بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

O – ri g

U –ri g

دیافراگم

ضربه گیرها

بشقاب ها

شلنگ

فیلتر روغن هوا

اسلاید 2 :

کم ارزش از لحاظ مالی

با ارزش از لحاظ کاربرد

          احتیاط مشتریان

اسلاید 3 :

کائوچوی طبیعی

کائوچوی مصنوعی:

BR

SBR

R

VITO

EPDM

H BR

اسلاید 4 :

گوکرد

BT

CZ

TMDT

اسلاید 5 :

.1تهیه نقشه فنی

.2اعمال پارامترهای تولید

.3تراش قالب توسط قالب ساز

اسلاید 6 :

دستگاه پرس:

        پرس ضربه ای

        پرس هیدرولیک

اکستروژن

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید