تحقیق در مورد پایگاه داده ها ‌

word قابل ویرایش
24 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

پایگاه داده ها

فایل از نوع جایگاه داده‌ها مجموعه‌ای از رکودهاست که توسط موضوعی خاص به یکدیگر مرتبط شده‌اند.
به هر چیزی که بتواند نامی داشته باشد شیء گفته می شود .
به اطلاعات موجود در یک سطر ازجدول که مربوط به یک فقره شی‌ء می‌باشد رکود می‌گوییم .

پایگاه داده‌ها (Data base)
مجموعه‌ای ساخته شده از داده‌های مرتبط به یکدیگر در رابطه با یک یا چند موضوع را پایگاه داده‌ها یا بانک اطلاعاتی گویند.
مهمترین مسئله در طراحی اولیه یک نرم افزار این است که بدانید چه اطلاعاتی را به عنوان خروجی نیاز دارید زیرا با توجه به خروجی‌های نرم افزار می‌توان ورودی‌ها را بدست آورد .

جمع آوری اطلاعات
برای این منظور می بایست درمحیط قرار گرفته و هر گونه اطلاعات راجع به گردش کاری محیط را جمع آوری نمود برای این منظور دو مرحله کاری موجود است :
الف)‌دیاگرام : یک دیاگرام ، به تمامی کارهایی که در محیط انجام می گیرد گفته می‌شود .
ب) پرس و جو : در صورت لزوم ، جهت جمع آوری اطلاعات بیشتر با سوالاتی که پرسیده می‌شود اطلاعات مورد نیاز را بدست آورده و آن‌ها را کامل تر می‌نماییم .

قوانین اساسی طراحی پایگاه داه‌ها :
هر رکورد بایستی یکتا باشد .
می‌بایستی به هر جدول اصلی یک کلید اصلی اختصاص داد تا از عدم وجود رکوردهای مشابه در جدول اطمینان حاصل کرد .
فیلدها به طور صحیح وابسته باشند .
هر فیلد جدول به موضوع آن جدول مرتبط باشد در غیر اینصورت فیلد یا اضافه بوده یا به جدول دیگری تعلق دارد .

اطمینان از اینکه هر فیلد مستقل است :
می‌بایست قادر باشید که هر یک از فیلدهای درو رکرود را بدون اینکه روی بقیه فیلدها تاثیر بگذارد تغییر دهید .
اطمینان از اینکه فیلدها شامل محاسبات با مشتقات نیستند .

اطمینان از وجود داده‌ها در کوچکترین بخش منطقی : وجود داده‌ها در کوچکترین بخش منطقی بسیار حائز اهمیت می‌باشد و می‌توان داده‌ها را با کدها و یا به صورتی استفاده کرد که حجم کمتری را شامل شود .

انواع پایگاه داده‌ها :
پایگاه داده‌ها از نظر ساختار می‌تواند یک سطحی یا رابطه‌ای باشد که در ذیل هر یک از آنها توضیح داده خواهد شد .

پایگاه داده یک سطحی
پایگاه داده یک سطحی اساسا برای لیست‌های ساده مانند دفترچه تلفن مورد استفاده قرار خواهد گرفت که در آن فقط از یک شی یا یک جدول استفاده خواهد شد .

پایگاه ‌داده‌ی رابطه‌ای :
پایگاه داده‌ی رابطه‌ای اساسا برای لیست‌های پیچیده مورد استفاده قرار خواهد گرفت‌.
ارتباط بین جداول
همانطور که در قبل توضیح داده شد هر جدول شامل تعدادی رکورد و هر رکورد شامل تعدادی فیلد می‌باشد توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که فیلد مشترک مبنای ارتباط بین دو جدول مرتبط را تشکیل می‌دهد به همین دلیل امکان خالی کردن این فیلدها داده‌ نمی‌شود .

وجود فیلد مشترکی که دو جدول را به یکدیگر مرتبط می‌کند . به این معنی است که وجود داده‌های تکراری به حداقل ممکن خواهد رسید برای دو جدول مرتبط ، داده‌ها در فیلد مشترک می‌بایست د ر هر دو جدول تکرار شوند تا دو جدول با یکدیگر ارتباط داشته باشند شاید اگر برای تمامی داده‌ها یک جدول بزرگ ایجاد

نمائید مجبور به داشتن فیلدهای تکراری باشید اما با این کار زمان زیادی را در ورود داده‌ها هدر خواهید داد چون در هر رکورد باید تمامی فیلدهای پایگاه داده وجود داشته باشد و از طرفی در برخی مواقع امکان ایجاد یک جدول بزرگ وجود ندارد بنابراین مجبور به استفاده از چندین جدول هستید که بهترین راه برای جلوگیری از افزایش تعداد داده‌های مشترک استفاده از ارتباط فیلد مشترک است .

انواع ارتباطات (Relation ships)

اغلب جداول پایگاه داده فیلدی به نام کلید اصلی دارند که به سایر فیلدهای جدول تقدم دارد . هر چند که فیلد کلید اصلی لزوما مهمترین ارزش اطلاعاتی را ندارند.
اما در ارتباط نیاز اصلی می‌باشند .
فیلد کلید اصلی همواره فیلد ارتباط دو جدول مرتبط نیست ولی برای این کار بسیار مناسب است و غالبا برای همین منظور به کار می‌رود .
ارتباط یک به یک (one to one)
ارتباط یک به یک نادرترین ارتباط ممکن بین جداول می‌باشند هنگامی که در دو جدول تعداد رکوردها یکسان باشد و هر رکورد یک جدول به رکورد دیگری در جدول دیگر مرتبط باشد ،‌یک ارتباط یک به یک بوجود می آید .

Access هر جدول می‌تواند تا ۲۵۶ فیلد داشته باشد ولی اگر وجود جدولی با بیش از ۲۵۶ فیلد ضرورت داشته باشد ، فقط با ایجاد دو یا چند جدول و برقراری ارتباط یک به یک بین آنها قادر به برآوردن این نیاز خواهید بود . ارتباط یک به یک کم نظیر است چون معمولا می‌توانید آن دو جدول را در یک جدول ادغام نمائید .

ارتباط یک به چند
ارتباط یک به چند متداول ترین نوع ارتباط بین جداول است . این ارتباط زمانی اتفاق می‌افتد که رکورد از جدول با یک یا چند رکورد از جدول دیگر مرتبط باشد .
ارتباط چند به یک و یک به چند مشابه هستند لذا هر دو عبارت به یک معنی به کار می‌روند .

ارتباط چند به چند ( many to many)
اکسس ارتباط چند به چند را مستقیما پشتیبانی نمی‌کند ولی می‌توانید آن را شبیه سازی نمایید ارتباط چند به چند هنگامی ایجاد می‌شود که رکوردهای متعددی از یک جدول به یک یا چند رکورد از جدول دیگر مرتبط باشند دراین صورت access به جای آن از رابطه یک به چند به همراه یک جدول رابطه‌ای استفاده می‌نمایند .

برنامه‌ی access
Microsoft access ،‌یک نرم افزار شیء‌ گرا است بدین مفهوم که شامل گروهی از اشیاء به نامهای Module ، Macro ، Report ،‌Page ، form ،‌Qmery ، Table می‌باشد که این اشیاء به همراه داده بر روی هم فایل بانک اطلاعاتی را تشکیل می‌دهند اکسس یک بانک اطلاعاتی رابطه‌ای management system (RDBMS) Relation Database است زیرا می‌توان بین جداول موجود در بانک اطلاعات رابطه برقرار کرد .

همچنین اکسس یک سیستم مدیریت بانک اطلاعاتی است بدین معنی که نه تنها اطلاعات را ذخیره می‌نماید بلکه ابزارهای لازم جهت مدیریت اطلاعات مانند قابلیت‌های جستجو ، مرتب سازی ، ویرایش اطلاعات گزارشگیری و غیره را نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهد .
قدرتمندی access و استفاده از wizard آن باعث شده که استفاده آن برای افراد مبتدی بسیار راحت باشد .

 

اشیاء اصلی پنجره پایگاه داده ها :
آیکونهایی که در سمت چپ موجودند اشیاء (‌ابزار ) اصلی اکسس می‌باشند این اشیاء عبارتند از Report, Forms , Queries, Tab les pages, Modules Macros.
جدول (Table)
اصلی ترین شیء هر بانک اطلاعاتی جدول می‌باشد که در آن داده‌ها نگهداری می‌شوند هر جدول مجموعه‌ای از داده‌هاست که در رابطه با یک موضوع مشخص می‌باشند .

پرس وجو (Query)
در بیشتر موارد یک پرس و جو سوالی است که درباره داده‌های درون پایگاه داده پرسیده می‌شود همچنین می‌توان ازیک پرس و جو جهت انجام محاسبات ،‌بروز رسانی ، درج ، حذف یا ویرایش داده‌ها استفاده نمود .

زمانیکه پرس و جو یی از پایگاه داده‌ها به عمل می‌آید آخرین اطلاعات موجود در بانک اطلاعاتی در اختیار کاربر قرار خواهد گرفت در صورتی که پرس و جو از پرس و جوهای دیگر باشد به آن پرس و جوی چند سطحی گویند .

فرم ( Form):
از فرم می‌توان جهت ورود ، ویرایش یا نمایش اطلاعات یا قالب‌های مختلف در پایگاه داده‌ها استفاده نمود همچنین فرم می‌تواند به منظور کنترل اجرای برنامه‌های کاربردی یا پیام‌ها نیز مورد استفاده قرار گیرد .

گزارش (Report):
از گزارش برای چاپ و نمایش اطلاعات پایگاه داده‌ها استفاده خواهد شد گزارش این امکان را می‌دهد که اطلاعات را با قالب مورد نیاز ، تهیه و چاپ نمایید ، همچنین قادرید گزارشات را به صورت اطلاعات گروهی و محاسبات مجموع و میانگین نیز تهیه نمائید .
یک گزارش می‌تواند از داده‌های جدول یا نتیجه‌ی یک پرس و جوی موجود در بانک اطلاعاتی باشد .

صفحه (page)
صفحه ،‌شی ء‌،‌ جدید در اکسس ۹۷ به بعد می‌باشد و نام اصلی آن صفحه های دستیابی به داده های (Data Access pages) است که به اختصار به آن صفحه (‌‌page) گفته می‌شود . صفحه فایل HTML است که می‌توان آن را مستقیما با داده‌های یک بانک اطلاعاتی مرتبط نمود صفحه ها شباهت زیادی به فرم‌های اکسسی دارند و برای مشاهده‌ی آنها باید از یک مرورگر ( Browser) صفحات وب استفاده نمود و به طور کل صفحات وب فایلهای مجزا با فرمت HTML و خارج از بانک اطلاعاتی ذخیره می‌شوند .

ماکرو
ماکرو در بسیاری از موارد جهت اتصال دستورات به کلیدهای فرمان یا رویدادها مورد استفاده قرار می‌گیرد .

ماژول (MODUL)
ماژول‌ها توابعی هستند که با استفاده از Visual Basic Application)VBA نوشته می‌شوند و توسط آنها اشیاء دیگر موجود در پایگاه داده‌ها را می‌توان پردازش نمود ‌،‌معمولا ماژول‌ها جهت انجام اموری که توسط ماکروها امکان پذیر نمی‌باشند ، به کار می‌روند .
نحوه ی ایجاد جدول :
اگر بر روی شیء table کلیک کنیم روش‌های ایجاد که ۳ روش می‌باشد نشان داده می‌شود .
۱) Creat table in design view
2) Creat table by using wizard
3) Creat table by entering data

ایجاد جدول بوسیله طراحی Design view
هر چند که ایجاد جدول با استفاده از wizard ،‌بسیار سریع و آسان است اما در بسیاری از موارد با توجه به نیاز ، امکان استفاده از جداول نمونه میسر نمی‌باشد بنابراین می‌بایست جدول مورد نظر طراحی گردد، به عنوان مثال هنگامی که بخواهید از فیلد تاریخ در جدول استفاده نمائید نیاز به فیلدی جهت نمایش تاریخ شمسی دارید در صورتی که در جداول نمونه این قبیل فیلدها موجود نمی باشند همچنین در این انتخاب می‌توان بسیاری از ویژگی‌ فیلدها را به صورت دستی ایجاد نمود .
قسمت بالای پنجره‌ی طراحی جدول دارای ۳ ستون Description , Data Type , Field می‌باشد که در قسمت field name نام فیلد مورد نظر را تایپ می‌نمائید .

۲)‌ نوع داده ها (data type)
ستون دوم نوع داده می باشد توسط این ستون می‌توان نوع داده‌های ورودی به فیلد را کنترل نمود که دادها می‌تواند از نوع Number( عددی ) ، Text( متنی ) ، Memo(‌ یادداشت ) ، Data/ Time( تاریخ / زمان ) ، currency( ارز ، پول ) ، yes / no (‌بله / خیر) ، hyperlink (‌فول ارتباط ) و…باشد .

۳) توضیحات (Description)
ستون توضیحات این امکان را می‌دهد که توضیحاتی برای فیلد دراین محل نوشته شود در صورتی که کاربربخواهد از جدول پایگاه داده‌ها استفاده نماید هنگامی که روی فیلد قرار گیرد توضحیات مذکور درباره‌ی فیلد در status bar نمایان خواهد شد یا در صورتی که برنامه نویس بخواهد پس از مدتی تغییراتی را بر روی نرم افزار اعمال نماید می‌تواند از توضیحات هر فیلد جهت انجام ا مور پشتیبانی استفاده نماید .

خصوصیات فیلد ( properties):
پس از ایجاد هر فیلد در قسمت بالای پنجره‌ی طراحی ، قسمت پائین پنجره نیز فعال خواهد شد این قسمت شامل خصوصیات فیلد ( field properties) بوده که خود دارای دو Tab می‌باشد ( look up , General)
خصوصیات فیلد در General
الف )‌سایز فیلد ( field size) توسط این خصوصیت می‌توان حداکثر طول داده‌ها را تعیین نمود که برای داده‌های متنی این مقدار بین صفر تا ۲۵۵ کاراکتر می‌باشد و اگر Number باشد می‌توان برای ویژگی field size یکی از اندازه‌های ذیل را انتخاب نمود :
Byte: جهت نگهداری مقادیر بین صفر تا ۲۵۵ به کار رفته و یک بایت حافظه را به خود اختصاص می‌دهد .
Integer: جهت نگهداری مقادیر بین ۳۲۷۶۸- تا ۳۲۷۶۷+ به کار رفته و دو بایت حافظه را به خود اختصاص می‌دهد .
Single: جهت نگهداری مقادیر بین تا به کار رفته و چهار بایت حافظه را به همراه مفیر شناور به خود اختصاص می أهد .
Replication ID : جهت نگهداری مقدار منحصر به فردی که به آن GUID ( Globally unique Identifier) نیز می‌شود به کار رفته و شانزده بایت حافظه را به خود اختصاص می‌دهد .
ب ) قالب ( format) : توسط این خصوصیت می‌توان شکل ظاهری خروجی داده‌ها را نمایش داد این قالب از سه طریق که عبارتند از قالب استاندارد ، قالب قابل ساخت توسط سازنده‌های اکسس و قالب قابل ساخت توسط تایپ کاراکترها ایجاد می‌گردند‌.
پ)‌الگوی ورود داده‌ها ( Input mask)
Input mask راهنمای ورود داده‌ به جدول می‌باشد و برای داده های از نوع Text , currency , number , Data/ time به کار می‌رود . الگوی ورود داده از ۳ بخش تشکیل شده است که عبارتند از :
بخش اول : قالب ورود داده مانند : ۹۹۱۹۹۹
بخش دوم : توسط این بخش می‌توان تعریف نمود که آیا قالب ورود داده نیز به همراه داده در جدول ذخیره شود یا خیر در این بخش صفر به معنای این است که قالب ورود داده به همراه داده ذخیره شود و یک یا فاصله خالی به معنای این است که قالب ورود داده به همراه داده ذخیره نشود .
بخش سوم : توسط علامتی که دراین بخش گذاشته می‌شود می‌توان تعریف نمود که اکسس قالب ورود داده را جهت هدایت کاربر با چه علامتی مشخص نماید .
ت ) برچسب ( caption)
کارکترهایی که در قسمت caption نوشته می‌شوند به عنوان برچسب فیلد قرار داده شده و برچسب به هنگام نمایش فیلد در حالت صفحه داده‌ای در سه ستون یا در فرم‌ها و گزارشات به عنوان برچسب در کنار فیلد یا در سه ستون نمایش داده می‌شود و نسبت به فیلد دارای مزایایی است که عبارتند از :
می‌تواند دارای فاصله خالی باشد
می‌تواند فارسی نوشته شود
ث)مقدار پیش فرض (Defult Value)
هنگامی که درجدول یک رکورد جدید ایجاد می‌شود مقدار پیش فرض موجود در فیلد به صورت اتوماتیک در فیلد وارد می‌شود به عنوان مثال در صورتیکه فیلد محل تولد ۹۰ درصد دانشجویان یک دانشگاه تهران است می‌توان کلمه ” تهران ” را در خصیصه Defult Value برای فیلد محل تولد قرار داد .
در صورت لزوم کاربر می‌تواند مقدار دیگری را به غیر از پیش فرض در فیلد وارد نماید .
مقدار پیش فرض برای فیلدهای نوع Memo , Text مقدار null( خالی ) و برای فیلدهای نوع number مقدار صفر می‌باشد .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 24 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد