بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

مقدمه:

مسأله اساسی اقتصاد کشاورزی دنیای امروز اتخاذ تدابیر و به کار بردن ماشین ها و ادوات  کشاورزی مدرن که بتوان ضمن تولید بیشتر، محصولاتی ارزان قیمت فراهم نماید، می باشد.      

زیرا از طریق مکانیزه کردن کشاورزی علاوه بر آسان شدن عملیات تولیدی و افزایش بازده  می توان سطح کشت را توسعه داد.      (منبع شماره 1)

اسلاید 2 :

خاکورزی:

آن دسته از عملیات مکانیکی است که برای بهم زدن خاک به منظور پرورش گیاهان زراعی انجام می گیرد و هدف آن فراهم آوردن محیط مناسبی جهت سبز شدن بذر، رشد ریشه، کنترل    علفهای هرز، کنترل فرسایش و رطوبت خاک می باشد.

انواع ادوات خاکورزی           1- ادوات خاکورزی اولیه

                                     2- ادوات خاکورزی ثانویه

ادوات خاکورزی اولیه: شامل  الف - انواع گاوآهن (برگردان دار)  ب پشته سازها

ج چاله یا گودال کن ها  د نهرکن می باشد.

ادوات خاکورزی ثانویه: شامل  الف هرس ها   ب کولتیواتورها، ریشه کن ها

وجین کن ها  ج غلتکها می باشد.        (منبع شماره 3)

اسلاید 3 :

انواع گاوآهن

 گاوآهن ایرانی

 گاوآهن خاک برگردان ساده

  گاوآهن خاک برگردان

انواع گاوآهن خاک برگردان از نظر نیروی کششی              الف- گاوآهن برگردان دار دامی

                                                                         ب- گاوآهن برگردان دار تراکتوری

انواع گاوآهن یرگردان دار تراکتوری             1 - گاوآهن کششی

                                                        2- گاوآهن نیمه سوار

                                                        3- گاوآهن سوار (هیدرولیکی)     (منبع شماره 2)

اسلاید 4 :

گاوآهنهای خاک برگردان دار دوطرفه

گاوآهن دیسکی یا بشقابی

گاوآهن شخم زیرین یا زیرشکن

گاوآهن چیزل یا قلمی

گاوآهن دوار

گاوآهن زهکشی

                                                               1 - سینه

قسمتهای مختلف یک گاوآهن:                             2- تیغه

                                                               3- صفحه برگردان

                               قطعات درگیر یا خاک       4- کفش

                                                               5- پاشنه

                                                               6- دنباله صفحه برگردان

                                                               7- پیش بر بشقابی

                                                               8- برگردان شخم پوسته ای    (منبع شماره 1)

اسلاید 5 :

سينه: قسمت اصلی خیش سینه نامیده می شود، قطعات در گیر با خاک بوسیله پیچ و مهره به سینه متصل شده اند.

تیغه: قسمت کف شیار خاک توسط تیغه بریده می شود.

صفحه برگردان: نوار خاک بریده شده را بالا برده و سپس برمی گرداند. انواع مختلفی از صفحه برگردانها وجود دارند که هر کدام پس از شخم زدن، سطح خاک را به شکل خاصی درمی آورند.

کفش: نیروهای جانبی وارده از طرف گاوآهن به دیوار شیار را جذب می کند.

پاشنه: به انتهای کفش وصل شده و وزن گاوآهن را در عقب تحمل می کند.

دنباله صفحه برگردان: جهت فشار دادن لایه شخم خورده خاک به پایین مورد استفاده قرارمی گیرد.

پیش بر بشقابی: خاک را از محلی که باید برگردانده شود برش عمودی می دهد. پیش بر کاردی نیز همین عمل را انجام می دهد. این پیش بر مثل یک چاقوی بزرگ است مه درون خاک فرو می رود. پیش بر کاردی فضای کمی را اشغال می کند اما دیوار شیار ناصافی را بجا می گذارد.

برگردان شخم پوسته ای: نوار کوچکی از قسمت سطحی خاک را بریده و درون کف شیار قبلی    می اندازد. این کار ریسک رویش علفهای هرز در بین شیار را کاهش می دهد.      (منبع شماره 3)

اسلاید 6 :

 خیشها دارای طرحهای مختلفی می باشند که هر کدام مورد استفاده خاصی دارند:

                     1- خیش همه کاره

                     2- خیش نیمه عمیق

  انواع خیش      3- خیش عمیق

                     4- خیش با صفحه برگردان مشبک (شکاف دار)

                     5- تیغه دیلم دار

                     6- ضامن ایمنی خودکار                                               (منبع شماره 5)

اسلاید 7 :

                             شخم دو طرفه

روشهای اجرای شخم                                شخم قطعه بندی

                             شخم یک طرفه

                                                        روش گردشی

                                               اتصال به مالبند

طرز اتصال گاوآهن به تراکتور

                                               اتصال سه نقطه ای                            (منبع شماره 4)

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید