دانلود فایل پاورپوینت انواع مخازن زیر زمینی و نمودارهای فازی

PowerPoint قابل ویرایش
50 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت انواع مخازن زیر زمینی و نمودارهای فازی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت انواع مخازن زیر زمینی و نمودارهای فازی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

üمقدمه

üمفاهیم اولیه

üتعریف انواع مخازن با توجه به نمودار های فازی

üمحتویات مخازن

üبرداشت نفت از مخازن

üمحاسبه ی ظرفیت مخازن هیدروکربنی و تولید آن

üمخازن نفتی غیر اشباع

üمخازن نفتی اشباع

üمخازن نفت فرار

üتزریق به مخازن

üدیگر محتویات مخازن

üمنابع

ü

اسلاید ۲ :

توده های نفت و گاز در داخل تله های زیر زمینی ای یافت می شوند که به واسطه ی خصوصیات ساختاری یا چینه ای شکل گرفته اند .

در شرایط اولیه ی مخزن ،سیالات هیدروکربنی به حالت تک فاز یا دو فازند . حالت تک فاز ممکن است فاز مایع باشد که تمام گاز موجود در نفت حل شده است.

انواع ذخایر هیدروکربنی:

 گاز آزاد یا گازهمراه،گاز محلول،نفت موجود در منطقه ی نفتی،مایعات گاز طبیعی

اسلاید ۳ :

چگونگی تشکیل مخازن نفت

سنگ مخزن

نفوذ پذیری سنگ مخزن ( ermeability )

معادله دارسی (Darcy Equation )

پوش سنگ

تله نفتی

جمع بندی

 

اسلاید ۴ :

üمنشاء نفت مواد آلی موجود در موجودات زنده است.

üمواد آلی موجود در جانوران و گیاهان نسبت به مواد اکسید کننده بسیار حساس هستند .

üیکی از شرایط بوجودآمدن نفت سرعت در هنگام رسوب گذاری مواد آلی است.

üزمانی که نفت قابل توجهی در مخازن نفتی جمع شود این مکان را میدان نفتی گویند.

üیک میدان نفتی دارای شرایط خاصی می باشد که مهمترین آنها عبارتند از:

ü۱)پوش سنگ ۲) سنگ مخزن ۳) سنگ منشاء ۴) مهاجرت ۵) تله نفتی

اسلاید ۵ :

üسنگی تراوا و متخلخل است علت تخلخل آن برای داشتن فضای کافی برای نگهداری هیدروکربن ها وتراوایی آن برای قدرت عبور و حرکت دهی هیدروکربن ها به طرف چاههای نفت که این ازمهمترین عوامل است.

üمخازن معمولاً از ماسه سنگ و یا سنگ آهک است. ماسه سنگ دارای تراوای بالایی است و جزء مخازن خوب است.

üبعضی مخازن ازجنس سنگ آهک است با تراوایی بالا علت این امر وجود شکافهایی در این مخازن که باعث شده تراوایی سنگ مخزن ما بالا بیایید.

اسلاید ۶ :

نفوذ پذیری سنگ مخزن :

بنا بر تعریف ، نفوذپذیری عبارت است از قدرت تراوایی سیال در درون سنگ ، تراوایی بستگی به خواص سنگ دارد .

اگر تمام نفوذ سنگ مخزن به وسیله ی پیک نوع سیال پر شده باشد ، به آن نفوذ پذیری مطلق گفته می شود .

معادله دارسی

اسلاید ۷ :

تعریف انواع مخازن با توجه به نمودار های فازی
سیستمهای چند جزئی

تقسیم بندی مخازن و سیالات مخزن

نفت سیاه معمولی

نفت با کاهش حجم کم

نفت خام فرار

نفت خام تقریبا بحرانی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 50 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد