دانلود فایل پاورپوینت آناتومی بینی

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آناتومی بینی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آناتومی بینی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

اصلی ترین راه ورود هوا است. ●

۳ /۲ بخش تحتانی آن پهنتر از بخش فوقانی بوده توسط مخاط تنفسی ضخیم پرعروق پوش شده.

۳/۱ بخش فوقانی که باریکتر است توسط مخاط بویایی پوش شده است.

                 :استخوانی که بصورت جفت ومستطیلی در طرفین خط واسط و در زیر استخوان پیشانی قرار گرفته،اندازه و شکل آن در افراد مختلف ،متفاوت است.

اسلاید ۲ :

شکل هرمی داشته،جذر آن در علوی قرار دارد و قاعده آن بطرف اسفل متوجه است.

شکل آن توسط چوکات عظمی و غضروفی تأمین گردیده است.

استخوان قسمت مرکزی بینی               یاد می شود.

سوراخ های نهایی بینی درقسمت قاعده آن موقعیت داشته و به طرف پایین متوجه است و بواسطه                 ازهمدیگر

جدا می شود.

اسلاید ۳ :

 استخوانهای مخصوص بینی

 استخوان وجهNasal Process

 یا ضمایم پیشین استخوان الاشه بالاییFrontal Process

چوکات غضروفی :

شامل غضاریف کوچک و غضروف چهار ضلعی تیغه بینی می باشد.

اسلاید ۴ :

برآمدگی پیشانی میان دو ابرو میباشد 🙁gelabella)-1

گودی انتهای بینی که پایین گلابلا قرار دارد  :(NASION OR BRIDGE)ریشه یا پل بینی

شیب میان بینی ونوک بینی دورسم بینی نام دارد. :(Dorsum 3- دورسوم بینی(

  :(Apex=nose tip4- نوک بینی (

 گودی و شیار میان لب بالا و پایین🙁Philtrum5- بوسه گاه (

   ستون و پوستی که دو سطح بینی را ازهم جدا میکند.🙁Columella /columena6- کالومل (

  حفره بینی را به خارج مرتبط می سازد.:(Nostrils or naris7- سوراخ های قدامی بینی (

اسلاید ۵ :

(Septumتیغه بینی(

دیواره داخلی بینی که مجرای بینی را به دوقسمت تقسیم میکند.بخش قدامی ومرکزی آن ازغضروف و بخش خلفی آن از استخوان نازکی به نام اتموئید و وومر تشکیل شده، تیغه بینی به عنوان تکیه گاه وهدایت جریان هوا عمل میکند.

Lower lateral cartilage

دوغضروف که بصورت ناقص بوده و پره های بینی را میسازند که غضروف های بالی یاد میشود

Upper lateral cartiage

دو غضرف طولی و مثلثی شکل دردو طرف تیغه بینی

اسلاید ۶ :

(Fibro-fatty tissueنسج فایبری – شحمی(

دو عدد در دو طرف بینی که دو نیمه خارجی پره های بینی(محل تلاقی پره ها وصورت) را تشکیل میدهد.

اسلاید ۷ :

اسکلت استخوانی بینی:

استخوان بینی،زائده های  پیشانی فک بالا،استخوان اتموئید،وومر و کامی می باشد.

اسلاید ۸ :

از سوراخ های خارجی بینی            درجلو تا سوراخ های خلفی بینی              امتداد داشته و توسط یک دیوارۀ میانی به دو نیمه چپ و راست تقسیم می گردد.

ابعاد هر حفره:

ارتفاع: ۵ سانتی متر

طول: ۷٫۵-۵ سانتی متر

نزدیکی کف: ۱٫۲۵ سانتی متر

سقف بینی: ۲سانتی متر

شامل :جدارتحتانی،جدارفوقانی،جدارداخلی، جدار خارجی

اسلاید ۹ :

حفرات بینی در تحت حفرۀ دماغی در فوق حفره دهن و دربین دو جوف حجاب قرار دارد.

ارتباطات:

ازطریق سوراخ های قدامی بینی به محیط خارجی و از طریق سوراخ های خلفی به نزوفرنگس و از طریق فوحات بالخاصه جیوف (سینوس ها) مجاور انفی ارتباط دارد.

اسلاید ۱۰ :

از چهار قسمت تشکیل شده است:

Vestibule

Atrium

ناحیه شامعه ای

ناحیه تنفسی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد