دانلود فایل پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تستهای مخرب و غیر مخرب در بازرسی جوش قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

گروه بندی عیوب جوشکاری

عیوب جوشکاری را می توان به طبقه ها، دسته ها وگروه های گوناگونی از جنبه های مختلف تقسیم نمود.

در استاندارد بین المللی ISO 6520 عیوب جوش ذوبی به ۶ گروه زیر تقسیم شده اند :

گروه شماره ۱ – ترک ها (Cracks)

گروه شماره ۲- حفره ها (Cavities)

گروه شماره ۳- آخال توپر (Solid Inclusion)

گروه شماره ۴- ذوب ناقص (Lack of Fusion) و نفوذ ناقص (Lack of Penetration)

گروه شماره ۵- شکل ناقص (Imperfect Shape)

گروه شماره ۶- عیوب متفرقه (Miscellaneous Imperfections)

اسلاید ۲ :

 (Cracks) گروه شماره ۱ – ترک ها

ترک ”ناپیوستگی بوجد آمده بوسیله پارگی موضعی است، که می تواند ناشی ازسرد شدن یا تنش باشد.

تنشهای باقیمانده و هیدروژن از عوامل ایجاد ترکها به حساب می آیند.

ترکها به دو دسته گرم وسردتقسیم می شوند.

ترک گرم در خلال انجماد مذاب، شکل می گیرد

ترک سرد (تاخیری) بعد از آنکه فرایند انجماد کامل شد شروع خواهد شد.

 

اسلاید ۳ :

انواع ترکها به شرح زیر است :

 -۱ ترک ریز (Micro Cracks/Micro Fissures)

وقتی ترک ابعاد ریزی در حد میکروسکوپی داشته باشد به میکرو ترک یا میکرو فیشر موسوم است.

 -۲ ترک طولی (Longitudinal Crack)

در فرایندهای جوشکاری زیر پودری که معمولا با سرعت زیادی همراه است به چشم می خورد

ترکهای طولی در جوشهای کوچک و کم حجم بین قسمتهای بزرگ و حجیم ناشی از آهنگ سریع سرد شدن ودر گیری یا در مهار بودن قطعات است.

ترک طولی اساسا موازی با محور جوش است و به چهار صورت واقع می شود :

در فلز جوش

در مرز جوش

در منطقه تاثیر حرارت

در فلز پایه

اسلاید ۴ :

 ترک عرضی (Transverse Crack)

ترک عرضی اساسا عمود بر محور جوش است و بیشتر ناشی از تنشهای فشاری عمود بر جوشی که قابلیت نرمی زیادی ندارد، می باشد.

ترکهای عرضی ممکن است در مناطق زیر واقع شوند :

در فلز جوش

در منطقه تاثیر حرارت

در فلز پایه

اسلاید ۵ :

 ترک های تشعشعی (Radiated Crack)

ترکهای تشعشعی ترکهای انتشار یافته از یک نقطه مشترک می باشند که در مناطق زیر ممکن است ایجاد شوند

ترک چاله، ترک انتهای خط جوش است و زمانی رخ میدهد که جوشکاری بدرستی و به خوبی به پایان نرسد. گاهی به این ترک نیز ترک ستاره ای اتلاق می شود.

ترک چاله جوش، ترک انقباضی بوده و معمولا از قطع ناگهانی قوس ناشی می شود. ترک در چاله جوش عمدتا به سه صورت زیر دیده می شود :

طولی

عرضی

ستاره ای

اسلاید ۶ :

 -۶ گروه ترکهای منفصله (Group of Disconnected Cracks)

گروهی از ترکهای جدا از هم می باشند که ممکن است در نواحی زیر مشاهده شوند :

 ترکهای انشعابی (Branching Cracks

گروهی از ترکهای متصل به هم می باشند که منشا آنها یک ترک مشترک است و نسبت به ترکهای تشعشعی قابل تشخیص هستند.

 -۸ ترک گلویی (Throat Crack)

ترکهای طولی هم جهت با محور جوش در روی سطح آن هستند. ترک گلویی نه همیشه ولی اکثرا جزو ترکهای گرم به حساب می آید.

اسلاید ۷ :

 -۹ ترک در پنجه (Toe Crack)

از دامنه جوش جایی که تنشهای فشاری متمرکزند، شروع به گسترش و اشاعه کرده و منشا پیدایش آن ممکن است هیدروژن باشد که در این صورت جزو ترکهای سرد خواهد بود.

اسلاید ۸ :

 -۱۰ ترکهای زیر مهره ای (Under Bead Cracks)

ترکهای سردی هستند که در منطقه تاثیر حرارتی بوجود آمده و معمولا طول کمی دارند.

ترکهای زیر مهره ای زمانی خطر جدی محسوب می شوند که سه عامل زیر در آنها وجود داشته باشد :

هیدروژن

ریز ساختاری سخت با قابلیت انعطاف بسیار کم

تنش باقیمانده زیاد در محل مورد نظر

شکل کلی ترک ها در اسلاید بعدی میباشد

اسلاید ۹ :

گروه شماره ۲- حفره ها (Cavities)

حفره های گازی بوسیله حبس گاز در جوش تشکیل می شوند.

 -۱ منفذ گازی (Gas Pore)

منفذ تکی حبس شده در جوش اساسا به شکل کروی ظاهر می شود.

اسلاید ۱۰ :

 تخلخل (Porosity)

تخلخل در نتیجه حبس گاز هنگام سرد شدن جوش بوجود می آید.

تخلخل معمولا کروی است ولی احتمال تخلخلهای طولی نیز وجود دارد.

حفره های گازی در قطعات چدنی شاید به شکل لایه به لایه نیز پیدا شوند.

 -۳ تخلخل با پخش یکنواخت (Uniformly Distributed Porosity)

تخلخل با پخش یکنواخت، تعدادی منفذ گازی پخش شده بصورت یکنواخت با الگوی پراکندگی همسان در سرتاسر فلز جوش است.

روش آماده سازی محل اتصال یا مواد مصرفی می تواند در مواردی موجب بروز تخلخل شود.

 تخلخل خوشه ای (Cluster Porosity)

تخلخل موضعی یا خوشه ای، حفره هایی هستند که در یک محل مجتمع شده و اکثرا ناشی از برقراری و قطع نادرست قوس حین انجام عملیات جوشکاری می باشد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد