بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

 

اسلاید 1 :

1) استارت زدن موتور ،انرژی الکتریکی.

2) تأمین برق برای زمانیکه الکتریسیته لازم از قدرت تولیدی آلترناتوربیشترباشد.

3) ثابت نگه داشتن ولتاژ برق خودرو

اسلاید 2 :

  در واقع باطری انرژی شیمیایی     را به انرژی الکتریکی تبدیل     می کند.

اسلاید 3 :

قطب های باطری

الف)قطب مثبت: توسط یک کابل به ضخامت 14 الی 19 میلیمتر به اتوماتیک استارت متصل است  . ب)قطب  منفی : این قطب توسط یک کابل به ضخامت 7 الی 9 میلیمتربه اطاق ماشین متصل است.

اسلاید 4 :

1 )قطب مثبت از قطب منفی ضخیم تر است .

      قطب مثبت با علامت مثبت و یا واشر قرمز رنگ و قطب منفی با واشر مشکی یا آبی رنگ مشخص می شود. 

اسلاید 5 :

2) با یک تکه سیم که یک سرآن را به یک قطب و سر دیگرآن را داخل خانه دوم قرار می دهیم، اگر حباب تشکیل شدآن قطب منفی است و قطب دیگر مثبت است.

اسلاید 6 :

  هر باطری 12 ولت دارای 6 خانه می باشد که این خانه ها یک جعبه تشکیل را می دهند.

اسلاید 7 :

باطری های سفید از پلاستیک وباطری

سیاه را ازنوعی قیر درست می کنند.

باطری سیاه معمولاقابل تعمیر میباشد.

اسلاید 8 :

  روی هر خانه باطری یک درپوش قرار دارد ودرپوش ها دارای یک عدد منفذ، جهت خروج گازمی باشند.

اسلاید 9 :

ظرفیت باطری

ولتاژباطری

صفحات باطری

اسلاید 10 :

واحد ظرفیت باطری امپر ساعت

می باشد .                                                               

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید