تحقیق در مورد آناناس

word قابل ویرایش
42 صفحه
9700 تومان
97,000 ریال – خرید و دانلود

آناناس

دید کلی
این درخت جزو خانواده گیاهانی است که برگهای نیزه ای و خشک دارند که روی هم قرار گرفته و یک مجرای باریک( گلدان) را تشکیل می دهند. این گیاهان روی شاخه های بلند می رویند و از مواد معدنی حاصل از مواد آالی مرده گیاه که در مجرای باریک جمع شده است تغذیه می کنند .

درحقیقت پرورش آناناس به منظور تولید میوه آن است و بعضی از انها زیباترین گیاهان گلدانی را تشکیل می دهند . زادگاه این گیاه برزیل است . برگهای خاردار و چرم مانند پشت سر هم است بطوری که در وسط برگها حفره ای بوجود می آید که شاخه گل دهنده از همان محل ظاهر میگردد. بریا میوه دادن ۳ تا ۴ سال وقت لازم است و پس از ظهور و رسیدن میوه آن اندام گیه به تحلیل رفته و خشک می شود و هماهنگ با این خشک شدن یا جوشها از کنار پایه مادری شروع به ظهور می نمایند که منبع اصلی تکثیر هستند.

نازهای آناناس:
نور: اگر چه بهترین نور برای این گیاه نور کامل است لی در نیم سایه هم قابل نگهداری است .
دما:بهترین درجه حرارت برای حفظ رنگها ۱۸-۲۱ درجه سانتیگراد است .

آبیاری: اجازه دهید سطح خاک گلدان در زمان بین دو آبیاری خشک شود . در تابستان هفته ای یکبار ودر زمستان هرده روز یکبار آبیاری کافی است .
رطوبت: گیاه رطوبت دوست است. در تابسان دو بار در هفته و در زمستان یکبار در هفته غبار پاشی نمایید . در روزهای گرم و خشک تابستان غبارپاشی بیشتری توصیه میشود .

تغذیه: کوددهی یکبار در هفته در بهار و تابستان بخصوص با ظاهر شدن میوه توصیه می گردد .
خاک مناسب: کمپوست (بقایای مواد گیاهی و صنعتی) بهترین محیط برای رشد ریشه این گیاه است.
تعویض گلدان: تعویض گلدان دو بار لازم است . اولین بار ۳ ماه پس از کاشت پاجوش در گلدان و دومین بار یکسال پس از تعویض اول انجام می گیرد . گلدان را خیلی بزرگ اتخاب نکنید و توجه نمایید که خاک بایدکاملا سبک باشد . پوشیدن دستکش لاستیکی در زمان تعویض گلدان به علت تیزبودن تیغهای کنار برگها لازم است.

تمیز نمودن برگها:برگها را با اسفنج خیس پا کنید توجه نمایید که مواد برق کننده شیمیایی روزنه ها را مسدود می نماید .
تکثیر: گیاه پس از میوه دادن ، خشک و به جای آ جوانه های تازه ای به نام پاجوش یا پا گیاه از کنار بوته ها ظاهر میگردد . با ظهور پاجوشها و گذشت چند روز از شروع پژمردگی گیاه مادری ، گیاه را از گلدان خارج و به آرامی پاجوش را با کارد کاملا تیز از مادر جدا و در گلدان کوچکتری کاشت نموده و آبیاری کنید
عوارض و درمان آناناس:

رشد گیاه متوقف است وو از گل و میوه خبری نیست : تا هوا سرد است که گلدان را به محل گرمتری منتقل نمایید و تا به کوددهی نیاز دارد .
برگها زرد رنگ شده و لکه های قهوه ای در سطح زیرین آنها مشاهده می گردد :عامل آن حشره آفت است .هفته ای یکبار با سم حشره کش نفوذی سمپاشی نمایید تا علایم برطرف گردند .
نوک برگها قهوه ای شده و خشک می گردند : یا هوا خیلی گرم است یا گیاه کم آبی کشیده ، گیاه را آبیاری کنید.
برگها رنگ خود را از دست داده اند: نور کافی نیست و یا به کود دهی نیاز است . گیاه را به محل روشن تری منتقل نمایید و یا کود دهی نمایید.
برگها خشک ، چروکیده و لوله شده اند: هوا سرد وگیاه تشنه است . گیاه را به محل گرم منتقل نموده آبیاری نمایید .
برگها چروکیده وقهوه ای می شوند:هوای محیط خیلی گرم است ، گیاه را به محل خنکتری ببرید.
غبار پاشی را فراموش نکنید.

لکه های سوخته در وسط برگها مشاهده میگردد :غبار پاشی در آفتاب انجام شده است ، گیاه بهرطوبت احتیاج دارد ولی در آفتاب غبارپاشی نکنید . برگهای از بین رفته را با کارد تیز حذف کنید (پوشیدن دستکش را فراموش نکنید. برگها تیغ دارند .

برگها حالت زنگ زدگی پیدا کرده اند: از مواد براق کننده استفاده نکنید . اسفنج مرطوب برای تمیز کردن برگها مناسب تر است .
میوه ظاهر شده ، ولی برگها در حال خشک شدن هستند: کاملا طبیعی است پاجوشها از این به بعد ظاهر شده و رشد خواهند کرد . بعد از این که گیاه مادری از بین رفت پاجوشها را جدا نموده ، هرکدام را به یک گلدان کوچک منتقل کنید .

گیاه از قاعده برگها شروع به پوسیدن نموده وبرگها می ریزند: آبیاری زیاد از اندازه صورت گرفته است . اجازه دهید سطح خاک گلدان در فاصله بین دو آّبیاری خشک شود و سپس آبیاری کنید.در زمستان هفته ای یکبار و در تابستان دو بار آبیاری کافی است.
آناناس و آنالیزش با علوم:

تاکسونومی: گیاه آناناس بر حسب خویشاوندی با سایر گیاهان رده بندی می شود و جایگاه این گیاه از نظر رده بندی میشود و جایگاه این گیاه از نظر رده بندی در سطح گونه مشخص میشود .
مورفولوژی:تنوع ریختن گیاه آناناس مطالعه می شود . به عبارتی مطالعه تنوع ریختی این گیاه باعث می شود تا بدانیم که با شرایط متفاوت در زیست گاهها ی مختلف سازگاری این گیاه چگونه صورت میگیرد .

آناتومی: ساختمان داخلی گیاه آناناس مطالعه میشود .
مورفوژنر: از ابتدای تشکیل سلول تخم آناناس تا بوجود آمدن شکل این گیاه مطالعه می شود .
فیزیولوژی: نحوه کار و فعالیت گیاه آناناس از سطح اندامکهای درون سلول تا بافتها ، اندامها و خود گیاه آناناس بررسی میشود .
سیتولوژی: به مطالعه درباره رشد تولید مثل و رفتار سلول گباه آناناس می پردازد.

اکولوژی: به مطالعه چگونگی سازش آناناس با محیط و ارتباط آنها با یکدیگر می پردازد .
ژنتیک: چگونگی انتقال صفات وراثتی و عوامل انتقال دهنده و ساختار شیمیایی این عوامل را در گیاه آناناس بررسی می کند.
طبقه بندی سلسله گیاهان:
گیاهان را در پنج گروه طبقه بندی کرده اند:
بریوفیتها یا خزه ها:
گیاهانی هستندکه دارای ساقه و برگ بوده ولی فاقد گل و ریشه هستند .از بین خزه های موجود در دنیا خزه های جنس sphgnum ازانتشار وسیعی برخوردار هستند .

گیاهان ابتدایی و تک یاخته ای هستند مانند جلبکهای میکروسکوپی و باکتریهای تجذیه کننده مواد آلی . در این گروه قرار دارند.
تالوفیتها:قارچها، جلبکها و گلسنگها دراین گروه قرار دارند.

پتریدوفیتها:این گیاهان ساقه ، برگ و ریشه دارند ولیفاقد گل هستند و بوسیله هاگ تکثیر می شوند و سرخسها از فراوان ترین گیاهان این گروه هستند .
اسپرما توفیتها : به این گروه پیدا زادان هم می گویند و بازدانگان و نهاندانگان تک لپه و دو لپه در این گروه قرار دارند . تک لپه ها پیش رفته ترین گیاهان هستند .

آزمایش دستگاه انتقال مواد در گیاهان آوندی:
تئوری آزمایش:
سلولهای گیاهی بایدآب ، املاح ، اکسیژن و غذا دریافت کنند . و مواد زاید مثل دی اکسید کربن را دفع کنند . در گیاهان آوندی ، آوند چوبی و آوند آبکشی ،بافتهای لوله ای شکل هستند که سبب انتقال مواد در تمام بخشهای گیاه می شوند.در این پروژ ه شما میتوانید چگونگی حرکت مایعات را از میان دستجات آوندی گیاهان که شامل آوندهای چوبی ،آبکشی و سلولهای نگدارنده است ،نمایش دهید .
هدف آزمایش :نمایش انتقال مایع در دستگاه آوندی گیاهان
مواد لازم:
۱٫یک لیوان شیشه ای شفاف
۲٫ دو ساقه تازه کرفس با چند برگ
۳٫ رنگ قرمز خوراکی
۴٫چاقو
۵ آب
روش کار:
۱- حدود ۴/۱ لیوان را از آب پرکنید.
۲- به مقدار کافی رنگ قرمز حیاتی در لیوان بریزید تاآب، قرز پررنگ شود.
۳- با ستفاده از چاقو، انتهای هر ساقه کرفس را به طور عرضی قطع کنید.
۴- انهای قطع شده ساقه ها را در لیوان حاوی آب رنگی نگه دارید .
۵- در سه ساعت اول تغیرات ظاهری ساقه را در هر ساعت مشاهده و ثبت کنید . در طول ۱۲ ساعت اول آزمایش ، تعداد مشاهدات را هر چند دقیقه که ممکن است افزایش دهید .

۶- پس از ۱۲ ساعت یک ساقه کرفس را از لیوان بیرون آورید و تغییرات ظاهری راشماهده کنید و گزارش کنید.
۷- با استفاده از چاقو با دادن برشهای عرضی ، قطعه هایی را از ساقه جدا کنید . این قطعه ها را از ۵/۲ سانتیمتری پایین ساقه ، وسط و انتهای آن تهیه کنید .شکل ظاهری هر قطعه را مشاهده و گزارش کنید.

۸- پس از ۲۴ ساعت ، سطح خارجی یک ساقه را وقتی هنوز در آب رنگی است مشاهده کنید.
۹- سه بخش از این ساقه رامطابق مرحله ۷ برید و ظاهر آنها را مشاهده و گزارش کنید .
نتایج آزمایش :

در طول ۳ ساعت اول ، رنگ قرمز کم رنگی دیده میشود که در ساقه ها بالا آمده است. پس از ۱۲ ساعت ، برگها رنگ مایل به قرمز پیدا می کند . در قطعه های بریده شده از ساقه ، نقاط کوچک رنگ قرمزی که در فاصله های معین از لبه های خارجی قرار گرفته اند دیده می شوند . گیاهان آوندی دارای بافت های ویژه ای برای انتقال غذا ، آب و املاح هستند که به آنها دستگاه انتقال مواد می گویند .

حرکت رو به بالای آب که بر خلاف نیروی کشش جاذبه زمین انجام می شود ناشی از عمل لوله های مویین و تعرق برگها است . خاصیت لوله های مویین بالا رفتن یک مایع در لوله های کوچک بر اثر نیروی پیوستگی و نیروی چسبندگی است . چسبندگی بین مولکولهای آب و دیواره داخلی آوندهای چوبی سبب بالا راندن آب دیواره لوله های چوبی می شود . تعرق فرآیند تبخیر آب از میان سوراخهایی به روزنه های هوایی در برگ است.در هنگام تبخیر آب از برگها آّب به درون ریشه کشانده می شود وارد آوند های چوبی می شود که این حرکت آب دلیلی به افزایش رنگ قرمز در برگهاست آزمایش واکنشهای گیاه نسیت به نور :
تئوری آزمایش:

فتومورفوژنز شامل واکنشهای گیاه نسبت به محرک نوری با جهت غیر اختصاصی و یا محرک نوری است . که در یک زمان ویژه بر گیاه تاثیری ندارد. مثال برای فتومورفوژنز بی رنگ شدن و طویل شدن غیر عادی ساقه هاست که در غیاب نور ، رخ می دهد. در این آزمایش شما فرصت دارید تا تاثیرنور را بر تشکیل بافتهای گیاهی مطالعه کنید . در این رابطه تاثیرات کمی و کیفی نوررا در پدیده بی رنگ شدن برگها تعیین خواهید کرد
هدف آزمایش:
تعیین میزان رشد گیاه در نور و تاریکی
مواد لازم:
۱- دو عدد گلدان
۲- ۸ عدد لوبیا چیتی
۳- خاک گلدان
۴- آب
۵- نوار چسب کاغذی
۶- جعبه مقوایی با حدود ۴۵ سانتی متر ارتفاع
روش کار:
۱- هر گلدان را تا ۵/۲ سانتی متری لبه آن از خاک پر کنید .
۲- دو طرف پایین گلدان ، دو سوراخ ایجاد کنید . و هرکدام را در زیر گلدانیهای جداگانه قرار دهید..
۳- در عمق ۵/۲ سانتی متری خاک هر گلدان ، ۴ دانه لوبیا بکارید .

۴- خاک هر گلدان را با آب مرطوب کنید . مراقب باشید که در طول آزمایش ، مرطوب باقی بمانند وگلدانها را نزدیک پنجره قرار دهید .
۵- یکی از گلدانها را در داخل جعبه مقوایی قرار دهید . درزهای جعبه را با نوار چسب کاغذی بپوشانید تا نور وارد آن نشود .
۶- در پایان ۲ هفته در جعبه را باز کنید و طول ، قطر و رنگ ساقه های رشدکرده در نور و تاریکی را مقایسه کنید .
نتیجه آزمایش:

گیاهانی که در تاریکی رشد یافته اند ظاهری دوکی شمل دارند .ساقه آنها درازتر و قطرشان کمتر و رنگ پریده است .ولی ساقه گیاهانی که در نوررشد کرده اند کوتاه، ضخیم ، و سبز رنگ هستند . رشد و نمو برگهای گیاهانی که در تاریکی روییده اند کندتر از گیاهانی است که در روشنایی رشد کرده اند . فتومورفوژنز واژه ای است که در مورد واکنشهای گیاه نسبت به محرک نوری که اختصاصا جهت دار یا متناوب نیست بکار میرود .طویل شدن ساقه های گیاهانی که در تاریکی رشد کرده اند نتیجه نوعی فتومورفوژنز است . که بی رنگ شدن یا اتیوله شدن نام دارد .

افزایش بیش از حد طول سلولها در هر ساقه ناشی از بالا بودن غیر عادی سطح هورمون اکسین و هورمون اتیلن است. در فقدان نور ، پیش پلاسها نمی توانند به کلروپلاست تبدیل شوند . رنگ پریده بودن گیاهان نیز به همین علت است .نور همچنین بر تولید انواع مختلف هورمونها در سلولهای گیاهانی که در مقابل نور آفتاب روییده اند تاثیر دارد . مقدار پایین این هورمونها سبب می شود که سلولها کمتر دراز شوند . بنابراین گیاهان رشد یافته در مقابل نور در مقایسه با گیاهانی که در تاریکی روییده اند دارای ساقه های ضخیم و کوتاه هستند.
انواع مختلف گیاهان :

یک گردش کوتاه در داخل جنگلها یا مزارع هنگام تابستان یاپایین اختلافات وسیعی را از نظر شکل و ساختمان در گیاهان آشکار می سازد وبعضی درختانی مرتفع هستند . عده ای علفهایی کوتاه هسند . بعضی گلهای زیبا دارند و بذر تولید می کنند . حال آنکه عده ای نظیر سرخس ها به هیچ وجه تولید گل نمی کنند . اما بوسیله ساختمانهایی بسیار کوچک به نام های هاگ تکثیر می کنند . بعضی روی زمین و بعضی درآب زندگی می کنند این اختلافات وسیع باعث شد که گیاه شناسان گیاهان را در گروههای مختلفی تقسیم کنند . و براساس شباهتهای و یا روابط بنیانی تمام گیاهان را به چند گروه بزرگ تقسیم می شوند .
در میا گیاهان با ح داقل تفکیک ساختمانی ، باکتری ها ، قارچ ها و جلبکها قرار دارند . این گیاهان دارای ریشه ها ، ساقه ها با برگهای حقیقی نیستند . تنه این نوع گیاه یا ساختمان نسبتا ساده تالاموس نامیده می شود .

ساده ترین این گیاهان ، باکتریها هستند که اکثرا تک سلولی هستند . عده ای از این باکتریها موجب امراض سخت در انسان و حیوان و گیاه می شوند ولی بسیار دیگر برای انسان مفید هستند.

قارچها مانند باکتریها تماما فاقد رنگریزهای کلروفیل که لازمه زندگی مستقل هستند واز این رو بایدغذای خود را از موجودات دیگر بدست می آورند برخی قارچها سبب امراض انسانی و حیوانی می شوند و بسیاری نیز برای انسان نافع اند.

جلبکها به صورت غوطه ور در آب یا در شرایط مرطوب می رویند و محتوی رنگریزهای سبزینه هستند و از این رو گیاهان مستقلی هستند .برخی تک سلولی و برخی به صورت کلی هستند . و پایه غذایی تمام حیوانات آبزی هستند . از این رو از اهمیت اقتصادی برخوردارند.
خزه ها و پنجه گرگیان ، گروهی از گیاهان را تشکیل میدهد که در محلهای مرطوب سراسر جهان می رویند و فاقد ریشه ، ساقه و برگهای حقیقی هستند.
سرخسهای معمولی و دم اسبیان با داشتن تنه های گیاهی کاملا متمایز از جلبکها و قارچها و پنجه گرگیان و خزه تفاوت دارند و دارای ریشه، ساقه و برگهای حقیقی اند و سیستم آوندی کاملا مشخص دارند ولی به دلیل عدم تولید گل، میوه یابذر ازگیاهان عالی متمایزند.
توسعه یافته ترین گیاهان با بزرگترین تغیرات ، گیاهان بذردار هستند . آنها دارای ریشه ها ، ساقه ها ، و برگهای حقیقی هستند و یک سیستم آوندی کاملا توسعه یافته هستند . هرچند مهمترین صنعت ویژه در مورد آنها این امر است که بذر تولید می کنند .اکثر گیاهان زراعی در ختان ، درخچه ها و گیاهان گلدار به این گروه تعلق دارند . گیاهان بذر دار به دو گروه اصلی یعنی بازدانگان بوسیله تولید بذر بدون پوشش مشخص میشوند یعنی بذرها درمیوه محصور نمی شوند .
نهاندانگان دارای گلهای کاملا وسعه یافته هستند و بذرهای خود را در یک ساختمان محصور شده که میوه نامیده می شود تولید می کنند . اعضای این گروه بسیار فراوان و تمام گیاهان گلدار معروف را در بر م یگیرند . نهاندانگان به دو گروه مناسب کوچکتر تقسیم می شوند . تک لپه ایها و دولپه ایها .
رشته های زیست شناسی:

زیست گیاهی یکی از تقسیمات اصلی زیست شناسی (علم زندگی) است . رشته های دیگر زیست شناسی ، جانور شناسی، زیست ـ شیمی ، زیست ـ فزیک ، روان شناسی و علوم پزشکی هستند . عنصر مشترک در تمام این رشته ها این است که آنها را با موجودات زنده سرو کار دارند. این در تایید این حقیقت است که گیاهان موجودات زنده هستند . و از این لحاظ دارای بسیاری چیزهای مشترک با شکل های دیگر زندگی هستند .برای آسانی مطالعه ، موضوع زیست گیاهی به چندین رشته مهم تقسیم گردیده است . این رشته ها عبارتند از :

تاکسونومی: با سیستماتیک گیاهی با نام گذاری و تقسیم بندی گیاهان سرو کار دارد.
ریخت شناسی:شکل و ساختمان و توسعه آنها همراه با رولبط قسمتهای گیاهان بایکدیگر را بررسی می کند و شامل مطالعه کالبد شناسی ،سیتولوژی و روبان شناسی(امبیولوژی) است.

فیزیولوژی:اعمال زندگی گیاه و وظایف اندام و بافتهای مختلف را بررسی می کند .
آسیب شناسی: بابیماران گیاهی سرو کار دارد .

بوم شناسی:با روابط گیاهان نسبت به محط انسان ارتباط دارد .
ژنتیک گیاهی :با مطالعه توارث در گیاهان سرو کار دارد .

دیرین گیاه شناسی: با گیاه شناسی سنگواره ها با گیاهان دوران گذشته زمین شناسی سرو کار دارد .
رشته های دیگر این علم مربوط است به مطالعه وسیع گروههای مجزابی از گیاهان .باکتری شناسی: محدود به مطالعه باکتریها، بیولوژی: مطالعه خزه ها و پنجه گرگیان

قارچ شناسی: مطالعه قارچ ها ، جلبک شناسی: مطالعه جلبکها
علاوه بر این رشته ای معین زیست گیاهی ، بسیاری از علوم کشاورزی دیگر با منشاشات را از گیاه شناسی دانسته اند یا بر پایه کیاه شناسی بنا شده اند.
نخستین گیاهان در زندگی بشر

گیاهان نه فقط برای ما غذا ، لباس و مسکن تهیه می کنند ، بلکه هوایی را که تنفس می کنیم از اکسیژن ، که بدون آن زندگی ممکن نیست محیی می سازند . بعضی از باکتریها نظیر باکتریها موجب امراض منحنی برای انسان و حیوانات می شوند اما در عین حال ( آنتی بوتیک ها ) نظیر پنی سیلین و دیگر داروهای که از گیاهان بدست می آیند به جلوگیری و شنا یافتن این امراض کمک می کنند . گیاهان برای بکارافتادن کارخانه ها نیرو تهیه می کنند و در بیشتر موارد مواد خام نظیر پنبه ، روغن ها، چربی ها ، موم ها ، لاستیک و چوب تهیه مینمایند که در ساخت فرآورده های آنها بکار می رود .

اکثر کارگران جهان بوسیله کار با گیاهان و فرآورده های گیاهی امرار معاش می کنند . از ابتدای تاریخ گیاهان به دفع نیازهای بشر کمک کرده و موجب پیشرفتش گردیده اند. احتمالا یکی از مهمترین اتفاقات درتاریخ بشر کشف این پدیده بود که بذرهایی که به داخل خاک می افتد گیاهان غذا دهنده را تولیدمیکند . این انسان را ملزم به ماندن در یک محل به قدر کافی طولانی می کرد تا محصولات زراعی را برداشت کند و در تشکیل گروههای اجتماعی که به نوبه خود منجر به تقسیم کار و منشاء تجارت که در جلگه های دجله و فرات پدی شدن در اطراف محیط بومی گندم بود.
زیست گیاهی پایه چه علومی است؟

دانش عمومی از اشیایی که چنان قسمت بزرگی از محیط ها را تشکیل میدهد و نقش چنان برجسته ای در زندگی ماا ایجاد می کند تا حد یک آموزش وسع ضروری است . برای دانشجویان کشاورزی ، بیولوژی، جنگلداری و علوم طبیعی بطور کلی زیست گیاهی پایه ای است که دانش اختصاص تر آنها بر روی آن بنا می شود .
تاریخچه گیاه شناسی:
در بین کارهای آغازین مربوط به گیاه شناسی که تقریبا ۳۰۰ سال قبل از میلاد نوشته شده دو رساله بزرگ توسط تئوفراستوس(فیلسوف یونانی) دیده می شود .درباره تاریخچه گیاهان (historia plantarum) و درباره اهداف گیاهان ، این دو کتاب روی هم بیشترین تاثیر را در دوران باستان و قرون وسطی درعلم گیاه شناسی داشته اند . discorides نویسنده پزشکی رومی شواهد مهمی مبنی بر دانش یونانیان و رومیان درباره گیاهان دارویی ارائه می دهد.
رابرت هوک(Robert hooke) در سال ۱۶۶۵ با استفاده از یک میکروسکوپ ابتدایی یاخته را در چوب پنبه و اندک زمانی بعد در بافت گیاه زنده کشف کرد. او با نگاه به یک برش باریکی از چوب پنبه نوشت: من توانستمتعداد زیادی منفذ و سوراخ در آن مشاهده کنم که بیشتر شبیه کندوی عسل هستند . این روزنه ها یا باخته ها عمق زیادی نداشتند اما تعداد بسیار زیادی جعبه کوچک محسوب می شوند.(leonhart fuchs) نویسنده آلمانی ، (Conrad gessner) نویسنده سوئیسی و (Nicholas Gerard) نویسنده گان انگلیسی یک کتاب گیاهیمنتشر کردند که اطلاعاتی رادرباره گیاهان داروئی ارائه می کرد .
گیاه شناسی:

گیاه شنای به عنوان شاخه ای از زیست شناسی به بررسی علمی زندگی گیاهان می پردازد.
گیاه شناسی:
شاخه ای از زیست شناسی است که با گیاهان سرو کاردارد . که چند نوع گیاه وجود دارد؟ چگونه زندگی و رشد می کنند ؟ چطور نسبت به محیط اطراف خود واکنش نشا میدهند نسبت به چه امراضی حساس هستند و مهمتر از همه آنکه چطور گیاهان در زندگی روزمره ما تاثیر می گذارند؟ مطالعه بیشتر دید روشن تری نسبت به وابستگی انسان به گیاهان و تاثیر زیادی که آنها در منشاء و پیشرفت تمدن داشته اند به دست می دهد و به مطالعه علمی گیاهان می پردازد.بطور قراردادی گیاه شناسان به بررسی کلیه موجودات زنده ای که عموما جزو گونه های حیوانات محسوب نمی شوند می پردازد ، یعنی موجودات زنده ای که ثابت بوده یا به پایه ای متصلند . هدف بررسی گیاه شناسان هستند .

زیست شناسی علم حیات است .زیست شناسی به ویژگیها و رفتارهای موجودا ، چگونگی تشکیل گونه ها و انواع موجودات و روابطی که آنها با هم دارند و به محیط زیست آنها مربوط می شود .زیست شناسی طیف گسترده ای از رشته های علمی که اغلب رشته های علمی مستقل بحساب می آیند را شامل می شود . روی هم رفته زیست شناسان حیات را از روی دامنه وسعی از شاخصها مورد مطالعه قرار می دهند.

در مقیاس ذره ای و مولکولی ، زندگی مورد بررسی زیست شناسی مولکولی ، زیس شیمی و علم وراثت مولکولی است . در مقیاس سلولی مورد مطالعه زیست شناسی سلولی و در مقیاسهای چند سلولی مورد نظر فیزولوژی ، کالبد شناسی و بافت شناسی است .زیست شناسی رشدی حیات را در مقیاس رشد و نمو اندام یک موجود مورد مطالعه قرار می دهد .با بالا بردن مقیاسها به بینش از یک موجود علم وراثت چگونگی چگونگی عملکرد وراثت بین والدین و فرزندان را مورد بررسی قرار می دهد .رفتارشناسی جانوری رفتار گروهی بیش از یک موجود را مطالعه می کند . علم وراثت جمعیتی میزان یک جمعیت کل را در نظر دارد و علم سیستماتیک شاخص چند گونه ای اجداد موجودات را بررسی می کند . جمعیت های به هم وابسته و محل سکونتشان در بومی شناسی و زیست شناسی تکاملی مورد مطالعه قرار می گیرد .یک رشته نظری جدید ستاره شناسی نام دارد که احتمالات وجود حیات د رکرات دیگر غیر از زمین را مورد بررسی قرار می دهد . زیست شناسی تنوع حیات را مورد بررسی قرار می دهد ..

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 9700 تومان در 42 صفحه
97,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد