مقـدمـه
امام زمان (عج) به عنوان دوازدهمين امام ما شيعيان به شمار مي آيد كه هنوز در غيبت كبري به سر مي برند و از چشم ما دور مي باشند.
امام مهدي (عج) ظهور نخواهد كرد مگر هنگامي كه همه ي مردم خوب باشند يعني اعمال رفتار و كردار آن ها خداپسندانه باشد و يا هنگامي كه همه ي مردم بد باشند يعني اعمال رفتار و كردار آن ها خداناپسندانه باشد ، در اين هنگام امام زمان با ياران خودش ظهور خواهد كرد و انسان هاي خوب به جايگاه ابدي خود يعني بهشت و انسان هاي بد به جهنم خواهند رفت .

همه ما دست به دعا بر مي داريم و از خداي متعال مي خواهيم كه هر چه زودتر ظهور امام زمان (عج) را نزديكتر گرداند تا جهان از بدي پاك شود .

امام مهدي (عج) در كتب مقدس پيشينيان
مساله تشكيل حكومت جهاني واحد و برخورداري جهانيان از يك برنامه كامل حق و عدل ، موضوعي نيست كه خاص اسلام و مسلمانان و خصوصاً شيعيان باشد . بلكه مطلبي است كه اهل اديان عموما بدان بايد اعتراف داشته باشند ، زيرا در كتب مورد پذيرش و قبول آنان دربارة اين مساله مهم بكناياتي قريب بتصريحات وقوع اين حادثه عظيم و بي نظير در تاريخ بشري بشاراتي ذكر گرديده كه ما براي نمونه به بيان برخي از آنها اكتفا مي كنيم .

بنا به نوشته ابوريحان بيروني در كتاب تحقيق ماللهند در كتب مذهبي هندوان قريب به اين مضامين درباره حكومت جهاني قائد عظيم الشان الهي يعني امام عصر (ع) مطالبي ذكر گرديده است :
« در اواخر جنگ چهارم ( دوران چهارم ) مردم روي زمين به فساد گرائيده و بيشترشان كفر ورزيده و مرتكب گناهان بسيار مي شوند و فرومايگان به نامداري رسيده و بسان گرگ درنده به جان ديگران مي افتند و هرچه را كه بدست بياورند به يغما مي برند . كاهنان و روحانيان هم مانند آنها فاسد مي گردند و اكثريت با دزدان مي شود و مردم پرهيزكار و پارسا همه جا مورد تحقير و اهانت قرار مي گيرند . آنگاه “برهمن كلا” ( يعني روحاني نيرومند ) شمشير آخته و با نيروي مقاومت ناپذير مفسدان را از ميان بر مي دارد و زمين را از پليديها پاك مي سازد و نيكان و پاكان را باقي مي گذارد تا به تناسل ادامه دهند . »

در ميان آثار زردتشتيان نيز به مطلبي برخورد مي نماييم كه مي تواند مددكار خوبي در دريافت وقوع حكومت حق و عدل براي ما باشد .
سرگرد اورنگ در كتابي تحت عنوان «يكتاپرستي در ايران قديم» مطالبي را در اين مورد ذكر نموده كه خلاصه قسمتي از آنرا ذيلاً مي آوريم :

” همانطوريكه در همه اديان به ظهور موعود آخرالزمان وعده داده شده است ، در آئين ايران باستان نيز به آمدن چنين موعودي تحت عنوان “سوشيانس پيروزگر” خبر داده شده كه با ظهور او مرده ها زنده مي گردند و رستاخيز برپا مي گردد . بعلاوه آنچه از اوستا بر مي آيد و مفسرين در اين باره نوشته اند اينست كه جنگ دائمي بين سپنتا مينو و انگره مينو يعني راستي و دروغ پايان نمي پذيرد مگر اينكه سوشيانس پيروزگر ظاهر شود و راستي و درستي را در سراسر جهان حكمفرما نمايد . نكته اي كه به نظر جالب مي آيد اينست كه زردتشتيان دعايي بنام دعاي زود آمدن سوشيانس دارند . ضمناً بايد متذكر شد كه با آمدن وي عدل و داد در پهنه گيتي گسترده خواهد شد ، بعد از آنكه جهان سراسر در ظلم و جور و جنايت فرو رفته باشد “

در كتب مقدسه اديان قبل از اسلام منجمله تورات و انجيل بشارات فراواني دربارة حكومت امام عصر(ع) و سرانجام اين جهان مي خوانيم و چه بهتر كه سخن خود را در اين مورد با دلالت آيه اي از آيات قرآن مقدس شروع نماييم :

و لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكران الارض يرثها عبادي الصالحون ( انبياء ـ ۱۰۵ )
پس با اين دلالت نخست به سراغ زبور داوود يا مزامير داوود مي رويم تا ببينيم اين وعدة الهيه بچه صورتي در آن كتاب بيان گرديده است :
” به سبب شريران خويش را مشوش مساز .. زيرا كه مثل علف بزودي بريده مي شوند .. و بر خداوند توكل نما و نيكويي بكن … زيرا كه شريران منقطع خواهند شد و اما منتظران خداوند وارث زمين خواهند بود ، هان بعد از اندك زماني شرير نخواهد بود و اما حليمان وارث زمين خواهند شد و از فراواني و سلامتي متلذذ خواهند گرديد … شريران شمشير را برهنه كرده و كمان را كشيده اند مسكين و فقير را بيندازند و راست روان را مقتول سازند ، شمشير ايشان به بدن خودشان فرو خواهد رفت و كمانهاي ايشان شكسته خواهد شد … زيرا كه بازوهاي شريران شكسته خواهد شد و اما صالحان را خداوند خلاصه و ماحصل اين آيات كه از عهد قديم مزامير داوود نقل شد اينكه زمين از آن صالحان خواهد گرديد و بالاخره شريران و بدكاران از بين خواهند رفت .

در مكاشفة يوحناي رسول مي خوانيم :
” و هر كه غالب آيد و اعمال مرا تا انجام نگاه دارد ، او را بر امتها قدرت خواهم بخشيد تا ايشان را به عصاي آهنين حكمراني كند و مثل كوزه هاي كوزه گر خرد خواهد شد چنانكه من نيز از پدرم خود يافته ام و به او ستارة صبح را خواهم بخشيد . آنكه گوش دارد بشنود كه روح به كليساها چه مي گويد “

راستي بنگريم كه روح چه مي گويد ، برخي از مفسرين اناجيل گمان برده اند كه مقصود از آيات شخص عيسي مسيح (ع) مي باشد ولي دقت در آيات فوق الذكر كه افعالش همه بلفظ مستقبل است نشان مي دهد كه مسيح (ع) از شخص ديگري خبر مي دهد . آري وي مامور است و ماموريتي الهي دارد كه در پرتو ستارة درخشان آئين اسلام و قانون اساسي و زوال ناپذير قرآن مقدس شب يلداي حيات ظلماني و زندگي جهنمي بشر را به عصري درخشان و حياتي روح بخش و بهشتي مبدل سازد . آري مقصود از اين بشارات پرچمدار انقلاب عدل جهاني حضرت مهدي (ع) است كه به قدرت و نصرت الهي بر جهان حكومت خواهد كرد .
امام مهدي (عج) از نظر قرآن و احاديث اسلامي

در اين بخش گزيده أي از آيات قرآن كريم راجع به قيام مهدي منتظر (ع) با تفاسيري كه از ائمه اهل البيت (ع) دربارة وي در ذيل آن آيات آمده سخن خواهيم گفت .
قسمت اول آيات
۱ـ وعده الله الذين آمنوا منكم و عملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم و ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضي لهم و ليبد لنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا و من كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون . ( نور ـ ۵۵ )

خداوند به كساني از شما كه ايمان آورده و عمل شايسته انجام دهند وعده فرموده كه آنان را در كره زمين خلافت بخشد همانگونه كه پيشينينان آنان را خلافت بخشيده و دين برگزيدة خود اسلام را بر همه اديان تمكين و برتري عنايت فرمايد و وحشت و هراس آنها را بدنبال ترسشان به امنيت مبدل فرمايد . آنگاه فقط مرا پرستند و به من شرك نياورند و هر آنكس كه آن هنگام كفر ورزد به حقيقت بدكار است . در جلد ۶ تفسير منهج احاديق بسياري نقل كرده كه اين آيه در شأن و وعده به قيام و ظهور حضرت مهدي عجل الله تعالي فرجه الشريف مي باشد و تمكين و آرامش خاطر و تبديل خوف به امن تام در زمان ظهور صاحب الزمان (عج) مي باشد . در تفسير صافي از امام سجاد (ع) نقل شده كه حضرت آيه شريفه را قرائت فرمود

و پس از آن فرمود : مؤمنين در آيه به خدا قسم شيعيان ما اهل بيت مي باشند كه خداوند وعده داده است به آنها و انجام خواهد داد به دست مردي از ما كه او مهدي اين امت است .
۲ـ يا ايها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم و يحبونه اذله علي المومنين اعزه علي الكافرين يجاهدون في سبيل الله و لايخاقون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله واسع عليم . ( مائده ـ ۵۴ )

أي كسانيكه ايمان آورده ايد اگر عده أي از شما از دينتان برگرديد در ازاء خدا بزودي گروهي را خواهد آورد كه دوستشان داشته باشد و آنان نيز خداي را دوست دارند و در مقابل مؤمنان فروتن و متواضعند و در برابر كافرين سربلند و با عظمت در راه خدا تلاش سازنده مي كنند و از ملامت هيچ ملامت كننده أي پروا ندارند . اين فضل خداست كه به هر كس بخواهد مي دهد و خداي وسعت دهنده دانا است . در تفسير منهج جلد سوم نقل گرديده از علي بن ابراهيم مفسر معروف كه ذكر كرده اين آيه در شأن مهدي آل محمد (ص) و اصحاب او نازل شده است . در تفسير صافي عينا نقل گرديده كه اين آيه مربوط به ظهور امام عصر (ع) مي باشد .

۳ـ و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثين (قصص ـ ۵ )
و مي خواهيم كه بر كسانيكه در روي زمين ضعيف گشته اند منت گذارده و آنان را پيشوايان به حق و وارثين زمين قرار دهيم .
در كتاب شريف بحار الانوار جلد ۱۳ از امام علي (ع) در ذيل آيه فوق روايت شده كه فرمودند : كسانيكه ضعيف شده اند در روي زمين آل محمد اند . خداي تعالي مهدي ايشان را مبعوث نموده و ايشان را عزيز مي گرداند و دشمنان را ذليل مي فرمايد .

۴ـ هو الذي ارسل رسوله با لهدي و دين الحق ليظهره علي الدين كله ولو كره المشركون. (توبه ـ ۳۳)
اوست آن خدائيكه پيامبرش را با مشعل هدايت و دين حق فرستاد تا اينكه آن دين را بر همه اديان پيروز گرداند ولو اينكه مشركين كراهت داشته باشند . در تفسير مجمع ذيل اين آيه از امام محمد باقر (ع) چنين روايت شده است : ” اين وعده به هنگام ظهور مهدي از آل محمد (ص) خواهد بود . پس كسي باقي نمي ماند مگر اينكه اقرار به رسالت و نبوت رسول اكرم حضرت محمد (ص) خواهد كرد . “

و در كمال الدين شيخ صدوق از حضرت صادق (ع) روايت شده كه نازل نشده تاويل اين آيه و نخواهد شد تا قائم آل محمد (ص) قيام كند . پس چون قيام كرد به خداي بزرگ قادر متعال نه كافري باقي خواهد ماند و نه كسيكه مشرك به امام باشد ، مگر اينكه از خروج آن حضرت ناراحت باشد .
۵ ـ ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون . ( ۱۰۵ ـ انبياء )

هر آينه در كتاب زبور حضرت داوود و بعد از تورات نوشتيم كه ارث برندگان زمين بندگان صالح ما خواهد بود . در تفسير صافي به نقل از علي بن ابراهيم است كه گفته بندگان صالح در آيه ، حضرت قائم (ع) و اصحاب آن حضرت مي باشند و در مجمع البيان است از امام باقر (ع) كه فرمودند بندگان صالح در آيه اصحاب مهدي (ع) در آخر الزمان مي باشند .
۶ ـ و اشرقت الارض بنور ربها و وضع الكتاب وجيي بالنبيين و الشهداء وقضي بينهم بالحق و هم لايظلمون . ( زمر ـ ۶۹ )

و روشن گرديده زمين به نور پروردگارش و كتاب برقرار گرديد و انبياء و شهدا را آوردند و بين آنان به حق داوري گرديد و بديشان ظلم نگرديد .
در تفسير صافي در ذيل اين آيه است كه در ارشاد شيخ مفيد از حضرت صادق (ع) روايت شده كه فرمودند وقتي قائم آل محمد (ص) قيام نمايد ، زمين به نور پروردگارش روشن مي گردد و بندگان از نور آفتاب بي نياز خواهند شد و ظلمت و تاريكي بر طرف خواهد گرديد .
۷ ـ امن يجيب المضطر اذا دعاه و يكشف السوء و يجعلكم خلفاء الارض . ( نمل ـ ۶۲ )

كيست آنكه به هنگام خواندن درمانده او را پاسخ مي دهد و بدي و شر را از او دور مي گرداند و شما را جانشينان زمين قرار مي دهد . امام صادق (ع) فرمودند اين آيه در حق قائم (ع) نازل گرديده و او همان درمانده أي است كه به هنگامي كه دو ركعت نماز در مقام ابراهيم مي گذارد و خداي را مي خواند خداوند پاسخش را مي دهد و شر را از او دور مي گرداند و او را در روي زمين خليفه قرار مي دهد .

۸ ـ والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا و عملوالصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر .
در كمال الدين روايت شده از امام صادق (ع) كه مراد از عصر ، عصر خروج قائم است . ان الانسان لفي خسر ، مراد دشمنان ما است كه در زيانكاريند . الا الذين آمنوا مگر آنان كه ايمان آورده اند به آيات ما و عملوا الصالحات يعني مواسات با برادران مؤمن خود كرده اند در مال خود . و تواصوا بالحق يعني وصيت كرده اند يكديگر را به امامت و تواصوا بالصبر يعني وصيت كرده اند يكديگر را در صبر بر فتنه هاي زمان غيبت قائم (ع) و به دين خود ثابت مانده اند .

۹ـ قل ارايتم ان اصبح ماوكم غورا فمن ياءتيكم بماءمعين .
بگو اگر ديديد آب براي شما فرو رفت كيست كه برايتان آب گوارا را بياورد ؟ از امام باقر (ع) در ذيل اين آيه است كه فرمودند قل ارايتم ان غاب عنكم امامكم فمن ياءتيكم با امام جديد به آن هنگام كه امام شما از شما غائب شد آن كيست كه امام تازه براي شما بياورد ؟

۱۰ـ اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علي نصرهم لقدير . ( خداي اجازه داده است جنگيدن كساني را كه به آنها ظلم شده و خداي بر ياري آنها قدرت دارد . ) در جلد سيزدهم بحارالانوار در ذيل اين آيه از امام صادق (ع) اين چنين نقل گرديده كه اين آيه در باب قائم (ع) و ياران وي نازل گرديده است .
۱۱ـ اعلموا ان الله يحي الارض بعد موتها . بدانيد كه خداي متعال زمين را بعد از مردنش زنده مي گرداند . ( حديد ـ ۱۷ ) از ابن عباس نقل گرديده كه خداوند زنده مي گرداند زمين را با اصلاح كردن و امنيت بخشيدن به آن بعد از مرگش كه همانا جور و ظلم در سطح آن باشد بوسيله قائم منتظر (ع) .
۱۲ـ يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم و الله متم نوره ولو كره الكافرون . (صف ـ ۸ )

مي خواهند كه نور خداي را با دهانهايشان خاموش كنند در حاليكه خداي متعال نور خود را به حد كمال مي رساند حتي اگر كافران كراهت داشته باشند . از امام صادق (ع) نقل گرديده كه اين اتمام نور توسط قائم آل محمد (ص) انجام مي گيرد .
مشخصات تشكيل دهنده حكومت واحد جهاني
اكنون بررسي ما اينگونه مي شود كه ببينيم عقل چه مشخصاتي را براي تشكيل دهنده حكومت واحد جهاني قائل است و چه كسي را شايسته اين مقام مي داند. عقل گويد تشكيل دهنده و زمامدار حكومت واحد جهاني بايد داراي اين خصوصيات باشد :
۱ ـ در دعوت خود راستگو باشد : رهبر عدل جهاني حقيقتاً خواهان ايجاد عدل و داد باشد. او كسي نباشد كه دعوت بعدل و داد را وسيلة استثمار و استحمار خلق قرار دهد. منظورش از اين دعوت سوار شدن بر مردم و حكومت كردن نباشد. اگر چنين شد يقينا در دعوتش شكست خواهد خورد و موفق به برقراري عدالت نخواهد گرديد؛ چون دروغ مي گويد و منظورش ايجاد عدل نبوده و در صدد ارضاي مطامع و منافع خود مي باشد ، يقينا شكست خورده و توفيق حاصل نمي نمايد.
۲ ـ داراي نقشه صحيح باشد : نقشه اگر صحيح نباشد رسيدن به هدف دشوار بلكه محال خواهد بود. ساليان درازي است كه نعرة عدالتخواهي رهبران احزاب با مسلكهاي گوناگوني كه دارند در جهان بلند است، ولي چيزي كه بچشم نمي خورد عدالت مي باشد و بس . آيا اينان دروغ مي گويند ؟ بقطع و يقين نمي توان گفت كه اينان دروغگويند و قصد فريب مردم را دارند ، بلكه مي توان گفت كه اين مدعيان عدالت گستري ممكن است واقعا هدفشان هم بسط و گسترش عدالت باشد ولي چون نقشه صحيحي ندارند ، بهنگام پياده كردن اهداف خود مواجه با ناكامي و شكست مي گردند و منكوب و مغلوب در گوشه اي مي نشينند.
۳ ـ رهبر عدل جهاني هيچگونه نقطه ضعفي نداشته باشد : چه نقطه ضعف شخصي و چه خانوادگي و ميراثي . زيرا اگر او نقطه ضعف داشته باشد در برابر تهديد عقب مي نشيند و در برابر تطميع از هدف مقدس خويش دست بر مي دارد. . زيرا ستمگران براي حفظ موقعيت خود تهديد مي كنند ، تطميع مي نمايند ، مقام ميدهند ، اعدام مي كنند و شكنجه مي دهند. شايد پيشرو عدل جهاني از هدف خود دست بردارد. عدالتخواهاني كه داراي نقاط ضعف باشند در برابر اينگونه چيزها تسليم مي شوند و در نيمه راه مي مانند ولي رهبري كه پاك شد و نقطه ضعف نداشت تحت تأثير قرار نمي گيرد و آزمندان بيدادگر نمي توانند از او بهره برداري كرده و از آن مقصد عالي بازش دارند.
رسيدن به هدف مقدس عدالت جهاني رهبري بزرگ و پيشوايي بسيار منزه مي خواهد و اينكار از افراد عادي ساخته نيست. عدل جهاني عاليترين مقصود بشري است و بر قرار كننده آن نيز پاكيزه ترين فرد بشر خواهد بود . هر كس صلاحيت پيشروي كاروان خواستة فطري بشر را ندارد . فرد ايده آل مي خواهد كه بتواند اين ايده بشر را تحقق بخشد. افراد معلوم الحال با سوابق تاريك و سياه كجا مي توانند اين مسئوليت سنگين را بعهده بگيرند و انسانيت را باين كمال مطلوب رهبري نمايند؟
۴ ـ رهبر عدل جهاني بايد نياكانش بپاكي شناخته شده باشند : زيرا كه فردي اصيل و منزه ازخانواده اي اصيل و نجيب و پاك و منزه خيلي بهتر و سريعتر مي تواند اعتماد و اطمينان جهانيان را در جهت صدق دعوي و ادعايش جلب نمايد تا ندايش را پاسخ گويند و بياريش برخيزند.
اكنون با اين تحليل عقلاني باين سئوال برخورد مي نماييم كه رهبر مقدسي كه داراي شرايط چهارگانه باشد كيست ؟

رهبري كه راستگو باشد ، نقشه أي صحيح داشته باشد ، نقطه ضعف شخصي و خانوادگي نداشته باشد ، خود و نياكانش بپاكي شناخته شده باشند و در پاكيزه ترين محيط پرورش يافته باشد.
با مطالعه مختصري در تاريخ ، عقل اذعان مي نمايد كه هيچ فرد عادي و معمولي بشري داراي چنين مشخصاتي نبوده و نخواهد بود. ولي شيعه معتقد است برقرار كننده حكومت عدل جهاني فرزند بلافصل امام حسن عسگري (ع) است كه بسادگي مي تواند اين ۴ خصوصيت را در اين بزرگوار يافته و در معرض قضاوت ديگران گذارد زيرا :

اين شخصيت عظيم الشأن در دعوي خود راستگوست. دعوت بعدالت را وسيلة بهره وري و استثمار قرار نمي دهد. هدف او از اين دعوت عام خداست و ديگر هيچ . اين بزرگوار برنامه اي صحيح دارد و آن قرآن است . كتابي كه روشنگر راه انسانهاي آزاد انديش و بيدار دل تواند بود . كتابي كه متضمن و متكفل سعادت و به روزي بشر است . و اين معاني را در كلمات

معجزه آسايش در جهت نجات و رهانيدن انسانها بيان مي نمايد . اين شخصيت عاليقدر داراي هيچگونه نقطه ضعفي نيست . او معصوم است و از گناه و خطا و اشتباه مصون و مبري . او به قدرت و نيروي الهي گرد منكر نمي گردد و آئينه با صفاي وجودش غبار و تيرگي نيافته و نمي يابد . اين رجل برگزيده از خانواده اي است كه افرادش به پاكي و پاكدامني ، علم و دانش ، فضيلت و تقوي ، انسانيت و جوانمردي ، بزرگي و بزرگواري ، جود و سخا شناخته شده اند . و بدون شك اگر از تاريخ درخواست كنيم كه خانواده اي را نظير خاندان عصمت و طهارت به ما نشان دهد ، در ارائه عاجز و ناتوان خواهد ماند . دوست و دشمن جز تقوي و فضيلت و بزرگواري از آنان نديده اند . پس رهبر مقدس بشريت و برقرار كنندة عدل جهاني و نابود كنندة ظلمها و بيداد گري ها بايستي از چنين دودماني ريشه گرفته باشد .