بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تاريخچه

1870، انجام اولين آزمـايش مشـهــور در زمـينه انتـقـال هدايت شده نور توسـط جان تيندال .

1880، ثبت نظريه لوله‌کشی نور توسط ويليام وايلينگ .

اسلاید 2 :

1880، ابـداع سـيسـتم انتقال صوت نوری به نام فوتوفن توسط الکسـاندر گراهام بل .

اسلاید 3 :

1958، ارايه تئوری آمپلی‌فايرهای ليزری .

اتمـسفر ، لوله و شيشه به ترتيب به عنوان محيط انتقال برای اشعه نور انتخاب شدند .

1970، تهـيه اوليـن فــيبر‌نـوری SingleMode

1972، تهـيه فــيبرهــای نـوری MultiMode

اسلاید 4 :

اجزای مختلف سيستم انتقال فيبر‌نوری

فرستنده نوری

رسانه ) فيبر نوری (

گيرنده نوری

اسلاید 5 :

مزايای سيستم انتقال فيبر‌نوری

پهنای باند بسيار بالا

افت بسيار کم

وزن کم و قطر کوچک

ايزولاسيون کامل الکتريکی

مصونيت در برابر تداخل و هم شنوايی

امنيت سيگنال

اسلاید 6 :

فراوانی و ارزان بودن مواد

نگهداری آسان

ظرافت و قابليت انعطاف

مصونيت در مقابل عوامل جوی و رطوبت

اسلاید 7 :

محدوديتها و نقاط ضعف فيبرهای نوری

ضرورت دقت کامل در هنگام کابل‌کشی

امکان شکستن در صورت گذشتن زاويه فيبر از يک حد معين

محدود بودن ميزان کشش برای فيبرهای با ظرفيت مختلف

محافظت کامل در برابر ضربه ، برای فيبرهايی که از درون حوضچه می‌گذرند

اسلاید 8 :

فيبر نوری چيست ؟

فيبر‌نوری يک موجبر عايق است که در فرکانس‌های نوری کار می‌کند و معمولاً به شکل استوانه است .

ظرفيت فيبر نوری به نحوه ساخت ، جنس مواد تشکيل‌دهنده و پهنای طيف منبع نور آن بستگی دارد .

اسلاید 9 :

ضريب شکست

نسبت سرعت سير نور در فضا به سرعت سير نور در محيط جديد ، برابر ضريب شکست آن محيط می‌باشد .

اسلاید 10 :

انواع فيبر‌نوری

بر اساس ويژگيهای زير ، فيبرهای نوری را می‌توان به دسته‌های مختلفی تقسيم نمود :

انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس اشعه‌گذرنده از آنها

انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ساختار ماده‌ای آنها

انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس ترکيب مواد مربوط به هسته

انواع کابل فيبر‌نوری بر اساس دو ويژگی اول و سوم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید