بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختمان مورفولوژیکی مورچه
وسیله نطق مورچه
غذای مورچه
راز خواب مورچه
انواع مورچه
چرخه زندگی مورچه
درسهایی اخلاقی از زندگی مورچه
فلسفه زندگی مورچه

اسلاید 2 :

:ساختمان مورفولوژیکی مورچه سر مورچه شامل مغز ، یک جفت چشم مرکب و آرواره‌های قوی و دهان است .علاوه بر چشم مرکب ، بیشتر مورچه‌ها دارای اندام بینایی دیگری
به نام چشم ساده هستند.

اسلاید 3 :

:وسیله نطق مورچه شرط حتمی سخن گفتن و فهماندن مقصود، زبان نیست.
حیوانات با ژست های مخصوص ، حرکات خاص و یا با صدا و نطق، مکالمه می کنند و به طرف مقابل مقصود خود را می فهمانند.مورچه ها نیز با شاخک های خود مقصودشان را به همدیگر میفهمانند.

اسلاید 4 :

:راز خواب مورچه هامورچه های کارگر در فواصل نامنظمی‌به خواب می‌روند اما تعداد خوابهای کوتاهی که در طول روز برای این مورچه ها پیش می‌آید بسیار زیاد است.این در حالی است که ملکه ها در فواصل تعیین شده ای به خواب رفته و در حقیقت زمان خواب خود را با دیگر ملکه ها هماهنگ می‌کنند.

اسلاید 5 :

چرخه زندگی مورچه:ماده‌های یک کلنی یعنی ملکه تا ارتفاع زیادی در آسمان به پرواز در می‌آیند و نرها نیز به دنبالشان می‌روند. پس از این پرواز جفت گیری ، نرها فورا می‌میرند و ملکه پایین می‌رود و به تنهایی آغازگر یک گروه یا دسته جدید می‌شود.

اسلاید 6 :

روش زندگی مورچه‌ها به روش زندگی انسان بسیار نزدیک :است مورچه‌ها،مردگان خود را با روشی مشابه روش انسان،دفن می‌کنند.
نظام تقسیم کار آنها پیچیده است.آنها مدیر،سرپرست،سرکارگر،کارگر و غیره دارند.
در میان خود،روش ارتباطی پیشرفته‌ای دارند.
بازارهای منظمی دارند که در آن کالا مبادله می کنند.
غلات را برای مدت طولانی در زمستان، ذخیره می‌کنند و اگر غلات جوانه زد،ریشه‌اش را می‌برند.

اسلاید 7 :

آنچه از زندگی مورچه ها می توانیم بیاموزیم: هرگز ناامید نشویم
محتاط باشیم
با آرزو مانوس شویم
تمام توانمان را برای موفقیت بکار گیریم
قدر نعمت های خدا را بدانیم
صرفه جو باشیم
از کنار هم بودن لذت ببریم
با هم آینده را بسازیم
از تنهایی گریزان باشیم

اسلاید 8 :

بله ، انسان ها از مورچه های کوچک نیز می توانند فلسفه زندگی را بیاموزند!

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید