بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تنوع زیستی : طبیعت منبع تمام نشدنی برآورد 100 میلیون گونه زنده و 300-250 هزار گیاهی (1995 ) , 15% مورد مطالعه .
:به گزارش who 80 % مصرف جهانی گیاهان دارویی
: چین ثبت 5000 گونه دارویی و استفاده 1700 گونه
هند : استفاده از 2500 گونه دارویی
ایران : 8000 گونه گیاهی , حدودا 2000 گونه دارویی
همدان : 315 گونه دارویی که 159 مصرف
اهمیت گیاهان دارویی ( متابولیت های ثانویه ) , حاصل تقابل بین گیاه و شرایط خاص محیطی
تاکنون تعداد 139000 شناسائی
شناسائی در هر سال 4000 ساختار جدید
ترپنوئیدها 30500
آلکالوئیدها 16833 نوع

اسلاید 2 :

تخریب محیط زیست و کاهش تنوع زیستی - تخریب و محو تدریجی تنوع زیستی 65000 گونه گیاهی گلدار در معرض نابودی 15% از گیاهان گلدار : دارویی

عوامل مهم تخریب
کشاورزی مدرن , توسعه کشت های خاص , آلودگی , جنگل زدایی , بیابان زایی
سال 1950 : 30% سطح جهان پوشش گیاهی
1975 :12 % از سطح جهان پوشش گیاهی
برآورد 2050 : نابودی 25% از گونه گیاهی گلدار (300 هزار )

اسلاید 3 :

انتقال دانش بومی به نسل های بعدی :
تمدن های هندی , ایرانی , چینی , یونانی , اسلامی : نوشتاری
تمدن های قاره آمریکا و آفریقا : شفاهی , طبیبان محلی و جادوگران...
از بین رفتن دانش بومی : همزمان با نابودی گونه های دارویی
عدم توجه تمدن غربی از قرن 19 به بعد به دانش بومی
عدم توجه نسل های جدید به تجربیات گذشتگان
عدم توجه تکنولوژی های جدید به میراث سنتی
نظام جدید علمی , مصرف داروهای شیمیایی (سنتتیک )
اتنولوگ Ethnolog : توجه به دانش بومی با نگرانی
حساسیت محققین از سال های 1980 به بعد
گسترش تکنیک های جدید و کاربرد در بررسی مواد موثره گیاهی
فعالیت یونسکو و غیره در ایجاد حساسیت
1990 اولین کنگره اروپایی (توجه بیشتر به گیاهان دارویی )
1992مجمع زمین , ریودوژانیرو ( تنوع زیستی )
1999 , کنگره فارماکولوژِی (1100 محقق )

اسلاید 4 :

اتنوبتانی – اتنو فارماکولوژِی تعریف : عبارت از علمی است که چگونگی دانش بومی مصرف گیاهان دارویی که در آن رابطه بین انسان – گیاه در جهت تامین سلامتی و در چارچوب فرهنگ بومی حاکم از 15% کل گونه گیاهی گلدار : مورد مطالعه بسیار اندک
توانایی های گیاهان دارویی : ناشناخته
با انتقال تدریجی دانش بومی کشورهای غیرغربی به مجامع علمی : سوال و حساسیت
چگونه طبیب محلی , جادوگر آفریقایی : انتخاب گیاه دارویی از بین تعداد زیادی از بین گیاهان اطراف خود
ایجاد نظام علمی جدید بین رشته ای : اتنوبتانیک و اتنو فارماکولوژِیک
رشته های بین علوم انسانی ( اتنولوژِی , تاریخ , زبان , آرکئولوژِی )و علوم طبیعی ( گیاه شناسی , داروسازی , شیمی , فارماکولوژِ ی , کلینیک و کشاورزی )
ارزش نهادن داده های سنتی و میراث دانش بومی
نوآوری

اسلاید 5 :

فعالیت صحرایی یا مزرعه ای : جمع آوری ,شناسائی گونه , خواص درمانی , کاربرد
فعالیت آزمایشگاهی : کاربرد امکانات مدرنفعالیت های موثره , هدایت تحقیقات, توسط کاربرد های سنتی
فعالیت مجدد صحرایی : کاربردی نمودن تحقیقات ] گسترش گیاهان دارویی , مواد موثره مناسب ] عاری از سم , انتشار در رسانه های علمی جهت اطلاع عمومی
از میراث تجربی به تحقیقات آزمایشگاهی :
استفاده سنتی ارزیابی بیولوژِکی
خواص درمانی هدایت مطالعات آزمایشگاهی
تهیه عصاره ی دم کرده , جوشانده , خیسانده
لیوفیلزاسیون ( تهیه پودر بدون الکل , حلال ها و آب ها
تماس سیستم پودر با بافت ها , سلول ها ,و فراکسیون سلول ها : بررسی اثرات غلظت ها مقایسه با مواد رفرانس

اسلاید 6 :

خواص سرطان زایی با سمیت , موتاژنزکشف مولکول های جدید
تایید دانش بومی به وسیله تحقیقات آزمایشگاهی , 75% آزمایشات تایید کننده کاربرد سنتی , خواص ضد التهابی , ضد اضطرابی
تفاوت در جواب تحقیقات بر اساس نوع عصاره گیری و میزان غلظت
اثر حلال
اثر غلظت
انجام ازمایشات جهت هر گونه گیاهی با عصاره و غلظت تعریف شده
بیوتوپ متفاوت با اثر متناوب
اثر درمانی با استغفاده از عصاره گیری موثرتر از مولکول (اثرات بین مولکولی زیاد)

اسلاید 7 :

کاربرد در صنایع دارویی
مسایل و مشکلات : تقسیم نتایج حاصل بین مردم دارنده دانش بومی و ؟
نابودی تدریجی با بهره برداری بیش از حد از طبیعت
برنامه TRAMIL طب سنتس جزایر کارائیب :
شروع : 1982 در؟
گسترش : 25 کشور
دوره : 10 سال
همکاری 24 دانشگاه ,18 مرکز پژوهشی
مراح طرح :
جمع آوری و شناسایی
بررسی منابع موجود (تحقیقلت آزمایشگاهی- سمیت – مواد موثره )
توسعه و ترویج نسخه ها و دستور العمل ها بین مردم
برنامه TRAMAZON : مشابه فوق در آمازون
برنامه باغ های دنیا

اسلاید 8 :

تعلق گیاهان دارویی : مردم بومی , شرکت ها
MERCK : قرارداد کوستاریکا : 1000000 دلار بهره برداری تمام منابع بیو
درخت NEEM : درمان بسیاری از بیماری ها
واریته ذرت نادر : مقاوم به قارچ
پروا نش مادگاسکار
وجود 400000بذر در بانک ژن کلرادو
تنوع زیستی جنوب بیشتر از شمال و بهره برداری شمال

اسلاید 9 :

بیوتکنولوژِی سلولی : امکان جدید تولید متابولیت های ثانویه
روش های کشت سلولی , ژنومیک , پرتنومیکس, متابولیت ها , فیتوشیمی و بیولوژِی مولکولی توجه دنیای صنعت و کنترل کیفیت
مهندسی زیستی :امکان اصلاح گونه ها (افزایش راندمان متابولیت
کشت بافت , بیو ترانس ژنز , هیبریداسیون سوماتیکی , تنوع سو ماکونال , گیاهان ترانس ژنی ,
1381 (2002 ) :13 گونه ستارگان جهان دارویی , 6 گونه در ایران
خطر نابودی Bitop :
بازار گونه دارویی , 1970 , 12500 تن تولید 5000 تن
1990 ,37500 تن تولید 20000 تن
افزایش شدید برداشت از منابع طبیعی :
فرانسه : قوانین محدودیت برداشت 89 گونه گیاهی ,13 گونه قابل برداشت

اسلاید 10 :

اثر فرهنگ در شناسایی و مصرف گیاهان دارویی
هماهنگی اتنوفارماکولوژی با اکوسیستم
دانش بومی + دانش جدید
اساس حفظ محیط زیست

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید