بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

استئوپروز

تعریف استئوپروز:

   به معنای  تخلخل استخوان یا پوکی استخوان است که در حقیقت استخوان لاغر و ضعیف شده یا آتروفی استخوان بوجود می آیــد.

 

   « طبــق تعریف کمیته جهــانی استئوپروز، یک بیمـاری منتشـــر استخوانی است که با کاهش توده استخوانی و تغییر ساختمـــــان میکروسکپی نسج استخوان مشخص می گــــردد که منجــــر بـه افزایش ریسک شکستگی استخوان می شود. »  

 

اسلاید 2 :

اپیدمیولوژی

20 میلیون آمریکایی گرفتار به آن هستند.

منجربه3/1 میلیون شکستگی سالیانه در آمریکا می شود.

زنان 50%استخوان ترابکولار و30%استخوان کورتیکال را از دست می دهند.

30%زنان سفیدپوست پس ازیائسگی دچارشکستگی  ناشی از استئوپروزمی شوند.

یک سوم زنان ویک ششم مردان شکستگی هیپ پیدا میکنند.

هزینه های سالیانه مراقبتهای بهداشتی وکاهش تولید دراثر استئوپروزبیش از 10 میلیارد دلار می باشد.

 

اسلاید 3 :

اهميت استئوپروز:

استئو پروز شایعترین بیماری متا بو لیک استخوان است.

امروزه به عنوان یک معضل بهداشت عمومی شناخته شده و با بالا رفتن سن متوسط جــامعه اهمیت آن روز به روز بیشتــر می شــود.

امروزه مرگ ومیر سالیانه ناشی از آن حتی از سرطانها بیشتر شده است.

« استئوپروز را اپیدمی خاموش عصر حاضر می نامند زیراعلائم بالینی نداشته و در صــورت عــدم درمـان پیشگیـری وعــدم درمــان پیشرفت کـــرده و اولین بــار خــود را با عـوارض جـانبی که همــان شکستگی استخوان و حتی گاهی مرگ نشان می داد در حـــــالی که امروزه در مراحل اولیه قابل تشخیص و قابل پیشگیری و درمــــــان است. »

اسلاید 4 :

با وجود تغییرات آماری و افزایش شدید جمعیت 60 سال

 به بالا لزوم اقدامات پیشگیری و درمان کننــــده بیش از

پیش ضرورت یافته است.

توجه:

 متأسفانه دانستیه استخوان در ایرانیان نسبت به استانداردهــــای بین المللـــی کمتــر می باشـــد .

 شکستگی گردن فمور حدود10سال پایین تــر از استاندارد جهانی است.

اسلاید 5 :

در خانم ها بعد از یائسگی به طور موقت در یک دوره
حدود 10ساله، میزان این کاهش دانسیته استخوان
سرعت
پیدا می کند و به دو برابر معمول می رسد.

عوامل موثر در میزان حداکثر توده استخوانی(PBM):

Peak Bone Mass

- ارث (بیش از 80%تغییرات توده استخوانی وابسته به فاکتورهای ژنتیکی است.)

- نژاد

- جنس

- ورزش

- وضعیت هورمونی

 

اسلاید 6 :

فیزیوپاتولوژی استئوپروز:

پدیده از دست دادن استخوان یک پدیده فیزیولوژیک و کاملاًطبیعی بوده و در همه اتفاق می افتـــــــد. در حقیقت زمانی این پدیده غیر طبیعی خواهـــد بود که عوامل پاتولوژیک باعث تسریع از دست دادن استخوان گردد.

استئوپروز یک بیماری مولتی فاکتوریال بوده و در هر بیمـــار و حتي در انواع بالینی مختلف آن می توان چندین علت برای ایجاد آن را پیدا نمود.

اسلاید 7 :

علل استئوپروز

- زمینه ژنتیک

- کمبود تغذیه ای

- عدم فعالیت فیزیکی مناسب

- بی حرکتی

- اختلالات هورمونی

- مصرف دارو

- بیماریهای مختلف التهابی

- روش های نادرست زندگی

   عامل مهم دیگرفیزیوپاتولوژی استئوپرز، کیفیت استخوان است. کیفیت استخوان به دوعامل دانسیته وفاکتورهای داخلی بستــگی دارد.

اسلاید 8 :

انواع استئوپروز

استئوپروز بر اساس علامت به دو نوع اصلی تقسیم می شود:

1-استئوپروز اولیه: به  مواردی اطلاق میگردد که به ظــــــاهــر هیـــــچ گونه علت مرضی روشنی نداشته باشد که به خصــــوص در خانم ها بعد از یائسگی مشاهده می شود.

الف-تیپ I :عمدتاً در استخوانهای اسفنجی بوده و ارتباط مستقیم با یائسـگی دارد.

ب-تیپ II:عمدتاً در استخوانهــــای متـــراکم بوده و ناشی از تشدیـد فراینــــد فیزیولوژیک کهولت سن است .

2- استئوپروزثانویه:  این نوع استئوپروز ناشی از بیمــــاریهای مختلفـی بوده ونزدیک  به 20%علل شکستگی ها را به خـــــود اختصاص می دهـد .

اسلاید 9 :

علل مهم استئوپروز ثانویه عبارتند از :

اختلالات تغذیه ای                         

کاهش فعالیت فیزیکی

اختلال هورمونهای جنسی                  

بیماریهای آندوکرین

بیماریهای التهابی مزمن                        

بیماریهای بدخیم

بیماریهای کلیوی                             

بیماریهای گوارشی

مصرف داروها                                   

بیماریهای مادرزای

اسلاید 10 :

علائم بالینی استئوپروز:

   از نظر بالینی علامت اصلی استئوپروزهمان عوارض

   آن یعنی شکستگی استخوان است.

   مهمترین و شایعترین محل این شکستگی ها مهره ها – گـــــردن استخوان ران و مچ دستها می باشد.

    شکستگی مهره ها ممکن است بدون علائم بالینی بوده و بــــــه تدریج صورت گیرند.

علائم پاراکلینیکی:

 شامل:علائم آزمایشگاهی - مارکرهای  Turnover استخـــوانی - بیوپسي استخوان - رادیو گرافی ساده و دانسیتومتری استخوان

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید