بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معرفي مورچه

 

مورچه (formica) حشره‌ای است از راسته نازک بالان که تیره خاصی را به نام تیره مورچگان در این راسته بوجود می‌آورد. مورچه جانوری است اجتماعی و آن دارای گونه‌های بسیاری می‌باشد و مخصوصا برخی گونه‌های نواحی حاره مورچه‌های خطرناک و گوشتخوار هستند. در حدود 8000 گونه مختلف از مورچه‌ها شناخته شده است، مورچه‌ها حشراتی هستند که از نظر هوش و غریزه طبیعی کامل می‌باشند. این حشره در مقایسه با حشرات دیگر، لانه ساده‌تری دارد، بیشتر آنها در زیر زمین تونلهایی حفر می‌کنند، یا با استفاده از مواد خاکریز درست می‌کنند.

 

اسلاید 2 :

مطلبي هم در مورد مورچه هاي مهاجر بگوييم كه چگونه از دسته هاي مختلف يك گروه واحد مشخص تشكيل شده است . طبق بر رسيهاي يك دانشمند بنام فورل مورچه هاي مهاجر وقتي به جائي مي رسند تقريبا دويست لانه مختلف مي سازند كه در هر كدام از آنها بيش از چهار پنج هزار مورچه زندگي مي كنند و وسعت مصرف فضاي آنها گاهي به دويست تا سيصد متر هم رسيده است . در نواحي پنسيلواني آمريكا  نقطه اي وجود دارد كه يك شهر بسيار عظيم مورچگان محلي را به وسعت تقريبا چهل هكتار اشغال نموده و در اين نواحي هزارو شصد لانه ساخته بودندكه هر كدام يكمتر ارتفاع و چهار متر محيط داشته است و در اين محوطه وسيع مورچگان چون پر جمعيت ترين شهر هاي دنيا زندگي مي كردند بطوريكه اگر اين خانه ها را روي هم بگذارند ارتفاع آن از بزرگترين اهرام مصر بزرگتر مي شود .

اسلاید 3 :

استانداردها و ابعاد مورچه

در مورد ابعاد بدن مورچه بدليل تنوع در انواع مورچگان ابعاد مختلفي وجود دارد كه ما در اينجا ابعاد يك مورچه معمولي را مورد مطالعه قرار مي دهيم

اسلاید 4 :

مقايسه ابعادي مورچه و انسان

نسبت قد انسان به ارتفاع مورچه يعني قد يك انسان معمولي 648 برابر ارتفاع يك مورچه است. البته بايد به اين نكته توجه كرد كه انسان بر روي دو پاي خود در حال تعادل است ومورچه بر روي چهار دست و پاي خود.

اسلاید 5 :

طونلهاي عمودي باعث ايجاد مكش هوا در لانه مي شود. دماي هوا در اين لانه ها هميشه ده درجه نسبت به هواي بيرون بالاتراست البته مقداري از تهويه لانه از طريق ورودي ها تامين مي شود و چون بخشهاي مختلف لانه با هم در ارتباط هستند هوا در آن جريان پيدا مي كند وچون مورچه ها مداوم در لانه در حال حركت هستند باعث جابه جايي بهتر هوا مي شوند .  بر خلاف لانه مورچه اماكن انساني معمولا به اين صورت است كه ازطريق بازشوهايي تهويه طبيعي صورت مي گيرد.

اسلاید 6 :

روشنايي

اين حشرات نيز همانند زنبور عسل وساير حشرات همنوع خود

 مي توانند در تاريكي زندگي كنند وشايد همانطور كه براي ما

 زندگي در تاريكي زحمت آور است زندگي آنها در روشنايي

كمتر است . براي مورچگان روز وشب تقريبا بي تفاوت است

اسلاید 7 :

نحوه شكل گيري فرم شهري مورچه ها وتاثیر آن بر معماری وشهرسازی

شعاعي ساده 

اتاق ملکه در وسط و اتاق های استراحت مورچه های           

                                                                                شعاعی ساده    شعاعی حلقوی    

کارگر وانباربه دور اتاق ملکه حلقه بسته اند.

در شهرسازی امروز:

صورت شعاعي ساده

 كليه فضاهاي عمومي

و خدماتي و بزرگترين ميدان و محل تجمع در

 اين محل قرار مي گيرد كه باعث ايجاد تجمع

 و شلوغي در مركز شهر

اسلاید 8 :

فرم شهري مورچه ها وتاثیر آن بر معماری وشهرسازی

روش شعاعي حلقوي :

 

فضاهاي عمومي و خدماتي در

محلهاي تقاطع و

 يا به اصطلاح در چهار – راه ها

 قرار مي گيرند

 كه خود از تجمع وشلوغي مركز

 و شلوغي ترافيك مي كاهد .

اسلاید 9 :

: خطي

قرار گرفتن چند كلني دركنار هم و نحوه ارتباط كلني ها به همديگر درمسير خاصي بصورت خطي در اطراف آن قرار مي گيردو اين مسير شاه راه ارتباطي ديگر كلني ها است

اسلاید 10 :

 

     بعيد نيست كه انسان در بدو شروع به خانه سازي وشهرسازي از حشره اي با غريزه فوق الگو برداري كرده باشند العاده تا به اين شكل حيرت همه را برانگيزند چه از لحاظ استحكام وساير مسائلي كه رعايت شده است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید