دانلود فایل پاورپوینت خرابی پیشرونده و طراحی مقاوم سازه ها در برابر آن

PowerPoint قابل ویرایش
38 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت خرابی پیشرونده و طراحی مقاوم سازه ها در برابر آن توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت خرابی پیشرونده و طراحی مقاوم سازه ها در برابر آن قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید ۱ :

خرابی پیش رونده پل هانگ جو در سئول در حین ساخت

در سال ۱۹۹۲با خرابی ایجاد شده در تیر اصلی یکی از دهانه ها که منجر به خرابی پیش رونده در طول ۸۰۰ متر از پل گردید .

اسلاید ۲ :

در مارس ۱۹۷۳ ، حذف پیش از موعد شمع بندی در ساختمانی در شهر فرفاکس منجر به خرابی پیشرونده گردید .

پروژه بصورت ساخت ساختمانی ۲۶ طبقه با سرعت بالا ، با یک طبقه در هفته در نظر گرفته شده بود .

در زمان خرابی بتن طبقه ۲۴ ریخته شده بود و شمع بندی نیز تا طبقه ۲۲ برداشته شده بود . که ناگهان خرابی پیش رونده منجر به خرابی طبقات ۲۲ ، ۲۳ ، ۲۴ و باقی طبقات گردید .

در این حادثه ۱۴ کارگر ساختمانی کشته و ۳۵ نفر زخمی گردیدند .

اسلاید ۳ :

بارهای غیرعادی(Abnormal Loading)

 معمولا ساختمان ها برای بارهای عادی نظیر مرده، زنده، باد و زلزله طراحی می شوند. با وجود این بارهای دیگری نیز وجود دارند که احتمال وقوع آنها کم است، ولی در صورت اتفاق می توانند منجر به خرابی های وحشتناکی شوند. بار های مذکور، بارهای غیرعادی نامیده می شوند. بارهای غیرعادی در واقع بارهایی هستند که مقدار (Magnitude)، راستا (Direction) و مدت زمان (Duration) آنها غیرقابل پیش بینی است.

 در مواقعی نیز بارهای غیرعادی به صورت اضافه بار (Overload) اتفاق می افتند. منظور از اضافه بار، همان بار های طراحی هستند با این تفاوت که در بعضی مواقع، با مقدار بیشتری از بارهای در نظر گرفته شده ظاهر می شوند، ‏ به عنوان مثال بار برف، با اینکه در طراحی ها مطابق آیین نامه ها در نظر گرفته می شوند،  ‏ولی مواقعی وجود دارد که به علت تغییرات جوی، مقدار بارش برف از مقدار در نظر گرفته شده در طراحی بیشتر می شود و در نتیجه یک بار غیرعادی به صورت اضافه بار (Over Load) به سازه اعمال می گردد.

اسلاید ۴ :

طبقه بندی بارهای غیرعادی

۱- تغییرات شدید در فشار هوا،  نظیر:

انفجار بمب، انفجار گاز، انفجار مواد سوختی، انفجارات خارج  ساختمان .

۲- برخورد های تصادفی، نظیر:

برخورد وسایل نقلیه موتوری با ساختمان ،  برخورد هواپیما با ساختمان.

 

۳- بارهای غیرعادی ناشی از نشست های پیش بینی نشده

 

۴- فشارهای غیرعادی ناشی از ایجاد گودال در زمین مجاور

اسلاید ۵ :

استراتژی های طراحی:

احتمال خرابی سازه ها به علت وقوع بار غیر عادی، می تواند با استفاده از رابطه زیر مورد بررسی قرار گیرد:

P(F) =P(F/A) . P (A)                       

 =  P(F)  احتمال خرابی سازه.

=P(F/A) احتمال اینکه بار غیر عادی باعث خرابی سازه شود.

=  P(A)  احتمال وقوع یک بار غیر عادی

بنابر این با توجه به رابطه مذکور،  برای کاهش احتمال خرابی سازه ها می توان به دو روش زیر عمل کرد:

روش اول – کاهش احتمال وقوع بار غیر عادی ( P(A)  ) .

روش دوم – در این روش طراحی سازه به گونه ای انجام گیرد که احتمال خرابی کاهش یافته و درحد قابل قبولی باشد.

روش اول روش کار آمدی به نظر نمی رسد، چون بارهای غیرعادی زیادی وجود دارند که خارج از کنترل طراح می باشند. ولی روش دوم، یعنی کاهش احتمال خرابی سازه ها، روش منطقی تری به نظر می رسد، چون در کنترل طراح می باشد.

اسلاید ۶ :

روش های متنوعی برای کاهش احتمال خطر خرابی پیشرونده، در سازه ها پیشنهاد شده است که مهم ترین و عمده ترین این روش ها عبارتند از :

  • روش کنترل حادثه

            ( Event Control Method )

  • روش طراحی غیر مستقیم

           (Indirect Design Method )

  • روش طراحی مستقیم

             ( Direct Design Method )

اسلاید ۷ :

روش کنترل حادثه :

در بعضی موارد، احتمال خرابی به علت حوادث غیرعادی از قبیل انفجار گاز یا برخورد وسایل نقلیه را می توان با استفاده از روش های زیر کاهش داد:

  • حذف حادثه: به طور مثال به وسیله عدم استفاده از گاز یا عدم ذخیره مواد اشتعال زا.
  • حفاظت در برابر حادثه: به طور مثال با ایجاد حصار برای ستون ها و دیوارهایی که در معرض برخورد وسایل نقلیه هستند.
  • کاهش اثر حادثه: به طور مثال با تهیه سوراخ برای اینکه فشار ایجاد شده، توسط انفجار را کاهش دهند.

روش کنترل حادثه، چون مقاومت سازه را در مقابل خرابی پیشرونده افزایش نمی دهد و از طرفی به عواملی بستگی دارد که از کنترل طراح خارج می باشند، لذا کمتر مورد استفاده قرار می گیرد.

اسلاید ۸ :

نکته مهم:

دو روش باقیمانده یعنی روش طراحی غیرمستقیم و روش طراحی مستقیم در کنترل طراح می باشند. این دو روش بایستی در طراحی اصل زیر را برآورده کنند:

ً

سازه ها بایستی طوری طراحی شوند که وقتی صدمه محلی اتفاق افتاد، بدون توجه به علت خرابی، احتمال قابل قبولی وجود داشته باشد که صدمه مذکور به سایر بخش های سازه گسترش پیدا نکرده و باعث خرابی کلی نگردد.

اسلاید ۹ :

روش طراحی غیر مستقیم:

در این روش با مشخص کردن ترازهای (Levels) مینیمم مقاومت (Strength) ، پیوستگی (Continuity) و شکل پذیری (Ductility) برای اتصالات، اعضا و مصالح، بر روی مقاومت سازه در مقابل خرابی پیشرونده تاکید می شود، یعنی اگر مقاومت، پیوستگی وشکل پذیری اجزاء تشکیل دهنده از مقادیر معمول تعیین شده در آیین نامه ها بیشتر باشد، خرابی پیشرونده اتفاق نخواهد افتاد. به عنوان مثال برای انجام این کار در هنگام طراحی می توان از افزایش ضرایب اطمینان برای تمام اعضا نام برد.

معمولاً برای توصیف روش غیر مستقیم از عبارت“ تمامیت عمومی سازه ای(General Structural Integrity )“ استفاده می شود. منظور از تمامیت عمومی سازه ای، قابلیت رضایت بخش سازه برای ایجاد ارتباط روی ناحیه آسیب دیده و محدود کردن صدمه اولیه می باشد.

اسلاید ۱۰ :

روش طراحی مستقیم:

روش طراحی مستقیم به هنگام فرایند طراحی برای خرابی پیشرونده، به طور صریح بر روی مقاومت کل سازه تاکید می کند.

 

دو روش طراحی مستقیم عبارتند از:

  • روش مقاوم سازی محلی ویژه

 (The Specific Local Resistance Method)

  • روش مسیر جایگزین

 (The Alternate Path Method)

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 38 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد