whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری جبران ساز پاشندگی

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری جبران ساز پاشندگی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت آشنایی با فیبر نوری جبران ساز پاشندگی قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فیبر نوری به عنوان محیط انتقال پالس های نوری علاوه بر مزایای بسیار، دارای یک سری پدیده ها و عوامل ناخواسته است. یکی از این عوامل پاشندگی است .

پاشندگی از برهم کنش پالس نوری با شیشه بوجود می آید . ضریب شکست شیشه وابسته به طول موج پالس نوری است و برای هر طول موج خاص مقدار ضریب شکست متفاوت است. *

روش های متفاوتی برای جبران سازی پاشندگی پیشنهاد شده اند که از آن جمله می توان فیبرهای DCF ، فیبرهای براگ، ادوات آرایه فازی و ادوات موجبرهای تخت را نام برد. **

برای جبران پاشندگی در شبکه های مخابرات نوری و مخصوصا ” شبکه های  WDM  و DWDM از فیبرهای جبران سازاستفاده می شود که به دو دسته کلی فیبرهای جبران ساز پاشندگی DCF و فیبرهای براگ FBG تقسیم می شوند .

اسلاید ۲ :

جبران سازهای فیبری موجود ، فیبرهای DCF و فیبرهای براگ FBGهستند که به منظور جبران پاشندگی فیبرهای CSF در سیستم های مخابرات نوری استفاده می شوند .

فیبرهای DCF در محدوده طول موج ۱٫۵۵ میکرومتر دارای پاشندگی منفی زیادی هستند تا پاشندگی مثبت حاصل از فیبرهای CSF را خنثی کنند .

تلفات فیبرهای DCF بیشتر از فیبرهای معمولی است بنابراین باید طوری که دارای بیشترین پاشندگی منفی در واحد طول باشند تا از طول کمتری از آنها درسیستم استفاده شود و حداقل تأثیر را در تلفات فیبر داشته باشند .

 عملکرد جبران ساز فیبرهای براگ بر اساس بازتابش طول موج براگ استوار است .

اسلاید ۳ :

مشخصات اصلی فیبرهای جبران ساز پاشندگی

همانند فیبرهای مخابراتی، پارامترهای پاشندگی کل، شیب پاشندگی، تلفات و پاشندگی مد قطبشی در فیبرهای جبرانساز پاشندگی نیز از پارامترهای متناظر مهمی هستند که باید در مشخصه یابی آنها بعد از تولید مد نظر قرار گیرند . پارامتر مهم دیگر که مختص فیبرهای جبرانساز است، تلفات الحاقی آن در شبکه است که تعیین کننده مقدار تلفاتی است که به بودجه توان شبکه تحمیل می شود . مشخصه دیگر، سطح مقطع مؤثر آن است که دستیابی مقدار بهینه آن در زمان تولید مورد توجه خاص است و وابستگی مستقیم به پروفایل ضریب شکست آن دارد.

در طراحی باید پارامترها طوری بهینه شوند که فیبر DCF دارای سطح مقطع موثر زیاد ، شیب پاشندگی مناسب، ، پاشندگی مد قطبشی PMD و تلفات الحاقی کم باشد. سطح مقطع موثر زیاد باعث کاهش اثرات غیر خطی در فیبر می شود. شیب پاشندگی فیبر DCF  باید به اندازه ای باشد تا از قابلیت جبرانسازی پاشندگی در محدوده باند C و یاL برخوردار باشد.

اسلاید ۴ :

قابلیت های فنی فیبرهایDCF

اسلاید ۵ :

جبران پاشندگی با DCF

پالسهای نوری دارای پهنای طیفی                 هستند و با ثابت انتشار β در فیبر نوری منتشر می شوند.

سرعت گروه               برای پالسها از رابطه زیر بدست می آید.

در فیبرهای CSF پاشندگی صفر در محدوده ۱٫۳ میکرومتر قرار دارد و تغییرات با طول           موج مطابق منحنی پیوسته در شکل است .

اسلاید ۶ :

مولفه های با طول موج بیشتر با سرعت بیشتری نسبت به مولفه
های با طول موج کمتر منتشر خواهند کرد و بعد از طی یک مسافت معین ، پالس به شکل اولیه  خود در خواهد آمد . فرآیند پهن شدگی پالس در فیبر CSF و جبران پاشندگی به وسیله فیبر DCF در شکل آمده است .

اسلاید ۷ :

پاشندگی در فیبرهای تک مد از رابطه زیر بدست می آید:

جبران پاشندگی در سیستم، باید رابطه زیر برقرار باشد:

شایندگی فیبرهای جبران ساز :

برای نشان دادن بهره وری فیبرهای DCF پارامتر شایندگی (FOM) تعریف می شود .

  پاشندگی  D :

                   تلفات  :  ά۵۵۵

اسلاید ۸ :

روش های ساخت فیبرهایDCF  

ساخت فیبرهای DCF مانند فیبرهای معمولی CSF است و اصولا” می توان از روش های MCVD OVD , , VAD , PCVD برای ساخت این نوع فیبر ها استفاده کرد . در روش MCVD یک فرورفتگی در مرکز پروفایل ضریب شکست بوجود می آید . محاسبات و آزمایشهای اخیر نشان داده اند که پاشندگی فیبرهای DCF وابستگی شدیدی به پروفایل ضریب شکست دارد . در یک فیبر دو مغزی اگر ضریب شکست یا شعاع مغزی داخلی ۵% تغییر کند نقطه صفر پاشندگی به اندازه ١٠٠ نانومتر جابجا می شود .

فرورفتگی ها در شبیه سازی میتوانند به سه شکل مستطیل، مثلث و گوسی در نظر گرفته شوند.

اسلاید ۹ :

نتیجه در حالتی که فرورفتگی در پروفایل ضریب شکست در ناحیه مغزی فیبر وجود دارد انتشار مد در غلاف فیبر بیشتر خواهد شد که منجر به افزایش تلفات در فیبر می شود.

اسلاید ۱۰ :

یک پروفایل ساخته شده با MCVD را نشان می دهد که در قسمت مرکزی پروفایل یک فرورفتگی کوچک وجود دارد.

جا بجائی پاشندگی در پروفایل ساخته شده و مقایسه آن با نتایج محاسباتی

A : طیف پاشندگی محاسبه شده برای پروفایل بدون فرورفتگی

: B طیف پاشندگی محاسبه شده برای پروفایل با فرورفتگی

: C طیف پاشندگی اندازه- گیری شده برای پروفایل با فرورفتگی.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد