whatsapp call admin

تحقیق در مورد بودجه و استاندارد

word قابل ویرایش
35 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقدمه
اصطلاح بودجه، اصطلاحی آشنا است و بودجه بندی و کنترل بودجه قرن هاست که در امور پایه کشور به کار میرود و همه ساله اخبار مربوط به تقدیم لایحه بودجه توسط دولت به مجلس و تصویب آن را پس از اصطلاحاتی که در مجلس به عمل می آید در روزنامه می خوانیم در بودجه کل کشور پیش بینی در آمد های سال آینده از یک طرف و هزینه ها و سایر پرداخت های دستگاههای دولتی وابسته به دولت از طرف دیگر نشان داده شده و سعی می شود بین بر آورد جمع د

ر آمد با جمع هزینه ها موازنه بر قرار شود و در غیر این صورت منابع تامی کسر بودجه (معمولا از محل داخلی یا خارجی) پیش بینی شود. بعد از جنگ جهانی اول بودجه و کنترل بودجه ای به عنوان ابزار مفیدی در دست مدیریت برای طرح سیاست های مالی و نظارت اعتبار بر اجرای آن ها مورد توجه قرار گرفت و استفاده از آن بخصوص در سال های بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج توسعه یافت، بطوری که در حال حاضر کمتر مؤسسات بزرگی در کشورهای پیشرفته می توان یافت که آن را به کار نبرند. در ایران نیز در نتیجه پیشرفت صنعت و تجارت و آشنایی با روش های جدید مدیریت در دو دهه اخیر، بودجه بندی و کنترل بودجه ای برای تنظیم کلیه فعالیت ها به صورت برنامه ای هماهنگ، چه در دولت و چه در اکثر شرکت های بزرگ صنعتی مورد استفاده قرار گرفته است، در حالی که در مؤسسات متوسط و کوچک نوعی کنترل بودجه ای به صورت محدود برای تنظیم بعضی از جنبه های عملیات، مانند بودجه فروش، به کار می رود.

بودجه یک کشور نشان دهنده جایگاه دولت در اقتصاد و به عبارتی حدود و شغور دخالت دولت در جامعه است و اداره صحیح امور مالی دولت، نقش بسزایی در بهسازی نظام اقتصادی و نظام اداری یا مدیریت بخش دولتی دارد، به جرأت می توان گفت آنچه یک دولت یا یک حزب به عنوان سیاست های خود اعلام می کند و یا برنامه هایی که یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری در نطق انتخاباتی خود اظهار می کند،در بودجه تجلی پیدا می کند، یعنی این ارقام بودجه است که نشان می دهد یک دولت یا یک رئیس جمهور به آموزش و پرورش اولویت بیش تری قائل است یا به امر زیر بنائی.

 

تعریف بودجه:
بودجه عبارت است از تعبیر مالی و یا مقداری، سیاست از پیش طرح ریزی شده یک مؤسسه، برای رسیدن به هدفی مشخص در یک دوره زمان معین که قبل از آغاز دوره و تصویب شده باشد.
موارد استفاده از بودجه:
بودجه موارد استفاده متعدد و گوناگونی دارد، بودجه می تواند به عنوان ابزار برنامه ریزی عامل کنترل و یا به عنوان وسیله ای جهت برقراری ارتباط بین دستگاه های دولتی مورد استفاده قرار گیرد. به طور کلی سیاست های کوتاه مدت و بلند مدت دولت در سند بودجه اعلام میشود. برای تامین نیازهای اطلاعاتی هر یک از موارد استفاده فوق به اطلاعات مربوط به پیش بینی در آمد و هزینه به و اشکال مختلف در لایحه بودجه طبقه بندی میشود. طبقه بندی هزینه ها و در آمدها زمینه لازم را برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری فراهم می کند و به طور کلی طبقه بندی بودجه سبک و ترتیب ارائه اطلاعات را در سند بودجه مشخص می کند.

Public Administtration Servece (1964:43)

انواع طبقه بندی بودجه
به طور کلی طبقه بندی های بودجه ای را می توان به شرح زیر تقسیم بندی کرد.
۱٫ طبقه بندی در آمدها و سایر منابع تامین اعتبار

۲٫ طبقه بندی هزینه ها
۳٫ طبقه بندی عملیاتی
۴٫ طبقه بندی سازمانی
۵٫ طبقه بندی اقتصادی
بودجه از چهار مرحله تشکیل می شود که در مجموع این چهار مرحله را دور بودجه یا سیکل بودجه نامیده اند.
۱٫ تنظیم و پیشنهاد بودجه
۲٫ تصویب بودجه
۳٫ اجرای بودجه

۴٫ نظارت و کنترل بودجه
– مرحله و تنظیم بودجه که فنی ترین قسمت از فرایند بودجه را تشکیل می دهد شامل کلیه عملیات مربوط به ، ارزیابی، و طبقه بندی اطلاعات بودجه ای و پیشنهاد آن را با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد.

امروزه اصول مدیریت جدید ایجاب می کند که هیات مدیره عملیات خود را با دقت کافی برنامه ریزی کند و رویدادها و شرایطی را که ممکن است در آینده در صنعت و تجارت آنها موثر باشد مورد توجه قرار دهد. علاوه بر برنامه ریزی بر اساس پیش بینی آینده باید روش هایی برگزیده شود که بر اساس آن نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار برای مدیریت مقایر پذیر باشد به طوری که بتوان به هر نوع مغایرت بدون تاخیر رسیدگی کرد و اقدام لازم به عمل آورد به این ترتیب بودجه بندی و کنترل بودجه ای اصلاً با برنامه ریزی سرو کار دارد و از این حیث در خورد مقایسه با یک سفر دریایی است. قبل از شروع مسافرت، ناخدا مسیر خود را با توجه

به عوامل موثری از قبیل خطرات کشتیرانی جذرو مد دریاها و پیش بینی اوضاع نامساعد جوی که ممکن است در جریان مسافرت پیش آید طرح ریزی می کند. در جریان مسافرت ناخدا، طرح پیش بینی شده خود را به آنچه در عمل در پیرامونش می گذرد مقایسه می کند و هر گونه رویدادهای غیر عادی را در کارنامه روزانه مسافرتی خود ثبت می نماید. حتی ممکن است چنانچه شرایط موجود اقتضا کند از مسیر پیش بینی شده منحرف شود. ناخدا در پایان مسافرت شرایط واقعی را که با آن مواجه شده است با برنامه از پیش تنظیم شده مقایسه می کند و از تجربه های به دست آمده برای برنامه ریزی مسافرت های مشابه بعدی استفاده می کند.

مقایسه فرق شباهت اقداماتی را که برای تنظیم بودجه لازم است به شرح زیر مشخص می سازد:
الف). تنظیم طرحی برای نیل به هدف معینی که با توجه به کلیه عوامل زیر بود وصول به آن امکان پذیر باشد.
ب). مقایسه مستمر نتایج واقعی با ارقام بودجه و تعیین مغایرت یا انحرافات بین نتایج واقعی و استاندارد در تجزیه بر حسب علل انحراف.
د). اقدام به موقع برای رسیدگی به انحرافات به منظور اصلاح وضع و یا تجدید نظر در سیاست موسسه و در پی آن اصلاح ارقام بودجه.
– تصویب بودجه
بودجه پیشنهاد

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 35 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد