گرافیکی را ارائه می¬دهد.
پروتکل سیستم راهنما (DSP) ارتباط دو طرفه بین دو یا تعداد بیشتری ماموران سیستم راهنما (DSA) و بین یک مامور کاربر راهنما (DUA) را کنترل می¬کند. این عمل در چنین روشی صورت می¬گیرد که یک کاربر نهایی می¬تواند به اطلاعات در راهنما بدون نیاز به دانستن مکان دقیق آن قطعه خاص اطلاعات دسترسی یابد.
X.500 موارد کلیدی زیر را ارائه می دهد:
• نگهداری پراکنده: هرساعت اجرایی X.500 مسئول تنها بخش راهنمای خودش می¬باشد بنابراین به روز کردن و نگهداری می¬تواند به سرعت در آن انجام گیرد.
توانایی Search قدرتمند: X.500 امکانات جستجوی قدرتمندی را فراهم می¬کند که به کاربران اجازه می¬دهد پرسشهای پیچیده دلخواه خود را بوسیله آن پاسخ دهند.
Singe Global Name Space مثل X.500, DNS یک فضای اسمی همگن برای کاربران فراهم می¬آورد. فضای اسمی X.500 انعطاف پذیرتر است و قابلیت گتردگی بیشتری نسبت به DNS دارد.
• چهارچوب اطلاعات ساختاری: X.500 چهارچوب اطلاعات بکار گرفته شده در راهنما را تعریف می¬کند و اجازه گستردگی داخلی به آن می¬دهد.
• سرویس¬های راهنمای بر پایه استانداردها: از آنجائیکه X.500 می¬تواند برای ساخت یک راهنمای بر پایه استانداردها بکار گرفته شود، درخواست¬هایی که به اطلاعات راهنما نیاز دارند (e – mail، جای دهنده¬های منابع خودکار، ابزار راهنمای تک منظوره) م

ی توانند به اطلاعات با ارزشی در یک رفتار یک شکل دست پیدا کنند.
X.500 از لحاظ پیچیدگی در مورد بیشتر اجراها مورد انتقاد قرار گرفته است. بدین منظور دانشگاه میشیگان یک نسخه ساده تر DAP بر پایه TCP / IP ایجاد کرده ، که پروتکل دسترسی به راهنمای سبک (LDAP) برای استفاده در اینترنت می¬باشد. LDAP با همان کارآیی مشابه پایه¬ای DAP را ارائه می دهد. و می¬تواند برای یافتن Data از راهنماهای اختصاصی به همان نسبت از یک سرویس X.500 باز بکار رود. در طول سال گذشته بیشتر عرضه کننده¬های عمده e – mail و نرم افزار خدمات راهنما رضایت خود را از LDAP اعلام کرده¬اند که به سرعت دارد به یک پروتکل راهنمای بالفعل برای اینترنت تبدیل می¬شود.
ساختار پروتکل - LDAP (پروتکل دسترسی راهنمای سبک).
X.500 دارای یک ساختار دیتای پیچیده در دیتابیس راهنما و برای پروتکل¬های ارتباطی¬اش مثل DAP می¬باشد. می¬توان خصوصیات آن را از ITU, ISO خواند.
نگاهی کلی به X.500 سرویسهای راهنمای X.500 یک سرویس راهنمای جهانی است. اجزای آن برای مدیریت اطلاعات در مورد موضوعاتی مثل کشورها و سازمانها، مردم، ماشین¬ها و غیره در نگاهی جهانی توصیه ساعی می¬کنند. X.500 توانایی یافت اطلاعات توسط اسمشان (بوسیله سرویسWhite – page)) و browse و Search اطلاعات (سرویس yellow – page) را فراهم می¬آورد.
اطلاعات دریک بیس اطلاعاتی راهنما (DIB) نگهداری شده¬اند. ورودی¬های DIB به شکل ساختار درختی به نان درخت اطلاعاتی راهنما (DIT) ترتیب داده شده¬اند.
هر ورودی یک ورودی نام¬گذاری شده می¬باشد و شامل مجموعه¬ای از حالتها است. هر حالت یک نوع حالت تعریف شده و یک یا تعداد بیشتری از ارزشها را داراست. شمای راهنما حالتهای انتخابی و اجباری را برای هر کلاس از موضوعات (به نام کلاس موضوع) تعریف می¬کند. هر موضو

ع نام¬گذاری شده می تواند یک یا تعداد بیشتری کلاسهای موضوعی در رابطه با آن داشته باشد.
فضای اسمی X.500سلسله مراتبی است. یک ورودی بی¬شک توسط یک نام تشخیص داده شده و برجسته (DN ) شناسایی شده است. یک اسم برجسته مجموعه به هم وابسته¬ای از

حالتهای انتخابی از هر ورودی به نام اسم برجسته نسبی (RDN) می¬باشد که در درخت در طول یک مسیر برگرفته از ریشه به ورودی نام¬دار قرار گرفته است.
کاربران راهنمای X.500 می¬توانند (کنترل دسترسی به موضوع) ورودی¬ها و حالتهای در DIB را جستجو کرده و تغییر دهند.
قرارداد نام¬گذاری :
مفاهیم اسامی برجسته و اسامی برجسته نسبی در مدل X.500 حالت مرکزی دارند، استاندارد X.500 به خود خود هر رشته¬ای از اسامی را تعریف نمی¬کند.چیزی که بین اجزاء X.500 ارتباط برقرار می¬کند.
فرم ساختاری اسامی است. دلیلی که پشت این قضیه است این است که استانداردی که به اجراهای مختلف اجازه اعمال بین اجزاء را می دهد، کافی است اسامی رشته¬ای هرگز در بین اجراهای مختلف ارتباط برقرار نمی¬کنند. به جای آن آنها تنها برای ارتباط دوطرفه با eud – users (کاربران نهایی) لازم هستند.
برای این هدف، استاندارد، نه تنها لزوماٌ به نمایش دهنده¬های رشته¬ای بلکه به هر نمایش دهنده¬ای اجازه می¬دهد.
سیستم¬هایی که بر پایه X.500 هستند مثل LDAP ، راهنمای DCE، NDS Novell's و راهنمای فعال مایکروسافت، هرکدام نمایش دهنده رشته¬ای خود را تعریف می¬کند. برای مثال در LDAP یکDN's RDN از راست به چپ به صورت جدا از هم با(",") ترتیب داده شده اند. در اینجا مثالی از یک اسم آمده که با "C = US" در ابتدا شروع شده و به" Cn = Rosanna" منتهی می¬شود.
Cn = Rosanna Lee , ou , people ,o= sun ,c= us
در اینجا مثالی با همان نام که نمایش¬دهنده رشته¬ای راهنمای DCE و راهنمای فعال مایکروسافت را بکار برده آمده است.


/C = us / o = sun / ou = people / Cn = Rosanna Lee
قرارداد برای این سیستم¬های RDN هایی است که از چپ به راست آمده و توسط (" /" ) از هم جدا شده است.
پروتکل¬ها: استاندارد X.500 یک پروتکل (از میان بقیه) برای یک درخواست مراجعه-کننده برای دسترسی به راهنمای X.500 تعریف می شود.که (DAP) یعنی پروتکل دسترسی راهنما نامیده شده است که در بالای پروتکل (OSI ) اتصالات بین سیستم-های باز آمده است.
واسطه¬های برنامه¬نویسی درخواست:


استاندارد X.500 به خودی خود یک API را برای دسترسی به راهنما تعریف نمی-کند. دوباره استاندارد X.500 اساساٌ به قابلیت عملیات بین مراجعان راهنما و سرویس دهنده¬های راهنما و بین سرویس دهنده¬های راهنمای مختلف می¬پردازد.
یک استاندارد API که برای X.500 تعریف شده خصوصیات API , X/ OPEN به سرویسهای راهنما ( XDS ) بوده و یک API بر پایه زبان c است که برنامه¬های مراجعین برای دسترسی به راهنماهای X.500 از آن استفاده می¬کنند.
راهنماها و X.500 :
1- معرفی: راهنماهای پرینت شده، لیستهای بر حسب حروف الفبا یا طبقه¬بندی شده منابع شامل اسامی، مکان¬ها و اطلاعات شناسایی ابزار اطلاعات مهم در تهیه سرویس-های کتابخانه می¬باشند. اغلب اینها راهنماهای مردم و سازمانها، ساکنان محلهای خاص (مثل راهنمای شهری)، کاربران یا مراجعان در ارتباط با یک حرفه یا شغل خاص (مثل یک راهنمای کارخانه داران، یک who's who) یا آنهایی که مشترک یا کاربر یک سرویس خاص هستند (مثل یک راهنمای تلفن) می¬باشند.
هدف راهنماهای الکترونیک خیلی با راهنماهای پرینت شده تفاوت ندارد، هدف اینست: تهیه اسامی، مکان¬ها و دیگر اطلاعات در مورد مردم و سازمانها، در یک WAN یا LAN این اطلاعات راهنما می¬تواند برای آدرس e – mail تصدیق (مثل Password ,login ها) یا امنیت شبکه (مثل حقوق کاربر – دسترسی) بکار رود. یک راهنما هم¬چنین می¬تواند شامل اطلاعات در دستگاههای فیزیکی روی یک شبکه (مثل PC ها و سرویس¬دهنده¬ها وPriwter ها، router ها و سرویس دهنده¬های ارتباطی) و سرویس¬های در دسترس روی یک وسیله خاص (مثل سیستمهای عملگرا، درخواست¬ها، سیستم¬هایshared- file یعنی با همfile هایشان را رد و بدل می کنند، خطوط پرینت) باشد. این اطلاعات می¬تواند از طریق کامپیوتر قابل دسترسی بوده و به علاوه برای end user ها قابل دید باشد.


راهنماهای شبکه قبلی اغلب به طور خاص برای یک مورد خاص ایجاد شده بودند. در این راهنماهای اختصاصی توسعه¬دهندگان سیستم برای کار با هر سیستم دیگری یا محرک نداشته و یا محرک کمی داشتند. اما کاربران سیستم در تلاش برای عقلانی تصورکردن کار در حال افزایش خود به دنبال راههایی برای بخش دسترسی و نگهداری دیتابیس¬های راهنما به بیش از یک درخواست بودند. این تردید مفهوم راهنما به عنوان مجموعه سیستم¬های باز را تولید کرد که برای نگهداری یک دیتابیس اطلاعات منطقی همکاری می کرد. در این نگاه کاربران راهنما، شامل مردم و برنامه¬های کامپیوتر می-توانستند اطلاعات یا بخش¬هایی از آن را خوانده یا تغییر دهند، به هما

ن میزان اجازه انجام آن را داشتند. این عقیده در تعریف X.500 رشد کرد. هر محیط مراجع – سرویس دهنده لایه درخواستی مدل اتصال بین سیستم¬های باز (OSI) کارکرد راهنما (اجرای راهنما ، تصدیق و کنترل دسترسی)، ابتدا برای مدیریت آدرس¬های e – mail در پیوستگی با

درخواست رد و بدل کردن پیغام X.400)OSI) بود. هرحال این به عنوان پتانسیل بکار رفته توسط تعداد زیادی از درخواست¬ها شناخته شده است و بنابراین به عنوان یک تعدیل یا استاندارد جدا تعریف شده است: ITU- T پیشنهادی X.500 (همچنین به عنوان SO/IEC 9594 شناخته شده: تکنولوژی اطلاعات– اتصالات بین سیستمهای باز – راهنما).


تونل¬های Encrypted (مخفي) با قطعه Free/ WAN's x509 :
در کشورهایی که WAN خصوصي يا نيمه¬دولتی توسط هر شرکتی نمی¬تواند ارائه داده شود، اینترنت تنها راه قابل دسترس برای کلیه دفاتر دورافتاده می¬باشد. البته مشکلات واضح آن اینست که این یک شبکه عمومی است و در بیشتر نمونه¬ها، ما یک آدرس IP ایستا نداریم. ما می¬دانیم که فرستادن دیتا از طریق اینترنت مثل صحبت با شخصی در آسانسور است هر کسی می¬تواند بدون اینکه خود بخواهد حرفهای شما را بشنود. بنابراین مخفی کردن دیتا اختیاری نیست.
تعداد زیادی از انواع تونل¬ها می¬توانند بکار روند و VPN ها می¬توانند به روشهای زیادی در کنار هم قرار داده شوند اما انجام IPsec، (FreeS/ WAN) Linux تا حالا امن-ترین و قابل تطبیق¬ترین روش برای انجام آن است. در این مقاله، توضیح می¬دهم چطور تونل¬های LAN-to-LAN كه قطعه x509 را بکار برده¬اند و تنها یک آدرس IP استاتیک دارند، را راه¬اندازی کنید. من هم¬چنین دو راه به شما می¬گویم که ناراحتی و زحمت تونل را رد کنید.


استقرار installation:
FreeS/ WAN دو بخش اصلی دارند: قطعه IPsec برای هسته (KLIPS) كه AH (تصدیق¬کننده) و ESP (در برگیرنده Payload امنیت) و رد و بدل کردن بسته با هسته را اجرا می¬کند، و بخش دوم ابزار userland (Pluto) می¬باشد. Pluto، IKE (مبادله کلیدی اینترنت) را اجرا می¬کند که در مورد تعداد زیادی از اتصالات با دیگر سیستم¬ها مذاکره می¬کند.

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید